Koningen van Navarra en Pamplona

Omslag van de uitgave van 1614 met de wetten van Navarra.
Los Reyes de Navarra

Ga naar:

 

Wapen van het Koninkrijk Navarra

•  Arista-Iñiga dynastie
•  Jimena dynastie
•  Huis van Champaña
•  Capeta dynastie
•  Évreux dynastie
•  Huis van Trastámara
•  Huis van Foix
•  Huis van Albret
•  Huis van Trastámara
•  Deling van het koninkrijk
•  Huis van Trastámara
•  Huis van Oostenrijk
•  Huis van Borbón
•  Huis van Bonaparte
•  Huis van Borbón

​.

Arista-Iñiga dynastie

Iñigo Arista
(c. 770 – 851/852)
Eerste koning
816 – 851 / 852
 • Eerste koning van Pamplona.
Garcia  Iñiguez
(c. 810 – 882)
Zoon van de voorgaande.
851 / 852 – 882
 • Wordt ook vernoemd als Garcia I Iñiguez.
Fortún Garcés
(c. 826 – c. 922)
Zoon van de voorgaande.
882 – 905
 • Deed afstand van de troon en ging het klooster in.
Jimena dynastie
Sancho Garcés I
Kleinzoon van de voorgaande.
905 – 925
 • Ook vernoemd als Sancho I Garcés.
 • Hij kwam op de troon doordat hij de rechten van zijn vrouw Toda, kleindochter van Fortún Garcés afdwong.
Jimeno Gareces
Jongere zoon van Garcia Jiménez, broer van Sancho Garcés I.
925 – 931
 • Nam het regentschap van zijn minderjarige neef Garcia Sanchez I.
 • (zie voor de verschillen, ook de Ned. Wikipedia!?)
Garcia Sanchez I
(c. 919 – 970)
Zoon van de voorgaande
925 – 970
 • Ook wel vernoemd als Garcia II Sánchez.
 • Tussen 925 – 931 diende Jimeno Garcés, de broer van Sancho Garcés, als regent en vervulde in die periode verschillende taken zoals koning, leermeester, begeleider (baiulus) van zijn neefje Gacia Sánchez.
 • Tussen 931 – 933 probeerde Iñigo Garcés, stiefbroer van Sancho Garcés I, het regentschap van de tyroon te bemachtigen, in tegenstelling tot de koningin-moeder Toda die uiteindelijk het regentschap op zich nam tot 934, het jaar waarin Garcia Sánchez meerderjarig werd verklaard.
Sancho Garcés II ‘Abarca’
(938 – 994)
Zoon van de voorgaande
970 – 994
 • Ook wel vernoemd als Sancho II Garcés.
 • Nam het graafschap Aragón op in Navarra.
García Sánchez II ‘el Temblón’
(964 – 1000)
Zoon van de voorgaande
994 – 1004
 • Wordt ook vernoemd als García III Sánchez.
tussenregering
1000 – 1004
Sancho_Garcés III_el_Mayor Sancho Garcés III ‘el Mayor’ of ‘el Grande’
(c. 990/992 – 1035)
Zoon van de voorgaande
1004  – 1035
 • Wordt ook vernoemd als Sancho III Garcés.
García Sánchez III ‘el de Nájera’
(c. 1012/1016  – 1054)
1035 – 1054
 • Ook wel vernoemd als García IV Sánchez.
Sancho Garcés IV ‘el de Peñalén’
(c. 1039 – 1076)
Zoon van de voorgaande
1045 – 1076
 • Ook wel vernoemd als Sancho IV Garcés.
Sancho V
(c. 1043 – 1094)
Kleinzoon van Sancho Garcés III
1076 – 1094
 • Koning van Aragón.
 • Tot koning van Navarra verklaard nadat zijn neef Sancho Garcés IV door zijn broers vermoord was.
Pedro I
(c. 1068 – 1104)
Zoon van de voorgaande
1094 – 1104
 • Koning van Aragón.
Alfonso I ‘el Batallador’
(1073/1074 – 1134)
Broer van de voorgaande
1104 – 1134
 • Koning van Aragón.
 • In zijn testament staat dat hij zijn koninkrijk nalaat aan de militaire ordes van de Tempeliers, van de Hospitaliers en aan dat van het Heilig Graf van Jeruzalem.
 • Trouwde met Urraca I de Leon
García Ramírez ‘el Restaurador
(c. 1112 – 1150)
Achterkleinzoon van García Sánchez III
1134 – 1150
 • Werd tot koning gekozen nadat de bewoners van Navarra het testament van Alfonso I niet accepteerde.
 • Ook wel vernoemd als García V Ramírez.
Sancho VI ‘el Sabio’
(1132/1133 – 1194)
Zoon van de voorgaande
1150 – 1194
 • Veranderde in 1162 zijn titel als Koning van Pamplona naar Koning van Navarra.
Sancho VII ‘el Fuerte’
(1160 – 1234)
Zoon van de voorgaande
1194 – 1234
 • Tekende een adoptieverdrag met Jaime I de Aragón, waarin stond dat als één van hen stierf de ander het koninkrijk van de overledene zou erven.
Casa de Champaña
Teobaldo I
De voorgaande koning was zijn oom
1234 – 1253
 • Graaf van Champaña vanaf 1201.
 • De bevolking van Navarra accepteerde het testament van Sancho VII niet en verkozen zijn neef, Teobaldo, tot hun nieuwe koning.
Teobaldo II
Zoon van de voorgaande
1253 – 1270
 • Graaf van Champaña
 • Toen hij in 1270 vertrok om deel te nemen aan een van de kruistochten, liet hij zijn broer Enrique achter als landvoogd van het koninkrijk.
Enrique I
Broer van de voorgaande
1271 -1274
 • Toen men vernam dat zijn broer (Teobaldo II) was omgekomen tijdens zijn kruistocht werd hij tot koning verkozen.
tot 1284

vanaf 1285
Juana I
Dochter van de voorgaande
1274 – 1305
 • Samen met haar man Felipe IV ‘el Hermoso’ (Filips IV van Frankrijk)
 • Koningin consorte van Frankrijk.
Capeta dynastie
tot 1284

vanaf 1285
Felipe I ‘el Hermoso’
De man van Juana I (zie boven)
1284 – 1305
 • Koning iure uxoris samen met zijn vrouw Juana I.
 • Koning van Frankrijk.
Luis I ‘el Obstinado’
Zoon van de voorgaande
1305 – 1316
 • Koning van Frankrijk vanaf 1314.
 • Regent  Felipe de Poitiers (1316) na de dood van de koning.
Juan I ‘el Póstumo’
Zoon van de voorgaande
1316
 • Koning van Frankrijk.
 • Regent Felipe de Poitiers (1316).
 • Koning van 15 tot 19 november 1316.
Felipe II
Oom van de voorgaande
1316 – 1322
 • Koning van Frankrijk.
Carlos I
Broer van de voorafgaande
1322 – 1328
 • Koning van Frankrijk.
 • Felipe de Valois regent van Navarra vanaf de dood van Carlos I, tot het ontslag van de Franse gouverneur op 13 maart 1328.
Juana II
Oomzegster van de voorgaande
1328 – 1349
 • Regenten Juan Corbarán de Leet en Juan Martínez de Medrano, tussen 13 maart 1328, volksvertegenwoordiging van Puente la Reina, en vanaf 27 februari 1329, Cortes de Larrasoaña.
 • Samen met haar man Felipe III.
Évreux dynastie
Felipe III
Man van de Juana II
1328 -1343
 • Samen met zijn vrouw Juana II.
Carlos II ‘el Malo’
Zoon van de voorgaande
1349 – 1387
Carlos III ‘el Noble’
Zoon van de voorgaande
1387 – 1425
Blanca I
Dochter van de voorgaande
1425 – 1441
 • Samen met haar man Juan II.
Huis van Trastámara
Juan II
Man van Blanca I
1425 – 1479
 • Koning iure uxoris samen met zijn vrouw Blanca I (1425 – 1441).
 • Koning van Aragón (1458 -1479).
 • Burgeroorlog van Navarra (1451 – 1464).
Leonor I
Dochter van de voorgaande
1479
 • Koningin van 28 januari tot 12 februari 1479.
Huis van Foix
Francisco I ‘Febo’
Kleinzoon van de voorgaande
1479 -1483
Catalina I
Zus van de voorafgaande
1483 – 1513
 • Samen met haar man Juan III.
 • Betiteld als koningin van 1512 tot 1517.
Huis van Albret
Juan III
Man van Catalina I
1484 – 1513
 • Koning iure uxoris samen met zijn vrouw Catalina I.
 • Betiteld als koning vanaf 1512 tot 1516

In 1512, veroverde Fernando ‘el Catolico’ het koninkrijk Navarra en werd op 23 maart 1513 door het Cortes van Navarra (dat hoofdzakelijk bestond uit leden van de Beaumonteses) als koning erkend. Het koninkrijk Navarra werd in 1515 opgenomen in de Kroon van Castilla, maar niet door het koninkrijk Castilla, het Cortes van Burgos was daarop tegen.

Huis van Trastámara
Fernando I ‘el Catolico’ 1513 – 1516
 • Koning van Castilla (1475 – 1504) en van Aragón (1479 – 1516).
 • In zijn testament laat hij het koninkrijk Navarra aan zijn dochter Juana, sindsdien behoort de titel van koning van Navarra tot de koningen van Spanje.

Deling van het koninkrijk


In 1530 besloot Carlos I definitief afstand te doen van  Baja Navarra omdat het onmogelijk was het te controleren,2324 en werd het effectief bestuurd door Hendrik II van Navarra, terwijl Karel I en zijn moeder Johanna III als koningen in  Alta Navarra bleven voortbestaan.

Alta Navarra


Huis van Trastámara
Juana III ‘la Loca’ 1516 – 1555
 • Samen met haar zoon Carlos IV.
 • Vanaf 1530 alleen over het gebied van Alta Navarra.
Huis van Oostenrijk
Carlos IV 1516 – 1556
 • Samen met zijn moeder Juana III.
 • Vanaf 1530 alleen over het gebied van Alta Navarra.
 • Als Carlos I van Spanje.
 • Keizer van het Heilige Roomse Rijk (1520 – 1558)
  Felipe IV 1556 -1598
 • Als Felipe II van Spanje.
 • Koning van Engeland (1554 – 1558).
Felipe V 1598 -1621
 • Als Felipe III van Spanje.
Felipe VI 1621 – 1665
 • Als Felipe IV van Spanje.
Carlos V 1665 – 1700
 • Als Carlos II van Spanje.
Huis van Borbón
Felipe VII 1700 – 1724
 • Als Felipe V van Spanje.
Luis II 14 januari 1724 – 31 augustus 1724
 • Als Luis I van Spanje.
Felipe VII 1724 – 1746
 • Als Felipe V van Spanje.
Fernando III 1746 – 1759
 • Als Fernando VI van Spanje.
Carlos VI 1759 – 1788
 • Als Carlos III van Spanje.
Carlos VII 1788 – 1808
 • Als Carlos IV van Spanje.
Fernanado III 19 maart 1808 – 6 mei 1808
 • Als Fernando VII van Spanje.

Het Huis van Bonaparte

Jose I werd, tijdens de regeerperiode, niet tot koning uitgeroepen, maar de Navarrese instituten werden, hoewel op en getemperde wijze, gehandhaafd. Nadat de ‘Afgevaardigden’ (la Diputación) eind augustus naar Tudela waren gevlucht, werd Fernando VII op 26 oktober 1808, op uitzonderlijke wijze uitgeroepen tot Koning van Navarra, maar met de nederlaag van Tuleda, een maand later, viel heel Navarra onder Frans bestuur.

Huis van Bonaparte
  José I 1808 -1810

De regering van José I eindigde met het decreet van keizer Napoleon, van 8 februari 1810, waardoor Navarra op dat moment een militaire regering kreeg die afhankelijk was van Napoleon, die eindigde met de regeling van erfpacht. Met het keizerlijke decreet van 15 januari 1811, was de militaire gouverneur van Navarra afhankelijk van de generaals van het noordelijke leger, op hun beurt afhankelijk van Napoleon.

Vanaf juli 1813 vonden er gevechten plaats tussen Navarra en Frankrijk, en werd er een grondwet ingevoerd door Frankrijk die niet gehandhaafd werd door door het Navarrese koninkrijk

Het Huis van Borbón

Het decreet van 4 mei 1814 werd nietig verklaard door door het Cortes de Cádiz, de provincieraad van het koninkrijk Navarra werd op 28 mei hersteld en door het decreet van 14 augustus werden de fueros en de wetten van het koninkrijk hersteld.

Huis van Borbón
Fernando III 1814 – 1822
 • Als Fernando VII van Spanje.

Met de Spaanse revolutie van 1820 werd er in maart een interum-bestuur ingesteld (Junta Gubernativa interina), en met het decreet van 21 januari 1822, werd het koninkrijk Navarra een provincie.

De royalisten stonden op tegen de constitutionele regering door op 11 december 1821 een Junta internina gubernativa (Realistische Interim Regeringsraad) van Navarra te installeren, dat resulteerde in de Guerra Realista (Oorlog van de Royalisten). Op 16 april 1823 restaureerde de Junta, de Diputación del Reino (koninklijk bestuur) van 1820 van Navarra en verlieten daarmee de tijdelijke ‘Junta’ van de Spaanse Regering en hun Overzeese gebieden (Gobierno de España e Indias). Deze Junta (Raad van Bestuur), opgericht op 6 april 1823 werd op 9 april door de hertog van Angoulême erkend als de rechtelijke macht in dit gebied en stond onder controle van leger van ‘Cien Mil Hijos de San Luis‘, op 21 april wordt Carlos de España benoemd als voorlopige onderkoning.

Fernando III 1823 – 1833
 • Als Fernando VII van Spanje.
Isabel I 1833 – 1841
 • Als Isabel II van Spanje.
 • Gedurende de Eerste Carlistische Oorlog (1833 – 1839) erkende de Carlisten, Carlos VIII als koning van Navarra.

Met de dood van Fernando VII de España breidde de opstand van de Carlisten zich uit. De onderkoning , Antonio de Solá, verklaarde Navarra in staat van oorlog te zijn. De Diputación (Raad van Afgevaardigde) erkent de rechten van de dochter van koning Fernando, en nam op 2 maart 1834 het besluit om haar tot koningin te benoemen.

De afkondiging van het Koninklijk Statuut van 10 april van 1834 zorgt voor een geleidelijk verval en de uiteindelijke verdwijning van de koninklijke instellingen. Bij de ‘Muiterij van La Granja de San Ildefonso (een opstand van een deel van de Koninklijke Garde) van augustus 1836, wordt voorgesteld de grondwet van 1812 te herstellen. Op 6 september hield de Raad van Afgevaardigde zijn laatste zitting. De volgende dag werd de ‘Diputación provincial constitucional’ (de Constitutionele Provinciale Raad) opgericht.

De Carlisten van Navarra organiseren zich in de Junta Gubernativa opgericht op 5 november 1833, zij herkennen Don Carlos als hun koning. Deze Junta Gubernativa (Regeringsraad) werd op 15 mei 1838 vervangen door een Diputación provisional del reino (voorlopige Raad van het Koninkrijk).

Op 31 augustus 1839 werd het Verdrag van Vergara getekend en daarmee de oorlog beëindigd. Don Carlos vertrok 14 september naar Frankrijk en de laatste schermutselingen van Navarra vonden plaats op 22 september. De wet van 25 oktober 1839, stelde de modificaties van de handvesten bij zodat ze in de grondwet paste. Met de wet van 16 augustus 1841 wordt het Koninkrijk Navarra afgeschaft, maar blijft als titel, Rey de Navarra, bestaan in de titulatuur behorend tot de Kroon van Spanje.

Baja Navarra

In 1530 besluit Carlos IV (voor ons Karel V en voor Spanje Carlos I) definitief af te treden als koning van Baja Navarra vanwege de onmogelijkheid om het onder controle te houden, en gaat het vanaf dat moment onder het regentschap van Hendrik II van Navarra  vallen, terwijl Carlos VI en zijn moeder Juana III (Juana I van Spanje) in Alta Navarra door regeren.

Lijst van monarchen van christelijke koninkrijken van het Iberische schiereiland van de Reconquista tot heden.
Portugal Spanje
Kroon van Castilla Navarra Kroon van Aragón
Galicia Asturias León Castilla Aragón Barcelona Valencia Mallorca

Verwant aan dit onderwerp:

Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-05-19

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon, en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Monarcas de Navarra|oldid=94956022|datum=20161118}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Lijst van koningen van Navarra|paginacode=55051024| datum=20210518}}

Foto’s gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0, CC 0, CC 0 1.0, GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: