Alfonso I “el Católico” en zijn vader Don Pedro de Cantabria


Voordat we aan het verhaal van Alfonso zelf beginnen eerst iets over zijn vader en zijn broer:

Pedro de Cantabria


Pedro de Cantabria was  Hertog van Cantabria. Geboren, ergens in het gebergte van Cantabria en gestorven in 730. Zijn zoon Alfonso I “el Católico”, was de schoonzoon van Don Pelayo. Een aantal van de kleinkinderen van Pedro de Cantabria werden door de Asturische adel gekozen tot koningen van Asturias.

 

Voorouders en afstamming

Gebaseerd op verhalen van oude kroniekschrijvers werd, tot in de 19e eeuw, aangenomen dat Pedro de Cantabria een zoon was van Ervigio, een Visigotische koning. Maar daar zijn nooit echte bewijzen voor gevonden. Volgens de Rotense  versie van de Crónica Albendense, wordt Pedro vernoemd als exregni prosapiem, d.w.z. dat hij afkomstig is van een “Visigotische Koninklijke lijn”. Ook weten we niet wat de naam van zijn vrouw was. Volgens een hypothese van de genealoog Christian Settipani, gebaseerd op onomastiek, chronologie, biografische elementen en de getuigenis van de kronieken, was de doge Pedro de Cantabria was een afstammeling van Leovigildo en Recaredo I (ex semine Leuvigildi et Reccaredi progenitus) en is dezelfde Pedro, zoon van Didacus en zijn vrouw Gelvira (Guluira) en kleinzoon van vaderszijde van de Visigotische graaf Agila en zijn vrouw Divigra en, derhalve, neef van vaderszijde en neef van moederszijde van Favila. De kronieken verklaren dat de Asturische koningen afstammelingen zijn van Leovigildo en Recaredo en trachten een institutionele continuïteit tussen beide politieke werkelijkheden tot stand te brengen. De moderne geschiedschrijving is het erover eens dat de uiteindelijke oorzaak van dit verschijnsel ligt in wat “neogotichisme” werd genoemd, dat inspeelde op een netwerk van politieke belangen en de versterking van het persoonlijke prestige van Alfonso III.

Wel weten we dat hij twee zonen had:

  •  Alfonso I, de derde koning van Asturias en vader van Fruela I.
  •  Fruela de Cantabria (Fruela Peréz), vader van twee koningen van Asturias, te weten Aurelio en Bermudo. Via zijn zoon Bermudo ontstaat een van de belangrijkste Koninklijke geslachten van Asturias, León, Navarra, Castilla en Aragón, welke later weer leiden tot de koninkrijken van Spanje en Portugal.

 

Prestaties

Het hertogdom Cantabria.

In 711–712 veroverd Tariq ibn Ziyad, Amaya de hoofdstad van het hertogdom Cantabria. Volgens oude Arabische kronieken in het jaar 714 neemt Musa Ibn Nusair voor de tweede keer Amaya in. Pedro de Cantabria en zijn mannen zochten hun toevlucht achter de bergen. Daar combineerde hij zijn krachten met die van Don Pelayo en vochten gezamenlijk tegen de Moren, die, zoals bekend, werden verslagen in de slag om Covadonga. Pelayo werd daarop, volgens Keltische wetten tot koning van Asturias gekozen. Het is goed mogelijk dat Pedro, volgens goed Visigotisch gebruik, zijn zoon naar het Koninklijke hof van Pelayo in Cangas de Onis stuurde. Volgens een fragment uit de Crónica Albeldense komen Pedro de Cantabria en Koning Pelayo overeen dat ze hun eigendommen bijeenbrengen door een huwelijk tussen Alfonso, zoon van Pedro, en Ermesinda de dochter van Pelayo, ook dit viel onder de Keltische wetgeving.

Adefonsus, Pelagi gener, reg. an. XVIIII. Iste Petri Cantabriae ducis filius fuit; et dum Asturias venir Ermesindam Pelagii filiam Pelagio proecipiente, accepit…

…....Enrique Flórez de Setién, España sagrada, t XIII, ap. VI

(Alfonso, Pelayo wettelijk, koning in 19.?) Hij was de zoon van hertog Pedro de Cantabria, die kwam naar Asturias naar Ermesinda dochter van Pelayo, en vroeg Pelayo om haar…

..Enrique Flórez de Setién, Gezegend zij Spanje, t XIII, ap. VI

Na de dood van Favila 14-9-739, die zijn vader had opgevolgd als koning van Asturias, wordt Alfonso benoemd als “eerste” koning van de verenigde eigendommen die naderhand bekend zouden worden als Asturias. Later zou Alfonso I meer bekendheid krijgen als “el Católico”.

 

Alfonso I ‘el Católico’

Spaanse Verhalen 693 – 757    spaanseverhalen.com
Spaanse verhalen   spaanseverhalen.com   ……………
Alfonso I de Asturias, bijgenaamd ‘de Katholieke’ ( El Católico), was koning van Asturias van 739 tot 757. Hij volgt Favila op en werd zelf opgevolgd door Fruela I.

Biografie


Hij trouwde met Ermesinda en werd daarmee, schoonzoon van Don Pelayo. Hij was de zoon van de hertog Pedro de Cantabria (zie hierboven), en volgens de latere, toch wel twijfelachtige kronieken, een afstammeling van de Spaans Visigotische koning Ervigio. Hijzelf wordt uitgeroepen tot koning nadat Favila was gestorven (mogelijk vermoord). Ergens tussen juli en november 739. Alfonso I ging door met het heroveren waarmee Don Pelayo was begonnen.

Na de opstand van de berbers in 741 werden de Arabieren gedwongen naar het zuiden van Galicia of Astorga te vluchten. Van dit feit maakte Alfonso I gebruik door tegelijkertijd de grenzen van zijn koninkrijk uit te breiden. Hij annexeerde Galicia en het noordelijke deel van Portugal en voerden verwoestende campagnes uit in de bezette gebieden van moslims. Deze uitbreidingen worden op de volgende wijze in La Crónica van Alfonso III, de versie Rotense, beschreven;

De vijandelijke macht werd altijd door hem verpletterd (Alfonso). Samen met zijn broer Fruela, die vaak oprukte met zijn leger, veroverde hij vele steden. Te weten; Lugo, Tuy, Oporto, Anegia, Braga, de grote stad Viseu, Chaves , Ledesma, Salamanca, Numancia (tegenwoordig heet dat Zamora), Ávila, Astorga, León, Simancas, Saldaña, Amaya, Revenga, Carborárica, Abeica, Cenicero en Alesanco, en de kastelen met hun steden en dorpen, het doden van de Arabieren gebeurde met het zwaard, en daarna bracht men de christenen ertoe dit land te gaan bevolken.

Alfonso I de Asturias.

Alonso I, derde koning van Asturias en eerste van León, genaamd ‘el Catolico’, begon zijn bewind in 739 n. C. stierf in 757.
Persoonlijke Gegevens
Leefde van 693 – 757
Koning 739 – 757
Geboren Cantabria
Overleden Gangas de Onis, Asturias
Begraven De heilige grot van Covadonga
Voorganger Favila de Asturias
Opvolger Fruela I de Asturias
Familie
Dynastie  Astur-leonesa
Vader Pedro de Cantabria (zie boven)
Moeder ¿?
Gemalin  Ermesinda
Nakomelingen Fruela I de Asturias
Vimarano
Adosinda
Mauregato

Deze aanpak had grote gevolgen voor de toekomst over het gehele grondgebied, zowel vanuit demografisch als cultureel oogpunt.

  • Door het creëren van de zogenaamde, ‘Desierto del Duero’, het gebied tussen de rivier de Duero en het Cantabrische gebergte, was het bijna geheel verlaten. Volgens Alexandre Herculano, was dit bedoeld om het de toekomstige moslimtroepen moeilijk te maken om  in het noorden binnen te vallen, hoewel andere historici menen dat deze ontvolking niet bewust werd uitgevoerd. De herbevolking van een deel van deze gebieden zal honderd jaar later plaatsvinden, met mensen uit het koninkrijk zelf en mozaraben die afkomstig zijn uit islamitische koninkrijken.
  • De bevolkingstoename van het gebied op de noordelijke helling van het bergketen van Cantabria en Asturias met mensen die van het centrale plateau kwamen, veroorzaakte een noodzakelijke herindeling van nieuwe landen en de oprichting van nieuwe steden en dorpen. Het veranderd de soort van nederzettingen in die tijd, dat doorwerkt tot op heden.
  • Doordat Alfonso I mensen uit de oude Visigotische gebieden (Tierra de Campos) opneemt, die de oude Keltische strijderstradities nog steeds bezaten, omdat deze bewoners uit het noorden minder beïnvloed waren door de Romeinen. Dit gaf een duidelijke impuls aan de Reconquista. Het zuidelijke deel van het koninkrijk werd hierdoor zeker versterkt, ook omdat het nu meer werd blootgesteld  aan vijandelijke invallen.

 

Zijn dood en begrafenis

Alfonso I “el Católico”.

Alfonso I stierf een natuurlijke dood in 757 en werd volgens de bisschop Sebastian van Salamanca en het Primera Crónica General in het klooster van Santa Maria, nabij de stad Cangas de Onis begraven. Dit klooster ligt volgens de kronieken van de Cordobaanse pater Ambrosio de Morales in Covadonga. Ook zijn vrouw, koningin Ermesinda, werd hier begraven. In de 16e eeuw geeft de kroniekschrijver Ambrosio de Morales de volgende beschrijving van het graf van Alfonso I de Aragon, gelegen in de Heilige grot van Covadonga:

Zijn graf ligt achter in de kerk, voor het hoge altaar, in een gedeeltelijk uitgehouwen kleine grot. Het wordt bedekt met een gladde steen uit een stuk. Een grafkist, vier voet breed, aan het hoofdeind, en twee voet aan het voeteind. Bedekt met een platte steen, niet verhoogt. De lengte is twaalf voet en de hoogte drie. (zie ook foto hieronder)

Op het graf, waarvan men verondersteld dat deze de overblijfselen van koning Alfonso I en zijn vrouw, koningin Ermesinda bevatten, vinden we de

AQVI YAZE EL CATOLICO Y SANTO REI DON ALONSO EL PRIMERO I SV MVJER DOÑA ERMENISINDA ERMANA DE DON FAVILA A QVIEN SVCEDIO. GANO ESTE REY MVCHAS VITORIAS À LOS MOROS. FALLECIO EN CANGAS AÑO DE 757.
Hier ligt de katholieke en heilige edelachtbare Heer, Koning Alfonso de eerste en zijn vrouw, de edelachtbare vrouwe Ermenisinda, zuster van de edelachtbare Heer Favila van wie zij de troon erfde. Deze koning heeft vele overwinnigen behaald op de Moren, gestorven in Cangas in het jaar 757.

 

Hier ligt Alfonso I ‘el Católico’, samen met zijn vrouw Ermesinda, begraven in de grot van Covadonga. Vlakbij het graf van zijn schoonvader, Don Pelayo.

Huwelijk en nakomelingen

Uit zijn huwelijk met Ermesinda, dochter van Don Pelayo, werden de volgende kinderen geboren:

  • Fruela (722 tot 768), die zijn vader opvolgde als Fruela I de Asturia
  • Vimarano (¿? – 765), die vermoordt wordt door zijn broer Fruela.
  • Adosinda, vrouw van koning Silo van Asturië.

Uit een buitenechtelijke relatie werd zijn zoon Mauregato geboren, die later ook koning zou worden. (¿? – 789), Koning van Asturias. Dit was een buitenechtelijk kind van een slavin genaamd Sisalda.

 

Voorgangers en opvolgers van Alfonso I de Asturias
Voorganger
Favila de Asturias
Koning van Asturias
739 – 757
Opvolger
Fruela I de Asturias
Voorganger 
Pedro de Cantabria
Hertog van Cantabria
¿? – 739
Opvolger
Fruela de Cantabria

 

 

Verwant aan dit onderwerp:

Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-03-24

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis, en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon, en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Alfonso I de Asturias|oldid=94694816|datum=20150326}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Alfons I van Asturië|paginacode=54291874| datum=20210117}}

Foto’s gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0, CC 0, CC 0 1.0, GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: