Tweede Punische Oorlog

De Tweede Punische Oorlog, ook wel de ‘Hannibalse Oorlog‘ genoemd, is de bekendste van de oorlogen die plaatsvonden in het kader van de Punische Oorlogen tussen de twee mogendheden die toen het westelijke Middellandse-Zeegebied beheersten: Rome en Carthago. Het conflict wordt gewoonlijk gedateerd van 218 v.C., de datum van Rome’s oorlogsverklaring na de verwoesting van Saguntum, tot 201 v.C., toen Hannibal en Scipio Africanus het eens werden over de voorwaarden van Carthago’s overgave. Tijdens de Tweede Punische Oorlog springen de veldslagen van Cannas en Zama in het oog.

Na de uitputtingsslag van de Eerste Punische Oorlog, dat voornamelijk een maritieme oorlog was, waren beide partijen uitgeput. Het betekende wel dat de Romeinen de macht over de Middellandse Zee hadden overgenomen van de Carthagers. Dat was een harde streep door de rekening van de Puniërs, die met het verlies van de oorlog grote economische verliezen leden als gevolg van het wegvallen van hun zeehandel en tevens een kostbare overgavevoorwaarden hadden moeten aanvaarden. Behalve dat zij moesten afzien van elke aanspraak op Sicilië, moesten zij hun vijanden een schadeloosstelling van 3.200 talenten zilver betalen.

Een zeer opmerkelijke maar belangrijke factor in deze beslissing om zich over te geven was de druk van de grote Carthaagse oligarchen (onder leiding van Hanno de Grote (zie onderaan in dit verhaal)), die vooral een einde aan de oorlog wilden maken, zodat zij hun handelsactiviteiten konden hervatten. Andere belangrijke Punische persoonlijkheden daarentegen vonden de overgave voorbarig, vooral omdat Carthago nooit in staat was geweest zijn superioriteit op zee uit te buiten, en het verloop van de oorlog aanzienlijk was verbeterd sinds de strateeg Hamilcar Barkas (ook onderaan in dit verhaal)het bevel over de operaties op Sicilië had gekregen. Bovendien beschouwden zij de door Rome opgelegde voorwaarden van de wapenstilstand als onrechtmatig en oneervol.

Ga naar:

Gegevens
Tijdstip 219 v. Chr. – 201 v. Chr.
Vond plaats in: Middellandse Zee, Hispania, Italië, Corsica en Sardinië, Gallia Cisalpina, Gallia Narbonensis, Noord-Afrika, Griekenland, Carthago.
Casus belli De inname en vernietiging van Saguntum, een Hispaanse stad geallieerd met Rome.
Resultaat Overwinning voor de Romeinen
Territoriale wijzigingen • Overgave van de Carthagers. Carthago verliest zijn bezittingen in Hispania.
• De vereniging van Numidië
Verliezen
• 500.000 Romeinen vonden de dood, waarvan 300.000 in de veldslagen.
• 400 dorpen vernietigd.
• 270.000 Carthagers vonden de dood.
Hannibals veldslagen in Italië.

Om de toch al penibele situatie nog te verergeren weigerden de oligarchen, die de Carthaagse senaat beheersten, de huurlingen te betalen die uit Sicilië waren teruggekeerd en rond de stad waren gelegerd. De nieuwe blunder kostte niet alleen het beleg van Carthago, maar ook de inname van andere Punische enclaves, zoals Utica, en alleen een grootscheepse veldtocht van Hamilcar wist een einde te maken aan de opstandige huurlingen en de Libische Phoeniciërs in het binnenland die zich bij de opstand hadden aangesloten

Casus belli: de controle over Hispania


Algemeen schema van de operaties van de tweede Punische oorlog.

Carthago had een grote oplossing nodig om zijn noodlijdende economie te verbeteren, na een zware klap te hebben gekregen door het verlies van Sicilië waren zij  financieel verzwakt. De oplossing zou komen van Hamilcar Barkas en zijn volgelingen, die een militaire expeditie organiseerden om de rijkdommen van het Iberisch schiereiland te bemachtigen. De volkeren van zuid Hispania werden door Hamilcar onderworpen. Na zijn dood, nam zijn schoonzoon Hasdrubal ‘de Schone’ het over. Dankzij zijn diplomatieke vaardigheden sloot deze Hasdrubal allianties met de stammen in het oosten van het Iberisch Schiereiland. Hij stichtte Carthago Nova (het huidige Cartagena) en legde de grens bij de rivier de Ebro. Hij werd in 221 v. Chr. vermoord, waarna Hannibal Barkas (zoon van Hamilcar Barkas) tot Carthaags leider werd benoemd.

Hannibal veranderde Hasdrubal’s beleid. In 220 v. Chr. versloeg hij, dankzij zijn ruiterij en olifanten, een coalitie van meer dan 100.000 Carpetanen, Vaccaeis en Olcaden in de Slag bij de Taag. De steden van deze volkeren werden verwoest en onderworpen aan tribuut in termen van manschappen en specerijen. Carthago verkreeg zo een zekere mate van controle over het Spaanse gebied ten zuiden van het Iberisch schiereiland.

