Spaanse wijn

Spaanse wijn

Spanje, gelegen in het zuidwesten van Europa, telt tussen 955.717 en 1,2 miljoen hectare wijngaarden en is daarmee het land met het grootste wijnbouwareaal ter wereld – meer dan 15% van het wereldtotaal – en staat qua productie (37,8 miljoen hl) op de derde plaats, na Italië (48,8 miljoen hl) en Frankrijk (41,9 miljoen hl), en vóór de Verenigde Staten (22,5 miljoen hl).

De wijngaard van Conchas de Haro, La Rioja.

Dit is gedeeltelijk te wijten aan de lage dichtheid van wijngaarden in het droge klimaat en de onvruchtbare bodem van veel Spaanse wijngebieden. De Spanjaarden drinken gemiddeld slechts 21 liter wijn per persoon per jaar, wat veel minder is dan in vergelijkbare landen en in contrast staat met de wijnproductie en -traditie van het land.

Spaanse inheemse druivenrassen zijn er in overvloed, met meer dan 600 inheemse rassen aangeplant in het hele land, hoewel ongeveer 80% van de nationaal geproduceerde wijn wordt gemaakt van slechts ongeveer 20 rassen, waaronder Tempranillo, Albariño, Garnacha, Palomino, Airén, Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Cariñena en Monastrell.

Enkele van de meest internationaal bekende wijngebieden zijn Rioja, Ribera del Duero, beroemd om zijn Tempranillo productie; de Marco de Jerez, voor zijn versterkte wijnen; Rueda, voor zijn witte wijnen van Verdejo; Penedés, voor zijn cava productie; en Priorato.

Wat u het meest interesseert: 

De wijncultuur van Spanje


Galicische albariño wijnen.

De naam ‘vino español‘ (Spaanse wijn) duidt zowel het product aan als de sociale handeling die gepaard gaat met inwijdingen of soortgelijke gebeurtenissen waarbij een toost wordt uitgebracht. Het is een wijdverbreid sociaal gebruik om in bars of tavernes wijn met tapas te drinken. Afhankelijk van de gebruiker en de grotere of kleinere hoeveelheid die wordt geserveerd, worden vasos, copas, tazas, cañas, cortos, chatos of txikitos genoemd (deze laatste uitdrukking is typisch voor Pais Vasco (Baskenland -lees chiquitos-het is een klein glaasje wijn) er is een grote verscheidenheid aan plaatselijke benamingen). Vroeger werd de wijn in de taverne gemeten, meestal in een cuartillo als hij ter plaatse moest worden geconsumeerd, of in grotere maten, azumbre, als hij onder verschillende drinkers moest worden verdeeld of moest worden gekocht om mee naar huis te nemen. De wijn werd bewaard in vaten, huiden, butsen, tonnen, vaten of kruiken, aanwezig in de taveerne zelf. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is het de gewoonste zaak om het uit flessen te serveren (de meest gebruikelijke maat is 750 ml). In Cataluña en andere gebieden was het gebruikelijk om de “porrón” te gebruiken.

Wat is een cuartillo?

Er zijn verschillende soorten cuartillos; munteenheid, meeteenheid, massa, papiermaat. Maar cuartillo werd ook gebruikt als inhoudsmaat voor vloeistof. Eén cuartillo is een vierde deel van een azumbre. Het cuartillo kwam overeen met 0,50415 liter. Tot lang na de invoering van het metrieke stelsel werd de naam nog gebruikt om de halve liter aan te duiden. In La Mancha en voor vloeistoffen (wijn, melk, olie) werd een cuartillo gebruikt, overeenkomend met een kwart liter; de halve cuartillo werd panilla genoemd, gebruikt voor olie, van 0,129 liter.

De cuartilla (let op het verschil, eindigend op o of a) daarentegen was het vierde deel van een cántara, die op zijn beurt verdeeld was in 8 azumbres; één cuartilla was dus twee azumbres of acht cuartillos. 

Geschiedenis


Peña El Chilindrón, Aranda de Duero, España. Ondergrondse wijnkelder

De overvloed aan inheemse wijnsoorten op het Iberisch schiereiland maakte het mogelijk dat de wijnbouw al vroeg van start ging. Sommige archeologen menen dat deze druiven voor het eerst werden geteeld tussen 4000 en 3000 v. Chr., lang voordat de Feniciërs rond 1100 v. Chr. de stad Cádiz stichtten. Er zijn zelfs overblijfselen van een wijnmakerij die dateert uit de 3e eeuw v. Chr. Na de Feniciërs introduceerden de Grieken en de Carthagers nieuwe ontwikkelingen in de wijnbouw, waaronder de leer van de wijnbouwer Mago. De Punische oorlogen tussen Carthago en de opkomende Republiek Rome zouden leiden tot de Romeinse verovering van het schiereiland, dat zij Hispania noemden.

Van de Romeinse overheersing tot de herovering

Tijdens de Romeinse overheersing werd Spaanse wijn in het hele rijk verhandeld en op grote schaal geëxporteerd. De twee belangrijkste wijn producerende gebieden van die tijd waren Tarraconensis in het noorden en Baetica in het zuiden. In deze periode werd meer Spaanse wijn naar Gallië geëxporteerd dan Italiaanse, zoals blijkt uit amfora’s die zijn gevonden in ruïnes van Romeinse nederzettingen in Normandië, de Loirevallei, Bretagne, de Provence en Bordeaux. De noodzaak om het uitgestrekte rijk en zijn legioenen te bevoorraden droeg bij tot de intensivering van het reeds opmerkelijke handelsverkeer dat de Spaanse wijnen hadden bereikt. De kwaliteit van de Spaanse wijn in de Romeinse tijd was gevarieerd. Plinius de Oudere en Martialis merkten de hoge kwaliteit van sommige wijnen uit Tarraconensis op, terwijl Ovidius opmerkt dat een zeer populaire Spaanse wijn die in Rome werd verkocht, bekend als Saguntum, alleen goed was om dronken te worden (Ars amatoria 3.645-6).

4de eeuwse wijnpers, El Puerto de Santa María.

Na de ondergang van het Romeinse Rijk werd Hispania binnengevallen door Germaanse horden die vele wijngaarden verwoestten. Er is weinig bekend over de ontwikkeling van de wijnbouw en de wijnbereiding in deze periode, maar het lijkt duidelijk dat er een of andere vorm van wijnindustrie bestond toen de Arabieren het schiereiland in het begin van de 8e eeuw bezetten. Hoewel de Arabieren moslims waren en onderworpen aan de koranwetten die het gebruik van alcohol verboden, ging de wijnbouw door en verbeterde zelfs tijdens de periode van de moslimheerschappij. De Moorse heersers hadden een dubbelzinnige houding ten opzichte van wijn. Verscheidene kaliefen en amirs bezaten wijngaarden en dronken wijn, en hoewel er geschreven wetten waren die de verkoop van wijn verboden, stonden de meer liberale dynastieën de christenen toe hun wijngaarden te blijven bebouwen en wijn te blijven maken, vooral in de kloosters.

Met de Reconquista werd de mogelijkheid van export van Spaanse wijn heropend. Bilbao ontpopte zich tot een grote handelshaven, via welke Spaanse wijnen op de Engelse markten van Bristol, Londen en Southampton werden geïntroduceerd. De kwaliteit van sommige van deze geëxporteerde wijnen schijnt hoog te zijn geweest. In 1364 stelde het hof van Edward III de maximumprijs vast voor in Engeland verkochte wijn, waarbij Spaanse wijnen op hetzelfde niveau werden getaxeerd als wijnen uit Gascogne en hoger dan die uit La Rochelle. Het hoge alcoholgehalte van de meeste Spaanse wijnen bevorderde het mengen met “zwakkere” wijnen uit de koelere klimaatgebieden van Frankrijk en Duitsland, hoewel er wetten waren die deze praktijk uitdrukkelijk verboden.

De kolonisatie van de Nieuwe Wereld

Na de Reconquista ontdekte Christoffel Columbus in 1492 de Nieuwe Wereld onder bescherming van de Spaanse kroon. Dit opende een nieuwe exportmarkt en nieuwe mogelijkheden voor de wijnproductie. Spaanse missionarissen en conquistadores brachten Europese wijnstokken naar de nieuwe landen.

De Engelse piraterij, hoewel schadelijk voor de belangen van de Spaanse wijnhandelaren, was een belangrijke factor bij de verspreiding van Spaanse wijn in Engeland. Bij de plundering van Cadiz in 1587 nam Martin Frobisher, in die tijd onderdeel van de vloot van Francis Drake, 3000 butsen sherry als buit mee. In 1596 werd Cádiz opnieuw geplunderd, ditmaal door het Engels-Nederlandse eskader van de 2e graaf van Essex, aan wie Elizabeth I van Engeland sherry zou aanbevelen als “de ideale wijn”. In 1625 probeerde Lord Wimbledon een nieuwe aanval op Cadiz die geen succes had. Jerez, in Engeland bekend als sherry (een naam die is afgeleid van het Arabische Šeriš), genoot er grote populariteit, zoals blijkt uit de aanwezigheid ervan op de tafel van Jacobus I en de frequente toespelingen die William Shakespeare erop maakt in zijn toneelstukken; onder meer in Twelfth Night, The Merry Wives of Windsor, Richard III, Henry VI en Henry IV.

Voortdurende conflicten met Engeland verzwakten de Spaanse marine en droegen bij tot de toename van de schuld van het land tijdens het bewind van Felipe II. Spanje werd afhankelijker van inkomsten uit zijn koloniën, onder meer door de export van wijn naar de Amerika’s. De opkomst van de wijnindustrie in Mexico, Peru, Chili en Argentinië werd als een bedreiging voor deze inkomsten gezien door Felipe III, die in 1595 de uitbreiding van de wijngaarden in het Viceroyalty van Peru per decreet stopzette, hoewel dit verbod tot op zekere hoogte werd genegeerd.

Van druifluis tot de Burgeroorlog

De 17e en 18e eeuw waren perioden van populariteit voor verscheidene Spaanse wijnen, met name sherry, Malaga en Rioja, maar later verloor de Spaanse wijnindustrie aan concurrentiekracht ten opzichte van andere wijn producerende landen die de industriële revolutie eerder omarmden.

Bodega Pineli de Brai.

Een beslissend moment deed zich voor in het midden van de 19e eeuw, toen de druifluisepidemie de Europese wijngaarden verwoestte, vooral de Franse. De plotselinge schaarste aan Franse wijn hielp de wijnbouw in Spanje te consolideren. Sommige Franse wijnmakers staken de Pyreneeën over naar La Rioja, Navarra en Cataluña en brachten hun druivenrassen, machines en methoden mee, waaronder de wijze opstellen van de wijnstokken, de beheersing van de gisting en het zwavelen. Sommige van de huidige Cabernet Sauvignon– en Merlot-aanplantingen in La Rioja en Ribera del Duero stammen uit deze periode.

De druifluis bereikte uiteindelijk ook Spanje en verwoestte regio’s als Malaga in 1878 en La Rioja in 1901. De trage uitbreiding van de epidemie was gedeeltelijk te wijten aan de grote afstanden die sommige wijnbouwgebieden scheidden van andere en aan geografische kenmerken zoals het Meseta Central. Toen de Spaanse wijnindustrie de druifluis het sterkst voelde, was de remedie van het enten van Noord-Amerikaanse onderstammen op Europese wijnstokken reeds ontdekt en op grote schaal toegepast.

Aan het einde van de 19e eeuw zag ook de mousserende wijnindustrie in Spanje het licht met de ontwikkeling van cava in Cataluña, dat in de 20e eeuw qua wereldproductie zou wedijveren met de Champagnestreek. Later werd het systeem van de benaming van oorsprong (DO) ingevoerd, voor het eerst in Rioja in 1926.

Maar de wijnindustrie kreeg te maken met twee nieuwe rampen. De Guerra Civil (Burgeroorlog) veroordeelde de wijngaarden tot verlatenheid en toen de oorlog eenmaal voorbij was, bracht de Tweede Wereldoorlog de Europese markt tot stilstand. Beide gebeurtenissen waren een nieuwe en harde klap voor de sector, die pas in de jaren vijftig zijn normaliteit begon te hervinden.

De jaren 1950 tot de 21ste eeuw

Pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw kon de Spaanse wijnindustrie door binnenlandse stabiliteit weer opbloeien. In deze jaren werden verschillende coöperaties opgericht en op de internationale markt werden generieke wijnen verkocht onder namen als Spaanse sauternes en Spaanse chablis. In de jaren zestig herontdekte de internationale wijnmarkt de sherry en merkte al snel de vraag naar Rioja-wijn op. Gebottelde tafelwijn begon op de markt te komen via de SAVIN-bodegas.

Bodega Ysios, La Guardia.

Met de overgang naar de democratie nam de economische vrijheid voor wijnboeren toe en ontstond er een binnenlandse markt met de groeiende middenklasse. Aan het eind van de jaren zeventig en in de jaren tachtig begon een grootschalige modernisering van de sector en werd opnieuw de nadruk gelegd op de productie van kwaliteitswijn. De toetreding van Spanje tot de Europese Unie in 1986 bracht economische steun met zich mee voor de landelijke wijnindustrie van Galicia en La Mancha. In de ’90 werd de invloed van buitenlandse wijnmakers duidelijk en werd het gebruik van internationale druivensoorten zoals cabernet sauvignon en chardonnay aanvaard. In 1996 werd de irrigatiebeperking opgeheven, waardoor de wijnmaker meer controle kreeg over de opbrengsten en de gebieden die konden worden beplant. Al snel nam het volume van de kwaliteit en de productie van wijnen toe en aan het begin van de 21e eeuw had Spanje de reputatie van een concurrerend wijnproducerend land op de wereldwijnmarkt.

De jaren 1950 tot de 21ste eeuw

Het reliëf van Spanje onderscheidt een aantal wijngebieden van andere.

Pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw kon de Spaanse wijnindustrie door binnenlandse stabiliteit weer opbloeien. In deze jaren werden verschillende coöperaties opgericht en op de internationale markt werden generieke wijnen verkocht onder namen als Spaanse sauternes en Spaanse chablis. In de jaren zestig herontdekte de internationale wijnmarkt de sherry en merkte al snel de vraag naar Rioja-wijn op. Gebottelde tafelwijn begon op de markt te komen via de SAVIN-bodegas.

Met de overgang naar de democratie nam de economische vrijheid voor wijnboeren toe en ontstond er een binnenlandse markt met de groeiende middenklasse. Aan het eind van de jaren zeventig en in de jaren tachtig begon een grootschalige modernisering van de sector en werd opnieuw de nadruk gelegd op de productie van kwaliteitswijn. De toetreding van Spanje tot de Europese Unie in 1986 bracht economische steun met zich mee voor de landelijke wijnindustrie van Galicia en La Mancha. In de ’90 werd de invloed van buitenlandse wijnmakers duidelijk en werd het gebruik van internationale druivensoorten zoals cabernet sauvignon en chardonnay aanvaard. In 1996 werd de irrigatiebeperking opgeheven, waardoor de wijnmaker meer controle kreeg over de opbrengsten en de gebieden die konden worden beplant. Al snel nam het volume van de kwaliteit en de productie van wijnen toe en aan het begin van de 21e eeuw had Spanje de reputatie van een concurrerend wijnproducerend land op de wereldwijnmarkt.

In deze context werd in 2018 een overeenkomend nationaal initiatief voor wijntoerisme gelanceerd, aangezien volgens een studie van de jaarlijkse 80 miljoen bezoekers van het land, 20% geïnteresseerd is in de wijnen van het land.

Geografie en klimaat


Een van de meest invloedrijke geografische elementen in de Spaanse wijnbouw is de uitgestrekte hoogvlakte die een groot deel van Midden-Spanje beslaat. Van daaruit stromen een aantal van de belangrijkste rivieren richting zee, die het hart vormen van veel Spaanse wijngebieden.

Deze rivieren zijn: de Ebro, die door La Rioja en verschillende Catalaanse wijngebieden stroomt; de Duero, die in het westen door de Ribera del Duero stroomt en over de grens naar Portugal verder gaat door de Vale do Douro, het centrum van de portwijnproductie; de Taag, die door de regio’s Castilla-La Mancha en Extremadura stroomt; en de Guadalquivir, die in de buurt van Jerez in de Atlantische Oceaan uitmondt.

Naast de Meseta Central zijn er verschillende bergketens die het klimaat van verschillende wijngebieden isoleren en beïnvloeden. De Cordillera Cantábrica (Cantabrisch Gebergte) en zijn voortzetting in het oosten, de Pyreneeën, beschermen regio’s als Rioja tegen de regen en de koelte die van de Golf van Biskaje komt. De Cordillero Cantábrica vormt een barrière tegen de regen; zo ontvangt de kuststreek van País Vasco gemiddeld 1500 mm, terwijl het ongeveer 100 km verderop gelegen Haro in de Rioja-regio slechts 450 mm ontvangt. Ook Galicia ontvangt 1000 mm aan de kust en ongeveer 200 mm in de bergen nabij de grens met Castilla y León.

