Koninkrijk Valencia

 

Eén van de eerste kaarten van het koninkrijk Valencia

Het koninkrijk Valencia
Spaanse Verhalen   1238 – 1707   ……………………………
Spaanse verhalen

……Het koninkrijk Valencia was een koninkrijk dat gesticht werd binnen de Kroon van Aragón door Jaime I ‘el Conquistador’, koning van  Aragón en graaf van Barcelona. Het koninkrijk bestond vanaf de herovering van de Taifa van Valencia in 1238 tot 1707, het jaar waarin de ‘Decretos de Nueva Planta‘ werden afgekondigd waardoor de instellingen en fueros van de koninkrijken Aragón en Valencia vervangen werden door die van Castilla. Vanaf die datum tot de territoriale indeling van Spanje door Javier de Burgos in 1833, handhaafde het koninkrijk Valencia de naam als een gebied binnen de verschillende besturen van Spanje en de Bourbons.

……Na de eerste herovering werd het uitgebreid naar het zuiden van de lijn BiarBusot. Volgens Jaime I, zou het moeilijk zijn om dit veroverde gebied binnen korte tijd te herbevolken, daarom gaf hij de inheemse bevolking een aantal voorrechten, en respecteerde hij tevens hun religie en hun gewoontes. Hij vaardigde de Fueros de Valencia (Els Furs) uit, waaruit de entiteit van het koninkrijk ontstaat maar dan wel als onderdeel van de kroon van Aragón. Het was dus afhankelijk van de kroon maar had wel zijn eigen bestuur.

……De oprichting van het koninkrijk lokte boze reacties uit van de Aragonese adel, zij vonden dat de uitbreiding van hun landerijen naar het Valenciaanse land onmogelijk was.

Ga naar:

het wapen

de vlag

Gegevens
Hoofdstad Valencia
Taal (alg.)
Andere talen
Valenciano
Aragonés, Casstellano  (spaans), Árabe andalusí
Geloof Katholiek
Regering Monarchie
Koning 1239-1276   Jaime I
1700-1746   Felipe IV (V de Castilla)
Verovering stad Valencia
Decretos de Nueva Planta
28 september 1238

29 juni 1707

Oppervlakte 24.000 km²
Bevolking in 1239 50.000
2,1 inw/km²

Detail van de historische schilderkunst, Triomfantelijke intocht van koning Jaime I in de stad Valencia, door Fernando Richart Montesinos (Museum de Bellas Artes de de Castellón, 1884.

Geschiedenis


……Nadat het de bakermat van de Iberische cultuur was geweest en verschillende oude culturen had ontvangen (Feniciërs, Grieken, Carthagers, Romeinen, Byzantijnen, Visigoten, Moslims, etc.), begon koning Jaime I ‘el Conquistador’ in 1233 met de herovering van het grondgebied, dat vijf eeuwen lang bezet was geweest door Saracenen, gemarkeerd door de Taifa koninkrijken van Balansiya, Alpuente, Denia en Murcia.

……De verovering van Valencia

……Nadat Jaime I de Balearen had veroverd, richtte hij zijn militaire inspanningen meer op de islamitische gebieden in het zuiden van het schiereiland.

……De verovering van Valencia (of بلنسية in het Arabisch : Balansiya ) was het geheel van militaire manoeuvres dat leidde tot de annexatie van het grootste deel van het huidige grondgebied van de Valenciaanse Gemeenschap met de Kroon van Aragon . In slechts zestien jaar, tussen 1229 en 1245, won de Kroon van Aragon de verovering van veel van wat later bekend zou worden als het Koninkrijk van Valencia.

……Na het succes behaald door militaire campagnes ondernomen op een bepaald niveau door Aragonese edelen , waaronder
het nemen van Morella door Blasco de Alagón (1231), die het na harde onderhandelingen geeft aan Koning Jaime I ; was dezelfde koning die de verovering van de ondernam Taifa van Balansiya (Valencia) en Mursiyya (Murcia) dat na de versnippering van het Almohaden Rijk was ontstaan  in 1228.

……In het jaar 1233 was de campaña de Alcañiz geplant, deze bestond uit drie fasen:

De vleermuis als helmkam, bekend als de Ratpenat, vaak gebruikt in gebieden van de oude Kroon van Aragón.

Fase 1:   Deze was gericht op de landen van ‘la Plana’ in het noorden, met de verovering van Burriana in 1233 en andere enclaves zoals Peñiscola. Een van de wapenfeiten uit die tijd beschrijft de legendarische anekdote over hoe de helmkam van de koning verbonden werd met een vleermuis.

De verovering van Alpuente (1236), die na deel uitgemaakt te hebben van Al-Andalus, bereikte het een opmerkelijke economische en culturele bloeiperiode als een onafhankelijk Taifa-koninkrijk. In het jaar 1089 werd het ingenomen door ‘El Cid’ en in 1236 werd het veroverd door de kruisvaarder, Heer van Javaloyas, Vicente de Valoys Crépy, zoon van Gaucher de Valoys Crèpy, in opdracht van de koning van Aragon, Jaime I. Het was een belangrijke passage door het gebied en de grens van de koninkrijken Aragón en Castilla, die voor hem heel belangrijk was. Het was een koninklijke stad met een stem in het parlement, het Hof vestigde zich twee keer in deze stad in 1319 en 1383.

Fase 2:   Bevatte het centrale gebied met de verovering van Valencia (9 oktober 1238, het beleg was begonnen op 21 april en de capitulatie was getekend op 29 september) en het vlakke land tot de Júcar, om dit te bereiken verleende de algemene hoven van Monzón van 1236 de nodige hulp, en paus Gregorius IX gaf de onderneming de status kruistocht mee waardoor edelen vanuit Europa deel konden nemen aan deze strijd. El Puig werd ingenomen in augustus 1237, door het falen van een eskader gestuurd door de koning van Tunesië ter ondersteuning van Valencia.

Muurschildering van het kasteel van Alcañiz uit de XIV eeuw, waarop afgebeeld de binnenkomst van Jaime I de Aragón in Valencia in 1238.

Fase 3:   Bestrijkt de periode tussen 1243 en 1245 en bereikte de limieten die voor de verovering tussen Aragón en Castilla waren vastgelegd in het Verdrag van Almizra, in het jaar 1244, getekend door Jaime I en Alfonso X ‘el Sabio’, op dat moment nog prins van Castilla,  om daarmee de gebieden van herovering van de Kronen van Castilla en Aragón vast te leggen. De gebieden ten zuiden van de lijn BiarBusotVillajoyosa werden gereserveerd voor Castilla, met behoud van het koninkrijk Murcia (met alle gebieden van Alicante ten zuiden van Biar – Busot) op Castiliaans grondgebied.

.

Fasen van verovering en/of oplijven van de grondgebieden van de huidige Valenciaanse Gemeenschap.

…..Jaime I begon zijn belegering van Biar op 5 september 1244 en deze duurde tot februari 1245. De Qa’id van Biar gaf zijn stad over onder de belofte dat de bewoners konden blijven wonen en dat men hun çuña en xara (xara = Mohammedaanse wet afgeleid van de Koran) respecteerden. Met de opstand van Alazqar 1256 paste Jaime I zeer strenge maatregelen toe die eventueel gepaard zouden gaan met verdrijving van de inwoners, en daarna opnieuw bevolkt zou worden met mensen uit Aragón en Cataluña. Nadat men de stad goed had ommuurd en voorzien had van een kasteel was de stad de sterkste basis van de Aragonezen tegen de Kroon van Castilla, ten tijde van de Mudejar-opstand van 1264. Tijdens de opstand van de sarrains paliers die plaatsvonden aan het einde van het leven van Jaime I leven, zat de Meester van de Tempeliers, Don Pedro de Moncada werd door de rebellen gevangen genomen in  de slag van Luchente. In 1287 werd Biar een stad met een stem in het Hof van Aragón.

……Het koninkrijk van Murcia, dat uiteindelijk deel uitmaakte van de Kroon van Castilla, werd opgenomen in het invloedsgebied van de aanvankelijk vreedzame christelijke koninkrijken, door pacten tussen Jaime I de Aragon, Fernando III de Castilla, Prins Alfonso (zoon van Fernando en Jaime’s schoonzoon) en de Moorse koning van Murcia Ibn Hud-al Dawla (verdrag van Alcaraz, 1243, verdrag van Almizra, 1244); hoewel de onderdrukking van de Mudejar-opstand van 1264 een militaire oplegging van het christelijke domein inhield. Later, en gebruikmakend van de dood van Sancho IV de Castilla (1295) en zijn minderjarige opvolger, Fernando IV, werden de gebieden van het Koninkrijk Murcia ten noorden van de oever van de Segura opgenomen in het Koninkrijk Valencia door een invasie, aangevoerd door Jaime II. De scheidingslijn tussen de Aragonese en de Castiliaanse gebieden was pas definitief vastgesteld na de arbitragebeschikking van Torrellas (Sentencia Arbitral de Torrellas(1304, tijdens het bewind van Jaime II de Aragón en Fernando IV de Castilla)), waarbij de territoria van Alicante en Orihuela werden geannexeerd door het Koninkrijk van Valencia, al snel werd de Sentencia de Torrellas vervangen door de Tratado de Elche (Verdrag van Elche) (1305).

……In 1283 gaf koning Pedro III van Aragon toestemming voor de installatie van het Consulado del Mar in Valencia, de eerste in Spanje.

……In 1305 zou dit koninkrijk verdeeld blijven onder Castilla die de westelijke zone omvormt tot het koninkrijk Murcia, en voor Aragón de oostelijke zone dat deel uit zou gaan maken van het Koninkrijk Valencia krachtens de Sentencia Arbital de Torrellas en het Verdrag van Elche.

……In het begin werd het koninkrijk hoofdzakelijk bewoond door een mudejar, moslim en mozarabische bevolking. Na de verovering ontving het koninkrijk Valencia vooral veel christenen uit Aragón en Navarra, maar ook uit andere Europese landen kwamen veel mensen naar dit ‘nieuwe’ gebied. Het proces van herbevolking in Valencia was een lang proces dat pas na de 17e eeuw, na de verdrijving van de morisken, zal eindigen. De oorspronkelijke bevolking vanaf het begin van het koninkrijk Valencia had een diverse samenstelling de bewoners kwamen van Cataluña, Aragón, Navarra, Italië…. etc.

……Deze bevolkingsgroepen resulteerden samen met de Joden in een multiconfessionele en multiculturele samenleving, waarbij christenen de volledige rechten hadden in vergelijking met de rest van de culturen. Zij creëren de basis van een economisch systeem door gebruik te maken van de bestaande Arabische infrastructuur (dammen, terrassen, irrigatiesystemen, moskeeën, uitkijktorens, etc.), evenals de afgezette landbouwproducten (citrusvruchten, rozijnen, amandelen, rijst, tijgernoten, groente, palmen, etc.). Dit was mogelijk gemaakt door Jaime I die Valencia, onderdeel van zijn koninkrijk, de fueros van Valencia gaf waardoor deze territoria zijn eigen koninkrijk (onder toezicht van Aragón) kon stichten, met zijn eigen politieke identiteit, zijn eigen instellingen, zijn valuta, administratie en heffingen. Deze fueros zouden blijven tot 1707, met de centralisatie van de Bourbons.

……Tussen 1356 en 1365, stonden de koningen Pedro I de Castilla en Pedro IV de Aragón tegenover elkaar in een bloedige strijd die hoofdzakelijk op het grondgebied van Valencia werd uitgevochten, maar die eigenlijk om het koninkrijk Murcia ging. Steden als Alicante werden verscheidene jaren belegerd. Als beloning voor hun moed, door tweemaal de aanval van de Castilianen te weerstaan, ontving de stad Valencia de twee LL-en op hun schild (dubbel Loyaal), door deze daden werd ook hun vlag uitgebreid met de koninklijke kroon waardoor het nu een koninklijke vlag is. Tijdens deze oorlog werd bovendien de bevolkingen van Villena en Sax, die in 1304 met de Sentencia de Torrellas aangekomen waren in Valencia (hoewel ze in de Castiliaanse Señorío de Villena bleven), teruggestuurd naar Castilla en konden pas in de 19e eeuw weer terugkeren naar Valencia.

Wapen van het Koninkrijk en de stad Valencia van de 14e tot de 16e eeuw.

Wapen van de 16e tot de 18e eeuw.

Variant op de Enseña Real.

Enseña Real.

Vroegmoderne tijd


.

Deel van het Koninkrijk Valencia in de 16e eeuw.

…..Evenzo financierde het koninkrijk Valencia de kroon van Aragón tijdens de 15e en 16e eeuw, waarbij het ook zelf haar hoogtepunt bereikte tijdens de Valenciaanse Gouden Eeuw, dankzij de daaruit voortvloeiende maritieme handel met de nieuwe, buiten het schiereiland gelegen territoria, zoals Sardinië, Sicilië, Napels etc. en de oprichting van de Taula de Canvis, de eerste effectenbeurs in de geschiedenis. Deze periode valt bovendien samen met een opmerkelijke literaire uitbarsting in het Valenciaans, omdat het een van de eerste samenlevingen was die het renaissancetijdperk betreedt, met belangrijke schijvers, humanisten en filosofen. Dat was de reden waarom de eerste drukpers op het Iberische schiereiland in Valencia gebruikt werd.

.

Op het vaandel en het paard zien we de afbeeldingen van het koninkrijk Valencia, tijdens de begrafenis van Carlos I de España. In La Magnifique, et sumptueuse pompe funèbre faite aus obsèques, et funerailles du très grand, et très victorieus empereur Charles Cinquième, celebrées en la Ville de Bruxelles le XXIX. jour du mois de décembre M.D.LVIII par Philippes Roy Catholique d’Espaigne son fils, Jérôme Cock (tekening), Jean en Lud de Dovar (graveurs) Antwerpen, Cristóbal Plantino, 1559, LÁM. 15.

…..Met de daadwerkelijke dynastieke unie van de Kroon van Castilla en de Kroon van Aragón, en Keizer Carlos I, blijft het Koninkrijk Valencia zijn politieke onafhankelijkheid behouden. Het koninkrijk krijgt wel steeds meer last van druk opgelegd door de toenemende centrale macht van de Castiliaanse Kroon, dat leidt tot grote sociale conflicten zoals de Revueltas de las Germanías van de gilden en boeren tegen de verschillende onderkoningen en plaatsvervangers. Een ander belangrijk kwestie was de drastische demografische reductie, tot zeker één derde van de bevolking, als gevolg van de verschillende uitzettingen van joden en moriscos van het koninkrijk, waardoor de economie in een ernstige crisis terechtkomt. Vooral het gebrek aan goedkope arbeidskrachten zoals de tagarijnen, een Moorse bevolkingsgroep in Valencia, en de vlucht van kapitaal en activa bijeengebracht door de Sefardische Joden was een groot probleem voor de economie van Valencia.

……Toen Carlos II (Habsburg) in 1700 stierf werd Felipe de Anjou (Bourbon) tot koning van Castilla en Aragón uitgeroepen, wat de oorzaak was van de Spaanse Successieoorlog. De Kroon van Aragón koos de zijde van aartshertog van Oostenrijk, Carlos VII de andere troonopvolger. De weerstand van het Koninkrijk Valencia concentreerde zich vooral in Játiva, Denia, Altea en Alicante, steden die verschillende keren in brand gestoken (vandaar dat de bewoners van deze streek ‘socarrats‘ (verschroeiden) worden genoemd, typisch voor de stad Játiva) en de bevolking afgeslacht werden. Nadat de oorlog beëindigd was, kondigt Felipe V de Decretos de Nueva Planta af, waarmee alle instellingen van de Kroon van Aragón, en dus ook haar andere bezittingen, werden afgeschaft en geïntegreerd werd in het Kroon van Castilla. De fueros (voorrechten) van dit laatste koninkrijk werden uitgebreid voor het gehele grondgebied; Om zodoende gelijkgesteld te worden aan het Castiliaanse politieke systeem en de politieke wetgeving, moest de koning talrijke rellen en sociale opstanden, onder leiding van voormalige strijders van de Kroon van Aragón (en dus Cataluña en het koninkrijk Valencia), de Migueletes, onderdrukken.

 

Territoriale afdeling: Instellingen van het Koninkrijk Valencia


……Het koninkrijk Valencia werd sinds de 14e eeuw verdeeld in twee provinciestaten, dat van Valencia en dat van Orihuela. De regering van Valencia was verdeeld in drie territoria: de regering van Játiva of dellà Xúquer, voor het gebied tussen Jijona en Júcar, de regering van Castellón of dellà Uixó, voor het gebied ten noorden van Uixó, en de gouverneur van Valencia die de jurisdictie had over het gebied tussen Júcar en Uixó en bovendien de supervisie over zijn plaatsvervangers in Játiva en Castellón.

……In 1520 verloor de regering van Valencia veel van zijn politieke macht toen Diego Hurtado de Mendoza y Lemos benoemd werd als onderkoning van Valencia, dat tegelijkertijd de oorzaak was van de Guerra de las Germanías.

……De verschillende aanvallen vanuit zee toonde de zwakte aan van de kustverdediging, waarop men in 1594 stappen ondernam en het ‘Batallón de la Milicia Efectiva del Reino de Valencia’ oprichtte, een verdedigingsleger van het koninkrijk, met tienduizend manschappen die bestemd waren om te reageren op elke aanvallen; maar na de verdrijving van de Moriscos in 1609 die steun en informatie doorgaven aan de aanvallers, daalde de hoeveelheid en heftigheid van de aanvallen, waardoor het bataljon in de loop der jaren zijn kracht verloor.

 

Monarchieën van het koninkrijk van Valencia


……Het Koninkrijk Aragón, vormde samen met het Koninkrijk Valencia, het Koninkrijk van Mallorca en het graafschap Barcelona, vormden de Kroon van Aragon, een unie die voortduurde tot de wettelijke éénwording met de Kroon van Castilla in 1707.  In  1833, kwam Javier de Burgos met de provinciale indeling van Spanje, toen werd Valencia verdeeld in drie provincies, Valencia, Castellón en Alicante. Maar tot die tijd bleef het Valencia altijd pronken met de naam Koninkrijk Valencia.

Zie Koningen van Aragón vanaf Jaime I de Aragón.

 

Naar boven

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Reino de Valencia|oldid=116146578|datum=20190621|Laatst bijgewerkt=20190621}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Conquista de Valencia por Jaime I|oldid=116139957|datum=20190621|Laatst bijgewerkt=20190621}}