Dieren alg. (symbolen)

​Op deze pagina geven we de symbolische betekenissen van dieren.​​

Dieren 
Aap

Vroeger werd het woord aap ook als schimpnaam gebruikt en waren apen het symbool van boosaardigheid en lelijkheid. Geketende, geslagen apen symboliseren de overwonnen duivel. Bij de psychologie staat de aap voor onzekerheid en twijfel van de eigen rol, en als symbool voor schaamteloosheid. Ook bekend zijn de beeldjes met de drie aapjes, horen, zien en zwijgen. Maar dit is niet juist, de ware verklaring is: Niets kwaads zien, horen en zeggen!
In het India is de aap een heilig dier net, als de koe. Daar is hij het symbool van kracht, trouw en opoffering. Ook in China werd de aap met veel eerbetoon omringd.
Bij de christenen heeft de aap een minder goede reputatie daar ziet men in dit dier als karikatuur van de mens en staat hij symbool voor ondeugd en ijdelheid (met een spiegel in de hand), begeerte en onkuisheid.
De groene aap is het nationale dier van Saint Kitts and Nevis.

Abalone

De schelp van de abalone wordt om het parelmoer gedragen als sieraad. De schelp is ook geliefd als wierookbrander. Abalone staat symbool voor rijkdom, inspiratie en creativiteit.

Adder

De slang staat symbool voor het kwaad, de onderwereld. Ook wordt de slang gebruikt als symbool van genezing. Het aesculaap, afgeleid van de Griekse God van de geneeskunst, Esklepios. Omdat de slang zich kan vervellen en het daardoor lijkt dat hij in staat zich altijd te verjongen, heeft de geneeskunst dit symbool gekozen.

Adelaar

De adelaar komt veel voor als symbool op wapens en vlaggen en dat is niet alleen nu het geval, al ver voor de jaartelling werd de adelaar gebruikt op vaandels en vlaggen. In de Verenigde Staten staat de Adelaar op officiële documenten en op hun paspoorten. Het is de koning van de vogels en is daarmee het symbool voor macht en overwinning.
De steenarend is de nationale vogel van Afganistan, net als het paard en de Perzische leeuw, Mexico, Nagormo-karabakh, Oostenrijk en van Duistland.
De arend is de nationale vogel van Albanië, Botswana, Ghana, Jemen, Jordanië, Nigeria, (zwarte arend), Roemenië, Rusland, Solomon eilanden, Syrië en Armenië.
De nationale vogel van Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden is de zeearend.
De Afrikaanse steenarend is de nationale vogel van Namibië (net als het zoogdier Spiesbok).
De Afrikaanse zeearend is de nationale vogel van Zambia en Zimbabwe.
De ‘witte arend’ is de nationale vogel van Polen.

Alligator

De alligator staat symbool voor overlevingskracht.

Antilope

Het symbool voor schoonheid, scherpe visie, zachtheid, snelheid en onschuld.
In de Egyptisch oudheid vergezelde de gazelle de goden van wind en storm. De Perzen en de Arabieren denken dat de antilope met haar scherpe blik in de toekomst kan kijken. In de Griekse oudheid hoorde de antilope bij Artemis de godin van de jacht. Bij de romeinen was de antilope gewijd aan Minerva, godin van de wijsheid.
In het Hindoeïsme is de gazelle het rijdier van de maangodin Chandra.
Ook de vrouwelijke schoonheid wordt vaak vergeleken met elegantie en schoonheid (ogen).
De gazelle die op de vlucht is voor een roofdier staat in de christelijke traditie voor de ziel die vlucht voor de verleiding van de wereld.
De antilope is het nationale dier van Zuid-Afrika.

Baars (Europese)

Nationaal symbool van Finland.
De reuzenbaars is de nationale vis van Cambodja en Finland (net als de leeuw en de wilde zwaan, de beer, en het lieveheerbeestje).

Baviaan

De baviaan stond in het Egypte van de farao’s symbool voor de wijsheid.
In de huidige wereld is de aap in het algemeen een symbool voor lelijkheid en is hij ook het symbool voor lelijkheid en voor vermaak en vrolijkheid.

Beer

In het oude China staat de beer voor mannelijkheid (kracht) en dromen over een beer werd gezien als een voorteken voor de geboorte van een zoon.
De Griekse godin van de jacht, Artemis welke bij de Romeinen Diana heet, werd soms met beren afgebeeld. De bijbel verteld over de jonge David in gevecht met een beer, dit verhaal wordt beschouwd als een voorafbeelding van de zege van Christus over de Machten der Duisternis.
Hij staat symbool voor kracht in combinatie met fors en stevig.
ook heeft hij een symbolische waarde in de vorm van een knuffel in combinatie met warm en zacht.
Bij de oorspronkelijke Amerikanen staat hij symbool voor zelfkennis en genezing.
De beer is het nationale symbool van Finland (net als de leeuw en de wilde zwaan, de baars, en het lieveheerbeestje) en Rusland.

Bever

De bever staat symbool voor hard en constructief werken, doorzettingsvermogen en harmonie. In het gezinsleven staat hij symbool voor de familie en het delen van tijd met het gezin. Hij staat in het embleem van Canada en wordt daar vergeleken met rust, hardwerken en bescheidenheid.
Hard werken om je dromen uit te laten komen.
De bever is (net als het Canadese paard) het nationale dier van Canada.

Bidsprinkhaan

De bidsprinkhaan staat symbool voor de macht der stilte en waarzegger of profeet. Het Griekse woord Mantis betekent profeet.
In de middeleeuwen stond de bidsprinkhaan symbool voor bidden.

Bij

De bij is het symbool van ijver en samenwerking, maar ook staat hij voor organisatie en rechtvaardigheid, reinheid en onthouding.
De bij is van oudsher al heel belangrijk voor de symboliek.
In Egypte werden ze al in 2600 v. C. gehouden en was de bij het symbool van koningschap.
In China, waar de bij ook al sinds mensenheugenis wordt gehouden staat de bij voor de jonge minnaar die van bloesem van de meisjes snoept. Ze helpen daar bij het vinden van de ware bruid en staan ze als beeld voor de wederopstanding omdat de winterslaap van de bij met de dood vergeleken wordt.
In de heraldiek staat de bij voor hoop.
De bij is het nationale dier van France reunion.

Bison

Voor de Indianen was en is de bison deel van de ‘Great Spirit’, de universele kracht waar al het leven vandaan komt. De kracht van het noorden representeerd nieuw leven en wijsheid en de bison is het symbool.
Daarnaast staat de bison symbool voor uitdaging en sociaal leven.
De bison is, onofficieel, het nationale dier van Amerika.
De wisent is het nationale dier van Wit Rusland.

Bok

Het mannetje van de geit, de bok,staat symbool voor zijn viriliteit (mannelijkheid), voor bandeloze wellust, in samenhang met onderdrukking van sexualiteit.
In het bijbelboek Mattheus staat de bok symbool voor verworpenen en de hel.
De spiesbok is het nationale dier van Namibië (net als de Afrikaanse steenarend).
De arabische spiesbok is het nationale dier van Qatar.

Buidelrat

De buidelrat staat symbool voor flexibiliteit, afleiden, zelfbescherming. In een droom staat hij symbool voor het negeren van problemen.

Bunzing

De bunzing staat symbool als stinkdier. Overdrachtelijk gezien, gericht aan iemand met een slechte levenswandel (Jeroen Bosch).
Ook staat de bunzing symbool voor zwijgzaam, behoedzaam, listig, scherpzinnig, behendig, maar ook voor onverschillig.

Cavia

De cavia staat symbool voor zacht, warmte en liefde. Ook voor oplettendheid en verantwoordelijkheid.

Conch

In vele culturen komt de conch of hoornvormige schelp voor als blaasinstrument of als drinkbeker met symbolische waarden.
In India werd er door veldheren  op de conch geblazen als start van oorlog voeren tegen het  kwade.
Bij de Boeddhisten staat het geluid van de conch symbool voor de lessen van Boeddha.
Het geluid symboliseerd de reis van het verleden naar het heden.

Cowdie

De tijger porseleinslak als voorbeeld voor alle koffieboon vormige zeeslakken.
In vele culturen staat de cowdy symbool van de baarmoeder van Godin Afrodite.
In Japan is de cowdy symbool tegen het kwaad (gedragen als een amulet). Op graven als symbool van reïncarnatie.

Coyote

De coyote staat symbool voor wijsheid, inzicht en speelsheid, maar ook voor dwaasheid en list.
De coyote staat ook symbool voor creativiteit; de bedrieger van gewoonten.

Dagpauwoog

De vlinder, symbool van gratie, schoonheid en de ziel, van verliefdheid, vreugdedans en zomer, van lichtzinnigheid, onbezorgd en vrijheid. Maar ook de vergankelijheid van vreugde. Als grafsymbool symboliseerd de vlinder de 3 stadia die de ziel doorloopt; leven, dood en wederopstanding.