Het klimaat wordt extremer in het binnenland, de Meseta Central wordt gekenmerkt door hete zomers met temperaturen die kunnen oplopen tot 40 °C en droogteperiodes. Veel regio’s ontvangen minder dan 300 mm neerslag per jaar, waarbij de meeste regen valt in plotselinge stortbuien in het voor- en najaar, die plotselinge overstromingen kunnen veroorzaken. De winters in deze streken worden gekenmerkt door koude temperaturen, vaak onder het vriespunt, tot -22 °C. In de Levante (Oostelijke deel van Spanje) is het klimaat gematigder door de invloed van de Middellandse Zee. In het zuiden is het klimaat in de productieve regio’s van Andalucia het warmste van Spanje. Ten noorden van de Sierra Nevada, in de Guadalquivir-vallei, bereiken de temperaturen in de zomer vaak 45°C. Om zich aan deze hoge temperaturen aan te passen, worden de wijngaarden op hoger gelegen terrein aangeplant, met veel wijngaarden die meer dan 650 m boven de zeespiegel liggen. Deze hoogten zorgen voor een grote dagelijkse temperatuurschommeling, waarbij de lage nachttemperaturen de druiven in staat stellen hun zuurtegraad en kleur te behouden. Regio’s met wijngaarden op lagere hoogten, zoals de zuidelijke Middellandse-Zeekust, hebben de neiging druiven te produceren met een hoog alcoholgehalte en een lage zuurgraad.

Bodega de Lustau de wijnen van Jerez.

De classificatie van de Spaanse wijnen met een geografische aanduiding


De beschermde oorsprongsbenamingen en de beschermde geografische aanduidingen van Spaanse wijnen zijn geregeld via het Reglamento (UE) 401/2010 betreffende de verordeningen inzake beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten. Zij worden ook geregeld bij wet 6/2015 betreffende oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen van supra-autonomische territoriale draagwijdte, waarbij de titel II van wet 24/2003 betreffende wijnbouw en wijn, die deze materie voordien regelde in het geval van wijn, wordt ingetrokken.

Spaanse wijnregio’s die wijnen produceren met een oorsprongsbenaming en een gekwalificeerde oorsprongsbenaming, sinds juni 2009.

  1. Rías Baixas DO (of Rías Bajas)
  2. Ribeiro DO
  3. Ribiera Sacra DO
  4. Monterrei DO
  5. Valdeorras DO
  6. Bierzo DO
  7. Tierra de Leon DO
  8. Cigales DO
  9. Arribes DO
10. Toro DO
11. Tierra de Vino de Zamora DO
12. Rueda DO
13. Ribera del Duero DO
14. Arlanza DO
15. Rioja DOCa
16. Txakoli de Álava – Arabako Txakolina DO (Chacolí de Álava)
17. Txakoli de Bizkaia – Bizjaiko Txakolina DO (Chacolí de Vizcaya)
18. Txakoli de Getaria – Getariako Txakolina DO (Chacolí de Guetaria)
19. Navarra DO
20. Campo de Borja DO
21. Cariñena DO
22. Calatayud DO

23. Somontano Do
24. Costers del Segre DO
25. Terra Alta DO
26. Tarragona DO
27. Montsant DO
28. Priorat DOCa (Priorato)
29. Conca de Barberá DO
30. Penedès DO
31. Pla de Bages DO
32. Alella DO
33. Empordá DO (Ampurdán)
34. Binissalem DO
35. Pla i Llevant DO
36. Valencia DO
37. Utiel-Requena DO
38. Alicante DO
39. Yecla DO
40. Bullas DO
41. Jumilla DO
42. Almansa DO
43. Manchuela DO
44. Ribera del Júcar DO
45. Uclés DO
46. Mondéjar DO
47. La Mancha DO

48. Valdepeñas DO
49. Méntrida DO
50. Vinos de Madrid DO
51. Ribera de Guadiana DO
52. Condadfo de Huelva DO
53. Manzanilla-Sanlócar de Barrameda DO
54. Jerez-Xérès-Sherry DO (beslaat tevens Manzanilla DO gebied)
55. Málaga DO & Sierra de Málaga DO
56. Montilla-Moriles DO
57. Cava DO (meerdere locaties, niet zichtbaar)
58. La Palma DO
59. El Hierro DO
60. La Gomera DO
61. Abona DO
62. Tacoronte-Acentejo DO
63. Valle de Güímar DO
64. Ycoden- Daute-Isora DO
65. Valle de La Orotava DO
66. Gran Canaria DO
67. Lanzarote DO
68. Catalunya DO (25,26,27,28,29,32 en 33 samen)

Overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EU) nr. 401/2010 en d.a. 3ª van wet nr. 6/2015 betreffende oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen worden de Spaanse wijnen in de volgende categorieën ingedeeld naar gelang de graad van kwaliteitseisen van hun bereidingsproces:

 • Wijnen met Denominación de Origen Protegida (DOP)
  Deze wijnen met een Beschermde Oorsprongsbenaming zijn wijnen waarvan de kwaliteit en de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend te danken zijn aan de geografische oorsprong, met de menselijke en culturele factoren die daarbij een rol spelen. Zij hebben een bepaalde kwaliteit en reputatie en/of andere karakteristieke kenmerken die aan hun geografische oorsprong kunnen worden toegeschreven. 100% van druiven zijn, uitsluitend afkomstig uit het geografische productiegebied en dat de productie plaatsvindt in het geografische gebied. Deze wijnen, van de hoogste tot de laagste kwaliteit, zijn als volgt ingedeeld:
  • Vinos de Pago (VP): is de hoogste categorie die een wijn kan bereiken. Het omvat wijnen met een erkend prestige en onderscheidende kenmerken van een bepaalde pago (bepaald stuk land of locatie). Er is sprake van prestige wanneer de naam van het domein gedurende een periode van ten minste vijf jaar regelmatig op de markt is gebruikt ter identificatie van de aldaar verkregen wijnen in het kader van een beschermde benaming of geografische aanduiding. Alle voor de pago-wijn bestemde druiven moeten afkomstig zijn van wijngaarden die zich op de specifieke pago bevinden en de wijn moet gescheiden van andere wijnen worden geproduceerd, opgeslagen en eventueel gerijpt, waarbij de productie- en controleprocessen voor wijnen met een oorsprongsbenaming (DO) in acht moeten worden genomen. Als de wijngaard zich binnen een Denominación de Origen Calificada (Gekwalificeerde Oorsprongsbenaming) bevindt, kan hij de naam “Vino de Pago Calificado” (Gekwalificeerde Vino de Pago) krijgen, mits hij voldoet aan de eisen die door die Gekwalificeerde Oorsprongsbenaming zijn vastgesteld.
  • Wijnen met Denominación de Origen (DO): /in het Catalaans Denominació d’Origen (DO) / in het Baskisch Jatorrizko Deitura (JD) / in het Galicisch Denominación de Orixe (DO): prestigieuze wijnen die afkomstig zijn uit een afgebakend productiegebied en waarvan de productie wordt gereglementeerd door een regelgevende raad. De wijnen moeten in dat gebied worden geproduceerd en verwerkt, in het handelsverkeer een hoog prestige genieten wegens hun oorsprong (ten minste vijf jaar met voorafgaande geografische bescherming), en waarvan de kwaliteit en de kenmerken fundamenteel of uitsluitend te danken zijn aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat.
  • Vinos de Calidad met Indicación Geográfica (VC): wijnen die in een bepaald gebied worden geproduceerd en verwerkt en waarvan de kenmerken te danken zijn aan het geografische milieu, aan de menselijke factor in het gebied of aan beide, waardoor ze gemeenschappelijke kenmerken hebben. Deze wijnen streven normaliter naar een oorsprongsbenaming, maar voldoen nog niet aan de eisen van erkenning en commercieel prestige.
 • Vino de la Tierra (VdlT) (Streekwijnen): Wijnen met Indicación Geográfica Protegida (IGP)
  Spaanse wijngebieden die wijnen produceren die recht hebben op de traditionele vermelding Vino de la Tierra, vanaf juni 2009.

  Volgens de Europese wetgeving zijn het “wijnen met een beschermde geografische aanduiding” en volgens de Spaanse wetgeving zijn het “tafelwijnen die recht hebben op de traditionele vermelding Vino de la Tierra”. Deze wijnen zijn afkomstig uit specifieke regio’s waar de wijn wordt geproduceerd volgens voorschriften die niet zo veeleisend zijn als die van de DO’s. De druiven worden geteeld in een afgebakend geografisch gebied, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde milieu- en teeltomstandigheden die de wijnen specifieke kenmerken kunnen verlenen. Ten minste 85% van de productie moet afkomstig zijn uit het beschermde gebied, met een maximum van 15% uit andere gebieden. Evenzo hoeven niet alle beschermde gebieden dezelfde milieu- of menselijke kenmerken te bezitten, zodat er binnen eenzelfde IGP een grote verscheidenheid aan verschillende wijnen bestaat, hoewel het beschermde gebied normaliter een aantal gemeenschappelijke culturele kenmerken zal bezitten.
  In andere landen worden wijnen met een beschermde geografische aanduiding aangeduid als: regionale wijn (Verenigd Koninkrijk), vin de pays (Frankrijk, Luxemburg en de Italiaanse provincie Valle d’Aosta), indicazione geográfica tipica (Italië), vinho regional (Portugal), landwein (Duitsland) of landwijn (Nederland).
 • Vinos de Mesa (VdM)
  Tafelwijnen zijn wijnen die niet onder een beschermd geografisch gebied vallen. Deze wijnen mogen geen geografische verwijzing naar hun oorsprong bevatten en hoeven niet te voldoen aan de eisen voor wijnen uit geografische gebieden.
 • Vino Comercal (VC)
  ‘Vino de Otras Comarcas con Derecho a la Utilización de Mención Geográfica’ of eenvoudigweg Vino Comarcal (VC – Plaatselijke wijn), zit net tussen de Vino de Mesa en Vino de la Tierra in. Er zijn 28 VC gebieden geregistreerd bij het INDO (Instituto Nacional de Denominaciones de Origines) en men kan deze het best zien als gebieden die waarschijnlijk nooit de eenvoudige landwijnstatus zullen overstijgen. Behalve aan 28 geregistreerde gebieden wordt de VC status ook verleend aan wijnen die niet tot het INDO systeem behoren. Voorbeelden zijn: Marqués de Griñón (VdM de Toledo) en Yllera (VdM de Castilla-León). De enige bedoeling is dat deze wijnen (dat wil zeggen VdM de Toledo of VdM de Castilla-León) het oogstjaar mogen vermelden op het etiket, hetgeen bij wet verboden is voor gewone ‘Vino de Mesa’.

Er is ook een specifieke benaming binnen de Denominatie de Origen (DO) van Cava (mousserende kwaliteitswijn):

 • Cava de Paraje Calificado: Het gaat om DOP Cava-wijnen die afkomstig zijn van een paraje identificado (enkelvoudig gebied) in het afgebakende geografische gebied, waarvoor een specifieke aanwijzing van het gebied is aangevraagd, en die bovendien aan specifieke kwaliteitscriteria moeten voldoen. De wijnmakerijen moeten eigenaar zijn van het terrein of op lange termijn eigenaar zijn van de wijngaarden, de wijnstokken moeten meer dan tien jaar oud zijn, de opbrengst mag niet meer dan 8.000 kilo druiven per hectare bedragen en de druiven moeten met de hand worden geoogst en gedurende ten minste 36 maanden rijpen. Al deze cava’s zullen Gran Reserva zijn en een ander etiket dragen.

Spaanse wijnen met de namen: Cava, Jerez en Manzanilla zijn vrijgesteld van de verplichting om de geografische vermelding op te nemen, aangezien wordt aangenomen dat hun traditionele naam verband houdt met een specifiek geografisch gebied.

Wijngebieden


Alle autonome gemeenschappen van Spanje zijn wijnproducenten, hoewel bijna de helft van de wijngaarden zich in Castilla-La Mancha bevindt – zo’n 540.000 ha – waarmee het de grootste wijnbouwregio ter wereld is.

Lijst van wijnen met geografische aanduiding per comunidad autónoma

…..
Comunidad
autónoma
Wijnen met DOP Wijnen met IGP
Vinos de Pago Denominaciones
Origen Calificada
Denominaciones de Origines
Vinos de Calidad Vinos de la Tierra
Andalucía      • Condado de Huelva
 • Jerez-Xérès-Sherry
 • Málaga
 • Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
 • Montilla-Moriles
 • Sierra de Málaga
 • Granada
 • Lebrija
 • Altipano de Sierra Nevada
 • Bailén
 • Cádiz
 • Córdoba
 • Cumbres del Guadalfeo
 • Desierto de Almería
 • Laderas del Genil
 • Laujar-Alpujarra
 • Los Palacios
 • Norte de Almaría
 • Ribera del Andarax
 • Sierra Norte de Sevilla
 • Sierra Sur de Jaén
 • Sierras de las Estancias y Los Filabres
 • Torreperogil
 • Villaviciosa de Córdoba
Aragón  • Aylés    • Calatayud
 • Campo de Borja
 • Cariñena
 • Somontano
 • Cava
   • Bajo Aragón
 • Ribera del Gállego-Cinco Villas
 • Ribera del Jiloca
 • Ribera del Queiles
 • Valdejalón
 • Valle de Cinca
Spaanse verhalen, AsturiasPrincipado de Asturias        • Cangas  
Baleares      • Binissalem
 • Pla i Llevant
   • Formentera
 • Ibiza
 • Islas Baleares
 • Isla de Menorca
 • Mallorca
 • Serra de Tramuntana-Costa Nord
Canarias      • Abona
 • El Hierro
 • Gran Canaria
 • La Gomera
 • La Palma
 • Lanzarote
 • Tacoronte-Acentejo
 • Valle de Güímar
 • Valle de La Orotava
 • Ycoden-Daute-Isora
 • Islas Canarias  
Cantabria          • Costa de Catabria
 • Liébana
Castilla-La Mancha  • Campo de la Guardia
 • Casa del Blanco
 • Dehesa de Carrizal
 • Dominio de Valdepusa
 • Finca Élez
 • Guijoso
 • Pago Calzadilla
 • Pago Florentino
   • Almansa
 • Jumilla
 • La Mancha
 • Manchuela
 • Méntrida
 • Mondéjar
 • Ribera de Júcar
 • Uclés
 • Valdepeñas
   • Castilla
Castilla y León      • Arlanza
 • Arribes
 • Bierzo
 • Cigales
 • Ribera del Duero
 • Rueda
 • León
 • Tierra de Vino de Zamora
 • Toro
 • Cebreros
 • Sierra de Salamanca
 • Valles de Benavente
 • Valtiendas
 • Castilla y León
Spaanse Verhalen, CataluñaCataluña    • Priorat  • Alella
 • Cataluña
 • Cuenca de Barbera
 • Costers del Segre
 • Empordá
 • Empordá
 • Montsant
 • Penedés
 • Pla de Bages
 • Tarragona
 • Terra Alta
 • Cava
   
Extremadura      • Ribera del Guadiana
 • Cava
    • Extremadura
Galicia      • Monterrei
 • Rias Baixas
 • Ribeira Sacra
 • Ribeiro
 • Valdeorras
   • Baranza e Iria
 • Betanzos
 • Valle de Miño-Ourense
La Rioja    • Rioja  • Cava    • Valles de Sadacia
Comunidad de Madrid      • Vinos de Madrid    
Región de Murcia      • Bullas
 • Jumilla
 • Yecla
   • Campo de Cartegena
 • Murcia
Navarra  • Pago de Arínzano
 • Pago de Otazu
 • Prado de Irache
 • Rioja  • Navarra
 •Cava
   • Ribera del Queiles
 • 3 Riberas
Pais Vasco    • Rioja  • Txakoli de Álava
 • Txakoli de Bizkaia
 • Txakoli de Getaria
 • Cava
   
Spaanse verhalen, ValenciaComunidad Valenciana  • El Terrerazo
 • Los Balagueses
   • Alicante
 • Utiel-Requena
 • Valencia
 • Cava
   • Castelló

Indicatie van veroudering

Met het oog op de bescherming is in de Wet Inzake Wijnbouw en Wijnbereiding (Ley de la Viña y el Vino) bepaald dat voor wijnen bepaalde benamingen mogen worden gebruikt naar gelang de rijpingsomstandigheden. Ook het oogstjaar mag op het etiket worden vermeld; daarvoor is het noodzakelijk dat ten minste 85% van de wijn in de oogst van dat jaar is geproduceerd.

Streekwijnen (VdlT) en wijnen met een Denominación de Origen Protegida (DOP) kunnen, afhankelijk van hun rijpingsperiode, de volgende vermeldingen krijgen.

Classificatie Minimale
veroudering  
Wijze van veroudering
Noble 18 maanden in eikenhouten vat (maximum 600 liter) of in fles
Añejo 24 maanden in eikenhouten vat (maximum 600 liter) of in fles
Viejo 36 maanden duidelijk oxidatief van aard zijn door de inwerking van licht, zuurstof, warmte of al deze factoren tezamen.

Naast de bovengenoemde aanduidingen mogen alleen “vinos tranquilos” (niet-mousserende wijnen) met een Denominación de Origen Protegida (DOP) ook worden ingedeeld als:

Classificatie Rode wijn (tinto) Witte en Rosé (blancos y rosados Wijze van veroudering
Verouderings-periode Tijd in het vat Verouderings-periode Tijd in het vat 
Crianza 24 maanden 6 maanden 18 maanden 6 maanden ten minste 6 maanden in vaten
Reserva 36 maanden 12 maanden 24 maanden 6 maanden in vaten de aangegeven tijd en de rest in fles
Gran Reserva 60 maanden 18 maanden 48 maanden 6 maanden in vaten de aangegeven tijd en de rest in fles
De aangegeven verouderingsperioden zijn minimumperioden. De totale rijpingsperiode omvat de tijd in het vat.
Het vat moet gemaakt zijn van eikenhout met een inhoud van maximaal 330 liter.

Hoewel het geen officiële classificatie is, wordt het in de volksmond “vino joven” (jonge wijn) genoemd voor de wijn die niet is gerijpt of die niet de minimumperiode bereikt om als crianza te worden beschouwd.

Voor “Vinos Espumosos de Calidad” (Mousserende Kwaliteitswijnen) (waaronder zich de cava’s bevinden) mogen de volgende aanduidingen worden gebruikt:

Classificatie Benaming Wijze van veroudering
Premium en Reserva mousserende wijn met D.O.P. (incl. Cava)  naar goeddunken van de producent (voor cava, minimum 15 maanden)
Gran Reserva Alleen wijnen met D.O.  Cava van de categorieën brut, extra brut of brut. een rijpingsperiode van ten minste 30 maanden vanaf het moment dat de wijn wordt gebotteld tot het moment dat hij wordt gedegorgeerd.

Etikettering

Spaanse wijnen worden geëtiketteerd volgens de duur van de rijping van de wijn. Zo wordt wijn van minder dan twee jaar oud gewoonlijk “vino joven” of “sin crianza” genoemd. Ook het oogstjaar mag op het etiket worden vermeld; daarvoor is het noodzakelijk dat ten minste 85% van de wijn in de oogst van dat jaar is geproduceerd.

Bovendien kunnen op sommige Spaanse wijnen de volgende traditionele vermeldingen (geregeld en beschermd bij Verordening (EG) nr. 753/2002) worden aangebracht.

 • Aloque: DO Valdepeñas.
 • Añejo: alle vcprd (Vino de Calidad Producido en una Región Determionada) en vinos de la tierra.
 • Clásico: DD.OO van Canarias.
 • Cream: DD.OO de Jerez, Manzanilla, Málaga, Montilla-Moriles en Condado de Huelva.
 • Criadera: vlcprd (Vino de Licor de Calidad Producido en Región Determinada.) DDOO van Jerez, Manzanilla, Málaga, Montilla-Moriles en Condado de Huelva.
 • Criaderas y Soleras: vlcprd DD.OO de Jerez, Manzanilla, Málaga, Montilla-Moriles en Condado de Huelva.
 • Dorado: vlcprd van DO Málaga en DO Rueda.
 • Noble: allemaal.
 • Pajarete: vlcprd DO Málaga
 • Pálido: vlcprd van DO Málaga, DO Condado de Huelva en DO Rueda.
 • Primero de cosecha: DO Valencia.
 • Rancio: alle vcprd en vlcprd.
 • Raya: vlcprd van de DO Montilla-Moriles.
 • Sobremadre: DO Vinos de Madrid.
 • Solera: vlcprd van de DD.OO van Jerez, Manzanilla, Málaga, Montilla-Moriles en Condado de Huelva.
 • Superior: alle vcprd.
 • Trasañejo: vlcprd DO van Málaga.
 • Vino maestro: vlcprd DO van Málaga.
 • Vendimia inicial: DO Utiel-Requena.
 • Viejo: alles vcprd, vlcprd en vinos de la tierra.
 • Vino de tea: DO La Palma.
 • Amontillado: vlcprd de DD.OO van Jerez, Manzanilla en Montilla-Moriles.
 • Chacolí/Txakolina: DD.OO van de Chacolí.
 • Fino: vlcprd van DD.OO van Jerez, Manzanilla en Montilla-Moriles.
 • Fondillón: DO Alicante.
 • Lágrima: DO Málaga.
 • Oloroso: vlcprd van DD.OO van Jerez, Manzanilla, Málaga en Montilla-Moriles.
 • Palo Cortado: vlcprd van DD.OO van Jerez, Manzanilla en Montilla-Moriles.
Etiket van DO Pla de Bages.

Wijnbouw


Wijngaard op Lanzarote (één van de Canarische eilanden).

De wijnbouw in Spanje heeft zich ontwikkeld door zich aan te passen aan het gevarieerde en extreme klimaat. Het droge klimaat in vele delen van Spanje vermindert de dreiging van gewone wijnstokgevaren zoals meeldauw, echte meeldauw en Botrytis cinerea. In deze streken hebben de dreigende droogte en de onvruchtbaarheid van de bodem de eigenaars van wijngaarden ertoe aangezet de wijnstokken op een grotere afstand van elkaar aan te planten, zodat er minder concurrentie is tussen de wijnstokken om de hulpbronnen. Een veelgebruikt systeem staat bekend als “true macro” en houdt in dat de afstand tussen de wijnstokken in alle richtingen 2,5 m bedraagt. Deze gebieden, meestal in het zuiden en het centrum, hebben een van de laagste dichtheden ter wereld, vaak tussen 900 en 1600 wijnstokken/ha. Dit is minder dan 1/8 van de wijnstokdichtheid die gebruikelijk is in andere wijngebieden zoals Bordeaux en Bourgogne. Bovendien zijn veel Spaanse wijngaarden tientallen jaren oud, wat een lagere opbrengst oplevert. In de regio Jumilla in Castilla-La Mancha, bijvoorbeeld, bedraagt de opbrengst vaak minder dan 20 hl/ha.

Wijngaard in de regio La Mancha.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het gebruik van irrigatie steeds populairder na de droogteperioden van 1994 en 1995, die de oogst in die jaren sterk hebben beperkt. In 1996 werd irrigatie in alle wijnbouwgebieden gelegaliseerd, en in veel regio’s werd deze praktijk snel overgenomen. Het wijdverbreide gebruik van irrigatie heeft een hogere plantdichtheid in de hand gewerkt en heeft in sommige gevallen bijgedragen tot hogere opbrengsten.

Terwijl van oudsher met de hand wordt geoogst, heeft de modernisering van de Spaanse wijnindustrie geleid tot een toename van het mechanisch oogsten. In het verleden werden de druiven in de vroege ochtenduren geoogst, vanwege de verzengende hitte. De laatste jaren worden de druiven ’s nachts geoogst, wanneer de temperaturen koeler zijn.

Verschillende wijnstokken


Volgens sommige bronnen zijn er in heel Spanje meer dan 600 druivenrassen aangeplant, hoewel slechts 20 rassen goed zijn voor 80% van de wijnproductie van het land.

De meest aangeplante druif is de witte Airén-druif, die zeer gewaardeerd werd om zijn kracht en weerstand. Airén wordt vooral in Midden-Spanje gevonden en diende vele jaren als basis voor Spaanse brandewijn. Wijnen gemaakt van deze druif kunnen zeer alcoholisch zijn en gevoelig voor oxidatie.

Oxidatie bij wijn   Als u de wijn van een geopende fles, na een paar dagen in een glas schenkt, kan het zijn dat hij een beetje bruin is en naar munten of azijn ruikt. Dat zijn de gevolgen van het oxidatieproces dat door aanraking met zuurstof ontstaat. Het is hetzelfde proces dat u ziet als u een gesneden appel een paar uur laat liggen. Dit oxidatieproces hoeft niet altijd slecht te zijn, integendeel. Bij de meeste wijnen is het een belangrijk onderdeel van de bereiding. Voordat u thuis de fles wijn opent, heeft hij waarschijnlijk al een vorm van oxidatie ondergaan, dit kan gebeuren in het vat of zelfs in de fles waar de zuurstof heel langzaam door de kurk in de fles binnenkomt. Als oxidatie gecontroleerd wordt toegepast is dat vaak bedoeld om de smaak op een bepaalde manier te beïnvloeden, tannine verzachtend, of om een nootachtige of geroosterde smaak te geven, of om b.v. de kleur (sherry) te beïnvloeden.
De Tintilla druif.

De rode druif Tempranillo is de op één na meest aangeplante variëteit en heeft in 2004 de Garnacha ingehaald. Hij is in heel Spanje bekend onder verschillende synoniemen die op wijnetiketten kunnen voorkomen, zoals Tinto Fino, Tinta del País, Cencibel, en Ull de llebre. Zowel Tempranillo als Garnacha worden gebruikt om volle rode wijnen te maken die geassocieerd worden met Rioja, Ribera Duero en Penedès. Garnacha is ook de belangrijkste druif van de comarca van El Priorato. In de regio Levante zijn Monastrell en Bobal in aanzienlijke mate aangeplant, te gebruiken voor zowel voor grana (kleur, overeenkomend met karmijn) als voor droge roséwijnen.

In het noordwesten zijn de witte wijnsoorten Albariño en Verdejo populaire druivensoorten in respectievelijk de Rias Bajas en Rueda. Cava, geproduceerd in de regio’s Cataluña en andere delen van Spanje, wordt hoofdzakelijk gemaakt van Macabeo-, Parellada- en Xarel-lo-druiven, die ook voor de productie van witte wijnen worden gebruikt. In het zuiden zijn de belangrijkste druiven Palomino en Pedro Ximénez.

Met de modernisering van de Spaanse wijnindustrie is de aanwezigheid van internationale variëteiten toegenomen, zowel in blends als in de productie van variëteiten. In het bijzonder Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah en Sauvignon blanc. Andere belangrijke Spaanse variëteiten zijn Cariñena, Godello, Graciano, Mencía, Loureira en Treixadura.

Marketing


De marketing van wijn is een belangrijke economische activiteit in Spanje, wat heeft geleid tot de oprichting van instellingen ter ondersteuning ervan, zoals het Spaans Observatorium voor de Wijnmarkt (OEMV).

Spaanse wijnexport in 2004

Land Duizend euro’s (%) totaal
Duitsland 309.098,36 20,23
Verenigd Koninkrijk 279.804,78 18,32
Verenigde Staten 145.398,77 9,52
Frankrijk 127.198,03 8,33

Spaanse wijn in Nederland

De import van Spaanse wijn steeg in 2012 met ruim 12 procent. Met ruim 38 miljoen liter komt bijna 10 procent van alle in Nederland ingevoerde wijn uit Spanje. Daarmee is Spanje voor Nederland het vierde wijnimportland, na Frankrijk, Duitsland en Italië. Wordt tijd dat daar wat verandering in komt, vindt u ook niet!


Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-05-14

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis, en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon, en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Vinos de España|paginacode=133962595| datum=20210504}}
{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Vino de España|paginacode=134270683| datum=20210505}}
{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Cuartillo|paginacode=133910141| datum=20210506}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Wijnbouw in Spanje|paginacode=57114102| datum=20210511}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Dégorgement|paginacode=55553184| datum=20210511}}
{{Bronvermelding Website Wijnkennis|https://www.wijnkennis.be/locatie/spanje| datum=20210512}}

Foto’s gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0, CC 0, CC 0 1.0, GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons, waarmee ik aangegeven heb dat u vrij bent het werk te kopiëren, te verspreiden, te verzenden en om het werk aan te passen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: