Koninkrijk Galicia

 

Het Koninkrijk Galicia
910 – 1126
 

……Het Koninkrijk Galicia was een politieke entiteit die in de Middeleeuwen, als een monarchie, voor korte tijd bestond. Het werd meerdere malen gesplitst en herenigd door toedoen van het koninkrijk León om uiteindelijk daarmee op te gaan in het Koninkrijk Castilla (Corona de Castilla) van waaruit de basis voor de eigentijdse conformatie van het Galicische gebied ontstond, het historische precedent voor de huidige autonome gemeenschap Galicia.

Ga naar:

Voorafgaand: het Galicische gebied in de 10e en 11e eeuw
Oorsprong: de triachie van het koninkrijk van Alfonso III
Galicia en haar omgeving in de 10e en 11e eeuw
Provincies

 

Ordoño II koning van Galicia (910 – 914) en León (914 – 924)

Galicia in de 11e eeuw
Het wapen van Galicia
De vlag van Galicia
Gegevens
Hoofdstad Braga
Officiële talen Galicisch-Portugees
Asturiaans
Castiliaans, Latijns
Religie Katholiek
Regering Monarchie
Wetgevende macht Junta van het Koninkrijk Galicia
Historische periodes

  • Ordono I van Galicia
  • De dood van Alfonso III
Middeleeuwen

910

1109

Onderdeel van: de Kroon van León en vanaf 1230 van de Kroon van Castilla.

……De voorgeschiedenis van de grondwet van het Koninkrijk Galicia gaat terug tot de 10 eeuw, toen Alfonso III de Asturias zijn koninkrijk over zijn drie zonen verdeelde. Zijn eerstgeboren zoon Garcia kreeg  het gebied ten zuiden van de Cantabrische bergketen, het alom bekende Koninkrijk León. Ordoño kreeg het westelijke deel van zijn koninkrijk. En Ordoño Adefónzis (Ordoño II de León) benoemde Braga tot hoofdstad van zijn nieuwe koninkrijk Galicia. De derde zoon, Fruela, kreeg wat er over was van het koninkrijk, wat ongeveer vergelijkbaar is met het de huidige regio Asturias. Aan het eind van het bewind van Alfonso III kwamen de drie zonen in opstand tegen hun vader. Zij ontnamen hem alle macht, behalve zijn koninklijke titel. En daarmee bleef Alfonso tot aan zijn dood in 910 zitten op zijn Leonese troon. Garcia overleed in 914, en omdat Garcia kinderloos stierf werd zijn troon volgens de toen geldende gebruiken overgenomen door zijn broer Ordoño I de Galicia. Niettemin bestaat er bij de historici geen unanimiteit over de bewering of het koninkrijk in die periode vernoemd werd als zijnde de Kroon van León, noch tijdens de regeringsperiode van Sancho (926 – 929), en Bermudo (982 – 984).

……Zeker is dat er, na de dood van Fernando I in 1065, er een nieuwe verdeling van het koninkrijk León kwam. Zijn jongere zoon Garcia wordt, voor twee periodes, tot koning van Galicia uitgeroepen, van 1065 tot 1072, waarna hij werd afgezet door zijn broer Sancho II de Castilla. En daarna voor een tweede periode van 1072 tot 1073, tot hij werd afgezet en gevangen genomen door Alfonso VI van León en Castilla die daarmee ook de titel van koning van Galicia aannam.

……Bij het overlijden van de gevangen genomen koning Garcia de Galicia, in 1090, wordt het koninkrijk bestuurlijk in twee graafschappen verdeeld, met de rivier de Miño als grens tussen beiden, het graafschap Galicia in het noorden en het graafschap Portugal in het zuiden (dit zou later de kiem voor de grondwet van 1139 zijn van waaruit het onafhankelijke koninkrijk Portugal van Alfonso Enríquez zou ontstaan).

……Koning Alfonso VI de León regeerde over het koninkrijk Galicia tot aan zijn dood in 1109, effectief de laatste koning van Galicia, wiens grondgebied werd ingelijfd door het koninkrijk León dat in 1230 door Fernando III van Castilla definitief werd toegevoegd aan het koninkrijk Castilla, onder de Kroon van Castilla.

……De benaming van het koninkrijk Galicia werd behouden tijdens het Ancien Régime tot het officieel vervangen wordt door de Spaanse territoriale Verdeling van 1833, hoewel gebruikt bleef worden voor eervolle vermeldingen en protocollen. Sommige politieke sectoren stelden voor om het in ere te herstellen door het te gebruiken als officiële benaming voor de Autonome Gemeenschap.

……De benaming wordt ook gebruikt om, binnen zijn context, het koninkrijk dat in de 5e en de 6e eeuw onder de autoriteit van de Sueben werd gevormd, aan te duiden. het gaat hier om een deel van de gebieden die behoorde tot de Romeinse provincies Gallaecia en ten noorden van de Lusitania, wiens geschiedenis deel uitmaakt van enkele historische beweringen van het Galicianisme (politieke ideologie) en Corriente Próximas.

 

Voorafgaand: Het Galicische gebied in de 8ste eeuw


……De moslim verovering van het Iberisch schiereiland in 711 en de ontbinding van het Hispano-visigotisch koninkrijk, betekende het einde van Gallaecia in het noordwestelijke deel van het schiereiland. In de tweede helft van de 8ste eeuw grensde het aan het zich uitbreidende Koninkrijk van Asturias, het enige overgebleven deel van het schiereiland dat zich verzette tegen  de overheersing van de Omejjaden. Koning Alfonso II ‘el Casto’, herstelde verschillende Visigotisch bestuurlijke gebruiken en tradities in het Hof van Oviedo, waaronder de traditie rond de Comes (vertrouwelingen van de koning of keizer) of graven.

Alfonso III de Asturias

……De titel van Graaf, van het Latijnse Comes, was één van de karakteristieke waardigheden die enkele van de prominente leden van de Hispano-Visigotische adel toegekend kregen maar ook enkele stadshouders of bestuurders van gebieden. De Comes Palatii (de vertrouwelingen van de koning) waren zij die deel uitmaakte van de Rechtbank of van het Hof en waren verantwoordelijk voor specifieke aspecten van het bestuur, de Comes werden direct aangewezen door de koning die weer reageerde op de bestuurlijke aspecten en de verdediging van de provincies of grenssteden, met name aan die welke zouden kunnen worden blootgesteld aan vijandelijke acties. Het zelfbestuur van de Hispano-Visigotische steden was gebaseerd op een model van verdeling van militaire – als civiele doeleinden, geërfd door de differentiatie tussen Romeinse en Germaanse bevolking en wetten, waarbij de Comes Civitati een militair ambtenaar en ludex (burgelijke rechter) was, hoewel ondergeschikt aan de Comes. Ondertussen, evolueert de Hispano-Visigotische figuur van Dux, van het oude Romeinse rectores provinciae, sinds het edict De relaxatis tributis van 698, tot iets dat overeenkomt met een belastingambtenaar.

……Alfonso I de Asturias breidt Asturias sterk uit door het heroveren van steden als León en Astorga. Het grondgebied van Galicia bleef vanaf 760 onder het gezag van de Asturische monarchen die veel later de regering van het gebied aan commissie (comite) overlaat, dit volgens een, in 1795, samengestelde reeks illustaties door de historicus Juan Francisco Masdeu in zijn werk ‘Historia crítica de España, y de la Cultura Española’. Masdeu baseerd zich op de Chronicon Albeldense en nog enkele andere bronnen om te wijzen op de groep Graven van Galicia uit de 9e eeuw tot de 12e eeuw.

……De eerste graaf, volgens het werk van Masdeu, is de ridder Graaf Don Pedro, geciteerd door de Albeldense in een korte kroniek over de regeringsperiode van Ordoño I de Asturias, waarin hij ook geconfronteerd werd met een aanval van de Noormannen, een periode die Masdeu plaatst in het jaar 859. Volgens de kroniek, Gallicie comite, van Masdeu, werd Don Pedro door Fruela Bermúdez of Froilán tot ridder geslagen. Deze graaf leidde een opstand tegen koning Alfonso maar werd in het voorjaar van 876 gedood.

……Rond 885, waren de titels die het graafschap toekwam, overgegaan naar de koninklijke dynastie van Alfonso III ‘el Magno’, en vielen vervolgens aan zijn zoon Ordoño, die werd bijgestaan door een raad, tot hij oud genoeg was om zelf de regering van Galicia op zich te nemen. Later, als gevolg van een politieke crisis, welke plaatsvond in de laatste fase van het bewind Alfonso, zou Ordoño tot soeverein van Galicia worden verklaard. En nog later maakt deze gebruik van zijn positie om de troon van León over te nemen.

 

Oorsprong: de triarchie van het koninkrijk van Alfonso III


Kathedraal van Santiago de Compostela, La Coruña.

……Rond 910, zat Alfonso III ‘el Magno’ in de laatste fase van zijn 42 jaar durende heerschappij. Hij werd geconfronteerd met een crisis, opgevoerd onder druk van zijn drie zonen Garcia, Fruela en Ordoño. Zij waren in een onderlinge strijd verwikkeld over de opvolging. En uit angst om vanuit hun rivaliteit, het land aan meer geweld te zien degeneren, of zelfs de mogelijkheid tot een directe confrontatie met Garcia, die een leger bij elkaar had gebracht, besluit hij om het koninkrijk onder hen te verdelen. Hij verdeelde het respectievelijk in León, Asturias en Galicia.

……Dit resulteerde in een triarchie, daar elk tot soeverein werd verklaard over elkaars grondgebied. Dit hield in dat bijvoorbeeld Garcia, de oudste van de broers, eventueel ondersteuning zou geven aan de graaf van Castilla. Na een demonstratie van zijn macht, kreeg hij de titel van Princeps Regnum Legiones Regente (Leider van de Koninklijke Legioenen) en werd sindsdien beschouwd als zijnde de stichter van de Leonese dynastie, volgens de telling, bevestigd in de dotación de Arianza van de graaf Fernán González van 912.

……Alfonso liet de macht over aan zijn zonen en ging terug naar Asturias en vervolgens naar Santiago de Compostela en tenslotte Zamora, waar hij de steun van de bisschop van Astorga had. Nadat hij een militaire campagne tegen de moslims had geleid, stierf hij in 912.

……De vijandigheid tussen de broers Garcia en Ordoño blijkt uit de bezetting van de passage van Bierzo en Cebrero, dat leidde tot de isolatie van Galicia vanaf de hoogvlakte. Ondertussen voerde de broers in ieders koninkrijk vele wetgevende veranderingen door.

……Ordoño werd op 19 januari 914 tot koning van Asturias en León uitgeroepen en besloot zijn Hof in Galicia te plaatsen. Hij stelde graaf Aloito als hoofd van dit Hof aan (in onze tijd zou dat een regering zijn) en zijn zoon, Gumersindo, kreeg in 920 de titel van Bisschop van Compostela.

 

Galicia en haar omgeving in de 10e en 11e eeuw


Bermudo Ordóñez of ook wel Bermudo II de León.

……Het beleid van Ramiro III de León viel gunstig uit voor de graven van Castilla en León, maar wakkerde de onvrede van de Galicische adel aan. Graaf Rodrigo Velásquez, vader van de toenmalige bisschop van Santiago, don Pelayo (niet te verwarren met don Pelayo, de eerste koning van Asturias), steunde de opstand van 15 oktober 982, van de zichzelf tot koning van Galicia gekroonde, Bermudo II. Bermudo was de kleinzoon van Ramiro II en zoon van Ordoño III de León en dus de neef van Ramiro III. Tijdens de lente van 982, had Bermudo en zijn aanhang de controle over Galicia overgenomen  en op 15 oktober (of 13 november) laat hij zichzelf in Santiago de Compostela tot koning kronen. Het koninkrijk León is werd hiermee in tweeën verdeeld. Het gebied van León en Castilla bleef trouw aan Ramiro III, terwijl Galicia en Portugal aan de zijde van Bermudo staan. In het begin van 983 staat het leger van Ramiro III tegenover dat van Bermudo bij Portilla of Portela de Arenas, in de buurt van Antas de Ulla, Galiciaans grondgebied. Het resultaat blijft onbeslist want Bermudo blijft in Galicia en Ramiro III keert terug naar León om daar de islamitische aanvallen af te slaan. En zo komt het dat laat in de lente van 984, het land van Cea en het graafschap Saldaña, Bermudo tot hun koning kronen. Er is enige onzekerheid hieromtrent omdat de mediëvist Justo Pérez de Urbel, schrijft dat Garcia Fernández, graaf van Castilla overliep naar Bermudo. Maar collega mediëvist Gonzalo Martínez Díez stelt dat Urbel zijn feiten baseert op een vals document en dat de Castilianen altijd trouw zijn gebleven aan Ramiro III. Tot de dood van Ramiro III in 985 blijft de oorlog tussen de twee leiders door modderen. Na de dood van Ramiro III blijft Bermuda II als enige leider  over en werd hij ook op vredige wijze tot koning van geheel León gekroond, en draagt hij Rodrigo Velásquez op de regering van de staat Galicia te leiden (dat is wat we een graaf noemen). Desalniettemin is Rodrigo Velásquez ontevreden over de afzetting, op bevel van koning Bermudo, van zijn zoon als bisschop van Compostela. Rodrigo Velásquez verzet zich en begint in 986 een opstand.

……Bermudo benoemt daarop de Guillermo González tot graaf van Galicia, die de daaropvolgende jaren strijd voert met Rodrigo Velásquez. De oude Galicische graaf sluit een bondgenootschap met het kalifaat van Córdova en begunstigt daarmee de campagne van Almanzor in 997. Deze begon met een belegering van de stad León in wiens verdediging Guillermo González zijn dood zou vinden.

……Rond 1090 gaat Alfonso VI akkoord met het belonen van verschillende buitenlandse leiders, die hem tijdens verschillende militaire campagnes geholpen hadden, te steunen door een aantal van zijn dochters met hen te laten trouwen. En feodale overheden (graven en hertogen) van verschillende te vergoeden. En dus trouwde Raimundo de Borgoña met Vrouwe Urraca (legitime dochter van de koning), en werd hij tevens belast met de regering van Galicia met de titel van Graafschap Galicia, en dat dit ook in de lijn van opvolging wordt doorgevoerd. Van zijn kant was Enrique de Lorena getrouwd met Vrouwe Teresa, die de herwonnen gebieden in Portugal kreeg en daarmee de titel verwierf van Graaf van Portugal, en daarmee tot vazal van de Koning van Castilla werd verklaard en daarmee tevens verbonden was aan het Hof. Zijn zoon, Alfonso Enríquez, zou met behulp van leger de eerste koning van Portugal worden.

 

Provincies 


……Tot de hervorming van 1833 werd het koninkrijk van Galicia verdeeld in de volgende zeven provincies.

  • Provincia de Santiago
  • Provincia de La Coruña
  • Provincia de Betanzos
  • Provincia de Lugo
  • Provincia de Mondoñedo
  • Provincia de Orense
  • Provincia de Tuy

 

Naar boven

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Reino de Galicia|oldid=102027156|datum=20171006|laatst bijgewerkt20180922}}

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.