Arse (het huidige Sagunto (Saguntum op de kaart hierboven)) gelegen in het oostelijk zuiden van het Iberisch schiereiland, maar het was een stad die geallieerd was met Rome. Een conflict met de Turbolitanen (bondgenoten van Carthago) was het voorwendsel dat Hannibal gebruikte om Arse in 219 v. Chr. te veroveren. De vijandelijkheden met de Romeinen begonnen dan ook in het vroege voorjaar van 218 v. Chr., toen de Romeinse senaat een plan klaar had dat voorzag in twee gelijktijdige slagen: één in Afrika en de andere in Hispania. Dit was het begin van de tweede Punische oorlog.

De oorlog in Italië


De Carthagers konden niet over zee tegen de Romeinen op vanwege de zeemachtsuperioriteit van de Romeinen. Dit wetende, vertrok Hannibal vanuit Hispania over de Alpen naar Italië. Hij leidde een leger van 100.000 Noord-Afrikanen en Iberiërs door Zuid-Frankrijk (Narbonne Gallië) en stak de Alpen over in het midden van de herfst van 218 v. Chr. Hij had geen vloot gebouwd en het werd onmogelijk geacht dat hij de bergketen kon oversteken. Zeker, de slachtoffers waren zwaar, zo zwaar dat ook zijn oorlogsolifanten erdoor getroffen werden, waarvan er slechts drie overleefden. Niettemin bereikte hij in het voorjaar Noord-Italië met een leger van ongeveer 40.000 manschappen, waarbij hij de Taurinische stam ontmantelde en de hoofdstad Turijn zonder slag of stoot innam.

Hannibal in Italië nadat hij met zijn leger de Alpen over is getrokken. Door Jacopo Ripanda – Museum Capitolini, Rome.

De Romeinen, onder bevel van Publius Cornelius Scipio (vader van Publius Cornelius Scipio Africanus maior, de Romeinse tegenhanhanger van Hannibal), probeerden hem aan te vallen toen hij nog onvoorbereid was, maar een detachement Numidische ruiters onder leiding van Maharbal sloeg hen af in een schermutseling aan de oever van de rivier de Ticino. Scipio, die in het gevecht gewond was geraakt, werd gered door de moed van zijn 17-jarige zoon (de toekomstige Scipio Africanus), die zich naar Piacenza terugtrok, waar hij de doorgang van de Po op die hoogte verdedigde. Hannibal stak de rivier stroomopwaarts van Piacenza over, op weg om hem te ontmoeten en de Romeinen de strijd aan te bieden toen hij de stad bereikte. Scipio, zich bewust van de superioriteit van de Carthaagse cavalerie, weigerde de strijd en besloot, verrast door het overlopen van een geallieerd Gallisch contingent, zich bij dageraad over de rivier de Trebia terug te trekken, in afwachting van de komst van het tweede consulaire leger, gecommandeerd door Tiberius Sempronius Longo. Deze laatste legde zijn besluit op om onmiddellijk de strijd aan te binden met het Punische leger en negeerde Scipio’s voorzichtige advies om dat niet te doen.

Hannibal Barkas, de meester strateeg van Carthago.

Hannibal liet een korps ruiters de rivier de Trebia oversteken en de aandacht trekken van het Romeinse leger, dat, nadat het de bevroren rivier in zijn geheel was overgestoken, zonder ontbijt en op een roekeloze manier, het Punische leger frontaal tegemoet trad, droog en klaar voor de strijd. Dit was de slag bij de Trebia, waarbij slechts 10.000 Romeinen ontsnapten (op een leger van 40.000 man), terwijl Hannibals verliezen gering waren.

De Romeinen trokken zich terug en Hannibal kreeg de controle over Noord-Italië. Steun van de Gallische stammen en Italiaanse steden bleef uit, en veel Romeinse landeigenaren staken hun huizen in brand om plundering te voorkomen (wat indirect leidde tot het latere latifundisme). Ondanks dit verzet kon Hannibal zijn leger versterken tot 50.000 soldaten.

Het jaar daarop kozen de Romeinen Gaius Flaminius tot consul, in de hoop dat hij de Carthagers zou kunnen verslaan. Flaminius plande een hinderlaag bij Arretium. Hannibal ontving echter berichten over de geplande hinderlaag en haalde het overrompelde leger in, waarbij hij vier dagen en drie nachten een moerassig gebied doorkruiste in een odyssee die hem twee van zijn olifanten en het gezichtsvermogen in een van zijn ogen kostte, maar hem een rechtstreekse mars naar Rome garandeerde. De consul werd volkomen verrast en gedwongen hem te achtervolgen. Hannibal voorkwam de hinderlaag bij het Trasimeense Meer, in plaats daarvan werden de Romeinse troepen omsingeld en verslagen, Flaminius zelf sneuvelde door toedoen van een Galliër, wiens stam jaren tevoren door de Romeinen was onderworpen.

Ondanks de overwinning en de smeekbeden van zijn generaals ging Hannibal niet tot de belegering van Rome over, omdat hij niet alleen niet over een adequate belegeringsuitrusting beschikte en geen bevoorradingsbasis in Midden-Italië had, maar er ook op rekende de verzetsmacht van Rome te verzwakken door keer op keer het beste van diens leger te vernietigen. Hij wendde zich daarom tot Zuid-Italië in de hoop een opstand te ontketenen onder de Griekse steden in het zuiden, waardoor hij over meer economische middelen zou beschikken om de Romeinen te verslaan.

Quintus Fabius Maximus Verrucosus.

Ondertussen was de veteraan Fabius Maximus benoemd tot Romeins dictator, en hij besloot dat het het beste zou zijn om verdere veldslagen te vermijden, vanwege de superioriteit van de Carthaagse cavalerie. In plaats daarvan probeerde hij Hannibals aanvoerlijn af te snijden, de velden te verwoesten en zijn leger te intimideren. Deze operaties staan nu bekend als de Fabian strategy, en bezorgden hem de bijnaam “Cunctator”. Deze tactiek werd niet breed gesteund door het volk, dat een snel einde aan de oorlog wenste, zodat toen de cavaleriecommandant, Minutius, een kleine overwinning op de Carthagers behaalde, hij net als Fabius tot dictator werd benoemd. De daaropvolgende opsplitsing van de Romeinse strijdkrachten maakte het Hannibal echter mogelijk een totale overwinning te behalen op Minutius, wiens leger volledig vernietigd zou zijn geweest als Fabius hem niet te hulp was gekomen. Dit maakte duidelijk dat de Romeinse strijdkrachten niet mochten worden verzwakt door verdeeldheid, en dat het systeem van dictatuur op zichzelf niet de oplossing van het probleem was. Daarom werd hij het volgende jaar vervangen door de consuls Emilius Paullus en Terentius Varronus met deze bedoelingen.

Beide consuls ronselden een groot leger, dat Hannibals leger ontmoette in de slag bij Cannas (216 v. Chr.). De Romeinen overtroffen de Carthagers met 36.000 man (80.000 infanteristen en 6.000 ruiters in totaal, volgens Polybius); de Carthagers, met 50.000 man in aantal, waren superieur in cavalerie (10.000 man sterk). In de loop van de slag bij Cannas liet Hannibal het centrum van zijn troepen zich terugtrekken, boog zich in een U-vorm en profiteerde van het feit dat zijn cavalerie superieur was aan de Romeinse cavalerie, dwong deze laatste zich op wanordelijke wijze terug te trekken, kon de legioenen omsingelen en hen volledig uitroeien. Slechts 16.000 Romeinen ontsnapten. In die slag verloor de consul Emilius Paullus (grootvader van de latere vernietiger van Carthago, Scipio Emilianus) het leven, terwijl Terentius Varronus vluchtte met de overblijfselen van het verslagen Romeinse leger.

Deze veldslag leverde Hannibal de steun op die hij nodig had. In de volgende drie jaar sloten de steden Capua, Syracuse (op Sicilië) en Tarentum zich bij hem aan. Het leverde hem ook de alliantie op van koning Filips V van Macedonië in 217 v.Chr., waarmee de eerste Macedonische oorlog begon. De Macedonische vloot was echter te zwak om tegen de Romeinse vloot op te boksen, zodat hij in Italië geen directe steun kon verlenen.

In Rome, na zoveel rampen, was er paniek. Er was geen familie meer waarin niet iemand was gesneuveld in de strijd. Omdat men dacht dat Hannibal de stad onmiddellijk zou aanvallen, werden strenge verdedigingsmaatregelen genomen, waaronder de algemene inlijving van alle mannen boven de 17 jaar die geschikt waren voor de wapens, alsmede de aankoop van 8000 jonge slaven door de staat, om 2 legioenen te vormen, en werden de zorgvuldig bewaarde wapens, die eerder dienst deden als oorlogstrofeeën, gebruikt. Om te voorkomen dat Hannibal van deze afspraken zou horen, werd het de burgers verboden de stad te verlaten. Dankzij deze maatregelen werd het moreel van het volk merkbaar verhoogd.

Rome begon de wijsheid in te zien van de tactiek van Fabius, die in 215 v. Chr. en 214 v. Chr. tot consul werd herkozen. Een andere les uit de zware nederlagen die werden geleden was dat de Romeinen hun politieke verschillen opzij moesten zetten om eensgezind op te treden tegen een vijand die hun totale vernietiging nastreefde. Voor de rest van de oorlog in Italië paste Rome de “Fabiaanse tactiek” toe, waarbij het zijn leger van 25 onervaren legioenen verdeelde in kleine troepen op vitale plaatsen en de Carthaagse pogingen om hen in een veldslag te betrekken, vermeed. Vanaf 211 v. Chr., begon Rome uit de as te herrijzen.

Sardinië


De Romeinen hadden al lang onenigheid met de inheemse bevolking van het eiland Sardinië. Tegen 216 v. Chr. was de situatie op het eiland rijp genoeg voor rebellie. Het enige legioen dat op het eiland gelegerd was, was door ziekte gedecimeerd en de praetor die er de scepter zwaaide, Quintus Mucius Scevola, was ook ziek geworden. Bovendien kwamen de soldij en de voorraden van de soldaten onregelmatig uit Rome, zodat het leger gedwongen was zich rechtstreeks te financieren uit de belastingen die op de inheemse bevolking werden geheven. Hampsicora, een hoofdman van de inheemse eilandbewoners, vroeg Carthago om hulp, waarop de stad een officier, Hannon genaamd, stuurde met het bevel de opstand te financieren en een leger te werven. De Carthagers wilden het Romeinse garnizoen verslaan. Hasdrubal de Kale werd benoemd tot bevelhebber van deze strijdmacht. Hij bereikte Sardinië in de herfst van 215 v. Chr. en landde in de buurt van Cornus, waar hij het Romeinse leger ontmoette en de Slag bij Cornus begon. De Romeinen versloegen de troepen van Hasdrubal de Kale. De overlevende Carthagers probeerden naar Afrika te vluchten, maar werden onderschept door een Romeinse armada.

Sicilië


In 212 v. Chr. besloten de Syracusers, na de dood van hun koning Hieron II, het bondgenootschapsverdrag met Rome te verbreken en de kant van Carthago te kiezen. De Carthagers beloofden Syracuse hun de heerschappij over heel Sicilië in ruil voor hun hulp bij het verslaan van Rome. Dit was voor de Romeinen aanleiding hen de oorlog te verklaren en de consul Marcus Claudius Marcellus met vier incomplete legioenen en de vloot Syracuse te laten bestormen. In deze stad leefde de grote wis- en natuurkundige Archimedes, die oorlogsmachines bouwde die paniek zaaiden onder het Romeinse leger en de Romeinse vloot. Prominent onder deze machines was er een die een anker kon laten vallen met een lier, zodat wanneer het anker in het schip werd gedreven en vervolgens met geweld door de lier werd teruggetrokken, het schip omhoog kwam en vervolgens zonk.

Veldslagen van de tweede Punische oorlog, inclusief de gevechten op Sicilië.

Marcellus moest de aanval staken en overgaan tot de belegering. Het Carthaagse leger kwam de stad te hulp en sloeg zijn kamp op bij dat van de Romeinen, terwijl de vloot de haven binnenvoer en voorraden naar de Syracusers bracht. De situatie werd beslist toen een epidemie uitbrak, veroorzaakt door ‘kwade dampen’ uit de moerassen rond Syracuse, die bijna het gehele Carthaagse leger doodde (bij de Romeinen was deze waarschijnlijke pestepidemie zwakker en eiste veel minder slachtoffers).

In de lente van 211 v. Chr. besloot de Carthaagse vloot hulp te brengen aan Syracuse, maar toen de Romeinse vloot naderde, besloot de Carthaagse commandant zich terug te trekken, wat de overgave van de stad bespoedigde. De Romeinen plunderden de stad en namen ontelbare kunst- en geldschatten mee. Archimedes, die door Marcellus was verzocht hem te ontmoeten, negeerde het bevel en werd door een onbekende Romeinse soldaat gedood. Op deze wijze herstelden de Romeinen hun heerschappij op Sicilië en breidden deze uit, wat hen een enorme voorraad graan opleverde, dat van doorslaggevend belang voor het moreel van het volk was.

Het verloop van de oorlog verandert: Hispania en Italië

In Hispania hadden de gebroeders Scipio (Publius en Cnaeus) belangrijke overwinningen geboekt, grote aantallen Carthaagse troepen op de vlucht gejaagd en de Carthaagse heerschappij in dat gebied in de war gebracht, maar de broer van Hannibal, Hasdrubal Barkas, versloeg hen uiteindelijk afzonderlijk en doodde hen. Rome besefte dat het noodzakelijk was de Carthagers uit Hispania te verdrijven om een nieuwe Carthaagse invasie te voorkomen en stuurde daarom Publius Cornelius Scipio, de toekomstige Scipio Africanus (ik begrijp dat het verwarrend is maar dit is de zoon van de hierboven vernoemde Publius), die toen vijfentwintig jaar oud was. Deze laatste maakte gebruik van het feit dat de Carthagers verspreid waren over het zuidoosten van Hispania. Hij nam in 209 v. Chr. Carthago Nova (thans Cartagena), de belangrijkste basis van de Carthagers in Hispania in. Een gedurfde en briljante strategische manoeuvre waarbij hij Hasdrubal Barkas in de slag bij Baecula versloeg, die met de restanten van zijn leger in het voetspoor van zijn broer Hannibal naar Italië vertrok om zich bij hem te voegen.

Genealogie van de Scipiones.

Intussen besloten de Romeinen in Italië, die gedurende de hele oorlog door de steden van Midden-Italië waren gesteund, het tij van de oorlog te keren en stuurden zij een groot leger om Capua (een stad die eerder door Hannibal was veroverd op de Romeinen (zie kaart hierboven)), de op één na belangrijkste stad van Italië, te belegeren. Hannibal dwong de Romeinen het beleg op te heffen, maar kon door gebrek aan voorraden niet in de stad blijven. Nadat Hannibal zich had teruggetrokken, belegerden de Romeinen de stad opnieuw en omsingelden haar volledig met een dubbele gracht. Alle aanvallen van Hannibal werden afgeslagen, zodat Hannibal, om hen te dwingen de belegering op te heffen, oprukte naar Rome. Hij bereikte de poorten van de stad, maar de sterke vestingwerken en de aanwezigheid van vier legioenen deden hem van zijn aanval afzien. Bovendien, bleven de legioenen die Capua belegerden op hun positie. Hannibal was daarom gedwongen de stad over te laten aan de genade van de Romeinen, die haar in beslag namen en een deel van de bevolking tot slaaf maakten.

De val van Capua maakte het voor de Romeinen gemakkelijker om de belangrijkste steden van Zuid-Italië die door de Carthagers werden beheerst te heroveren, waaronder Tarentum, waar Fabius Maximus 30.000 van zijn inwoners tot slavernij veroordeelde.

Archeologische vindplaats van de Punische muur van Carthago Nova (het huidige Cartagena), een stad die in 209 v. Chr. door Scipio werd ingenomen.

Toen Hasdrubal Barkas met zijn expeditie uit Hispania in Cisalpijns Gallië (het noord-oostelijke gebied van Italië) aankwam, zond hij berichten aan Hannibal waarin hij te kennen gaf hem in het gebied van Umbrië in Midden-Italië te willen ontmoeten. De koeriers vielen echter in handen van de Romeinse consul Claudius Nero, die in Zuid-Italië de strijd aanbond met de Carthaagse veldheer. In Noord-Italië was de consul Livius Salinator, met een versterkt consulair leger samen met het leger van de praetor in Gallië, Lucius Porcius Licinius. Hasdrubal Barkas had een contingent van ongeveer 40.000 man, zodat Nero besloot 6.000 infanteristen plus 1.000 van de beste ruiters uit zijn eigen consulaire leger, dat in Zuid-Italië gelegerd was, als versterkingen mee te nemen om zich bij Livius Salinator te voegen. De Romeinen telden dus niet minder dan 50.000 man, die Hasdrubal totaal versloegen in de slag bij Metauro, waarbij deze het leven liet. Hannibal, die de dood van zijn broer en de vernietiging van zijn leger had vernomen, doordat de Romeinen zijn hoofd in zijn kamp wierpen, gekoppeld aan een reeks ongunstige ontmoetingen die hij had gehad met de consul Nero, besloot zijn posities in Lucania op te geven door zijn sector van operaties terug te trekken naar Brucio, in het uiterste zuidwesten van het Italiaanse schiereiland. Voor de Romeinen daarentegen was deze overwinning een bron van onbedwingbaar enthousiasme, die hen in staat stelde de oorlog met hernieuwde energie en vastberadenheid voort te zetten om deze te winnen.

Nadat Hasdrubal naar Italië was vertrokken, nam Scipio de verschillende Hispanische stammen in zijn gelederen op. Dit stelde hem in staat de Carthagers keer op keer te verslaan, totdat hij ze in 206 v. Chr. na de slag bij Ilipa uit Hispania verdreef. Hannibals jongere broer Magon trok, eenmaal uit Hispania, naar de Balearen (nog steeds onder Carthaags gezag), en de Romeinen namen de laatste Spaanse steden onder Carthaags gezag in beslag. Magon probeerde echter zijn broer te helpen door in 205 v. Chr. in Noord-Italië te landen, maar de Romeinen versloegen hem in 203 v. Chr. en brachten hem daarbij zware verwondingen toe die maanden later tot zijn dood leidden.

Romeinse invasie in Afrika


Het jaar na de verovering van Hispania besloot Scipio Africanus, die tot consul was gekozen (205 v. Chr.), Carthago rechtstreeks aan te vallen, daarbij gebruik makend van het Romeinse zeemachtoverwicht. Na hun landing in Afrika (204 v. Chr.), zonder tegenstand van de Carthaagse vloot, vonden de Romeinen een bondgenoot die van doorslaggevend belang zou blijken: Masinissa, koning van het oostelijke Numidië, die van zijn troon was gestoten door zijn aartsrivaal Syphax, koning van het westelijke Numidië, een bondgenoot van Carthago. Scipio belegert Utica, een stad aan de Middellandse-Zeekust van Afrika, maar de komst van de verenigde legers van Syphax (Numidiërs) en Hasdrubal Gisco (Carthagers) dwingt hem zich terug te trekken. Scipio besluit vredesonderhandelingen aan te knopen, maar met het geheime doel alles te weten te komen wat nodig is om een verrassingsaanval op zijn vijanden uit te voeren.

In de lente van 203 v. Chr. voerden de Romeinen hun aanval uit en brachten zware verliezen toe aan de Carthagers en Numidiërs, zodat zij de stad Utica konden belegeren. De Carthagers en Numidiërs verzamelden hun laatste reserves (waaronder Spaanse huurlingen) om Scipio te confronteren. De daaropvolgende Slag bij de Bagradas mondde uit in een volledige Romeinse overwinning, waarbij Syphax van de troon van Numidië werd gestoten en Carthago tot vredesonderhandelingen werd gedwongen. Hannibal werd teruggeroepen uit Italië.

Carthago en Rome komen overeen dat de vrede zal worden hersteld door Carthago alle niet-Afrikaanse bezittingen te ontnemen, de overgave van de gehele oorlogsvloot op enkele schepen na en de betaling van eerbetoon, alsmede de erkenning van Masinissa als onafhankelijke koning van Numidië. Toen de Carthaagse troepen van Hannibal en Magon in Afrika aankwamen, werd echter besloten de overeenkomst te verbreken door Romeinse schepen aan te vallen die in de buurt van Tunis beschutting zochten voor een storm. De oorlog begon opnieuw, maar de situatie was nu heel anders.

Scipio landde in Afrika en nam contact op met Masinissa, die hem voorzag van 4.000 ruiters en 6.000 infanteristen. Hannibal, op de hoogte van hun komst, mobiliseerde zijn leger, maar alvorens ten strijde te trekken trachtte hij te onderhandelen met Scipio. Omdat er geen akkoord werd bereikt, zou er bij Zama een veldslag plaatsvinden.

De slag bij Zama door Cornelis Cort, 1567.

Bij deze gelegenheid waren de Romeinen superieur in cavalerie, hoewel Hannibal dit nadeel trachtte op te heffen door 80 strijdolifanten vooraan zijn legers te formeren. De Romeinse strategie neutraliseerde echter de doeltreffendheid van de olifanten door sommigen af te schrikken met het geluid van trompetten (die zich in hun eigen gelederen wierpen) en degenen die wel door hun gelederen oprukten niet te hinderen, terwijl zij hen ernstige verwondingen toebrachten. Tegelijkertijd dwong de Romeinse cavalerie de Carthaagse cavalerie op de vlucht te slaan. De Carthaagse infanterie moest hevig vechten om de druk van de Romeinen te weerstaan, wat resulteerde in een virtuele remise, een situatie die werd beslist toen de Romeinse ruiters terugkeerden van de achtervolging op de Carthaagse cavalerie en van achteren aanvielen. Deze slag, de Slag bij Zama, was Hannibals eerste grote nederlaag in zijn militaire carrière.

Het einde van de oorlog en de gevolgen


Hannibal zelf besloot vredesonderhandelingen met Rome aan te vatten, omdat hij inzag dat verder verzet zinloos was. De strenge voorwaarden die Rome oplegde waren: verlies van alle bezittingen van Carthago buiten het Afrikaanse continent; verbod om nieuwe oorlogen te beginnen zonder toestemming van het Romeinse volk; verplichting om de gehele militaire vloot over te geven; erkenning van Masinissa als koning van Numidië en aanvaarding van de door hen vast te stellen grenzen tussen Numidië en Carthago; betaling van 10.000 talenten zilver (ongeveer 260.000 kg) over een periode van vijftig jaar (en uit een analyse van het zilver op Romeinse munten die na de oorlog geslagen zijn, blijkt inderdaad dat het, in tegenstelling tot vroeger, niet meer afkomstig was uit de Egeïsche Zee, maar uit de vroegere bezittingen van Carthago in Hispania); handhaving van Romeinse bezettingstroepen in Afrika gedurende drie maanden; overgave van honderd gijzelaars die door Scipio gekozen werden, als garantie voor de naleving van het verdrag.

Scipio in wapenrusting.

Hannibal stemde in met de voorwaarden, zodat de Romeinen hem met rust zouden laten terwijl hij Carthago hielp zijn macht weer op te bouwen. Het verdrag werd in 201 v. Chr. door zowel de Carthaagse als de Romeinse senaat bekrachtigd. Toen de Romeinen het einde van de oorlog vernamen, hielden zij een groot triomffeest en Scipio werd bekend als (Publius Cornelius Scipio Africanus maior) “de Afrikaan”.

In het geval van Carthago werd het door de strenge voorwaarden van Rome weliswaar als onafhankelijke staat gehandhaafd, maar werd het op het internationale toneel tot een ondergeschikte positie teruggebracht, waardoor elke poging van Hannibal en anderen om zijn vroegere glorie te herwinnen in de kiem werd gesmoord.

Het tegenovergestelde was waar voor Rome. De kostbare overwinning in de Tweede Punische Oorlog (ongeveer 400 dorpen verwoest en ongeveer 500.000 Romeinen gedood), behaald door Romeins heldendom en opofferingsgezindheid, betekende dat binnen 170 jaar de kleine stad aan de Tiber werd omgevormd tot het centrum van de grootste wereldmacht uit de oudheid, waarvan de culturele, artistieke en zelfs politieke invloed vandaag de dag nog steeds voelbaar is.

Aantekeningen opgemaakt uit de oorlog


Rome trachtte het beginnende Carthaagse koloniale rijk in Iberia te destabiliseren door het ingewikkelde en onsamenhangende stelsel van bondgenootschappen te verzwakken, waarbij het Saguntum gebruikte, en toen de oorlogszuchtige houding van deze stad tegenover de bondgenoten van de Carthagers een dreigement van laatstgenoemden uitlokte, verklaarde het haar tot bondgenoot en verklaarde het Carthago na de vernietiging van deze stad (die het noch vermeed noch trachtte te vermijden) de oorlog.

Terwijl de Carthagers aanvoerden dat Saguntum tot bondgenoot van Rome was verklaard na de ondertekening van het verdrag waarin de gebieden van Carthaagse en Romeinse invloed op het Iberisch schiereiland waren afgebakend. De grens was vastgesteld bij de rivier de Ebro en Saguntum was dus een perfect excuus om de oorlog te verklaren, gezien de vanzelfsprekende onverdedigbaarheid van deze laatste als bondgenoot, volgens het verdrag. Er was geen mogelijkheid tot onderhandelen.

De manoeuvre was min of meer ruw, maar doeltreffend, en leidde tot de tweede oorlog tegen de enige vijand die de Romeinen vreesden. Groter, rijker, betere meesters van het maritieme milieu, zagen en portretteerden de Carthagers het Rome van die tijd als een vulgair dorp, de bron van slechts één soort cultuur, de militaristische. Maar Rome begon al te veranderen in wat de, de oorsprong van een keizerrijk, zou worden.

Er is gezegd dat de Tweede Punische Oorlog, net als in andere gevallen, meer een oorlog was tussen één man en één staat dan tussen twee rijken, zoals hij gewoonlijk wordt voorgesteld. Hannibal en de zijnen, met weinig steun van hun stad, hielden de oorlog meer dan 20 jaar aan de gang dank zij een subtiele en slimme strategische manoeuvre: het verplaatsen van het centrum van de operaties naar het Italiaanse platteland, zodat de aangerichte verwoestingen ten koste zouden gaan van hen die de oorlog waren begonnen.

Belangrijke Carthagers tijdens de 2de Punische Oorlog


Hannibal Barkas

Hannibal Barca (Fenicisch Hanni-baal is een theoforische naam die ‘die de gunst van Baäl heeft’ betekent en Barca, ‘bliksem’), meestal Annibal of Hannibal genoemd, werd in 247 v.Chr. geboren in Carthago (ten noordoosten van het huidige Tunis in Tunesië) en stierf tussen 183 en 181 v.Chr. in Bithynië (bij het huidige Bursa in Turkije). Hij was een Carthaagse generaal en politicus, die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste militaire tactici uit de geschiedenis.

Hij groeide op in een periode van spanning in het Middellandse Zeegebied, toen Rome zijn macht begon op te leggen in het westelijke Middellandse Zeegebied: na de verovering van Sicilië en Sardinië als gevolg van de Eerste Punische Oorlog stuurden de Romeinen troepen naar Illyrië en zetten zij de kolonisatie van Noord-Italië voort. Opgegroeid, volgens de Latijnse historiografische traditie, in haat tegen Rome, lag hij volgens zijn vijanden aan de basis van de tweede Punische oorlog, die ook wel “de oorlog van Hannibal” wordt genoemd.

Eind 218 v.Chr. verliet hij met zijn leger Spanje en stak de Pyreneeën en vervolgens de Alpen over om Noord-Italië te bereiken. Hij slaagde er echter niet in Rome in te nemen. Volgens sommige historici had Hannibal niet de nodige uitrusting om de stad aan te vallen en te belegeren.

Voor John Francis Lazenby waren het niet het gebrek aan uitrusting, maar het gebrek aan voorraden en zijn politieke ambitie die Hannibal ervan weerhielden de stad aan te vallen. Toch wist hij meer dan tien jaar lang een leger in Italië te houden zonder erin te slagen zijn voorwaarden aan de Romeinen op te leggen. Een Romeinse tegenaanval dwong hem terug te keren naar Carthago, waar hij uiteindelijk werd verslagen in de Slag bij Zama in 202 v.Chr.

De militair historicus Theodore Ayrault Dodge gaf hem de bijnaam “Vader van de Strategie” omdat zijn grootste vijand, Rome, vervolgens elementen van zijn militaire tactiek overnam in zijn eigen strategisch arsenaal. Deze erfenis geeft hem een sterke reputatie in de hedendaagse wereld, waar hij door militairen als Napoleon I en de hertog van Wellington wordt beschouwd als een groot strateeg.

Hanno de Grote

Hanno de Grote was een aristocraat uit Carthago en leefde in de derde eeuw voor Christus. Hanno was een rijk man, hij bezat landbouwbedrijven in Afrika en Spanje. Zijn bijnaam De Grote kwam voort uit zijn voortdurende inzet om de Carthaagse invloed en het Carthaagse gebied in Afrika te vergroten.

Tijdens de Eerste Punische Oorlog leidde hij de Carthaagse factie, die tegen oorlog met Rome was, en was voorstander van het verder veroveren van gebieden in Afrika, waarschijnlijk omdat hij hierdoor zijn bezittingen kon uitbreiden. Hierdoor stond hij lijnrecht tegenover de Carthaagse generaal Hamilcar Barkas. In 244 demobiliseerde Hanno de Carthaagse vloot, waarna Rome tijd had om een vernieuwde grote vloot te bouwen. In 241 versloeg de Romeinse vloot de Carthaagse vloot waarna de Romeinen de Middellandse Zee beheersten.

De komische geschiedenis van Rome‘, door Gilbert Abbott A Beckett. Bradbury, Evans & Co, Londen, 1850s. Hanno kondigt aan de huurlingen de leegte van de staatskas aan.

Na de Eerste Punische Oorlog weigerde Hanno de Carthaagse huurlingen te betalen. Zij kwamen daarna, zoals u hierboven reeds hebt kunnen lezen, in opstand. Hanno nam daarop het bevel over het Carthaagse leger op zich om de huurlingen te verslaan, maar faalde daarin. Hamilcar Barkas wist hieraan, door het verslaan van de huurlingen. een einde te maken.

Tijdens de Tweede Punische Oorlog leidde Hanno de Grote opnieuw de factie die tegen oorlog met Rome was. Hij zorgde er onder andere voor dat Hannibal geen versterking kreeg na de Slag bij Cannae tijdens zijn veldtocht tegen Rome in Italië. Hierdoor kon Hannibal niet de beslissende slag aan de Romeinen toedienen. Nadat Carthago verslagen was in de Slag bij Zama behoorde Hanno tot de diplomaten die met de Romeinen over vrede onderhandelden.


Hamilcar Barkas

Hamilcar Barkas (circa 285 – 229 v.Chr.) was een Carthaags veldheer en opperbevelhebber tijdens de Eerste Punische Oorlog (264-241 v.Chr.) tegen de Romeinen. Tijdens deze oorlog deed hij pogingen enkele (Griekse) steden op het eiland Sicilië te veroveren. Later sloeg hij een opstand van huurlingen neer (240 – 237 v.Chr.), en vocht hij in Spanje (stichting van Akra Leuke (Alicante), 230 v.Chr.). Hij wordt genoemd als de stichter van de stad Barcino, het huidige Barcelona. Hij was waarschijnlijk afkomstig uit de stad Cyrene.

In 229 v.Chr., na een mislukte aanval op de stad Helike (nu Elche de la Sierra), werd Hamilcar omsingeld door Romeinse soldaten. Hierop pleegde hij zelfmoord door in een rivier te springen. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Hasdrubal. Toen deze in 221 v.Chr. stierf, werd Hamilcars oudste zoon Hannibal Barkas opperbevelhebber van het Carthaagse leger. De mythe gaat dat Hamilcar Hannibal liet baden in Romeins bloed en hem liet beloven dat hij altijd de Romeinen zou haten. De Romeinse historicus, Cornelius Nepos schrijft in zijn De viris illustribus dat Hamilcar, bij zijn vertrek naar Spanje, Hannibal een eed liet afleggen, waarbij hij beloofde nooit vriendschap te zullen sluiten met het Romeinse volk. Zijn andere zonen, Hasdrubal Barkas en Mago Barkas, waren ook legerleiders in de Tweede Punische Oorlog. Hasdrubal Barkas sneuvelde tijdens die oorlog tijdens de Slag bij de Metaurus in 207 v.Chr., toen hij zijn broer Hannibal te hulp kwam in Italië.


Hasdrubal de Schone

Hasdrubal, bijgenaamd de Schone (Livius, Ab Urbe Condita XXI 2.), was de naam van een Carthaags veldheer en staatsman uit de 3e eeuw v.Chr..

Hij was de schoonzoon van Hamilcar Barkas, met wie hij in 237 v.Chr. naar Spanje trok. Teruggeroepen naar Noord-Africa, onderdrukte hij een opstand van Numidiërs. Na de dood van Hamilcar (in 229) volgde hij hem in Spanje op, waar hij, méér door zijn diplomatieke gaven dan door wapengekletter, de Carthaagse heerschappij wist uit te breiden. Na een huwelijk met een lokale prinses stichtte hij ± 228 de stad Carthago Nova (nu Cartagena). In deze stad staat dan ook een standbeeld ter ere van Hasdrubal. Van hieruit trok hij op tot aan de Ebro. Na een interventie van de Romeinen tekende hij met hen een verdrag (in 226), waarin de Ebro erkend werd als de grens tussen de Romeinse invloedssfeer en die van Carthago op Spaanse bodem.

Als leider van een democratische beweging in Carthago bestreed hij de daar regerende aristocratie, en zelfs zou hij daarbij de bestaande staatsinrichting omver hebben willen werpen. Hij werd dan ook in 221 v.Chr. door een huurmoordenaar gedood.

Hasdrubal Barkas

Hasdrubal Barkas.

Hasdrubal Barkas was een Carthaags veldheer. Hij was de tweede zoon van Hamilcar Barkas en de jongere broer van Hannibal. Een van de zussen van Hasdrubal en Hannibal was getrouwd met een andere Hasdrubal, bijgenaamd de Schone, die Hamilcar opvolgde na zijn dood in 229 v.Chr..

Hasdrubal kwam om in 207 v.Chr. tijdens de slag bij de Metaurus. Zijn hoofd werd door de Romeinen over de omheining van het Carthaags legerkamp gegooid.

Voor meer info over Hasdrubal Barkas lees de Engelse wikipagina.


Verwant aan dit onderwerp:

Naar boven
Dit was een van de Spaanse Verhalen in de website spaanseverhalen.com. De verhalen in deze website zijn niet statisch, regelmatig worden de verhalen aangepast, kijk hiervoor naar deze mededeling:

  • Laatst bijgewerkt 2021-08-06

Coralma*

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Segunda guerra púnica|paginacode=135997610| datum=20210806}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Tweede Punische Oorlog|paginacode=58275084| datum=20210806}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Hanno de Grote|paginacode=58863062| datum=20210807}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Hamilcar Barkas|paginacode=59520238| datum=20210807}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Hasdrubal de Schone|paginacode=59593800| datum=20210808}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Hasdrubal Barkas|paginacode=59593724| datum=20210808}}
{{Fransese Wikipedia|taal=nl|titel=Hannibal Barkas|paginacode=200013037| datum=2023-01-24}}

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 1.0 , CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons, waarmee ik aangegeven heb dat u vrij bent het werk te kopiëren, te verspreiden, te verzenden en om het werk aan te passen.

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons, waarmee ik aangegeven heb dat u vrij bent het werk te kopiëren, te verspreiden, te verzenden en om het werk aan te passen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: