Romeins Hispania

Het Romeinse Hispania 218 v.Chr. – 472

Het Iberisch schiereiland in de periode van de Romeinse overheersing staan bekend als Romeins Hispania (Hispania romana). Deze periode ligt tussen 218 v. Chr. (datum van de Romeinse landing in Ampurias) en het begin van de 5e eeuw (toen de Visigoten het schiereiland binnenkwamen, en het gezag van Rome overnamen). Gedurende deze lange periode van iets meer dan zes eeuwen onderging zowel de bevolking als de politieke organisatie van het Spaanse grondgebied diepgaande en onomkeerbare veranderingen, en zou voor altijd gekenmerkt blijven door de onmiskenbare stempel van de Romeinse cultuur en gebruiken.

Wat interesseert u het meest:

In feite werd Hispania na de periode van verovering een fundamenteel onderdeel van het Romeinse Rijk, waardoor het een enorme rijkdom aan materiële en menselijke hulpbronnen kreeg en het eeuwenlang een van de meest stabiele delen van de Romeinse wereld was en het geboorteland was van enkele van de heersers van het Romeinse Rijk.

Gegevens
Hoofdstad Tarraco
Entiteit
  Land
Provincie
Romeinse Keizerrijk
Onderverdeling   • Citerior, Ulterior
  • Tarraconense, Bética, Lusitania
  • Cartaginense, Gallaecia, Baleárrica, Tingitana
Officiële talen Latijns en Paleohispanische talen
Bewoners 5.000.000 of meer
Geschiedenis 218 v.Chr. gesticht
472 n. Chr. ten onder gegaan
Periode ervoor Carthaags Hispania
Periode erna Visigotisch Hispania
Huidige situatie Iberisch schiereiland
Kaart van Spanje en Portugal over de verovering van Hispania van 220 v.Chr. tot 19 v.Chr. en de provinciegrenzen. Op basis van andere kaarten zijn de territoriale inkleuring en de provinciegrenzen slechts een indicatie.

Het proces van assimilatie van de Romeinse levenswijze en haar cultuur door ondergeschikte volkeren staat bekend als de romanisering. Het menselijke element was de meer werkende factor, en het leger was de belangrijkste integrerende factor.

De Spaanse samenleving was net als de rest van het Romeinse Rijk georganiseerd in, vrije mannen en slaven. Vrije mannen konden deelnemen aan de regering, stemmen tijdens de verkiezingen en land bezitten. Slaven daarentegen hadden geen rechten en waren het bezit van een of andere vrije man. Vrouwen konden vrij zijn of slaven, maar ze hadden niet dezelfde rechten als mannen.

Iberia en Hispania


Ennius, latijnse schrijver die voor het eerst de naam Hispania gebruikte.

Latijnse schrijvers gebruikten de naam Hispania in plaats van Iberia. De Latijnse dichter Quintus Ennius, geboren in Salento (Zuid Italië) en leefde tussen 239 en 169 v. Chr., is de eerste die Iberia Hispania noemt in zijn Romeinse geschiedenis (Annales). In de 1ste eeuw v.Chr. waren de Latijnse schrijvers erg onduidelijk over het Iberisch schiereiland ze noemde het zowel Hispania als Iberia. De al in eerdere artikelen genoemde geograaf en historicus Strabo, wiens derde boek van zijn Geographika (Geografie) het belangrijkste document is over de etnologie van de volkeren van het oude Hispania, stelt uitdrukkelijk dat de namen van Iberia en Hispania door elkaar werden gebruikt in zijn tijd, de eerste eeuw. Strabo verwijst naar het Iberisch schiereiland:

Strabo
Met de naam Iberia hebben de eerste Grieken het hele land van de Rhodanos en de landengte, die de Gallische kloven omvat, aangeduid; terwijl de Grieken van nu hun grens in de Pyreneeën stellen en zeggen dat de benamingen van Iberia en Hispania synoniem zijn.

De verovering van Spanje


De Romeinse muur van Ampurias. Ampurias was de Iberische nederzetting waarop de eerste Romeinen aanlanden. Van daaruit begon de invasie van het schiereiland.

Wat begon aan het einde van de 3e eeuw v.Chr. als een strategische invasie om de Carthaagse aanvoerlijnen af ​​te snijden die de invasie van Hannibal op het Italiaanse schiereiland tijdens de Tweede Punische Oorlog ondersteunden, werd het al snel een veroveringsinvasie waarbij, in ongeveer twaalf jaar tijd, de Carthaagse strijdkrachten volledig van het schiereiland werden verdreven. Het zou echter nog steeds bijna twee eeuwen duren voordat Rome het hele Iberisch schiereiland zou domineren, voornamelijk vanwege het sterke verzet dat de volkeren van het binnenland, de Keltiberiërs, Lusitanen, Asturiërs, Cantabriërs, etc, tegen de indringers boden. Twee eeuwen van intermitterende maar uiterst gewelddadige en wrede oorlogen, waarna de pre-Romeinse culturen van Hispania bijna volledig werden uitgeroeid. De zeven eeuwen durende Romeinse invloed vormde in Hispania een homogene bevolking die bekend staat als de “Hispano-Romeinse” bevolking. Deze Romeinse overheersing zou duren tot 5e eeuw. De eeuw waarin de eerste barbaarse stammen Hispania binnenvielen.

De Romeinse invloed op het Iberisch schiereiland


Romeinse brug in Cordoba, een prachtig voorbeeld van de duurzaamheid van Romeinse civiele werken.

In de tijd dat Rome zijn heerschappij over het Iberisch schiereiland vestigde, importeerde zij ook hun specifieke opvattingen en manieren om het leven te beïnvloeden: hun economie, hun wijze van wetgeving, hun infrastructuren die hen in staat stelden om een imperium te creëren, en te behouden. Ook hielden de Romeinen er vele artistieke manifestaties van allerlei aard op na. Van dit alles wordt vandaag de dag nog vele belangrijke erfenissen bewaard, en dan hebben we het niet alleen over de archeologische, maar ook culturele erfenissen, zoals o.a. de Romaanse talen die ook vandaag de dag nog worden gesproken in Spanje en Portugal, en directe afstammelingen zijn van het Latijn.

Politieke organisatie


Bijna vanaf het allereerste begin organiseerden de Romeinen Hispania door het onder te verdelen in verschillende bestuurlijke provincies onder de heerschappij van pretendenten die als onderkoningen optraden in de naam van Rome. Al deze provincies waren via wegen met elkaar, en met Rome, verbonden. Gedurende de Romeinse overheersing over Hispania werd het verdeeld in de volgende provincies:

    • Hispania Ulterior, eerste provinciale verdeling in het zuiden en westen van Hispania.
    • Hispania Citerior, eerste provinciale verdeling in de oostelijke zone.
    • Betica, later provinciale verdeling, in het zuiden.
    • Lusitania, op het westelijke schiereiland.
    • Tarragona, in het oosten.
    • Cartaginense, in het zuidoosten.
    • Gallaecia, in het noordwesten.
    • Mauretanië Tingitana, ten zuiden van de zeestraat (Noorden van Afrika).
Enkele kaarten van Hispania tijdens de Romeinse overheersing.
Het Iberisch schiereiland van 17 v.Chr.
Kaart van het Iberisch schiereiland van 125 n.Chr. onder keizer Hadrianus.
Hispania. Provinciale verdeling door Diocletianus in 298.

De steden


Het proces van de Romanisatie op het schiereiland was fundamenteel gebaseerd op de steden als exporterende kernen van de nieuwe cultuur. het ontwikkelingsbeleid van deze steden begon al vroeg, zij het met bijna uitsluitend defensieve doeleinden. Tijdens het republikeinse tijdperk van het Romeinse Rijk trok de mijnbouw- en agrarische rijkdom van Hispania een groot aantal Romaans-Italiaanse immigranten aan, vooral na de crisis van de 2e eeuw v. Chr. Deze begonnen zich, samen met de op het schiereiland gevestigde soldaten, te vestigen in steden met een, voor Rome, dubieuze juridische status. Een voorbeeld van deze fase is de stad Carteia.

Hoofd van een oud Romeins bronzen beeld, dat op zijn beurt weer deel uitmaakte van een beeldengroep. Het werd gevonden in de Romeinse tempel van de archeologische site van Cabezo de Alcalá, in Azaila (provincie Teruel, Aragón, Spanje). Het is een voorstelling van een jonge lokale edelman, daterend uit het eerste derde deel van de eerste eeuw voor Christus. (IJzertijd II).

Met Julius Caesar begon een periode van kolonisatie en gemeentelijke ordening, waarmee hij het probleem oploste, waaraan Italië leed door het gebrek aan ager publicus (publieke verdeling van het land, privébezit, staatsbezit). Hij vestigde zijn soldaten in Hispania en stichtte nieuwe koloniën. Hij verleende ook het Romeinse staatsburgerschap aan bestaande gemeenten, waarmee hij hun loyaliteit beloonde in de burgeroorlog die hij voerde met Pompeius op het schiereiland, dat is de reden waarom de meesten van de gemeenten zich in Baetica bevinden. Augustus (27 v. Chr tot 14 n. Chr. ) zette het beleid van Caesar voort, Augustijner gemeenten zijn: Osca, Caesaraugusta, Calagurris, Baetulo, Segóbriga, Valeria, Ilerda, Iulia Traducta, Iuliobriga, etc. Vespasianus verleende het Latijnse recht aan alle steden van Hispania.

In de tijd van de Romeinen had je steden van verschillende juridische categorieën; zo waren de Romeinse koloniën en gemeenten vrij van belastingdruk, de steden van de Latijnse wet stonden in een lagere rangorde, daaronder stonden weer de pelgrimssteden die geen wettelijke privileges voor hun inwoners hadden. Op de laatste plaats stonden de stipendiariae, die verplicht waren belasting te betalen aan Rome, evenals soldaten bij te dragen aan het leger.

De Latinisering van Hispania


Een van de belangrijkste aspecten van de romanisering op het Iberisch schiereiland was de latinisering. Dat wil zeggen, het proces dat gepaard ging met het verlies van de inheemse talen, met uitzondering van het Baskisch, en de gelijktijdige en parallelle vervanging ervan door het Latijn, waaruit de Romaanse talen later zouden voortkomen. De taalverandering van Spanje naar het Latijn begon met de komst van Romeinen in 218 v. Chr. en ging door tot de officiële omvorming van Hispania dat deel uit ging maken van het Romeinse Rijk in 19 v. Chr., tijdens de regering van Augustus. Untermann’s grote catalogus van Iberische epigrafie laat zien dat het Iberische schrift op veel gebieden nog steeds wordt gebruikt: men hoeft alleen maar te kijken naar de ingekerfde gemarkeerde graffiti op keramiek of de namen van steden die op Iberische of Latijnse munten zijn geschreven, zodat soms wordt teruggegrepen naar het gebruik van Iberisch nadat de munten met Latijnse teksten zijn geslagen. De graffiti op de beelden in de Cerro de los Santos en het heiligdom van de Torreparedones geven soms Latijnse en andere Iberische teksten weer. De latinisering was niet hetzelfde in heel Hispania, maar in het Ulterior (Hispania Ulterior Bética, Hispania Ulterior Lusitania en Nova Hispania Ulterior Tingitana) werd het proces meer versneld doorgevoerd.


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Annountations

This was one of the stories in the non-commercial website spaanseverhalen.com. The stories in this website are not static, the stories will be changed regularly, please look at this notice:

    • Last updated 2023-01-31

Coralma*

Sources and references:
The mostly foreign texts from wikipedia are available under the Creative Commons Attribution-Share Alike licence. I have translated, mixed, and often supplemented these texts with my own knowledge, and experience, gained during the time I live in Spain, and work on these articles.
Other source references may also be included, which may be things that I, while researching the articles, have read and incorporated into these texts

  • Spanish language Wikipedia|titel=Hispania romana|pagecode=128807552| date=20201121
  • Dutch language Wikipedia|titel=Quintus Ennius|pagecode=57326516| date=20201123
  • Dutch language Wikipedia|titel=Ager publicus|pagecode=39140532| date=20201124

These texts are available under the licence Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Other references are:

The photos/images are licensed under Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0, CC BY-SA 1.0, CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0, CC BY-NC-SA 2.0, CC BY 2.5, CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, Free Art License 1.3 or Public Domain

If you click on one of the links below, you will find the full information of these photos/images, the author, or the license.

Coralma*, is own work that mostly can be found as a CC0 1.0 or CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: