Fruela II de Asturias

Fruela II de León ‘el Leproso’

 Spaanse verhalen        874 – 925    spaanseverhalen.com
Spaanse verhalen   spaanseverhalen.com   ………………………  Fruela II de León was in eerste instantie koning van Asturias (ondergeschikt aan de koning van León) tussen 910 en 924 en daarna ook koning van León vanaf 924 tot zijn dood in 925. Hij was de derde zoon van Alfonso III, koning van Asturias. Hij was getrouwd met koningin Jimena. Hij was de broer van de koningen Garcia I en Ordoño II, en oom van Sancho Ordoñez, Alfonso IV en Ramiro II.

 

Biografie


Zijn naam is voor het eerst te zien op een Leónees document uit 886. De relatie die hij met zijn broer Garcia had, was nogal afstandelijk en heel anders dan met zijn andere broer Ordoño, volgens de referenties van diverse auteurs.

Om nog onbekende redenen komen de zonen van Alfonso III in opstand tegen hun vader in 909. Garcia, de oudere broer van Fruela werd door zijn vader gearresteerd en gevangen gezet in het kasteel van Gauzon. Een jaar later wordt Alfonso III gedwongen af te treden en wordt zijn koninkrijk onder zijn drie kinderen verdeeld. Het koninkrijk León komt in handen van de oudste zoon Garcia. Fruela II wordt koning van Asturias en Ordoño krijgt het koninkrijk Galicia toebedeeld. Beide zijn ondergeschikt aan hun oudere broer Garcia. Op 20 december 910 stierf Alfonso III in de stad Zamora.

 

Koning van Asturias (910 – 924)


Gedurende het bewind van zijn broer, Garcia I de León, wordt zijn naam in de documenten niet genoemd en, terwijl, toen Fruela II de troon van León overnam ook hij de naam van zijn broer Garcia nooit vernoemde, in tegenstelling tot wat er met zijn broer Ordoño II gebeurde. In 910 schenken Fruela en zijn vrouw, koningin Nunilo Jimena aan de kathedraal van San Salvador te Oviedo de Caja de las Ágatas (een kistje, reliekhouder, bedekt met goud en agaat), samen met het Cruz de los Angeles en het Cruz de la Victoria en het Arqueta de San Genadio (kist van St. Gennadius). Op de bodem van de kist staan de namen van de donateurs. Deze vier stukken zijn allemaal meesterwerken van de pre-romaanse asturiaanse goudsmeedkunst en tot op heden te bezichtigen in de Camara Santa van deze kathedraal.

Fruela II, dertiende koning van León, begon zijn bewind in 923 en stierf in 924.
Koning van Galicia, León en Asturias
Leefde van c. 874 – 925
Geboren c. 874
Overleden Augustus 925
Begraven Panteón de Reyes in de Kathedraal van Oveido
Koning van Asturias 910 – 924
Voorganger Alfonso III
Opvolger Titel wordt niet meer vervuld
Koning van León 924 – 925
Voorganger Ordóño II
Opvolger Alfonso Froilaz
Familie
Dynastie Astur-leonesa
Vader Alfonso III de Asturias
Moeder Jimena de Asturias
Gemalin Nunilo Jimena
Urraca
Nakomelingen van Nunilo Jimena Alfonso Froilaz
van Urraca Ramiro Froilaz
Ordóño Froilaz

Twee jaar na de dood van zijn vader, Alfonso III , 20 december 910, stierf zijn moeder, koningin Jimena de Asturias. Koning Fruela vestigt zijn hof in Oviedo en zijn broer Garcia I de León vestigt zich in zijn hoofdstad León.

In 912 was Fruela met zijn broer in Santiago de Compostela, waar hij bevestigde, dat de kinderen van zijn broer voorgaan aan zijn eigen kinderen. Dit is te vinden in diverse documenten uitgegeven door deze laatste. Op 24 oktober 912 schonk hij verschillende stukken grond aan de kathedraal van Oviedo en andere kerken, en bevestigde veel van de voorrechten die reeds door zijn voorganger waren verleend. Als in 914 koning Garcia I kinderloos sterft neemt Ordoño II zijn troon over en voelt Fruela de druk van zijn broer die nu het hele grondgebied rondom zijn koninkrijk regeert.

De twaalf apostelen in het voorportaal van de Camara Santa
De twaalf apostelen in het voorportaal van de Camara Santa

 

Koning van Leon (924-925)


In het jaar 924 sterft zijn broer, koning Ordoño II de Leon, waarna Fruela II deze troon overneemt door de kinderen, Alfonso IV, Ramiro en Sancho hun rechten te ontnemen. Fruela II regeert over León. Maar al na één jaar en enkele maanden overlijdt hij aan de gevolgen van lepra. Zijn regeringsperiode wordt door bisschop Sampiro als volgt samengevat:

In het jaar 924 komt Ordoño II te overlijden en zijn broer Fruela II slaagt er in dit koninkrijk over te nemen. Zijn eigen koninkrijk Asturias wordt daarmee opgenomen in het koninkrijk van León. Het is maar voor korte tijd, en in deze periode behaald hij geen overwinningen want hij trekt niet ten strijden tegen zijn vijanden. Behalve tegen de kinderen van Olmundo welke hij onschuldig ter dood laat veroordelen. En vlak na de dood van de broers verbant hij ook de bisschop van Fruminio. Er wordt gezegd dat het een goddelijke straf was dat Fruela, binnen het jaar van overname van het koninkrijk, ziek werd en daaraan kwam te overlijden.
Fruela II koning van Asturias 910 - 924, koning van León 924 - 925
Fruela II koning van Asturias 910 – 924, koning van León 924 – 925.

Olmundo was een magnaat met bezittingen in de Tierra de Campos (een belangrijk deel van León), hij had twee kinderen, Aresindo en Gebuldo en zij behoorde tot de aristocraten van León. Fruela II gaf opdracht deze twee kinderen te executeren. Bisschop Fruminio werd op zijn beurt op 5 november 927 verbannen omdat hij zich verzette tegen de inwijding van Fruela II.

Volgens de mediëvist Gonzalo Martinez Diez, kwam het door de afwezigheid van gewapende conflicten tijdens zijn veertien jaar durende bewind, dat Fruela II gewend raakte aan het feit dat er geen oorlogen gevoerd werden. Maar dat veranderd al gauw als hij het bewind van León heeft overgenomen. Daar worden de grenzen van zijn grondgebied bijna voortdurend aangevallen. In het jaar 924 beginnen de moslims een offensief tegen Navarra en bereiken al gauw de stad Pamplona. Fruela II stuurt onmiddellijk hulp naar de vorst Sancho Garcés I de Pamplona. Het is mogelijk dat de gezonden versterkingen onder bevel stonden van een of meer Castiliaanse graven.

Tijdens zijn bewind besteedde hij, volgens verscheidene auteurs, bijzondere aandacht aan het Galicische grondgebied en kreeg hij de bisschoppen Recaredo, Savarico, Oveco, Branderico, Hermogio en Fortis aan zijn zijde. Op 28 juni 924 bevestigde hij bisschop Hermenegildo als bisschop van Santiago de Compostela en bekrachtigde hij dat het gezag van het prelaat van Santiago de Compostela zich zou uitstrekken over een gebied van twaalf mijl rond zijn stad.

Op 15 juli 925 schonk hij aan het klooster van San Andrés de Pardomino een landgoed genaamd Villa Donica, gelegen op koninklijk grondgebied. Op dezelfde datum bevestigde hij een privilege dat op 8 januari 917 door zijn broer, koning Ordoño II, aan hetzelfde klooster was verleend.

 

Huwelijk en nakomelingen


Volgens sommige auteurs zou hij vóór 911 een eerste huwelijk hebben gesloten met Nunilo Jimena, die de moeder zou zijn van Alfonso Froilaz. Uit het huwelijk van koning Fruela en Nunilo zou een kind zijn geboren:

  • Alfonso Froilaz ; was slechts enkele maanden koning van León en Galicia. Hij werd in 932 samen met zijn halfbroers Ordoño en Ramiro, kinderen van het tweede huwelijk van hun vader Fruela II, met hulp van Alfonso IV, door Ramiro II de León gevangen genomen en verblind. (Er is een mogelijkheid dat huwelijk met Nunilla nooit heeft plaats gevonden, Alfonso was waarschijnlijk ook een zoon van Urraca).

Fruela II trouwt daarna in 917 met Urraca dochter van Abdallah ibn Muhammad, Wali van Tudela van het geslacht Banu Qasi (zoals vermeld in de Yamharat Ansab al-Arab (Arabische bloedlijnen) van Ibn Hazm). Nadat Urraca weduwe was geworden kon ze trouwen met Ramiro, de jongere broer van Fruela II. Maar op 8 januari 917 zien we haar voor de eerste keer als echtgenoot Fruela II. Ze blijft zijn echtgenoot tot zijn dood in 925. Uit dit huwelijk worden geboren:

  • Ramiro Froilaz en Ordoño Froilaz die samen met Alfonso VI en Alfonso Froilaz in 932 door koning Ramiro II de León gevangen genomen en verblind werden. Zij werden opgesloten in het klooster van Ruiforco (Ruiforco de Torio), waar zij ook stierven. Hun overblijfselen werden in opdracht van Alfonso V overgebracht naar León en bijgezet in de basiliek van San Isidoro.

Zij zouden ook de ouders kunnen zijn geweest van een Urraca die trouwde met Aznar Purcellis, die door de prinses Elvira, dochter van koning Ramiro II, oom werd genoemd.

Hij had nog twee andere kinderen, waarvan de naam van de desbetreffende moeder onbekend is.

  • Fortis; misschien wel de jongste zoon, volgens een document gaat hij het klooster van Eslonza in op 27 september 924.
  • Eudo.

 

Dood en begrafenis


Koning Fruela II sterft ergens in augustus in het jaar 925, volgens een aantal auteurs aan de gevolgen van lepra. De Primera Crónica General beschrijft de dood van de koning als volgt:

Pues que el rey don Fruela ovo regnado un anno et dos meses, quanto avemos dicho suso que regnara, engafecio; ca los malos non quiere Dios que lleguen a la meatat de sos dias…Et porque este rey don Fruela fizo todo esto, que non cato a Dios, visco muy poco en el regno. Et pues que fue muerto a cabo del anno et de los dos meses, enterraronle en Leon cerca so hermano el rey don Ordonno.
Ik kan het niet precies vertalen, maar het zegt iets dat: Koning Don Fruela na een jaar en twee maanden van leiden, God hem niet langer wilde laten leiden……………   ……………………………………………………. En dat hij na een jaar en twee maanden in León ter aarde werd gelegd naast zijn broer Koning Don Ordoño.

Hij werd begraven in de kathedraal van León naast zijn broer Ordoño II.

In 986 worden zijn overblijfselen en die van zijn eerste vrouw, in opdracht van Bermudo II, samen met de andere monarchen van León, waaronder Ordono II, overgebracht naar de stad Oviedo, teneinde hun ontheiliging, door de moslim troepen van Almanzor, te voorkomen. Ze woorden daar bijgezet in het Panteón de reyes de la Catedral de Oviedo. Later wordt de stad León door Alfonso V weer herbevolkt. En ook een groot gedeelte van de vorsten die door zijn vader, Bermudo II naar Oviedo waren verhuisd, gaan weer terug naar León. Maar de overblijfselen van, Fruela II en zijn eerste vrouw, en die van Alfonso III en zijn moeder koningin Jimena de Asturias blijven in Oviedo. Er zijn echter een aantal auteurs die ontkennen dat het stoffelijk overschot van koning Fruela II ooit is overgebracht naar Oviedo en dat hij nog steeds naast zijn broer Ordoño II in León ligt. Hoewel het graf met zijn stoffelijk overschot nooit gevonden is in de kathedraal.

Zijn dood veroorzaakte een burgeroorlog in het koninkrijk en het volk van León verkoos zijn neef Alfonso tot koning, die kort daarna afstand deed van de troon en deze aan zijn broer Ramiro, heer van Viseu, overliet.

       Voorgangers en opvolgers van …..
Voorganger
Alfonso III de Asturias
Koning van Asturias
onder toezicht van de koning van León (Garcia I)
910 – 924
Opvolger
Deze titel vervalt na  Fruela II
Voorganger
Ordoño II
Koning van León
914 – 924
Opvolger
Alfonzo Froilaz

 

Verwant aan dit onderwerp:

Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-04-03

Bronvermelding en referenties:

De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis, en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon, en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=fruela II de León|oldid=94624487|datum=20150302}}

Foto’s gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0, CC 0, CC 0 1.0, GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: