Koninkrijk van Navarra en Pamplona


Dyn. Artista Íñiga

Dyn. Jimena

Casa de Champaña

Dyn. Capeta

Dyn. Evreux

Casa de Trastámara

Casa de Foix

In 1512 bevocht Fernando ‘el Católico’ het koninkrijk Nabarra, dat in 1515 werd opgenomen in het koninkrijk Castilla.

Casa de Albret

Casa Trastámara I

Verdelingen van het koninktijk


 Koning Carlos I van Spanje besluit in 1530, om strategische redenen,het gebied was moeilijk te controleren, het koninkrijk Navarra te verdelen. Zeker het gedeelte aan gene zijde van de Pyreneeën. Het gedeelte aan Spaanse kant werd Alta Navarra en Los Ultrapuertos, het gedeelte aan Franse zijde werd Baja Navarra, hij liet dit aan Enrique II zodat deze dit deel kon gaan regeren.

Alta Navarra

Casa de Austria

Casa de Borbón

José I werd hier niet tot koning uitgeroepen, omdat de Navarraanse instituten werden gehandhaafd, ofschoon deze wel afhankelijk bleven gedurende zijn regeringsperiode. Toen het bestuur, eind augustus 1808 naar Tuleda vluchtte, werd Fernanado VII, met hoge uitzondering uitgeroepen, op 26 oktober uitgeroepen tot koning van Navarra, maar met de nederlaag van Tudela, een maand later, viel heel Navarra onder Franse heerschappij.

Casa de Bonaparte

…….Het bewind van JoseI, in Navarra, eindigt met het decreet van 8 februari 1810, van keizer Napoleon, waarbij Navarra een militair bewind krijgt onder bevel van Napoleon zelf, daarmee komt er een eind aan het erfpacht regime. Bij keizerlijk besluit van 15 januari 1811  krijgt Navarra een militaire gouverneur die weer afhankelijk was van de opperbevelhebber van het Noordelijke Leger, op zijn beurt weer ondergeschikt aan Napoleon.

Vanaf juli 1813,trekken de Franse zich terug uit Navarra, en wordt er de nieuwe grondwet van 1812 ingevoerd waarbij de instituten van Navarra als koninkrijk worden ingetrokken.

Casa de Borbón

…….Het decreet van 4 mei 1814 hield in dat het regime van de Cortes de Cádiz nietig verklaard werd. op 28 mei werd het Koninklijk Bestuur van Navarra weer hersteld, en bij het besluit van 14 augustus worden ede handvesten en wetten van het koninkrijk weer geratificeerd.

Casa de Borbón x

…….Met de Spaanse revolutie van 1820 werd er in maart een interum-bestuur ingesteld (Junta Gubernativa interina), en met het decreet van 21 januari 1822, veranderde men het koninkrijk in een provincie.

…….De Realistas stonden op tegen de constitutionele regering en vormde de Junta internina gubernativa realista de Navarra (Realistisch interim-bestuur van Navarra) op 11 december 1821, dat resulteerde in de Guerra Realista (Oorlog van de Realisten). Op 16 april 1823 verdeeld de Junta de Diputación del Reino (koninklijk bestuur) van 1820 van Navarra en verleugend daarmee de ‘Junta’ van de Spaanse regering en Latijns Amerika. Deze ‘Junta’, opgericht op 6 april 1823 werd op 9 april door de hertog van Angoulême herkend als de rechtelijke macht in dit gebied en stond onder controle van leger van ‘los Cien Mil Hijos de San Luis’, en op 21 april wordt Carlos de España benoemd als interim onderkoning.

Casa de Borbón x 1

…….Met de dood van Ferdinand VII de España komen de Carlisten in opstanden verklaard de onderkoning , Antonio de Solá, Navarra in staat van oorlog. de Diputación (bestuur) erkent het recht van de dochter van koning Fernando, en zij neemt het koninschap van Navarra per 2 maart 1834 weer over.

…….De inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 10 april van 1834 zorgt voor een geleidelijk verval van de koninklijke instituten. De opstand van de boerenbevolking van augustus 1836, geeft het belang van de restauratie van de grondwet van 1812 aan.Op 6 september houdt het Bestuur zijn laatste sessie en de volgende dag wordt de Provinciale grondwet van kracht.

…….De Carlisten van Navarra organiseren zich in de Junta Gubernativa opgericht op 5 november 1833 en herkennnen don Carlos als hun koning. Deze Junta Gubernativa werd op 15 mei 1838 vervangen door een Diputación provisional del reino (voorlopige Raad van het Koninkrijk).

…….Op 31 augustus 1839 werd het verdrag van Vergara getekend en daarmee de oorlog beëindigd. Don Carlos vertrok 14 september naar Frankrijk en de laatste schermutselingen van Navarra vonden plaats op 22 september. De wet van 25 oktober 1839, stelt de modificaties van de handvesten bij zodat ze in de grondwet passen. met de wet van 16 augustus 1841 wordt het Koninkrijk Navarra afgeschaft, maar blijft als titel, Rey de Navarra, bestaan in de titulatuur behorend tot de Kroon van Spanje.

 

Lijst van monarchen van christelijke koninkrijken van het Iberische schiereiland van de Reconquista tot heden.
Portugal Spanje
Kroon van Castilla Navarra Kroon van Aragón
Galicia Asturias León Castilla Aragón Barcelona Valencia Mallorca

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Monarcas de Navarra|oldid=94956022|datum=20161118|laatst bijgewerkt=20171205}}

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.