Damhert

Het damhert staat symbool voor sierlijkheid, vrolijkheid, gemoedelijkheid mmar ook voor snelheid, behendigheid en voorzichtigheid.

Das

De das staat symbool voorstructuur, doorzettingsvermogen, slim, onafhankelijkheid en de uiteindelijke overwinning op je tegenstander.

Dolfijn

Deze staat symbool voor communicatie, intelligentie, spelen en vrijheid.
In de Griekse mythologie zien we dikwijls dat de dolfijnen de goden op hun rug dragen, dat symbool staat voor het redden en liefde.
Bekend is de intelligentie van de dolfijn. Hij is in staat om gebarentaal te begrijpen en ze hechten zich gemakkelijk aan mensen. Ze hebben een eigen complexe taal waarmee ze met elkaar communiceren en daardoor in staat zijn goed samen te werken. Er gaan verhalen rond waarbij mensen beschermd worden tegen van aanvallen van haaien of gered worden van een verdrinkingsdood (laat dat een voorbeeld zijn voor onszelf). De dolfijn is ook een symbool voor Christus als Verlosser, drie dolfijn vormen het symbool voor de Drie-eenheid.
De dolfijn is het nationale dier van Anguilla en Bardados, Nieuw Caledonië en Griekenland.
Nationale dieren van India zijn de gangesdolfijn, de koningscobra, de tijger, de komodo varaan, de Aziatische leeuw en (niet officieel) de indische olifant.

Draak

Draken worden vaak afgebeeld als een soort krokodillen of slangen met vleugels en spelen een grote rol in de symboliek van vele volkeren. In de scheppingsmythes zijn draken vaak gewelddadige oer wezens die door de goden overwonnen moeten worden. In de middeleeuwen krijgen helden van adellijke geslachten de rol van drakendoders toebedeeld. In sprookjes en sages is de draak vaak de bewaker van schatten of van een gevangen prinses die dan overwonnen moet worden. De Christelijke symboliek ziet in de draak de belichaming van de duivel en worden draken daarom vaak met het element vuur in verband gebracht, en afgebeeld als een vuurspuwend monster.
In het Azië staat hij vaak symbool voor geluk of onsterfelijkheid. In China vertegenwoordigd hij de oer-essentie van yang, dat wil zeggen verwerking, vruchtbaarheid en activiteit. Op de tweede dag van de tweede maand worden bij de chinezen drakenfeesten met vuurwerk gevierd. De draak wordt in China ook gebruikt als decoratie. Bijvoorbeeld, het aantal draken op de gewaden van generaals was strikt gereglementeerd, alleen de bij de keizer mochten het er negen zijn. In China is de draak ook het vijfde teken in de dierenriem. De draak is verder het symbool van het Oosten, de zonsopgang en de lenteregen.
Ook in Japan belichaamt de draak de regengod, bronzen draken doen daar op de tempels vaak dienst als waterspuwers of fonteinen. De witte draak daarentegen regeert over het westen en de dood.
De draak is het nationale dier van Melilla (Spaanse enclave, net als de leeuw) en van Vietnam.
De rode draak is het nationale dier van Wales.

Duif (met palmtak)

De duif is het symbool van verzoening en vrede, de duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid de haar oorsprong vindt in het christelijk geloof. In het oude testament stuurt Noah na de zondvloed, vanaf de ark, een witte duif er op uit in de hoop dat de duif land zou vinden. Deze duif keert terug  met een tak en zijn snavel, wat betekende dat er land in de buurt was.
De duif is de nationale vogel van Fiji.
De tortelduif is de nationale vogel van Anguilla en Tonga.

Duizendpoot

De duizenpoot staat bekend als een alleskunner en flexibel zijn.

Egel

De egel staat bekend als symbool van Zelfverdediging en onschuld, maar ook voor toorn, de stekels opzetten.
Daarnaast staat de egel bekend als een enorme kindervriend.

Eekhoorn

De eekhoorn staat symbool voor argwaan, zuiverheid, opmerkzaamheid en speelsheid, vindingrijkheid en de mogelijkheid om snel van richting te veranderen. Ook staat hij symbool voor mensen die met pensioen gaan omdat de eekhoorn zijn toekomst, met tijden van voedselgebrek, altijd zorgvuldig voorbereidt door voorraden aan te leggen en dan ook nog tijd heeft om te spelen.

Eend

Moederschap, gratie en troost, bescherming, welbehagen, emotionele rust, luisteren naar het instinct.

De eend manifesteert zich vooral in sprookjes als een reddend element. Hij kan zich voortbewegen over land, in het water , (en zelfs onder water kan duiken),en in de lucht. en voelt zich ook thuis in al deze drie domeinen. De eend is het symbool van de liefde voor kennis van diepe geheimen. Hij is het symbool van de transcendente functie en ook van het zelf. In het Westen is de eend enerzijds verbonden met de beginselen van het kwaad en anderzijds met datgene wat iemand van het kwaad verlost. In Gallië was de eend het heilige dier van de Sequani-stam en hun godin Sequana, Seine.

De eend leert je de kracht van je hart te transformeren en in dienst te stellen van een hoger ideaal. Zijn verenkleed is waterafstotend en verwarmend en dat staat voor het af laten glijden van emoties van anderen, zodat ze je innerlijk niet kunnen raken en je rust kunt vinden in jezelf. Hij leert je begrip voor anderen te ontwikkelen en je grenzen liefdevol te bepalen. De donkere kant: De eend verwijst naar een sombere fantasie en duistere realiteit, illusies, irritaties, afgunst, opzettelijk liegen, geroddel, het overschatten van de eigen kracht, de neiging dingen groter te maken dan ze zijn, het gevoel onopvallend te zijn en niet echt serieus genomen te worden.

Eenhoorn

In de Europese volkscultuur werd de eenhoorn vaak afgebeeld als een wit paard- of geitachtig dier met een lange gedraaide hoorn en gekloofde hoeven (soms met een geitensik) en blauwe ogen. In de Middeleeuwen en Renaissance werd het gewoonlijk gekarakteriseerd als een zeer wild en woest dier uit de bossen. Het werd geassocieerd met kuisheid en maagdelijkheid en het stond symbool voor zuiverheid en genade, dat alleen kon worden gevangen door een maagd. Het kon alleen door een maagd in bedwang gehouden. Een 15e eeuwse tekst luidt als volgt: “Een eenhoorn is zo snel en sterk, dat geen jager hem zou kunnen vangen. Maar als men een maagd plaatst op een plek waarvan men verwacht dat het dier naar toe zou gaan, en zij haar schoot opent dan zal de eenhoorn zijn kop daarin leggen. Het verliest dan onmiddellijk zijn woeste aard, valt in slaap, en kan dan als een weerloos dier gedood worden door de jagers”.

De hoorn, met zijn lengte en vorm, was in de middeleeuwen een fallus symbool, zeker wanneer we bedenken dat de eenhoorn er zijn kop in te rusten lag, een mooie manier om er de eerste seksuele daad mee te omschrijven.

De hoorn had een lengte van 50 tot 60cm, getorst, en had een witte basis, een zwart middelstuk en een vuurrode punt. Wanneer hij van het dier werd afgesneden en als drinkbeker werd gebruikt kon hij je beschermen tegen alle soorten gif. Het is begrijpelijk dat hij hierdoor een grote waarde had voor talloze koningen die immer bevreesd waren voor hun leven. De hoorn zou vergiftigd water kunnen zuiveren en ziekten kunnen genezen. In de middeleeuwen werd de tand van een narwal (een tandwalvis) soms verkocht als hoorn van een eenhoorn.

De eenhoorn is van tegenwoordig staat bekend als prachtig, zuiver, vaak wit paard-achtig dier met een schitterende hoorn op z’n kop, waarvan wordt gezegd dat die zuiverend werkt. De hoorn, die in een spiraal loopt, gaat ná de geboorte van het veulen groeien, en groeit met de jaren totdat de eenhoorn is volgroeid. Een eenhoorn is pas op zijn 50e volwassen en kan gemakkelijk 1000 jaar oud worden.

De Oude Griekenland beschreven het, 400 jaar v. C. als een gehoornde ezel dat leefde in Afrika. Een eeuw later wordt het omschreven als een dier even groot als een paard met een witte vacht, een rood hoofd, blauwe ogen en een hoorn op zijn voorhoofd.

Ruim 2500 jaar voor Christus was dit dier al bekend in China . men omschreef het als een dier met het lijf van een hert, met paardenhoeven, een ossenstaart en een hoorn van 60 cm op het voorhoofd.

Ekster

De ekster geldt in Europa als het symbool van babbelzucht en het stelen van alles wat blinkt. Daardoor staat de vogel bij ons in laag aanzien.
Daar tegenover staat hij in China bekend als de vogel die geluk brengt, zijn gekras zou goed nieuws of welkome gasten aankondigen. Daarnaast belichaamt de ekster het oerbeginsel van yang en stond hij als geluksvogel tegenover de raaf.
De nationale vogel van Zuid Korea is de ekster.

Eland

De eland staat bekend als symbool voor trots, macht, wijsheid, doorzettingsvermogen en gevoel voor eigenwaarde.

Ezel

De ezel is een dier met heel veel tegenstrijdige symbolische betekenissen. De Grieken beeldde hun god Dionysus af op een ezel en de Romeinen zagen hem als symbool van de vruchtbaarheidsgod Priapus. Een Palestijnse gravure bespotte de christenen als aanbidders van een gekruisigde ezel (een man met eenezelskop). In de bijbel komt Jezus op een ezelin Jeruzalem binnen en in het bekende kersttafereel staan de os en de ezel bij de kribbe van Jezus. een interpretatie hiervan kan zijn dat de ezel de heidenen en de os de Joden moet voorstellen.
Aan de ene kant zien we de ezel als toonbeeld van deemoed en zachtmoedigheid, en andersom voor domheid, luiheid en koppigheid. Ook staat de ezel voor ongeremde geilheid, en de ezel en de bok zijn ook het symbool van traagheid en ontucht. Uit de Middeleeuwen is het gebruik bekend dat veroordeelde echtbrekers verplicht waren in het openbaar een ezel te berijden.
De ezel staat symbool voor zijn koppigheid en nederigheid en zeer bekend is zijn domheid, hoewel hij zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot, dat toch op wijsheid en intelligentie wijst.
Het is het nationale dier van het eiland Guersney (Engeland).

Forel

De forel staat symbool voor ontspanning en levensvreugde. (Tot hij aan de haak wordt geslagen.)

Geit

De vrouwelijke geit is het symbool voor de voedster maar ook voor doorzettingsvermogen, flexibiliteit en kracht. Maar de geit wordt ook in verband gezien met de duivel, die wordt nog al eens afgebeeld in de vorm van een geit.
De geit is het nationale dier van Tsjaad.
De Kasjmir geit is het nationale dier van Jammu – Kasjmir.

Gems

De gems staat symbool voor sociaal, een vrolijke levenshouding, het streven naar nieuwe hoogten. Ook staat de gems symbool voor een rustig leven.
Het rundergems is het nationale dier van Bhutan.
De schroefhoorngeit is het nationale dier van Pakistan.

Giraffe

De giraffe staat symbool voor overzicht en geweldloos communiceren, openheid en liefde, initiatief nemen en je nek uitsteken.
De giraffe is het nationale dier vanTanzania.

Gnoe

De gnoe staat symbool voor onstuimig, temperament en humor.

Gordeldier

Het gordeldier staat symbool voor bescherming en veiligheid.

Gorilla

De gorilla staat symbool voor imponeren en oerinstincten. Grote, sterke agressie ogende mannen krijgen vaak deze symbolische waarde.

Goudvis

De goudvis is een heilig symbool van Boeddha en staat voor vruchtbaarheid, harmonie en overvloed.
In de Griekse cultuur stond de goudvis voor geluk in relaties.

Haai (witte)

Haaien in het algemeen staan symbool voor strijd en overleven.
De haai is één van de nationale dieren van de Solomon eilanden.

Haan

De haan verjaagd demonen, en symboliseert wellust. Maar symboliseert ook Christus.

Haas

De haas, het maandier, staat symbool voor vruchtbaarheid en bereidheid tot paren.
Ook staat hij symbool voor snelheid en angst.
De man gebruikt de haas niet als symbool, dit brengt ongeluk.
De sneeuwhaas is verbonden met de lentegodin Ostara en staat symbool voor vruchtbaarheid. De sneeuwhaas is het nationale dier van Zweden.

Hagedis

Deze staat symbool voor het welzijn. Ook wordt hem de waarde toegekend van loslaten, ontwijken, gezondheid en wederopstanding, waarden die overduidelijk zullen zijn.
In de berbercultuur staat de hagedis voor bescherming tegen slechte invloeden.

Hamster

De hamster staat symbool voor de verzameldrift.

Heramietkreeft

Deze kreeft is het symbool voor de kluizenaar.

Hermelijn

De hermelijn staat symbool voor zuiverheid, matigheid, sterke wil en vrijheid.
Verwerkt in de koningsmantel gaat de symboliek meer over naar rijkdom.

Hert

Herten staan symbool voor hemels verlangen, ongedisciplineerde kracht, de nederlaag van het kwaad en het vermogen om de jeugd te vernieuwen.
Chinezen, daar staat het hert symbool van een lang leven, van geluk, van carrière, geld en van onsterfelijkheid.
Grieken en Romeinen brengen het hert vooral in verband met de goden van de jacht.
Indianen, het hert is voor hen het symbool van snelheid en van een vaste trefzekere voet die niet wankelt.
De druïden plaatsten het hert in verband met profetie en visioenen.
Het edelhert is een indrukwekkende verschijning. Wanneer je ze eenmaal gezien hebt in de bronstijd begrijp je  dat het mannetje symbool staat voor de dageraad, waardigheid, volharding, vruchtbaarheid, overvloed en vriendelijkheid.
Het gewij staat symbool voor zonnestralen.
Het damhert is het nationale dier van Antigua en Bardura.
Het Javaanse hert is het nationale dier van Nieuw Caledonië.

Hilsa

In het Hindoïsme wordt deze vis geassocieerd met de Godin Saraswati, godin  van kennis, kunst en schoonheid en de Godin Lakshmi, Godinvan rijkdom en welvaart.
De Hilsa is de nationale vis van Bangladesh.

Hinde

Een hinde is het wijfje van een hert. Zij staat symbool voor schone, onschuldige, opgeruimde, jonge vrouwelijke gestalte.
In het bijbelboek ‘Hoogheid’ wordt de geliefde vergeleken met een hert.
De hinde staat voor goedentierenheid.

Hond

Al sinds de oudheid is de gedominiseerde wolf, de hond, symbool voor trouw, vriendschap en opoffering,  de term hond wordt ook beledigend gebruikt. Ook wordt de hond wel eens gezien als een symbool van ongebreidelde lust omdat ze in het openbaar copuleren. De hond staat symbool voor trouw en dan vooral trouw aan de echtgenoot en aan het geloof, maar ook voor waakzaamheid.
Op het grafzerk van een vrouw staat hij voor trouw (getrouwd) of als bewaker van het graf.
De negatieve symboliek vinden we terug in ons taalgebruik, in de betekenis van luiheid, schoterig gedrag en de uitdrukking ‘teef’ gericht tegen vrouwen als zijn de een kreng.
In China is de hond het twaalfde teken in de dierenriem. Voor moslims is de hond onrein en in de meeste oosterse landen mag de hond ook niet in huis komen.
Bij de oude Grieken werd de hond gezien als een magisch dier met macht over leven en dood. In Egypte werden honden naast hun meesters begraven om hen te begeleiden naar de volgende wereld. De Grieken en de Romeinen gebruikten de term hond ook als denigrerende benaming.
De bulldog is het nationale dier van Engeland (net als de leeuw).
De hond is het nationale dier van de canarische Eilanden.
De bulldog is het nationale dier van Engeland.
De Ierse setter is het nationale dier van Ierland
De Kangalhond is het nationale dier van Koerdistan (net als de kat).
De Dalatische hond is het nationale dier van Kroatië ( net als de steen marter).
De Pharaop hond is het nationale dier van Malta.
Slapende hond staat voor wellust.

Hop

De hop staat symbool voor vies (hij bevuilt zijn eigen nest), voos en vulgair.
Ook voor vleselijke liefde.
In de middeleeuwen stond deze gekuifde vogel symbool voor de vrouwenloper. Een hopken was een ‘slechte’ man die naar een prostituee toe gaat.

Inktvis

De inktvis staat symbool voor vasthoudendheid.
En de inktwolk waarmee hij zich omgeeft, om te vluchten, staat symbool voor verbondenheid met duistere krachten.

Jaguar

In de westerse wereld staat hij symbool voor strijdlust. Bij de Maya’s stond de jaguar symbool als ‘ziener’ en het goddelijke ‘Weten vanuit het hart’.
Maar de koning van het woud staat ook voor kracht en behoedzaamheid.
De jaguar is het nationale dier van Brazilië en Guyana.

Jakhals

De Egyptische God van de dood, Anubis, wordt afgebeeld met een jakhalzenkop.
De jakhals is een voorbode van de dood en dat is ook zijn symbolische betekenis.

Kameel

Deze staan symbool voor zowel nederigheid, bereidheid om te dienen en tegelijkertijd voor zijn koppigheid of eigenzinnigheid. Verder staat hij symbool voor matigheid, goedheid en gehoorzaamheid.
In de Middeleeuwse kunst werd de kameel gebruikt als symbool voor de nederigheid en de bereidheid om zware lasten te dragen, hoewel de meeste kunstenaars uit die tijd nooit een kameel gezien hadden.
In het Verre Oosten zijn kamelen bekend om hun onvriendelijkheid en eigenzinnigheid.
Voor de Egyptenaren staat de kameel symbool voor klagers en trage personen.
Het is het nationale dier van Eritrea.
De dromedaris is het nationale dier van Soedan.

Kameleon

De kameleon staat symbool voor mysterie, argwaan, bedachtzaam en aanpassingvermogen. Bij veel Afrikaanse stammen, onder andere in Nigeria, is de kameleon het symbool voor alwetendheid (hij kan iets dat mensen nooit zullen kunnen).

Kangeroe

Met grote sprongen voorwaarts is de symbolische betekenis van de kangeroe. Als symbool van Australië staat hij symbool voor zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en vechtlust.
De kangeroe is het nationale dier van het Norfolk eiland (band met Australië).

Kat

In de westerse wereld bestaat het bijgeloof dat de zwarte kat ongeluk brengt wanneer deze uw pad kruist. Maar de uitzondering hierop is Engeland daar brengt de zwarte kat juist geluk en een witte ongeluk. Vroeger geloofde bepaalde volkeren dat de kat symbool stond voor het kwaad.
In de Middeleeuwen dacht men dat duivels en heksen de gedaante van een kat konden aannemen. een heks werd altijd afgebeeld met een zwarte kat en tijdens de heksenvervolging moesten de katten er ook aan geloven. De kat staat ook in verband met het getal 13. Verder staat de zwarte kat symbool voor de lichamelijke zonde van de vrouw.
Bij de oude Kelten waren het dieren van de duivel en verbrandde men katten als voorwerpen van verering, men zag de blik van Satan in de ogen van een kat.
In China is de zwarte kat ook een teken van ongeluk, maar dit telt meer als een waarschuwing zodat men extra goed op zijn hoede is.
Voor de oude Egyptenaren was de kat heilig, katten werden na hun dood gebalsemd en gemummificeerd en hun graven werden zelfs voorzien van geschenken. Zij waren ook het symbool van de maan.
De kat staat symbool voor behaagzucht en onafhankelijkheid. De kat staat ook symbool voor een pittige vrouw zowel in de positieve als de negatieve zin.
De kat is het nationale dier van Koerdistan (net als de Kangalhond)

Karper

In China staat de karper symbool voor overvloed.

Kauw

Staat symbool voor overleven, aanpassingsvermogen, trouw en geven en delen.

Kever

De kever staat symbool voor bescherming en verandering.

Kikker (groene)

De kikker is het symbool van innerlijke genezing, vreugde en genezing. Omdat de kikker zijn wangen opblaast zegt men ook dat hij staat voor hoogmoed.
De metamorfose van de kikker werd door de Christenen in verband gebracht met de wederopstanding van Christus.
In de Middeleeuwen werd het gedroogde lijf van een kikker veelal in een zijden zakje om de hals gedragen als bescherming tegen epilepsie.
Tegenwoordig dragen mensen een kleine, uitgesneden kikker als een bedeltje aan een ketting om de hals, of als broche in de buurt van het hart om te voorkomen dat er slechte gevoelens ontstaan tussen vriendschappen. Er bestaan ook Chinese talismannen die ook in westerse landen worden gedragen en de drager moet verzekeren van een lang leven en rijkdom.
In de Romeinse tijd moest een kikkeramulet het huis en zijn bewoners beschermen tegen onheil en geloofde men dat het dragen van een kikkeramulet het verlies van liefde kon voorkomen.
De fluitkikker is het nationale dier van Puerto Rico.

Koala

De koala staat symbool voor verdraagzaamheid, rusten en zorgzaam.
Ook voor liefde en vriendschap.
Ook de koala, net als de kangeroe, is het nationale dier van Australië.

Koe

De koe staat symbool voor de voedende kracht van de aarde.
De vorm van haar hoorns en haar vrouwelijkheid maken dat de koe ook symbool staat voor de romantiek van de lunaire wereld. De tutsi stam van Afrika heeft de koe als hun symbool.
Andora en Nepal hebben de koe als nationaal dier.

Koi

De koi staat symbool voor welvaart, rijkdom, toekomst en liefdevolle relatie.
De koi is de nationale vis van Japan, andere nationale dieren van Japan zijn kraanvogel en de groene fazant.

Konijn

Het konijn staat symbool voor vruchtbaarheid en lust. In contrast hiermee staat het ook symbool voor de tedere liefde  van de knuffel.
De man draagt het konijn nooit als symbool, dat brengt ongeluk.
Voor een vrouw is dit juist geluk, zij draagt echter alleen de oren en/of het staartje (bunny) van het konijn dan staat het symbool voor sensueel en lustig.
De koe met (liervormige hoorns) is het nationale dier van Soedan.

Kraai

De kraai is een in de symboliek niet van de raaf te onderscheiden vogel hoewel er meer over de raaf geschreven is.. De kraaienmars blazen betekent afscheid nemen of sterven en tevens zijn kraaien de doodgravers en dragers, en in de Middeleeuwen was een groepje rondcirkelende kraaien een voorbode van ruzie of oorlog. De kraai wordt ook wel symbolisch in verband gebracht met kennis, welsprekendheid, profetie, moed, vaardigheid, kennis, sluwheid, bedrog en diefstal.
Ook de kraai zou van oorsprong wit geweest zijn, in de Griekse sage wordt verteld dat de zonnegod Apollo zijn minnares, de koningsdochter Koronis, door een sneeuwwitte kraai liet bewaken. Deze kon echter niet beletten dat zij zich inliet met een Arcadische prins en Apollo vervloekte de in gebreke gebleven bewaakster en maakte haar veren zwart en vervolgens doodde hij de ontrouwe minnares met zijn pijlen.

Kreeft

Staat symbool voor zelfbescherming, genegenheid, maar ook voor zonde.
Hij staat symbool voor het sterrenbeeld kreeft.
In de 2e eeuw na Christus introduceerde de Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus het word ‘Cancer’ (kreeft) voor gezwellen omgeven door rood gezwollen bloedvaten.

Krekel

De knerpende krekel in de nacht symboliseerd dat alles goed gaat en een grote sprong voorwaards.
In China staat hij symbool voor de wederkerende cyclus. In dit verband, in de Lente voor Voorspeod en in de herfst voor eenzaamheid.

Krokodil

In het oude Egypte had de nijlkrokodil dezelfde status als de farao. Hij was het voor vruchtbaarheid (van de Nijl).
In andere landen stond hij symbool voor huichelarij en kwaadaardige levensinstellingen. Ook voor kracht en geduld.
Zijn bek stond in de middeleeuwen symbool als poort naar de hel.
De Cubaanse krokodil is het nationale dier van Cuba.
De krokodil is het nationale dier van Lesotho (net als de Lesetho pony en schaap).
De zeekrokodil is het nationale dier van Oost-Timor en de Solomon eilanden.

Kruisspin

De kruisspin staat vanwege zijn kruis symbool voor geluk. De kruisspin die aan een draad hangt staat symbool voor: “Vreugde uit de hemel”.
Voor algemene symboliek van de spin kijk verderop.

Kwal

De kwal staat symbool voor transparantie, pijnlijke herinneringen, kwelling, een zeer vervelend persoon.
Door de relatie met de maan staat hij ook symbool voor de mysterie van de liefde in erotische zin: “De oermond onder haar golvend bewegende rokken”.

Lam

Het lam staat symbool voor de zuiverheid, ons allen wel bekend vanuit de bijbel.
Het lam staat symbool voor zuiverheid, een betekins die ons allen bekend is uit de bijbel.
Dartelend in de wei is het lam symbool voor onschuld, jong en vrij.

Lama

De lama staat symbool voor prikkelbaar en kalm.
Het is het nationale dier van Bolivia.

Leeuw

De leeuw staat symbool voor natuurlijke autoriteit (heerser), ijdelheid en genialiteit. De leeuw is ook het symbool van de adel en vaak terug te vinden als grafsymbool van een persoon van adel. In veel culturen had de leeuw een symbolisch betekenis, hij werd zowel met het goede als met het kwade in verband gebracht. En de middeleeuwen geloofde men dat de leeuw sliep met open ogen en zag men hem als symbool voor waakzaamheid en kreeg hij beelden bij, paleis- en kerkpoorten en op vaandels en schilden. Een talisman van de leeuw geeft kracht, moed, eer, gezondheid, rijkdom en succes.
Het Christendom nam van het jodendom de leeuw van Juda over, het symbool van de koninklijke macht van de stam van Juda en brachten die over op Christus.
In het oude China was de leeuw het symbool voor dapperheid en in het Hindoeïsme is de leeuw de vierde incarnatie van de god Vishnoe.
In de Griekse mythologie was hij het zinnebeeld van overwonnen kracht en trok hij de wagens waarop goden reden.
Hij is het nationaal symbool van Afganistan (Pantheria leo persica), Alderney, Armenië. België, Bulgarijë, Burundi, Cambodja, Denemarken, Engeland, Estland, Finland, Gambia, Georgië, Ghana, Guernsey, Kenia, Macedonië, Malawi, Melilla (Spaanse enclave), Nederland, Norfolk eiland (binding Engeland), Sark, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Togo, Tsjaad, Tslechi, Noorwegen en Zweden.
De perzische leeuw is het nationale dier van Afganistan  (net als het paard en de steenarend), Tadzjikistan en Armenië.
De Berberleeuw is het nationale dier van Marokko.

Lepelaar

De lepelaar staat al sinds de middeleeuwen symbool voor kwaadspreker; hij haalt zijn snavel door de bagger.
Het afgeleidde woord ‘lepelen ‘ staat voor iemand die van drank houdt, of meer van tafelen.
Afgebeeld bij een vrouw staat de lepelaar met zijn lange snavel symbool voor onkuis gedrag.

Libel

De libel staat symbool voor alertheid, snelheid en illusie.
Bij de Indianen van Noord-Amerka staat de libel symbool voor verandering. De libel is de boodschapper.
De waterjuffer staat symbool voor etherische schoonheid, niet alledaagse  ervaringen en boodschapper van wijsheid en verlichting.

Lieveheerbeestje

Het lieveheerbeestje staat symbool voor geluk en plezier.
Het symbool heeft meer een relatie met de vrouw dan met de man. Denk aan het Engelse ‘Ladybird’.
Het is ook het Nationaal symbool van Finland, net als de baars.
In Nederland is het ´t symbool geworden van de Nederlandse Stichting Tegen Zinloos Geweld. Er is gekozen voor het lieveheersbeestje, omdat het staat voor geluk en liefde en omdat veel mensen het een leuk insect vinden.
Het is het nationale dier van Finland  (net als de leeuw en de wilde zwaan, de baars, en de beer) en Letland (met twee stippen).

Luipaard

Het luipaard staat symbool voor scherp zien, kracht en een hernieuwde visie.
In China  staat hij symbool voor moed.
Het is het nationale dier van Benin, Somalië en Congo de Democratische Republiek.
Het Jachtluipaard is het nationale dier van Malawi (net als de Leeuw)
Het luipaard is het nationale dier van Zambia.
De sneeuwluipaard is het nationale dier van Zuid Ossetië.

Luna mot

Deze nachtvlinder staat symbool voor optimisme en sensualiteit.
Net als alle andere vlinders wordt ook de Luna mot gebruikt als symbool voor gratie en schoonheid.

Lynx

Deze staat symbool voor onzichtbaar en de waarheid.
De Scandinavische godin Freya (schoonheid,n vruchtbaarheid en liefde) werd omgeven door lynxen.
Zijn symbolische kenmerken zijn vrouwelijke mysterie, sensualiteit en kracht van de vrijheid.
De snorharen van de lynx, gedragen door een vrouw tijdens feesten onderstrepen de symboliek van het dier.

Marmot

De marmot staat symbool voor dromen, studie, waakzaam en klein schepsel.
De alpenmarmot heet ook wel mormeldier dat betekend akelig, of vreselijk mens.

Meikever

De meikever staat symbool voor onbezorde kinderjaren, maar ook voor een goed jaar.
In de Berbercultuur staat de meikever voor beweging en machtsoverdracht.

Mier

Mieren staan symbool voor grote arbeid, netheid, wijsheid, ze zijn ijverig, werken goed samen en vormen een hechte gemeenschap (teamgeest). De kracht van mieren, in verhouding tot hun grootte is ook buitengewoon legendarisch. Mieren vormen grote kolonies waar elke mier een specifieke rol in heeft. In veel culturen worden ze als voedsel gebruikt maar ook voor medicatie.
De zwarte wegmier staat symbool.

Mol

De mol staat symbool voor een verbogen leven, infiltrant, intuïtie en blind.

Mug (steek)

De vrouwelijke steekmug, omdat zij altijd bijt, staat symbool voor volharding, behendig, geïrriteerd gedrag, klein of kleinigheid.

Muis

De muis staat symbool voor onschuld, geheimzinnigheid, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid.
Balans vinden in kleine dingen en het zinnebeeld van vruchtbaarheid (beschuit met muisjes, muis/vagina).
‘Muizen’, is het eten van kleine hapjes.

Mustang

De mustang staat symbool voor kracht, snelheid, moedig, energiek, leiderschap en onafhankelijkheid.
Populair als symbool en mascotte van verenigingen.

Neushoorn

Doordat de indische neushoorn één hoorn heeft staat hij in India symbool voor eenzaamheid.
De zwarte neushoorn staat symbool voor oerwijsheid, maar ook voor humeurig en blinde woede.
De neushoorn is het nationale dier van Mozambique.

Octopus

De octopus staat symbool voor camouflage, behendig, geheimzinnig, intelligentie en concentratie.

Oester

De oester staat symbool voor het koesteren van gevoelens en vrouwelijke sexsualiteit. Al in de Romeinse tijd stond de oester symbool voor vruchtbaarheid en een gezond libido en de schelp voor de vagina. Volgens de Romeinen was de oester een afrodiciacum.
Ook staat de oester symbool wijsheid in verband met geduld en geheimhouding.

Olifant

De olifant heeft een positieve symbolische kracht, een witte olifant kondigde de geboorte van Boeddha aan. De Hindoeïstische god Ganesha, die staat voor wijsheid en schrijfkunst, is een olifant met slechts één tand. Omdat olifanten oud kunnen worden. zijn ze ook het symbool van het overwinnen van de dood. Het amulet van de olifant als bedeltje was in de periode tussen de wereldoorlogen zeer populair. De figuurtjes waren gemaakt van zilver, jade, ivoor en ebbenhout en om de drager geluk te brengen, moest hij rechtop worden afgebeeld, in een bewegende houding. Zijn slurf moest omhoog en naar achteren gekruld zijn voorhoofd aanraken. De olifant werd niet alleen als amulet op het lichaam gedragen, hij was ook de bewaker van huis en haard. Kleine zwart wit figuurtjes gesneden uit ebbenhout werden in huis neergezet om rampen te weren en om de bewoners geluk te brengen en voor de beste werking moest de olifant met zijn snuit naar de voordeur geplaatst worden. Ganesha (in zijn oorspronkelijke vorm, een menselijk figuur met een olifantenkop) is nog steeds bijzonder populair bij de Hindoes in India. Hij werd ook door boeddhisten geadopteerd en wordt vaak als klein beschermend amulet om de hals gedragen.
De olifant staat symbool voor intelligentie en een goed geheugen.
Daarnaast voor samenawerken en goede reuk.
De olifant is het nationale dier van Cambodja (net als de leeuw en de schildpad), Ivoorkust en Guinea, Sri Lanka, Swaziland, Zuid-Afrika en Centraal-Afrika.
De olifantstand is het nationale symbool van Congo de Democratische Republiek.
Nationale dieren van India zijn de gangesdolfijn, de koningscobra, de tijger, de komodo varaan, de Aziatische leeuw en (niet officieel) de indische olifant.
De indische olifant is het nationale dier van Laos en Thailand.

Ooievaar

De ooievaar werd bijna overal als gelukssymbool gezien. De ooievaar staat voor geluk, voorspoed en veel kinderen. De vogel is ook populair omdat hij slangen en padden verdelgt. In noordelijke landen kwam de ooievaar altijd tijdens het voorjaar terug uit de zuidelijke streken en daarom zag men de ooievaar als vruchtbaarheidssymbool door de samenhang tussen de herleving van de natuur en de komst van de ooievaar. In onze tijd leeft de ooievaar nog steeds voort als brenger van kleine kinderen. De kleine rode plekjes op pasgeboren baby’s worden ook wel aangeduid als ooievaarsbeten. Men zag de ooievaar ook wel als zielenvogel die contact heeft met de wateren van de schepping, waar ook alle vruchtbaarheid uit voortkomt. Omdat hij lange tijd roerloos op één been kan staan maakt hij een bedachtzame, statige waakzame indruk waardoor hij soms ook symbool staat voor de meditatie.
De ooievaar is de nationale vogel van Duitsland en Wit Rusland.

Orka

De orka stond bij de Nazca-cultuur in Peru symbool voor moed. Deze walvissoort zou ook wel eens de redder  van Jona kunnen zijn en dan symboliseerd de orka “Wederopstanding’ of tweede kans.
Ook staat  de orka symbool voor oerkracht, geduld en fantasie.Zie ook walvis.

Os

De os staat symbool voor werklust, geduld en kracht. Als handelsobject stond hij vroeger ook voor rijkdom. In het christendom is de os een symbool van de profeten en heilige martelaren en tevens stond de os aan de wieg van Jezus Christus.
In de Chinese astrologie is de os standvastig en een betrouwbaar leider met een aangeboren vermogen om grote dingen te bereiken.

Otter

De otter staat symbool voor plezier, spel, nieuwsgierigheid, en zorgzaamheid.

Paard

Het paard staat symbool voor kracht, vitaliteit, fierheid en intelligentie, bereidheid te werken en onafhankelijkheid. Het paard is een edel dier, maar staat daartegenover ook symbool voor  hoogmoed en waanzin. In veel culturen wordt het paard ook verbonden met de dood in de vorm dat het de doden naar de andere kant van het leven bracht. Paarden worden al door mensen gebruikt vanaf 4000 voor Christus.
Het paard is het nationale dier van Abchazië, Mongolië en Canada (canadese paard).
Het witte paard is het nationale dier van Burkina Faso en Nigeria.
Het lippizanerpaard is het nationale dier van Slovenië.

Pad

De pad was minder populaire, hij staat namelijk symbool voordikke figuren en als handlanger van de duivel en heksen. Ook staat de pad symbool voor een verborgen leven. Met zo’n uuiterlijk kun je beter niet op de voorgrond treden, maar ook dat je je innerlijke schoonheid niet laat zien en het herkennen van de schoonheid van de ‘huiselijke’ dingen.
De pad is het nationale dier van het Eiland Jersey (Engeland).

Paling

De paling staat symbool voor ongrijpbaarheid en bindingsangst.

Panda (reuzen)

De reuzenpanda staat symbool voor liefde, speelse warmte en bescherming. Door de opvallende tekeningen in het gezicht roepen ze bij de mens een sterke emotie op, dit is waarschijnlijk ook de reden waarom het wereld natuur fonds de reuzenpanda als mascotte heeft.

Panter (zwarte)

In de westerse samenleving staat de zwarte panter symbool voor gevaar en macht opeisen.
Bij de Maya’s was zwarte panter omgeven door vlammen. Dit was het symbool van de vuurbrenger, het heilige vuur.
De zwarte panter is het nationale dier van Gabon.
De sneeuwpanter is het nationale dier van Mongolië (net als het paard), Tibet en Pakistan.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavo_cristatus_LC0025.jpg
Pauw

De pauw staat symbool voor onsterfelijkheid, schoonheid en waardigheid.
Tevens voor trots en oplettendheid.
Een vrouw afgebeeld met een pauw symboliseert hoogmoed, een van de zeven doodszonden.
In het Boeddhisme betekend een pauwenveer: biedt bescherming tegen de verlokkingen van de wereld.
Al in de Babylonische tijd is de pauw het zonnesymbool.

Poema

Voor de Inca’s stond de poema symbool voor heilig, harmonie van lichaam, geest en ziel.
Algemeen staat de poema symbool voor exclusief, wilde schoonheid en vrouwelijke kracht.
De poema is het nationale dier van Argentinië.

Putter

De putter genaamd als distelvink, staat hij symbool voor gemaakt vrolijk of vrolijk om te overleven.
Als putter genaamd, staat hij symbool voor de alcoholist; ‘putteren’ is het middeleeuws voor drinken.
De putter is een vogel van ruigten vol distels en brandnetels.

Raaf

De raaf staat in de symboliek gelijk aan de andere kraaiachtige als de roek en de kraai en het is een vogel die doorgaans een kwade roep heeft, maar soms ook om zijn wijsheid gewaardeerd wordt. In de bijbel krijgt de profeet Elia in de woestijn brood van de raven. In de mythologie van de Oudheid speelt hij een negatieve rol, onder meer als indiscrete babbelaar, die daarom ook niet de metgezel van de godin Athene kon blijven, waarna ze in zijn plaats een uil verkoos. ook gaat het verhaal dat de raaf oorspronkleijk witte veren had, maar dat Apollo ze wegens zijn babbelzucht voor straf zwart maakt. In het vroege christemdom werd de raaf verweten dat hij Noach niet op de hoogte stelde van het aflopen van de zondvloed en zo werd hij tot symbool van de slaaf van wereldse lusten, die draait met zijn bekering, hij roept immers “eras, eras” (Lat. morgen, morgen). Ook het feit dat hiij van aas leeft en zijn jongen schijnt te verwaarlozen (raven ouders staan voor ontaarde ouders) maakt hem tot ongeluksvogel die ziekte, oorlog en dood aankondigt en zich met galgenaas voedt. In de Indiaanse mythen zijn raven bovennatuurlijk scheppende wezens. In de heraldiek komt de raaf sinds de Middeleeuwen in familie wapens voort maar in de volksmond geldt de raaf als diefachtig gezien de uitdrukking, “stelen als de raven”.

Ram

De ram (het mannetjesschaap) staat symbool voor de daadkracht en onvoorzichtig, voor onvoorspelbaarheid maar ook voor autoriteit en leiderschap. In de Oudheid was de ram ook wel het symbool van mannelijkheid en geweld en was een attribuut van Mars. De aggressiviteit van de ram wordt traditioneel afgebeeld als twee botsende rammen. Rammen en schapen worden al sinds de oudheid door vele religies over de hele wereld als offerdieren gebruikt.

Rat

De rat heeft evenals de muis doorgaans een negatieve symbolische betekenis, maar kan ook een zieledier zijn. De bekende rattvanger van Hamelen wordt vaak als symbool van de zielenvanger en als bedrieglijke verleider gezien. Doordat hij voorraden aanvrat en epidemieën kan verspreiden (ziekten en verderf) werd de rat verbonden met de duivel. Hij zou de heksen dienen om argeloze mensen kwaad te berokkenen.
In India werd de rat plaatselijk wel in tempels gehouden en de rat wordt ook als rijdier van de olifantkoppige Ganesha, de god van schranderheid, voorgesteld.
In Japan en China was het ontbreken van ratten in huis en hof een slecht teken en als de rat knabbelde, dan telde hij zijn geld. Deze geldwolf heet  in China dan ook geldrat. In de Chinese dierenriem is de rat het eerste dierensymbool.
Een “rattenkoning” is een nest jonge ratten met in elkaar verknoopte staarten en in overdrachtelijke zin een warboel, “zo kaal als een rat” is zeer armzalig en een “oude rat” (of, rot) is een zeer ervaren en sluwe vent.
Ook wordt de kat gezien als een profiteur, en staat hij symbool voor intelligentie en rusteloosheid.

Reebok

De reebok leidt de ziel door de nacht.
De reebok staat symbool voor natuur en de jacht

Regenworm

De regenworm staat symbool voor zelfheling, genezing van de aarde. Ook staat de worm symbool voor ontevreden zijn.

Rendier

Het rendier staat symbool als vervoermiddel van de kerstman.
Voor de Saami en Samojeden staat het rendier symbool voor rijkdom en status.
Het is het nationale dier voor Aland en Lapland.
De kariboe (ondersoort in Noord Amerika) staat symbool voor zelfwaardering.

Roodborstje

Hoop, vrolijkheid, plagen en melancholie.
Tikt het roodborstje tegen het raam dan zoekt een beminde, ook overleden beminde, contact.
Vliegt het roodborstje je huis binnen dan staat hij symbool voor geluk.

Salamander

De salamander staat voor meerdere zaken symbool. De geest van het vuur, rechtvaardigheid, zuivering en moed.
Het tijdperk Renaissance
In de berbercultuur staat de salamander symbool voor verandering.
De reuzenpanda is het nationale dier van China.

Scarabee

De scarabee is de heilige mestkever uit het oude Egypte, nu gebruiken we het nog als gelukbrenger in de vorm van  hanger, oorbel of broche. De scarabee werd door de Egyptenaren in verband grbracht met voortplanting, potentie, wijsheid, vernieuwing, wederopstanding en onsterfelijkheid. Afgebeeld op een amulet staat hij voor ‘zonsopgang’, nieuw leven. De Egyptenaren zagen in hem ook de, cyclus van de dag (scheppen/kringloop).

Schaap

Het vrouwtjesschaap, de ooi, staat symbool voor hulpeloosheid, onschuld en liefdadigheid, zachtmoedigheid, hieligheid en toegewijde volgeling. In de vroege oudheid had het schaap een andere betekenis in de vorm van domheid, blinde onderwerping en hulpeloosheid. Met de komst van het christendom, werd het symbool van de schapen beter door de associatie met Christus als de heilige lam en de apostelen als de schapen rond de goede herder.
Het mannelijke schaap, de ram, staat symbool voor verkwisting van liefde. Ook daadkracht en onvoorzichtigheid zijn symbolen van de ram.
In de Berbercultuur staat de ram symbool voor onvoorspelbaarheid.
Het Marco Polo schaap is het symbool van Afganistan.symbolisch staat het voor standvadtigheid, volharding en vrijheid. het Marco Polo schaap is ook het nationale dier van Afganistan.
Het is het nationale dier van de Falkland eilanden (net als de zeeleeuw) en van Lesotho.

Schildpad

Volgens de legendes is de schildpad een symbool van het eeuwige leven, waarbij de hele wereld op zijn rug wordt meegedragen. Deze schildpad werd het symbool van een lang leven, wijsheid, kracht, betrouwbaarheid, vastberadenheid, welwillendheid, vrijgevigheid, goedheid en geduld. Zijn afbeelding wordt gedragen om een plotselinge dood, onwetendheid, overijlde beslissingen en andere zwaktes te voorkomen. Een schildpad amulet  van goud zou ook bescherming bieden tegen  verlies van creativiteit  en medeleven. Bekers gemaakt van het schild  van de schildpad beschermen tegen vergiftiging.
De symbolische waarde van de schildpad is ook ‘traag’, ‘volharding’ en het herkennen van kansen. Verder wordt hij geassocieerd met, bescherming van buitenaf, schaamteloos en geduldig.
De schildpad is het nationale dier van Kaaiman Eilanden (groene schildpad) en de Solomon eilanden.
De zeeschildpad is het nationale dier van Maleisië (net als de Orang Oetang en de maleisische tijger).
De reuzenschildpad is het nationale dier van Seychellen.

Schorpioen

De schorpioen is in de tijd van de Egyptenaren het symbool van Seth.
In de Christelijke cultuur staat de schorpioen voor ketterij.
De schorpioen staat symbool voor dodelikke dreiging, maar ook moed, gevaar en scherp.
De huid verwerkt als amulet staat symbool voor bescherming tegen ziektes.

Sint Jacobsschelp

De holle onderste schelp staat symbool voor de wachtende moederschoot. Met een parel staat de parel symbool voor het geschenk (een kind).
Pelgrims droegen een schelp op hun hoed, als symbool voor de pelgrimtocht. De Jacobsschelp droeg bij aan hun veiligheid. Rovers kende het symbool en lieten de pelgrims met rust, er viel bij hen toch niks te halen.
Pelgrims droegen de jacobsschelp met de sluiting naar boven. (bij Shell is dat net andersom, zou dat beteken dat zij niet veilig zijn?)

Slak

De slak staat symbool voor traagheid en dat is meestal negetief bedoeld. Positief is de symbolische betekenis gelijkmatigheid, empatie en reiniging.
Huis slakken staan symbool voor: “Zijn hele bezit meedragen”.
In de Christelijke cultuur is de slak een symbool van: slapen in huis tot de heropstanding.

Slang

De slang is het dier waarvan de symboliek vele tegenstrijdigheden vertoont. In veel culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat , vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Maar soms staat hij ook symbool voor het eeuwige leven omdat het dier zich door verveling schijnbaar lijkt te verjongen. Dood en leven zijn in dit dier op zo’n unieke wijze symbolisch verenigd, dat er nauwelijks culturen bestaan waar de slang niet als symbool voor de geneeskunst staat. Het betreft hier dan het aesculaap symbool van de slang die zich om een staf kronkelt. Dit symbool zien we vaak op de auto van een arts of op de ruit van een apotheek. Het easculaap symbool is afkomstig uit de oude Griekse cultuur waar de god van de geneeskunst Asklepios met een slangestaf  afgebeeld werd. De slang die in zijn eigen staart bijt (ouroboros) stamt uit het oude Griekenland en Eypte, dit symbool is een combinatie van de cirkel en de slang en het  is de evenknie van de feniks.
Nationale dieren van India zijn de gangesdolfijn, de koningscobra, de tijger, de komodo varaan, de Aziatische leeuw en (niet officieel) de indische olifant.
De slang is ook het nationale dier van Mexico (net als de steenarend).

Spin

De naam Araneae (latijns voor spin) komt van de Lydische prinses Arachne. Zij kreeg les van de Godin Athene in de spinkunst.
Grote spinnen staan symbool voor gif, nijd en boosheid. Kleine spinnen staan symbool voor geluk. In Engeland wordt een kleine spin die in huis komt vaak een moneyspinner of een geldmaker genoemd en het  zou ongeluk brengen om zo’n spin te doden. De spin in het web staat symbool voor verbinding, ijver, doorzetten en creativiteit. Een spinamulet draagt dezelfde boodschap en zulke amuletten, gemaakt van goud of zilver, waren gemeengoed in het oude Rome, waar ze werden gedragen om succes in de handel af te dwingen.
Spinnen staan symbool voor noodlot en dood, maar ook staat hij symbool voor het bedrogen worden door een vrouw. Verder zijn er nog de symbolische waarden van geduld en harmonie.
Jeroen Bosch associeerde de spin in het web met de hel en ketterij.
In delen van de Verenigde Staten wordt geloofd dat het ongeluk brengt als een spin wordt gedood en dat je last zult hebben van slecht weer. In veel landen geloofd men dat als men de kamer deelt met een grote huisspin, dit welstand en geluk zal brengen. Bij verschillende stammen van Amerikaanse indianen wordt een namaak spinneweb boven de wieg van een baby gehangen om zijn nare dromen te vangen en deze te verdrijven, dit zijn de droomvangers.

Steenbok

Hij heeft de hoorn  van de duivel en staat daarom symbool voor wantrouwen.
Ook staat hij symbool voor concentratie en kracht door standvastigheid.

Stekelvarken

Het stekelvarken staat symbool voor onschuld, liefhebben, zelfbeheersing, voorzichtig, voor verzet en ruw.

Steur

De steur staat symbool voor sexuele energie, koninklijk.

Stier

De stier staat symbool voor mannelijke energie, agressie en bruut geweld, vechtvermogen, moed en mannelijke vruchtbaarheid. Stieren worden ook al lang gebruik als offerdieren in religieuze rituelen.
In de Berbercultuur staat de stier symbool voor onzichtbare en ongrijpbare kracht.
De stier (Osborne) is het nationale dier van Spanje (niet officieel).

Stinkdier

Het stinkdier staat symbool voor zelfachting, wegjagen, afstoten of buitensluizen en respect afdwingen.

Stokstaartje

Het stokstaartje staat symbool voor energiek, sociaal, waakzaam.

Tijger

De tijger staat symbool voor kracht, macht en onafhankelijkheid. Ook voor devotie, passie en schoonheid.
In de landen van herkomst staat hij ook symbool als ‘koning van de bergen’.
In de landstreek Bengalen staat de wtte tijger symbool voor de agressieve vrouw.
De Bengaalse tijger is het nationale dier van Bangladesh.
De Siberische tijger is het nationale dier van Noord en Zuid Korea.
Nationale dieren van India zijn de gangesdolfijn, de koningscobra, de tijger, de komodo varaan, de Aziatische leeuw en (niet officieel) de indische olifant.
De Maleisische tijger is het nationale dier van Maleisië,  en Singapore.

Uil

In diverse Middellandse Zeegebieden ziet men een kleine uil als hanger met hele grote ogen, het zou kunnen zijn dat deze ogen het Boze Oog moet trotseren. Op andere plaatsen is de betekenis van de uit  niet zo positief, in veel culturen zoals in het oude Rome, werd deze vogel beschouwd als een demon van de nacht. Doordat hij overdag niet was te zien, werd hij dan ook in verband gebracht met hekseriij en de duivel. De kenmerken van de uil geven hem een intellligente uitdrukking en maken van hem een ideaal symbool voor wijsheid, maar hij kan ook vliegen zonder  geluid te maken, heeft een spookachtig klinkende roep en is een nachtdier dus alle eigenschappen om hem ook eensymbool van hekserij te maken.
De Atheense uil is de symboolvogel voor Athene (waarschijnlijk een kerkuil).

Bijgeloof

Volgens het volksgeloof brengt het geroep van een uil ongeluk. Als hij ’s nachts tegen het raam vliegt van een kamer waarin een ziek persoon ligt, dan zou dit duiden op een naderend sterfgeval.

De uil staat zowel symbool voor domheid als voor wijsheid. Zo wordt met een uilskuiken een dom persoon aangeduid. Een uil is een nachtdier en kan dingen zien die anderen niet zien, hetgeen geduid wordt als wijsheid. Athena, de Griekse godin van de wijsheid, wordt vergezeld of vertegenwoordigd door een uil, zie wikipedia Uil van Athene.

In veel volksverhalen komen uilen voor, zie bijvoorbeeld De uil en Tijl Uilenspiegel. Uilen worden in verband gebracht met heksen. De sneeuwuil werd door de verhalen van Harry Potter erg populair, zie wikipedia Hedwig (Harry Potter) en Uilenvleugel.

Uilen komen ook voor in spreekwoorden en zegswijzen. Google: Lijst van Nederlandse spreekwoorden met “uil” en Lijst van uitdrukkingen en gezegden met “uil”.

Varken

Het varken heeft verschillende betekenissen die weinig met elkaar van doen hebben. Hij staat voor vies, vet, gretig en onrein, maar ook voor koestering, vruchtbaarheid en welvaart.
Jeroen Bosch gebruikt ze in zijn schilderijen als symbool voor handel drijven zonder belasting te betalen.
Het is het symbool van de Orde van Artonieten, een orde onstaan in 1095 in de streek Dauphiné in Frankrijk.
Het varken is het nationale dier van Papoea Nieuw Guinea.

Veelvraat

De veelstraat staat symbool voor overleven, realiteit, vorm geven, innerlijke kracht/visie, maar ook geraffineerd en sluw.

Vis of ichtusteken

De oorsprong van het teken komt uit de tijd dat de eerste christenen vervolgd werden, het was hun onderlinge herkenningsteken.  “Ichtus’ betekend letterlijk ‘vis’. De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de T voor Theou, de U voor Uios, de S voor Soter. Dit is een ruwe vertaling voor Jezus Christus Gods Zoon Verlosser. Tegenwoordig zie je het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar een Christen is.
In veel oude religies komt de vis voor als symbool voor de liefde en vruchtbaarheid, bijvoorbeeld voor de Godin Freya. Ook staat de vis symbool voor het onbewuste, entiteit uit de diepste lagen van de persoonlijkheid in samenhang met liefde en vruchtbaarheid. NIET met hartstocht, de vis is koudbloedig.

Vleermuis

De vleermuis staat symbool voor de nacht, het kwaad en de dood maar ook voor intuïtie, Illusie, inzicht en deugd.
In het oude China was de vleermuis het symbool voor geluksbrenger. Vijf vleermuizen zijn het symbool voor de vijf aardse gelukszaligheden, lang leven, rijkdom, gezondheid, deugdzaamheid en een natuurlijke dood.
Bij de Navajo indianen is de vleermuis de symbolische schakel tussen God en de mens, gids en wedergeboorte.
Bij de Mayacultuur voor grotten en duisternis.

Vlieg

De vlieg staat symbool voor voortdurend in beweging zijn. Vliegensvlug.Dit wekt irritatie op. De vlieg staat ook symbool voor kwaadsprekerij en verderf.

Vlinders (twee)

Twee vlinders die naar elkaar toe vliegen staan symbool voor een blijde ontmoeting, de vreugdedans.

Vogel

Een vogel in een kooitje staat voor maagdelijkheid, en als het kooitje open staat,,,, Is de maagdelijkheid verloren!!

Vogelspin

Om de symboliek kracht bij te zetten heb ik een afbeelding gekozen van de Goliath vogelspin.
Spinnen staan symbool voor noodlot en dood.
Bedrogen worden door een vrouw is ook een symbolisch gebruik van de spin.
Ook geduld en harmonie zijn symbolische waarden van de spin.
Jeroen Bosch associeerde de spin in het web met de hel en ketterij.

Vos

De vos staat symbool voor slimheid, sluwheid, ontwijken, bedrog en onzichtbaar zijn, maar ondanks dit alles is het algemene beeld van de vos toch sympathiek en staat de vos ook symbool voor sexappeal (foxy). Het vermogen van de vos om uit te kijken voor zichzelf (soms ten koste van andere) heeft geleid tot uitdrukkingen “sluw als een vos”.
De rode vos is het nationale dier van Groot Brittanië (net als de leeuw en de bulldog).

Vuurvlieg

De vuurvlieg staat symbool voor verlichting en communicatie, inspiratie en hoop.

Walvis

De walvis staat symbool voor familie, harmonie, communicatie en  bewust zijn. Zie ook orka.

Waterbuffel (Karbouw)

De waterbuffel staat symbool voor kracht en hard werken, overvloed en welvaart.

Wezel

De wezel staat symbool voor angst, sluw, geniepig, eenling en jacht.

Wild zwijn

Het wilde zwijn staat symbool voor onverschrokken moed, verbondenheid met de aarde, felle gevechten en vechten en vechten tot de dood. De slagtanden zijn zeer gevaaarlijke wapens.
Bij de Germanen was het zwijn een heilig en strijdend dier, zelfs vorsten werden ‘evers’ genoemd en de goden reden er zelfs op. Bij de Kelten was het ook een heilig dier, de kop van de ever symboliseerde gezondheid en bescherming tegen gevaar.
In Japan wordt de ever ook in verband gebracht met moed, succesvolle agressiviteit en alle eigenschappen van een goede krijger.
Bij de Joden is hij het symbool van de vijand van het volk. Mede omdat het wilde zwijn zo populair was bij de Germanen en omdat het vanuit de Joodse cultuur als onrein dier bekend stond  werd het door de Christenen als een symbool van de duivel gezien.

Wilde eend

Symbool van liefde en kennis van geheimen kom je de wilde eend vaak tegen in sprookjes.
En als symbool voor emotionele rust.

Wolf

De wolf staat symbool voor trouw, sympathiek, intuïtie, loyaliteit en vrijheid.
Ook staat de wolf symbool voor duivelse machten.
De Perzen noemde de wolf als het dier van Georgië.
De wolf is het nationale dier van Servië.
De Apenijnse wolf is het nationale dier van Italië.

IJsbeer

De ijsbeer staat symbool voor kracht, eenzaamheid, dood, wedergeboorte.
Aan het eind van de 20ste eeuw staat de ijsbeer ook symbool voor het opwarmen van de aarde.
De ijsbeer is het nationale dier van Groenland en Spitsbergen.

IJsvogel

Doorzetting vermogen. Vertrouwen in een goede afloop ondanks tegenspoed. Onvoorwaardelijke trouw,
voorspoed, zonneschijn, loyaliteit en doelgerichtheid
Oranje, wit en blauw – kleuren van de Nassau’s
In de kunstwereld staat hij symbool voor zuiverheid
In de Middeleeuwen stond het voor  de merde vogel; beeldschoon en toch smerig
Griekse cultuur   – was de ijsvogel een heilige vogel.
Chinese cultuur   – staat de ijvogel symbool voor schoonheid.
Keltische cultuur – staat de ijsvogel voor flambyant, kleurrijk en scherpzinnig.

Zalm

De zalm staat symbool voor “tegen de stroom in doorgaan’, vastberaden en rechtvaardig. Ook staat hij symbool voor verandering en energie.
De zalm was in de Keltische mythologie het symbool voor wijsheid, vastberadenheid en eerwaardigheid.
De masu zalm is de nationale vis van Taiwan

Zebra

De zebra staat voor zwart-wit zien, wat je ziet is wat je krijgt, macht, allert, individu in de groep en harmonie, een heid en balans.
De zebra is het nationale dier van Botswana.

Zeehond

De zeehond staat symbool voor lucide (duidelijke) dromen, geluk, trouwe vrienden en speelsheid.
De zeehond is het nationale dier van Palau.

Zeeleeuw

De zeeleeuw staat symbool voor tevredenheid, vrolijk.
De symboliek is min of meer gelijk aan die van de zeehond. Iets dat je meer ziet dat op elkaar gelijkende soorten uit verschillende gebieden eenzelfde symbolische waarde hebben gekregen.
Het is het nationale dier van de Falkland eilanden (net als het schaap).

Zeepaardje

Het zeepaardje staat symbool vor vaderschap en zorg, vrijheid en sierlijkheid. Ook staat het zeepaardje symbool voor een andere kijk op het leven, nieuwe emoties.
Het zeepaardje is het nationale dier van Mayotte en Nieuw Caledonië.

Zwaluw

Als er een zwaluw onder het dak van een huis nesteld, zou dit de bewoners geluk brengen, een bijgeloof dat soms aanleiding geeft tot het dragen van een kleine zilveren zwaluw-amulet.

 

Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Dit was een van de Spaanse Verhalen in de niet commerciële website spaanseverhalen.com. De verhalen in deze website zijn niet statisch, regelmatig worden de verhalen aangepast, kijk hiervoor naar deze mededeling:

              • Laatst bijgewerkt 2021-07-22

Coralma*

Spaanse Verhalen.  https://spaanseverhalen.com

Bronvermelding en verwijzingen:
De vaak buitenlandse teksten van Wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Ook andere bronnen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0 ,  CC BY-SA 1.0 ,  CC BY 2.0 , CC BY-SA 2.0CC BY-NC-SA 2.0,   CC BY-SA 2.1 ESCC BY 2.5 , CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0CC BY-SA 3.0 , CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie ,  of Publiek Domein

Als u op één van de links hieronder klikt, krijgt u de volledige informatie van deze foto’s/afbeeldingen, de auteur, of de licentie te zien.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: