Visigotisch Koninkrijk van Toledo

Het Visigotisch koninkrijk van Toledo

Alarico II, koning van de Visigoten (484 – 507). (Congreso de los Diputados)

507 – 711

Spaanse Verhalen

……Het Visigotische koninkrijk Toledo werd gesticht na de nederlaag van de Visigoten in de slag bij Vouillé (507) door de Franken, waardoor zij zich gedwongen zagen zich terug te trekken in Hispania – van Gallië hielden ze alleen het westelijke uiteinde van Narbonne, bekend als Septimania, over en maakten zo een einde aan het Visigotische koninkrijk van Toulouse. In 567 vestigt koning Atanagildo zich met zijn hof in de nieuwe hoofdstad Toledo.

Ga naar:

Gegevens 
Hoofdstad Toledo
Religie Arrianisme (507-589)
Katholicisme (589-721)
Overheid Absolute monarchie
Geschiedenis
Val van het Visigotisch koninkrijk Tolosa in de slag om Vouillé     507
Moslimverovering van het Iberisch schiereiland               711

……De bekering van koning Recaredo in 589 tot het katholicisme, hij verlaat daarbij het arianisme, en verdeelt daarmee zijn geschiedenis in twee belangrijke periodes, met het bewind van Recaredo (586-601) als een schakel tussen twee grote perioden, namelijk het arianistische Visigotische rijk (507-589) en het Katholieke Visigotische rijk (589-711). De islamitische invasie van het Iberisch schiereiland in 711 maakte een einde aan het Visigotische koninkrijk Toledo.

 

Het Visigotisch Arische koninkrijk


Het Visigotisch Koninkrijk van Toulouse, in het begin van de 6e-eeuwVoor de slag van Vouillé (507).

……Het einde van het Visigitische Koninkrijk van Toulouse: de slag om Vouillé

Manuscript van het Alaric Breviary dat sinds de 10e eeuw bewaard in Clermont-Ferrand.

……In het begin van de 5e-eeuw werd het Germaanse volk van de Visigoten door de autoriteiten van het West-Romeinse Rijk in de provincie Aquitaine Secunda aan de westkust van Gallië gevestigd door middel van een foederatie, ondertekend in het jaar 418. In ruil voor het land dat zij verkregen en om volgens hun eigen wetten en leiders te kunnen leven, moesten de Visigoten, als een volk dat “gefedereerd” was aan het rijk, militaire diensten verlenen, maar hadden zij geen gezag over de Gallo-Romeinen. Zij behielden ook hun eigen gewoonten en religie, omdat de Visigoten, net als de Vandalen en de Ostrogoten, zich tot het christendom hadden bekeerd, maar in de versie van het arianisme, die door de Roomse Kerk als een ketterij werd beschouwd, waarvan de leerstellige beginselen, in het Concilie van Nicea, waren vastgelegd. In 475, een jaar voor het definitieve einde van het West-Romeinse Rijk, verklaarde koning Eurico zich onafhankelijk van Rome en kondigde hij de nieuwe wet, die zijn naam droeg, uit. Een Germaanse wet die alleen voor de Visigoten gold. In 506 kondigde Alarico II het Breviarium Alaricianum uit, de wet van het Romeinse recht die van toepassing zou zijn op zijn Gallo-Romeinse en Spaans-Romeinse onderdanen, aangezien de Visigoten vanaf het einde van de 5e-eeuw hun domeinen hadden uitgebreid tot Hispania. In het jaar daarop werd de Visigotische koning Alarico II tijdens de slag om Vouillé door de Frankische koning Clovis I verslagen en gedood, waarna de Visigoten, in paniek, door het verlies van hun koning, vluchten. Ze werden gedwongen zich terug te trekken in Hispania. Wat ze voorheen bezaten in Gallië was door de Franken ingenomen, slechts een klein stukje van het westelijke deel van Narbonne, bekend als Septimania, was nog in handen van de Visigoten.

……De suprematie van de Ostrogoten (507 – 549)

Middeleeuws miniatuur van de Ostrogotische koning Theodoric de Grote, die tussen 511 en 526 het regentschap over het Visigotische koninkrijk uitoefende voor zijn kleinzoon Amalric.

……De edelen die de slag bij Vouillé hadden overleefd verkozen Gesaleico, de onwettige zoon van Alarico II, boven de wettige zoon Amalarico. Gesaleico brengt de resten van het Visigotische leger weer bijeen en leidt het volk uiteindelijk naar het nieuwe koninkrijk. San Isidoro schrijft over hem, dat hij het meest verachtelijk was vanwege zijn afkomst, over zijn  onvermogen en de extreme fouten die hij maakte. Maar het blijft staan dat hij aan het begin stond van het nieuwe Visigotische koninkrijk van Toledo. Gesaleico probeerde Toulouse, de hoofdstad van het koninkrijk, te verdedigen, maar werd gedwongen zich terug te trekken naar Hispania. De Visigotische ramp werd vermeden door de Ostrogotische koning Theodorik de Grote toen hij vanuit Italië een leger onder leiding van generaal Ibba stuurde die de opmars van de Franken tegenhield en Narbonne uit de handen van de Bourgondiërs, bondgenoten van de Franken, wist te redden. Hij kon echter niet voorkomen dat het Visigotische koninkrijk Gallië voorgoed verloren had.

……In 511 verbrak Gesaleico om onbekende redenen de alliantie met de Ostrogoten en daarna zelfs tegenover hen stond. Hij werd echter verslagen en vluchtte eerst naar Noord-Afrika, op zoek naar de steun bij het koninkrijk van de Vandalen, waar hij alleen geld maar geen militaire steun kreeg, en vervolgens naar Gallië, waar hij erin slaagde een leger te organiseren waarmee hij de Pyreneeën doorkruiste, maar opnieuw werd verslagen bij Barcino, het huidige Barcelona. Gesaleico vluchtte vervolgens naar het koninkrijk van de Bourgondiërs waar hij werd gevangen genomen en vermoord.

……Tussen 511 en 526, het jaar van zijn dood, voerde de Ostrogotische koning Theodorik de Grote het regentschap over het Visigotische koninkrijk uit in de naam van Amalrico, zijn kleinzoon, een legitiem kind van Alarico II. Theodorik vertrouwde de regering van Hispania toe aan twee ambtenaren, een Ostrogoth en een Romein, die na de ramp van Vouillé de opdracht kregen het Visigotisch rijk weer op te bouwen. Zij waren ook belast met de inning van de graanbelasting die Theodorik aan Hispania oplegde en die diende om Rome te voeden, wat protesten opriep tegen de excessen van de verzamelaars (executeurs en compulsors). Aan het einde van zijn regentschap benoemde hij Theodorik, Teudis, tot militair gouverneur van van Hispania, die bijna onafhankleijk werd van Theodorik omdat deze al oud en ver weg in Italië zat. Wellicht vertrouwde Teudis op de Visigotische adel, die ongelukkig waren omdat de hoogste posities in het koninkrijk werden bezet door “buitenlanders”. Maar toch wist Teudis elk jaar op tijd het jaarlijkse eerbetoon aan de Ostrogotische vorst.

Fantasieportret van koning Amalarico, door Leopoldo Sánchez Díaz. 1855. (Prado Museum, Madrid).

……Na de dood van Theodorik de Grote in 526 bezette Amalarico de Visigotische troon (526-531), en tekende onmiddellijk een verdrag met de Ostrogotische koning Athalarik, de opvolger van Theodorik, waarbij het Visigotische koninkrijk vrijgesteld werd van het betalen van het jaarlijkse eerbetoon en de koninklijke schat terugvorderde die in handen was van de Ostrogotische koningschap sinds de bezetting van Carcassonne na de Visigotische nederlaag in de Slag van Vouillé. De grens tussen de twee koninkrijken aan de monding van de Rhône werd ook vastgesteld, wat bevestigt dat het westelijke deel van de provincie Galia Narbonense, ook wel Septimania genoemd, behoorde tot het Visigotische koninkrijk, en dus tot het einde van het Visigotische koninkrijk in 711, ondanks het feit dat de Franken het bij verschillende gelegenheden probeerden te ontnemen.

……Van de bewindsperiode van Amalarico is niet veel bekend, we alleen met wie hij getrouwd was en zijn dood. Amalarico trouwde met de Frankische prinses Clotilde – dochter van Clovis I en zus van Childebert I – die hij probeerde te bekeren tot het Arianistische christendom, door zijn toevlucht te nemen tot geweld. Hij gooide mest naar haar toen ze naar de kerk ging; en uiteindelijk stuurde Clotilde haar broer een zakdoek die besmeurd was met haar bloed, om te laten zien hoe ellendig haar leven was, en hoe hij haar behandelde, aldus E. A. Thompson, maar ze bleef trouw aan haar katholieke christelijke geloof. De Frankische koning Childebert I besloot in te grijpen en viel in 531 Septimania binnen en versloeg Amalarico in een harde strijd in Narbonne. De Visigotische koning vluchtte naar Barcelona, maar werd daar op het forum vermoord toen hij zijn toevlucht probeerde te zoeken in een katholieke kerk. Na hun overwinning probeerden Childebert en zijn zus echter niet om Hispania te bezetten en keerden ze terug naar hun Frankische koninkrijk Gallië – “Ofwel hadden de Franken hun doel al bereikt door de woedende koningin te redden, ofwel waren ze bang voor de kracht van de Visigotische verdediging,” zegt E.A. Thompson.

Teudis, koning van de Visigoten tussen 531 en 548.

……Met Amalrico verdween de laatste afstammeling van Theoderik I, de stichter van het Visigotische koninkrijk Toulouse. Hij werd opgevolgd door de ostrogotische Teudis (531-548), die al tijdens het regentschap van Theodorik de Grote over Hispania had geregeerd, en die waarschijnlijk achter de moord op Amalrico zat, want toen de Frankische invasie van Septimania plaatsvond, kwam hij in opstand tegen hem. Van Teudis is slechts één geval van Visigotische wetgeving vastgelegd uit de periode tussen Gesaleico en Liuva”: op 24 november 546 kondigde de koning in Toledo een wet af over de kosten en uitgaven van de procespartijen in de gerechtelijke procedures van de Hispano-Romeinen of de Gallo-Romeinen, maar niet van de Goten, die dus werd opgenomen in het Brevier van Alarico en niet in de Codex Euricianus (dit waren totaal andere (voor ons ondenkbare) tijden, belangrijk om dit eens te lezen). Er zijn historici die dit feit hebben toegeschreven aan het feit dat de Visigotische hoofdstad zich in Toledo bevond, zoals Edward Arthur Thompson. Men denkt dat het slechts een eenmalige koninklijke residentie was, aangezien de hoofdstad van Toledo onder het bewind van Atanagildo werd opgericht.

Teudiselo, koning van de Visigoten (548 – 549)

……Tijdens zijn bewind kreeg Teudis te maken met de Frankische invasie van 541, die dit keer niet tegen Septimania was gericht, maar deze keer de Pyreneeën doorkruiste en Hispania binnenkwam. De Franken verwoeste een groot deel van de provincie Tarragona (Hispania Tarraconensis) en belegerde Zaragoza bijna twee maanden lang. Volgens de Franse kroniekschrijver Gregorio de Tours, verlieten ze de Zaragoza dankzij de wonderbaarlijke uitwerking van de mantel van de heilige Vincentius van Zaragoza, maar in werkelijkheid trokken ze zichzelf terug omdat de Visigotische generaal Teudigiselo hen verslagen had. In ruil voor losgeld liet hij slechts een paar Franken in leven, de rest doodde hij. Het was de eerste keer dat de Visigoten de Franken versloegen en meer dan een halve eeuw lang vielen ze niet meer aan.

……Teudis daarentegen kon niet voorkomen dat het Byzantijnse Rijk, na een einde te hebben gemaakt aan de heerschappij van de Vandalen in Noord-Afrika, Ceuta (Septem) in 534, dat werd verdedigd door een Visigotisch garnizoen, in beslag nam. Het is niet bekend wanneer de Visigoten deze stad aan de andere kant van de Straat van Gibraltar hadden ingenomen. Later probeerde Teudis Ceuta terug te krijgen, maar hij werd verslagen. Zoals E.A. Thompson heeft opgemerkt, “de Visigoten hebben nooit meer voet in Afrika gezet”.

……Teudis werd in 548 vermoord. Hij werd opgevolgd door Teudiselo (548-549), de generaal die de Franken zeven jaar eerder had verslagen, maar zijn bewind was zeer kort omdat hij in december 549 in Sevilla werd vermoord.

 

……De Byzantijnse invasie en de politieke desintegratie van het koninkrijk (549 – 572)

De provincie Spania van het Byzantijnse Rijk.

……Teudiselo werd opgevolgd door Agila I (549-554), die niet kon voorkomen dat de Byzantijnen de Straat van Gibraltar oversteken en een deel van de provincie Bética en Cartaginense bezetten en zo de Byzantijnse provincie Spania stichtten, in het zuiden en zuidoosten van het schiereiland.

……De Byzantijnse invasie werd ingegeven door de interne strijd tussen de Visigoten die tijdens het bewind van Agila uitbrak. In 550 begon de eerste opstand die plaatsvond in Hispania tegen “de Goten”. Het epicentrum van deze opstand lag in de stad Córdoba, men slaagde erin om het leger van Agila te verslaan, die zijn zoon en de koninklijke schat verloor. Terwijl Agila zijn toevlucht zocht in Merida, kwam ook Atanagildo, een Visigotische edelman, in opstand in Sevilla en vroeg om hulp bij de Byzantijnen aan de andere kant van de zeestraat. Zo ontscheepte in juni of juli van 552 een Byzantijns leger onder het bevel van Liberius in het zuiden van Hispania en sloot zich aan bij die van Atanagildo. Drie jaar later, in maart 555, wordt Agila vermoord door zijn eigen aanhangers, die Atanagildus tot koning uitroepen om zijn bondgenootschap met de Byzantijnen te verbreken en hen te bestrijden en hen uit Hispania te verdrijven.

……Atanagildo (555-568) faalde in zijn poging om het door de Byzantijnen bezette gebied te herstellen. Zijn opvolgers hadden bijna driekwart eeuw nodig voordat het hen lukte. Dit leidde tot het consolideren van de Byzantijnse provincie Spania, dat het meest westelijke bezit werd van keizer Justinianus, die probeerde de eenheid van het oude Romeinse Rijk te herstellen. Ook hij slaagde er ook niet in de rebellen van Cordoba te domineren en kreeg te maken met andere opstanden. Hij, Atanagildo, trouwde zijn twee dochters, Brunegilda en Galsuinda, met de Frankische koningen Sigeberto I van Austrasia en Chilperico I van Neustria, hoewel hij dit blijkbaar niet deed om zijn noordelijke grens te versterken, want het initiatief kwam van de Merovingische Frankische koningen – de twee Visigotische prinsessen die zich bekeerden tot het katholicisme, de godsdienst van hun echtgenoten en het Franse koninkrijk. “Atanagildo liet het koninkrijk geruïneerd achter” en in het jaar van zijn dood (568), “gaf het de indruk dat het koninkrijk in een reeks van onafhankelijke koninkrijken zou worden opgedeeld”, maar “Atanagildo was de eerste Visigotische koning, sinds Eurichus, die op zijn bed stierf”.

…….. Koning Luvia die over Septimania regeerde ………. (568 – 572).

Koning Leovigildo die over het grote deel, Hispania, regeerde (568 – 586).

……Na Atanagildo’s dood gingen er vijf maanden voorbij zonder dat er een nieuwe koning werd gekozen, de reden daarvan is tot op heden onbekend. De magnaten van Septimania kozen Liuva I (568-572), maar de magnaten van het schiereiland, vooral de clan van Atanagildo, verbonden zich ertoe zijn broer Leovigildo te kiezen en de macht te delen, terwijl Liuva belast was met de verdediging van Septimania, dat opnieuw bedreigd werd door de Franken, was Leovigildo belast met de zaken van Hispania en trouwde met de weduwe van Atanagildo.  “Hij zou de grootste van hun koningen worden”, zegt E.A. Thompson.

Het probleem van de troonopvolging

……Tijdens deze jaren van het Visigotische Arische koninkrijk werden “niemand minder dan vier opeenvolgende koningen gedood: Amalricus, Teudis, Teudigiselo en Aquila. Dat is te veel, zelfs voor de 6e-eeuw. Nadat Gregorius de Tours ons verteld over de moord op Teudigiselo, merkt Gregorius van Tours ook op dat de Goten de afschuwelijke gewoonte hebben aangenomen om de koningen die hen niet tevredenstellen met het zwaard te doden en daarna een koning aan te wijzen die zij verkozen. Isidore van Sevilla lijkt zelfs de moordenaars van Agila af te keuren. In feite is het principe van de erfopvolging van de troon nooit onder hen verankerd, hoewel sommige koningen het met alle middelen probeerden uit te voeren; de vorm van de opvolging was nog steeds een onopgelost probleem toen het koninkrijk werd vernietigd. En zeer aannemelijk een van de hoofdredenen voor de ondergang van het koninkrijk.

……De regeerperiode van Leovigildo (572 – 586)

……De heerschappij van Leovigildo is tot in detail bekend dankzij de buitengewone kroniek van Juan de Biclaro, een katholiek-gotische monnik van Scallabis (het huidige Santarem), die ondanks zijn verbanning door Leovigildo vurige lof over deze vorst schreef, die er “verrassend genoeg in slaagde om de provincie Gothia, dat tot dan toe door de opstandelingen bezet werd gehouden, in haar oude grenzen te herstellen” (Provinciam Gothorum, quae iam pro rebellione diversorum fuerat diminuta, mirabiliter ad pristinos revocat terminos). Isidore van Sevilla schreef over Leovigildo: “die de Sueben, de noordelijke volkeren en de Byzantijnen trotseerde, die de grootsheid van het Visigotisch koninkrijk teruggaf”.

……Ook E.A. Thompson, de tegenwoordige historicus oordeelt alsvolgt:

Leovigildo was de meest opvallende van de Ariaanse koningen van Spanje. Hij herstelde de macht van de monarchie, herstelde de Visigotische controle over de enorme gebieden van het land die Atanagildo was kwijtgeraakt, en aan het eind van zijn bewind integreerde hij het Suevo-koninkrijk Galicia in zijn domeinen. Hij hervormde de munt, herstelde de orde na de financiële chaos en gaf opdracht tot het slaan van munten die totaal anders waren dan de Byzantijnen….

De restautie van het koninkrijk

……Tussen 570, toen hij slechts met de troon geassocieerd werd, en 578, toen hij zes jaar lang koning was, voerde Leovigildo een ambitieus beleid om het gezag van de Visigotische monarchie over de gebieden van Hispania die Atanagildo verloren had, te herstellen.

Het Byzantijnse Rijk op zijn hoogtepunt onder Justinianus I. Justinianus’ veroveringen verschijnen in het oranje, inclusief Spania aan de westkant.

……Het begon in 570 met de aanval op de Byzantijnse provincie Spania, op een moment dat de zorgen van de keizer zich concentreerden op bedreigingen vanuit de andere kant van het Rijk. Hij verwoestte de regio Bastetania (rond de steden Baza, die in zijn handen viel, en Malaga), “maar we hebben geen bewijs dat hij in staat was om door te dringen in het midden van de Byzantijnse provincie en de zee te bereiken op een bepaald punt tussen Malaga en Cartagena. In de campagne van het jaar daarop veroverde hij Asidona (Medina-Sidonia), dat door een zekere Frumentarios van onbekende nationaliteit werd overgeleverd, en de soldaten van het Byzantijnse garnizoen werden gedood. Leovigildo kon echter geen enkele andere stad innemen en vocht niet langer tegen hen.

……Zijn volgende doel was een einde te maken aan de opstand in Cordoba die in Agila’s tijd was begonnen en die Atanagildo niet had kunnen onderdrukken. Tegelijkertijd moest hij het hoofd bieden aan een boerenopstand die zich in de buurt ontwikkelde en hem dwong vele steden en forten te bouwen (Multasque urbes et castella). Jaren later, in 577, moest hij ook een einde maken aan een tweede boerenopstand (rustici) die plaatsvond in Orospeda (het oostelijke deel van Sierra Morena). De oorzaak van deze opstanden was dat de Visigotische maatschappij en slavenmaatschappij was. Kortweg gezegd had je de Visigotische adel, gevolgt door de vrije mensen (maar ook deze werden gezien als minderwaardig en waren veelal zeer arm) en de slaven die verplicht waren (bij wet) hun meesters te dienen. Dit slavendom was erfelijk. Het verschil tussen een vrij mens en een slaaf was kleiner dan in de Grieksse of de Romeinse maatschappij. Vaak verkochten vrije mensen zich aan hun heersers, puur uit armoede. Op deze manier was er altijd voldoende aanbod van serviele mensen. Je zult begrijpen dat door deze erbarmelijke situatie er altijd veel onrust onder de bevolking heerste.

……Tussen 573 en 576 bezette hij het noordwesten van het koninkrijk, grenzend aan het koninkrijk van de Sueben. Zo onderwierp hij in 573 de Sabaria, een gebied waarvan de exacte locatie onbekend is. Het jaar daarop veroverde hij de stad Amaya, en daarmee werd de hele provincie Cantabria onderworpen. In 575 nam hij de regio Orense in beslag en nam Aspidius, de loci senior  (oudste steden) van dat gebied, in beslag. Zo herstelde hij de enorme strook land aan de Visigotische kant van de grens met het Sueviaanse koninkrijk, gevormd door Orense, Asturias en Cantabria, en die in de praktijk onafhankelijk waren. In 576 trad hij het Sueviaanse koninkrijk binnen, maar hij kwam om vrede te tekenen met de koning Miro (570-582). In die jaren vocht hij ook tegen de runcones (een onafhankelijke stad tussen Salamanca en Extremadura). Hij stichtte ook het Villa Gothorum kamp (nu Toro) en in 582 de stad Victoriacum, van waaruit hij de aanvallen van de Basken onder controle zou houden.

……Zo heerste Leovigildo over het hele Iberisch schiereiland, met uitzondering van de Byzantijnse provincie en het Suebische koninkrijk (dat hij in gevaar had gebracht), en de Basken in het noorden, die de Gotische koningen nooit hebben weten te onderwerpen. Hij vierde het einde van zijn campagnes door in Celtiberia de stad Recópolis te stichten, in het Grieks zo genoemd (vreemd genoeg in het Grieks) door de naam van zijn jongste zoon, Recaredo. Hij is de enige Duitse koning die een nieuwe stad heeft gesticht. De ruïnes liggen nog steeds op de heuvel van de Cerro de la Oliva, tegenover de Taag, ten zuiden van het dorp Zorita de los Canes.

De machtsuitbreiding van de koning

Leovigildo’s tremis

……Tegelijkertijd met het herstel van de territoriale heerschappij van de Visigotische monarchie, zorgde Leovigildo voor de versterking van de macht van de koning. Daartoe kleedde hij zich voor het eerst in de geschiedenis van het Visigotische koninkrijk in kledingstukken die hem van zijn onderdanen onderscheidden en nam hij het ceremoniële hof van de Byzantijnse keizer over, waarmee hij ook een einde maakte aan de gemakkelijke toegang van de Visigotische edelen tot de koning, zoals het geval was met de voormalige Germaanse leiders. Isidore de Sevilla zegt dat hij “koninklijke gewaden droeg en op zijn troon zat” (regali veste opertus solio resedit). Met hetzelfde doel gaf hij opdracht om munten te slaan die totaal anders waren dan de Byzantijnse munten, waarop de buste van de koning en zijn naam te zien waren.

San Isidoro de Sevilla, sculptuur van Lorenzo Mercadante de Bretaña, De ingang van Buatismo, Kathedraal van Sevilla.

……Leovigildo wilde ook een einde maken aan het eeuwige probleem van troonopvolging, in een poging om de Visigotische monarchie erfelijk te maken. Daartoe associeerde hij zich in 573, zoals zijn broer Liuva I met hem had gedaan, in 573 met de troon met zijn twee zonen Hermenegildo en Recaredo, met het idee dat zij hem zouden opvolgen na zijn dood. Maar zijn actie was relatief succesvol. Hij werd opgevolgd door zijn tweede zoon Recaredo – zijn eerste zoon Hermenegildo kwam in opstand tegen hem en werd geëxecuteerd – en dit werd opgevolgd door zijn zoon, maar Liuva II werd onttroond en gedood in 603, slechts twee jaar nadat hij tot koning was uitgeroepen.

……Leovilgido voerde een volledige herziening uit van de Códico de Eurico die de Visigoten regeerde (de Hispano-Romeinen en de Gallo-Romeinen van Septimania werden geregeerd door een andere juridische código: het Breviarium van Alarico), die een nieuwe code opleverde die bekend staat als de Códico de Leovigildo, maar de oorspronkelijke titel ervan is niet bekend, omdat er geen kopieën van bewaard zijn gebleven. De inhoud is bekend dankzij het feit dat 304 van haar wetten zonder enige wijziging zijn opgenomen in de Códico de Recesvinto die in het midden van de volgende eeuw is gepubliceerd en waarin ze te zien zijn onder de naam van de leyes antiquae (oude wetten). Van de negen wetten die hij afkondigde, en die hij nooit met religieuze argumenten rechtvaardigt, was er een die het verbod op gemengde huwelijken tussen Goten en Romeinen afschafte.  (In het Breviarium van Alaric werden deze lieden gestraft met de doodstraf en ook de katholieke kerk van Hispania veroordeeld ze).

……De betekenis van deze wet is onderwerp van discussie geweest. Sommige historici hebben betoogd dat het doel was om van de Visigoten en Romeinen een verenigd volk te maken, maar E.A. Thompson stelt nadrukkelijk dat,dat niet is waar het hier om gaat. Volgens deze Britse historicus “gaf de koning zijn motieven in de wetstekst en zei hij niets over zo’n ingrijpende beleidswijziging in de betrekkingen tussen Goten en Romeinen. Volgens zijn woorden had de oude wet haar kracht verloren en had hij deze ingetrokken zodat ze niet meer toegepast kon worden. Zijn optreden maakte geen deel uit van een systematische poging om de twee volkeren van zijn koninkrijk te verenigen; we hebben geen bewijs dat zoiets ooit in zijn geest heeft bestaan. We weten namelijk dat er in de 6e-eeuw verschillende gevallen van gemengde huwelijken zijn geweest, toen ze nog illegaal waren, terwijl, vreemd genoeg, we maar heel weinig gevallen kennen van gemengde huwelijken uit de 7e-eeuw, toen ze legaal waren….. Evenmin beschikken wij over aanwijzingen dat Leovigildo, op enigerlei wijze, de gunstige behandeling die de Goten ten opzichte van hun Romeinse buren genoten, heeft ingetrokken.

……Met betrekking tot het vermeende doel om één enkel volk te creëren door Visigoten en Romeinen samen te voegen, werd Leovigildo ervan beschuldigd dat hij een einde heeft gemaakt aan de tolerantie van de ariaanse koningen van de Visigoten ten opzichte van de katholieken van zijn koninkrijk en hun kerk en dat hij hen heeft “vervolgd”. E.A. Thompson weerlegt deze bewering door erop te wijzen dat “wij slechts vier specifieke personen kennen die onder zijn bewind te lijden hebben gehad onder de ontberingen die te wijten zijn aan hun geloofsovertuiging” en dat het antikatholieke beleid alleen tot stand is gekomen als reactie op de opstand van Hermenegildo, die opdracht gaf tot de vervolging van ariaanse christenen in de gebieden die hij onder zijn controle had. Als bewijs dat er voor de opstand geen vervolging van katholieken was, geeft Thompson een citaat uit de kroniek van Juan de Biclarus, een katholiek-gotische monnik: Toen Leovigildo regeerde in het midden van vrede en rust, maakte een tijdelijke strijd een einde aan de veiligheid van zijn tegenstanders. “Het zou moeilijk zijn geweest om van vrede en rust te spreken als er in die tijd een vervolging van katholieken had plaatsgevonden. En wie waren de tegenstanders van de koning, maar de katholieken zelf? Wat de opstand volgens Johannes heeft opgeleverd, is de vernietiging van de “veiligheid” van de katholieken. Er is dus “geen reden om aan te nemen dat de positie van de katholieken in de eerste tien jaar van hun heerschappij verslechterd is”.

De opstand van Hermenegildo

……In 579 was Hermenegildo getrouwd met een Frans katholieke prinses genaamd Ingunda, dochter van Sigebert I (koning van Austrasië). Haar persoonlijkheid botste met Goswinta (Leovigildo’s vrouw), die van het  Ariaanse geloof was. Dit bracht Leovigildo ertoe zijn zoon met een grote autonomie naar Sevilla te sturen, belast met de regering van Bética.

……In Sevilla ontmoette Hermenegildo Leandro (broer van Isidoro de Sevilla), die samen met Ingunda,  Hermenegildo tot het katholicisme bekeerde. Hij nam ook een tweede stap, namelijk het slaan van munten met zijn afbeelding en met de titel van koning. Hij kwam in opstand tegen zijn vader en vroeg in 582 om steun van de Byzantijnen (Leandro gaat naar Constantinopel om de steun van de Byzantijnen te vragen). De eerste reactie van zijn vader was het verzamelen van een Ariaanse synode in Toledo, en probeerde te onderhandelen met zijn zoon over een uitweg uit de situatie, maar er werd geen overeenstemming bereikt, wat een burgeroorlog uitlokte.

……In 582 ging Leovigildo met zijn leger naar Merida (waar veel volgelingen van Hermenegildo waren) en nam het in beslag. In 583 verzamelde hij een groot leger en verhinderde dat de Byzantijnen zich in het conflict zouden mengen. Daarna viel hij Sevilla aan en versloeg een groep Sueben onder koning Miro die Hermenegildus te hulp waren geschoten. Hij veroverde Italica en vestigde zich er met zijn leger in tot hij Sevilla aanviel en ook dat veroverde.

……Hermenegildo verhuisde naar Cordoba waar hij door het leger van Leovigildo gevangen werd genomen (Hermenegildo’s zoon en vrouw werden door de Byzantijnen naar Constantinopel gebracht. Prinses Ingundis overleed tijdens deze reis). Hermenegildo werd overgebracht naar Valencia en vandaar naar Tarragona, waar hij waarschijnlijk in opdracht van Leovigildo werd vermoord.

……Hij werd door de katholieke kerk beschouwd als een martelaar, die op het punt stond katholiek te worden, en zou hij tien eeuwen later heilig verklaard worden als de Heilige Hermenegild. Spaanse en Visigotische kroniekschrijvers van die tijd spreken van hem als een “tiran” (San Isidoro schrijft over hem dat hij een onnodige burgeroorlog heeft uitgelokt), terwijl “buitenlandse” schrijvers hem beschrijven als een martelaar (zoals Gregorius van Tours). Anderzijds bekeerde Leovigildo zich volgens Gregorio de Tours kort voor zijn dood tot het katholicisme.

De annexatie van het Sueben-koninkrijk

……Na de dood van de Sueben-koning Miro in 583 werd hij opgevolgd door zijn zoon Eborico. De nederlaag tegen de Visigoten, die de militaire kracht van het koninkrijk Sueben had gebroken, en het ongemak dat onder de aristocratie van het koninkrijk werd gecreëerd doordat zij loyaliteit moesten afleggen aan de nieuwe koning Leovigildo (loyaliteit die door zijn vader was gezworen), zou de reden kunnen zijn waarom Eborico het jaar daarop werd onttroond door zijn zwager Andeca en hem daarna  verbande naar het klooster. Om zijn positie te versterken trouwde Andeca onmiddellijk met de weduwe van koning Miro, Siseguntia. Leovigildo grijpt niet onmiddellijk in omdat hij nog steeds probeert een einde te maken aan de opstand van Hermenegildo, maar zodra hij daar een einde aan wist te maken, valt hij in 585 het Sueben-koninkrijk binnen en neemt het in beslag. Ook koning Andeca werd opgesloten in een klooster en Leovigildo nam de koninklijke schat in beslag. Zo hield het Sueben-koninkrijk op te bestaan en werd het een provincie van het Visigotische koninkrijk Toledo. Na het vertrek van Leovigildo werd er een poging gedaan om het koninkrijk te herstellen door een zekere Malarico, maar hij werd verslagen door de Visigotische legers. Als gevolg van de verovering werden er Ariaanse bisschoppen gevestigd in Viseu, Lugo, Tuy en Porto, hoewel het er niet op lijkt dat Leovigildo gewelddadige acties tegen de katholieke kerk van het oude Suebische koninkrijk heeft ondernomen, daar ook de katholieke bisschoppen doorgingen in hun bisdommen, zelfs op de plaatsen waar de Ariaanse bisschoppen waren gevestigd.

 

Het bewind van Recaredo (586 – 601)


……De bekering tot het katholicisme

……In 586 sterft Leovigildo in Toledo en werd hij opgevolgd door de zoon van zijn eerste vrouw, Recaredo (broer van Hermenegildo), die Goswinta (de tweede vrouw van Leovigildo) adopteerde als zijn moeder, vanwege de macht die deze vrouw had.

……Recaredo (586-601) toonde vanaf het begin van zijn bewind al zijn intentie om het katholicisme te omarmen. Het eerste wat hij deed was het zoeken van de beul van zijn broer, genaamd Sigberto, en trok daarmee de steun van de katholieken aan. In 587 riep hij een Ariaanse synode in Toledo bijeen alwaar een religieus debat plaatsvond waarin uiteindelijk werd besloten dat het beter was dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren dan om de hele bevolking tot het arianisme te bekeren.

De bekering van Recaredo, door Antonio Muñez Degrain 1888 (Palacio de Senado de España, Madrid).

……Het was niet zo eenvoudig om de bevolking te bekeren. En in steden als Merida en in de regio Septimania heerste een sterk verzet tegen de bekering. Geconfronteerd met deze situatie riep Recaredo het 3e Concilie van Toledo bijeen.

……In Mérida kwamen enkele magnaten, met veel macht en rijkdom, in opstand tegen de koning en  bisschop Masona en wilde hen omverwerpen. Maar de doge van Lusitania, Claudius (van Romeinse oorsprong) voorkwam dit. In Septimania vroegen ze de Franken om hulp, maar ze faalden in hun poging. Goswinta kwam ook in opstand, maar door haar hoge leeftijd was zij niet succesvol.

……In de tijd van Leovigildo en Recaredo waren er relaties met de Franken maar ook spanningen wat betreft Septimania. Er waren een aantal overeenkomsten tussen de Franken en de Visigoten, zo trouwde Recaredo bij volmacht met Regunta, die in Toulouse gevangen werd genomen door een graaf die tegen de katholieke bekering was toen zij op weg was naar Toledo. Vervolgens met wilde hij met Clodosilda trouwen, maar ook dit huwelijk kwam niet tot stand. Uiteindelijk trouwde hij met de Visigotische Baddo.

……Het Derde Concilie van Toledo

3e Concilie van Toledo: afbeelding uit de Códice Vigilano, (Bibliotheek van het Escorial)

……Vanaf dit moment blijken de Concilies van Toledo zeer belangrijk te zijn, dankzij hun besluiten is, een groot deel van wat er in het koninkrijk gebeurde, niet alleen op religieus, maar ook op politiek, sociaal en bestuurlijk gebied, bekend.

……Het  Derde Concilie begint op 8 mei 589 en behandelt zowel religieuze als openbaar bestuur aspecten.

……Wat betreft het religieuze aspect van het Concilie boden de vertegenwoordigers van de katholieke kerk Recaredo een document ter ondertekening aan waarin hij het arianisme verloochenden en waarin hij een openbare gelofte moest afleggen uit naam van het Visigotische volk (dit betekende dat er een eind kwam aan het arianisme).

……Het Concilie behandelde alles wat er geschreven was in het Tomo Regio; voortaan zouden alle concilies een boek hebben waarin alle problemen van het koninkrijk zouden worden geanalyseerd en waarin de nodige documentatie zou worden verstrekt. Deze Tomo Regio had 23 canons (voorstellen) en sloot af met een toespraak van San Leandro. Dankzij dit document kennen we de mensen die aanwezig waren, omdat ze allemaal getekend hebben. Naast de handtekening van Recaredo zijn er de handtekeningen van 72 bisschoppen.

……De verhandeling van het concilie laat ons zien, dat de Arianen, door handoplegging van een katholieke priester, werden opgenomen in de katholieke kerk. De Ariaanse bisschoppen bleven hun ambt uitvoeren; zij werden enkel verplicht om celibaat (ongetrouwd en geen sex) te zijn. In bisdommen met twee bisschoppen bleven beiden in de stad tot aan de dood van de ene bisschop, de andere bewaarde dan de goederen van de twee kerken. Op relikwieën, boeken en andere symbolen voor de erediensten van de Arianen werd een godsgericht toegepast.

Bestuurlijke maatregelen

Ramón de Abadal en Vinyals, historicus en Spaans jurist.

……Het eerste politieke gevolg was de verordening aan alle bisschoppen dat zij bij aankomst in hun bisdommen, de in het Concilie genomen maatregelen zouden meedelen, waarbij zij synodes en regionale raden uitvoerden onder leiding van de metropolen (aartsbisschoppen en bisschoppen). Ramón de Abadal y de Vinyals zegt dat dit concilie ons een nieuwe structuur van het koninkrijk laat zien, want vanaf dat moment werd besloten dat de regionale vergaderingen of raden moesten worden voorgezeten door een hoge ambtenaar of door een door de koning gekozen beheerder van het fiscaal patrimonium. Met deze maatregel werden de bisschoppen bewakers van de bestuurders, om de koning te kunnen waarschuwen voor misbruiken, of zelfs met de bevoegdheid om de bestuurders te kunnen excommuniceren.

……Daaruit blijkt dat er provinciale raden waren in Sevilla, Toledo, Narbonne, Huesca en Barcelona. In Barcelona was er een document genaamd Epistola de fisco barcelonensis in 592. In dit document worden de belastingen beschreven en wie ze moet betalen. Een paar jaar later klaagde de kerk dat deze regionale raden niet werden gehouden en dat zij degenen waren die de belastingagenten aanwezen die de belastingen innen. Onregelmatigheden kunnen door de koning aan de kaak gesteld worden en door de plaatselijke bisschop bestraft toen het duidelijk werd dat de armen er onder leden.

 

Het katholieke Visigotische koninkrijk


……Na afloop van het Concilie stuurde Recaredo een document naar de Paus waarin hij zijn bekering tot het katholicisme aankondigde, maar in het jaar 591 had de Paus het nog niet ontvangen wegens problemen met de Byzantijnen en Bourgondiërs. Uiteindelijk kwam in 595 een afgezant met de naam Provino in Rome aan. Deze vertraging zou te wijten zijn aan interne problemen na de bekering tot het katholicisme.

……San Isidoro schrijft dat het een regering van billijkheid was; er volgen een aantal jaren van vrede en er werd amnestie verleend aan alle verdreven rebellerende grootheden die terugkeerde naar hun posities. De koning van zijn kant moedigt de bouw van kerken en kloosters aan; er worden normen opgelegd met betrekking tot de criteria van de kerkelijke discipline. In die tijd deed zich het probleem met de Joden voor, gemengde huwelijken waren verboden. Deze Joden zorgde ervoor dat door middel van de betalingen aan de koning deze even vergat dat er een probleem was. Het huwelijk van weduwen, maagden (meisjes die door hun ouders aan de kloosters werden aangeboden) en openbare boetelingen (wanneer iemand die een openbare functie had en zou sterven een olie op hem werd aangebracht – olie gezegend op Paaszaterdag – als hij het overleefde kon hij niet langer de positie innemen die hij had) was verboden. Recaredo noemde veel Hispano-Romans in de administratie van het openbaar ambt. Er verscheen ook het mecenaat waarmee koningen bisschoppen kunnen benoemen. Het huwelijk van weduwen en maagden (meisjes die door hun ouders aan de kloosters werden aangeboden) en openbare boetelingen (wanneer iemand die een openbare functie bekleedde en stervende was dan werden  op hem de ziekenzalving toegepast (een olie die op het voorhoofd en de handen werd aangebracht), olie die op Paaszaterdag gezegend was. Als hij het overleefde kon hij niet meer terugkeren op de positie die hij eerder had ingenomen) was verboden. Recaredo gaf vele Hispano-Romeinen een bestuurlijke functie in het openbare ambt. Er verscheen ook een steunbetuiging waarmee koningen bisschoppen konden benoemen.

Denkbeeldig portret van Liuva II, koning van de Visigoten tussen 601 en 603.

……In 601 sterft Recaredo, daarvoor deed hij een boetedoening in het openbaar, dit is iets dat werd voorgeschreven vanuit de Visigotische kerk. De bisschop van Toledo paste daar het Sacrament der Stervenden op toe. Deze boetedoening werd gegeven op het moment dat de koning stervende was; als hij het overleefde, hield hij op koning te zijn.

……Recaredo wordt opgevolgd door een onwettige zoon, Liuva II (601-603). Voor velen kon deze zoon deze positie niet innemen omdat zijn moeder niet van adellijk bloed was. De edelen zeiden dat hij een zeer jonge koning zonder ervaring was en dat hij zeer opstandig was geweest tegen de Visigotische monarchie (Baddo zal ook proberen Liuva II ten val te brengen). De adel zocht een edelman om de kroon te bezetten. In 603 pleegde Vitericus een staatsgreep en vermoorde Liuva II en werd daarna tot koning gekroond.

Gouden tremis, geslagen tijdens het bewind van Witerico.

……Vitericus (603-610) was een ervaren krijger die excelleerde in het bestrijden van de Byzantijnen (hij veroverde Medina-Sidonia). Hij probeerde zijn dochter te trouwen met Theuderik II, zoon van Childebert II (koning van Austrasië), hoewel zij werd afgewezen, zodat zijn beleid van huwelijksallianties met de Franken mislukte.

Standbeeld van Gundemaro in het Retiro-park van Madrid

……Hij werd beschuldigd van machtsmisbruik, en werd ook wel een tiran genoemd. Degenen die hem beschuldigden werden vervolgd en verbannen naar Septimania, waaronder graaf Bulgaranus en vele bisschoppen. In 610 wordt Vitericus gedood tijdens een banket en bestijgt Gundemaro troon.

……Gundemaro (610-612) heeft de regering voor het eerst geherstructureerd. Vanaf het moment dat hij hertog van Septimania was, veranderde hij het buitenlandse beleid. Hij ontving alle ballingen van Vitericus, waaronder Graaf Bulgar (Bulgaranus), die later zijn minister zou worden en een zeer belangrijke rol in de regering zou gaan spelen. Aan alle ballingen wordt hun land teruggegeven en een vervolging begint tegen de volgelingen vann Viterico, van wie hun goederen worden onteigend. Wat het buitenlands beleid betreft, begon hij campagne te voeren tegen de Byzantijnen, de Franken en de Basken. In de strijd tegen de Franken in Septimania sloot hij zich aan bij het Frankische koninkrijk Austrasië en werden Neustrië en het koninkrijk Bourgondië zijn vijanden.

……Zijn relaties met de kerk waren zeer goed. Het is vreemd dat op dat moment Toledo, de hoofdstad van het koninkrijk, niet de religieuze hoofdstad was. Gundemaro verheft Toledo als de hoofdstedelijke zetel van de provincie Cartaginense. Hij zinspeelt erop dat de hoofdstad van de Cartaginense (Cartagena) bezet wordt door de Byzantijnen, wat Toledo, de hoofdstad van de Carpetana, een hoofdstedelijke zetel maakt (dit alles is bekend dankzij San Isidoro). Deze afspraak wordt in twee stappen gemaakt:

 1. De koning verzamelde alle bisschoppen en vroeg hun mening over de zaak. De bisschoppen waren het eens over de verandering, met name die van de Cartaginense, dus ze ondertekenden een document dat dit bevestigde.
 2. Gundemaro publiceerde een document waarin hij de suprematie van Toledo over de andere bisschoppelijke zetels verordende, ondertekend door de andere bisschoppen van Betica, Lusitanië, Septimania, enzovoorts.

……In 612 stierf hij op natuurlijke wijze en werd opgevolgd door Sisebuto.

……Sisebuto, de wijze koning

Denkbeeldig portret van Sisebuto, een werk van Mariano de la Roca y Delgado. Prado museum, Madrid.

……Sisebuto (612 – 621) was volgens San Isidoro, de meest gecultiveerde, verlichte en vrome koning. Hij vocht tegen de Byzantijnen, was begaan met het geloof en vergaf zijn vijanden; hij was zeer religieus en probeerde andere Ariaanse koningen tot het katholicisme te bekeren. We weten ook dat hij een brief schreef aan zijn zoon Teudila om hem uit het klooster te krijgen om zijn verantwoordelijkheden in het koninkrijk uit te voeren.

……Kloosters en het cenobitische leven werden gestimuleerd door de kroon. Hij schreef een boek over het leven van St. Desiderius. Wat het religieus beleid betreft, stelde hij hoge eisen aan de bisschoppen. Tijdens het Concilie van Mentesa werd het probleem van de omvorming van sommige bisschoppen tot monniken behandeld, waarbij ze hun functie hebben opgegeven en geprobeerd hebben een einde te maken aan deze situatie. Tijdens dit Concilie werd ook het anti-joodse beleid in gang gezet, waarbij alle wetgeving tegen de joden die aan de bisschoppen van Illiberis, Jaén, Córdoba, enz. was overgedragen, werd geactualiseerd. Daarin werd het hun verboden om christelijke bedienden en gemengde huwelijken te hebben. Bij andere wetten zal de doodstraf en de inbeslagname van hun bezittingen worden opgelegd bij Joden die zich niet aan deze wetten houden. Dit dwong de Joden om zich te bekeren, hoewel veel van de Joden dit probeerden te voorkomen, en anderen zich op een fictieve manier bekeerden, waarmee het probleem van de bekeerlingen ontstond, dat men probeert op te lossen in het 4e Concilie van Toledo.

……Ook is er de onherroepelijkheid van de oblatie ((offering) al die goederen en personen die aan de kerk zijn afgestaan), die niet kan worden teruggegeven. Dit wordt gecompleteerd door de daaropvolgende kloosterberoep van het kind (deze kinderen worden monniken die afhankelijk zijn van het klooster). De kloosters gaan een zeer belangrijke rol spelen, omdat er niet alleen gebeden wordt, maar ook functies hebben op het gebied van het bewerken van het land, veeteelt, enz.

……Op verschillende fronten werden militaire campagnes gevoerd en voor het eerst werd een vloot gebouwd om op zee te vechten tegen de Byzantijnen en de Basken. Er was een Asturische en Baskische opstand die door deze vloot werd gesmoord door de hertogen Riquila en Suintila. En een deel van Cantabria dat werd teruggewonnen op de Franken. Dankzij deze vloot werden ook Cartagena en Malaga getroffen, waar in 619 een bisschop werd gevestigd. Naast de oorlog werden diplomatieke maatregelen genomen die Cesáreo, de Byzantijnse gouverneur op het schiereiland, ertoe aanzetten om vrede te vragen en deze te herdenken, gaf Sisebuto opdracht tot de bouw van een reeks basilieken waarin de regionale concilies zouden worden gehouden. Onder hen valt de basiliek van Santa Leocadia in Toledo op. Er is ook een heropleving van de provinciale synodes, het is bekend dat er in Bética en Tarraconense twee zijn uitgevoerd.

……In 621 overlijdt Sisebuto aan een overmaat aan medicijnen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Recaredo II (621), die enkele dagen later overleed en uiteindelijk Suintila tot de troon toetrad, één van de belangrijkste militaire hoofdmannen van het koninkrijk, die tijdens het bewind van Sisebuto tegen Basken en Byzantijnen had gevochten.

……Suintila, politieke eenheid op het schiereiland en de verdijving van de Byzantijnen.

De kroon van Suintila (gestolen in 1921). Deze foto is genomen met een oude toverlantaarn van voor de 1ste wereldoorlog.

……Suintila (621 – 631) verdreef de Byzantijnen definitief en breidde daarmee de macht van het koninkrijk van Toledo uit over het gehele schiereiland.

……In het jaar 625 is er een opstand in de vallei van de Ebro die wordt verpletterd. San Braulio zegt dat de zone van de Ebro in de 625 terugkeerde om de vrede te kennen, en vrij bleef van een nachtmerrie. Er waren ook aanvallen van de Basken in deze zelfde vallei gedaan, die uiteindelijk verworpen konden worden, en de militaire stad Oligicus (Olite) werd vervolgens weer opgebouwd om ze op afstand te houden.

……Door de schat van Guarrazar weten we van het bestaan van de votieve kroon die Suintila aan God heeft aangeboden voor zijn militaire campagnes.

……In 631 is er een opstand van de adel onder leiding van Sisenando, die er met de steun van Dagobert I (koning der Franken) in slaagt de koning te onttronen, omdat zijn eigen broer Geila of Iundila (verbonden met de troon van zijn broer) hem had verraden en opstandig bleef in het zuiden van het schiereiland, waar hij muntstukken liet slaan. In 633 verplettert Sisenando zijn rivaal en roept het 4e Concilie van Toledo op om zijn macht te legitimeren.

……Sisenando (631-636) had als eerste probleem de claim van de Missinium-franken (een dienblad van goud, zilver en kostbare juwelen) voor de diensten die in de usurpatie van Sisenando werden verleend. De Franken vielen Zaragoza binnen en kregen uiteindelijk een compensatie van 200.000 salarissen. Suintila wordt het vergeven, dankzij de tussenkomst van de Kerk, en zal later in Toledo sterven.

……Sisenando werd niet door iedereen toegejuicht, maar werd zelf beschreven als een tiran.

……Het 4e Concilie van Toledo en de constituerende periode

……In deze fase gaan de Visigoten een constituerende periode in, waarin ze een grote inspanning zullen leveren om de instellingen in de monarchie wettelijk vast te leggen en te structureren, om de monarchie te stabiliseren en de deelname van sociale krachten aan het koninkrijk te stabiliseren.

……De verantwoordelijke hiervoor was San Isidoro, die een boek schrijft over de deugden van de ware koning: “de regering kan nooit willekeurig zijn, noch grillig en zal onderworpen zijn aan de wet”. De koninklijke macht zal nu een heilig karakter krijgen, want voortaan moet elke uitverkoren koning door de Kerk gezalfd worden (heilige zalving) en door de vergadering van een concilie gaan waar hij als koning zal worden toegejuicht, dus niemand kan een poging doen tegen een “uitverkorene van God”. Het boek stelt ook wetten vast voor troonopvolging.

……Dit alles wordt in gang gezet, omdat het gebrek aan wetgeving tot politieke instabiliteit heeft geleid.

……Deze politieke reorganisatie van het koninkrijk werd in gang gezet op het 4e Concilie van Toledo, dat in 633 werd gehouden. De twee jaar tussen het Concilie en het begin van Sisenando’s bewind worden verklaard door de gesprekken tussen de verschillende families van magnaten en de Kerk.

……Sommige historici zijn van mening dat alle politieke problemen die zich voor het concilie voordeden, tot uiting komen in het feit dat er munten zijn geslagen in Iliberris en in Emérita door Iudila (Geila). Er is een theorie dat beide broers de troon deelden en na de opstand van Sisenando in Tarraconense, steunde Iudila zijn broer niet en bleef koning in het zuiden.

……Dit concilie veroordeelde Iudila en hield zich ook bezig met het probleem van Suintila die nog in leven was, hoewel hij niet langer koning was. Wie voortaan tegen de echte koning samenzweerde, werd als een verrader, een rebel beschouwd en zal gestraft worden.

……Het 4e Concilie van Toledo introduceerde een reeks politieke hervormingen gebaseerd op een compromis tussen de Kerk, de koning en de aristocratie. De koning moet een symbool van adelijkheid en gotisch zijn. De Raad kan in twee delen worden verdeeld:

Disciplinair en kerkelijk werk

……In dit deel worden de kerkelijke discipline en de liturgische eenheid tot stand gebracht, waardoor de Visigotische nationale kerk ontstaat. De benoeming van bisschoppen zal niet worden gedaan zoals tot nu toe door de koning; in ruil daarvoor is het bisschoppen verboden om brieven te schrijven aan bisschoppen van andere koninkrijken zonder toestemming van de koning. De immuniteit van de geestelijkheid in eerbetuigingen wordt gedicteerd (hoewel de persoonlijke goederen van de kerkelijken gedifferentieerd zijn), de rol van de scholen voor de vorming van de geestelijkheid is ook wettelijk vastgelegd en er worden nog steeds wetten tegen de Joden gemaakt.

……Het Concilie is geïnstitutionaliseerd (tot een stabiele organisatie gemaakt) en elk concilie zal al dan niet ratificeren wat in het vorige concilie was goedgekeurd, en zal ook de synodes en provincieraden die na hem worden gehouden, ratificeren. Naast de Tomo Regio zullen de bisschoppen nu nog een document presenteren dat de viering van het concilie zal bepalen.

Het bestuurlijke werk

……Het canon nr. 75 (de norm nr.75) is de basis van de politieke grondwet van het Visigotische koninkrijk. In het volgende concilie is deze canon 75 geratificeerd en zal aan het begin van de andere raden worden voorgelezen. Het doel is de stabiliteit van het koninkrijk.

……In de Visigotische monarchie zou de legitimiteit niet door erfenis, maar door de verkiezing en toewijding van de uitverkorene komen, en wie ertegen opkomt, zal om twee redenen in een afschuwelijke zonde verwikkeld raken:

 1. Vermits hij eerder was beëdigd door de andere edelen.
 2. Aangezien hij werd gewijd, zullen de wetten van de kerk (excommunicatie) op de tiran vallen.

……Als de koning dood is, moeten de magnaten en de bisschoppen elkaar ontmoeten en de nieuwe koning kiezen. De koning moet met rechtvaardigheid en vroomheid regeren en zal door de Kerk veroordeeld worden door elke koning die despotisch regeert.

……Bovendien heeft het Concilie het onderwerp Suintila behandeld en geoordeeld dat hij niet het recht heeft om te regeren, aangezien hij onregelmatigheden in zijn regering heeft begaan en ook een document heeft ondertekend waarin hij afstand doet van elk recht op de troon. Suintila gaf de verworven rechten die hij tijdens zijn bewind had verworven terug en stierf in 641 in Toledo, terwijl Sisenando en San Isidoro in 636 stierven.

……Chintila en het 5e en 6e Concilie van Toledo

Toren en apsis van de kerk van Santa Leocadia (Toledo).

……Dan begint het bewind van Chintila (636 – 639) en de viering het 5e Concilie van Toledo. De feiten zullen vooral worden gekend dankzij de 5e en 6e Concilies, omdat er geen andere bronnen zijn.

……Zijn uitverkiezing vond plaats volgens canon nr. 75. Hij besteeg de troon en ontving de heilige zalving op dezelfde dag dat Sisenando stierf. Daarnaast wordt twee of drie dagen later het 5e Concilie van Toledo gehouden.

……De bisschoppen van het schiereiland komen in  de kerk Santa Leocadia bijeen, daar wordt het probleem van de opvolging aan de orde gesteld en wordt een lijst gemaakt van de families waarvan de kinderen op de troon konden plaatsnemen. In dit concilie worden degenen die deel uitmaakten van het hof (fideles regis) gerespecteerd in hun positie door hun een soort salaris te betalen, wat aanleiding geeft tot een “ambtenarenapparaat”.

Geïdealiseerde afbeelding van bisschop Braulio de Zaragoza.

……In 638 werd het 6e Concilie van Toledo bijeengeroepen, waarin zeer weinig bisschoppen uit het centrum van het schiereiland elkaar ontmoetten in Santa Eulalia. Men besprak er de kerkelijke discipline, waarbij de figuur van Braulio van Zaragoza van groot belang was,  de voordelen van de kinderen van de koningen werden gewaarborgd, evenals de doodstraf en de macht van de koningen, en men stelde een lijst op om te verhinderen dat de regering zou kunnen regeren;

 1. Geestelijke
 2. Kale mensen
 3. Mensen van slaafse afkomst en slaven.
 4. Buitenlanders (d.w.z. niet behorend tot gotische families).

……Bovendien is de status van de fideles regis (ambtenaar) gegarandeerd in het geval van koningswissel, mits niet bewezen is dat ze gefaald hebben in hun positie.

……Het probleem van de Joden betekent dat zij grote sommen geld moeten betalen om niet te worden verdreven. In dit concilie weten we dat er problemen waren met paus Honorius I; hij stuurde een gezant om hem te informeren over de toestand van de kerk met betrekking tot de bekering van de Joden. Braullius schreef een brief aan de paus om hem te laten weten dat hij niet wist wat er in het koninkrijk gebeurde en dat hij geen aandacht schonk aan de roddels die in Rome aankwamen. De Joden werden gedwongen een document te ondertekenen dat hen verplichtte zich tot het christelijk geloof te bekeren, maar er was nog steeds een groot aantal niet-bekeerde Joden.

……Chintila stierf in 639 en werd opgevolgd door zijn zoon Tulga (639 – 642), die zwak was en niet in staat om de Visigotische adel te controleren. In 642 nam een opstand onder leiding van Chindasvinto de troon over.

……De grote zuivering van Chindasvinto

Koning Chindasvinto zoals hij afgebeeld wordt in de Crónica Albeldense

……Onder het bewind van Chindasvinto (642-653) zullen we getuige zijn van de “grote zuiveringen”. De Frankische kroniekschrijvers van de 6e en 7e-eeuw oordelen over het gedrag van de Visigotische koningen. Zo spreekt Gregorius van Tours over “de afschuwelijke gewoonte van de Goten”.

……Chindasvinto kwam op de troon omdat Tulga een onervaren adolescent was, en hij een staatsgreep pleegde in Pamplona, waar hij door een deel van de adel tot koning zou worden uitgeroepen; de officiële troonopvolging vond plaats in Toledo. Toen hij op de troon kwam was hij een man van hoge leeftijd (ongeveer 79 jaar), maar hij had veel energie en kracht. Hij had sinds Leovigildo ingegrepen in alle belangrijke gebeurtenissen van het koninkrijk en bemiddeld in alle intriges en staatsgrepen.

……De zuiveringen die hij tegen zijn vijanden uitvoerde, hebben Chindasvinto zijn roem gegeven. In de crónica de la Continuatio hispana wordt Chindasvinto omschreven als: ” de sloper van de Goten”.

……Bovendien zegt de Crónica den Pseudo Fredegario dat 200 primaten pallatii (belangrijke aristocratie) en 500 middelmatige (kleine aristocratie) uit de weg werden geruimd, vermoord, onteigend of verbannen en zegt dat:

Chindasvinto hield niet op met zijn zwaard alle verdachten ter dood te brengen totdat hij ervan overtuigd was dat de morbiditeit van de Goten was gedoofd. De Goten, getemd door Chindasvinto, durfden geen van hun gebruikelijke samenzweringen meer tegen hem te beramen.

Crónica de Pseudo Fredegario

……Ramón de Abadal y de Vinyals zegt dat de helft van de Visigotische politieke klasse is gezuiverd.

……Chindasvinto heeft wetgeving opgesteld om politieke inhoud te geven aan zijn repressieve maatregelen, waar zelfs de voortvluchtigen, die door de wet werden beschouwd als misdadigers van hoogverraad, niet aan konden ontsnappen.

……In 642 kondigde hij een wet af die onderscheid maakt tussen hen die de koning, de natie of het vaderland hadden verraden sinds zijn bewind, en hen die dat hadden gedaan sinds het bewind van Chintila. Zij zullen gestraft worden met de dood en hun bezittingen zullen onteigend worden; deze straf kan door de koning worden omgezet in ruil voor blindheid. (Het uitsteken van de ogen was in die tijd een vrij vaak toegepaste straf.)

……Om de doeltreffendheid van een dergelijke strenge wetgeving te waarborgen, beval de koning dat de magnaten en andere ambtenaren, evenals de bisschoppen, verplicht zouden zijn deze onder ede te aanvaarden. En als laatste garantie, zodat de kerkelijke wet de bepalingen van het burgerlijk recht zou versterken, bevorderde Chindasvinto de vergadering van de 7e Concilie van Toledo, waar strenge kerkelijke straffen werden afgekondigd tegen geestelijken en leken die politieke misdaden hadden begaan die onder de koninklijke wetgeving vielen.

……Excommunicatie voor het leven zou plaatsvinden, tot het moment van zijn dood, waarbij, met toestemming van de koning, de excommunicatie voor rebellen en voortvluchtigen zal worden opgeheven. De bisschoppen die deze excommunicatie aan de orde stellen, zullen worden gestraft en als het feit ernstig is, zullen ook zij worden geëxcommuniceerd.

……Het bisdom stond op tegen Chindasvinto, maar hij gaf niet toe aan deze protesten en overwon zijn tegenstanders. Veel bisschoppen waren niet aanwezig op dit concilie, waaronder de heilige Braulio van Zaragoza (het meest roemruchte lid van het Iberisch bisschoppelijk episcopaat). Zij werden echter gedwongen om op de wet te zweren.

……Er was een ander decreet dat zei dat het burgerlijk recht boven de kerkelijke wet stond, en dat men eerst aan de koning moest gehoorzamen en daarna aan de bisschoppen; dit werd door de heilige Braulio antiklerikaal genoemd. Bovendien werd het beginsel van immuniteit en jurisdictie afgeschaft en waren de bisschoppen nu verplicht belasting te betalen over hun bezittingen.

……San Braulio toonde zijn pessimisme en bezorgdheid over deze kwesties in een brief aan de bisschop van Valencia. Hij zocht ook vriendschap met Emiliano (bisschop van Toledo) om Chindasvinto te beïnvloeden.

……Als wetgever voerde hij hervormingen door in het bestuurlijke en het juridische leven en stelde hij een verzameling van Visigotische wetten op die door zijn zoon Recesvinto zou worden afgekondigd en die de naam “Liber Iudiciorum” of “Fuero juzgo” zouden krijgen.

……Onder andere 98 wetten die Chindasvinto heeft uitgevaardigd, waarvan de meeste betrekking hadden op het economisch beleid. Deze wetten zouden leiden tot een sanering van de staatskas (door inbeslagname van activa) en een verbetering van de munteenheid. Een van de wetten was ‘De non alienandis privatorum et cunales regus’, die belastingfraude voorkwam en verbood  dat land dat onderworpen was aan openbare belastingheffing werd doorgegeven aan eigenaren die vrijgesteld waren aan het betalen van belastingen.

……Wat de militaire grondslag in de 642 betreft, keren de Basken terug naar het doen van aanslagen en doden een jonge optimaat genaamd Oppila. Daarnaast wordt in Zaragoza een door de Franken gezonden ambassadeur gearresteerd, waardoor de betrekkingen met de Franken zeer gespannen worden.

……In 649 ontstond een belangrijk politiek initiatief dat, in tegenstelling tot de letter van de koninklijke erfopvolgingswetgeving, het koninkrijk toch uit een delicate fase kon redden. De initiatiefnemers van het idee waren de heilige Braulio, Eutropius (bisschop van Tarazona) en Celso,  gouverneur van de burgerlijke district van de Midden-Ebro, waar deze twee bisschoppen zich bevonden. De drie personages stuurden een brief aan Chindasvinto waarin ze hem de vereniging aan de troon van zijn zoon Recesvinto voorstelden, zodat dezen na zijn dood zijn opvolger zou zijn. Chindasvinto stemde in met het verzoek en op 29 januari 649 januari werd Recesvinto geassocieerd met de troon. San Braulio wilde dat de overgang van de ene regering naar de andere soepel en vreedzaam zou verlopen en dat werd vermeden dat er revanchisme zou ontstaan.

……Dit wordt begrepen aangezien kort daarna een grote krijgsheer genaamd Froja in opstand was gekomen met de steun van de Basken in La Tarraconense. Volgens zijn collega Quirico van Barcelona, bisschop Samuel Tajón, opvolger van de heilige Braulio, belegerden de Basken Zaragoza gedurende enkele maanden en dat de bewoners ernstig leden onder deze belegering. Gelukkig voor de belegerden kwam er op tijd een door Recesvinto persoonlijk geleid leger om hen te helpen. De Basken werden verslagen, Froja stierf in schande en Zaragoza en zijn verdedigers werden gered. Het is waarschijnlijk dat deze gelukkige afloop samenviel met de laatste dagen van het lange leven van Chindasvinto, die in 653 overleed. San Leandro stierf in 651 en men was getuige van de opkomst van Tajón en San Frutuoso de Braga die in de dunbevolkte gebieden van Galicia een reeks kloosters had gesticht, die belangrijke aantrekkingspunten voor de bevolking zouden zijn.

……De “politieke ontdooiing” van Recesvinto

De Visigotische koning Recesvinto, volgens de Códico Albeldense.

……Tijdens het bewind van Recesvinto (653-672) begon een periode genaamd “politieke ontdooiing” (deshielo político), die bestond uit het zoeken van vrede met de edelen die door zijn vader gestraft werden, zonder dat hij daardoor persoonlijk in diskrediet gebracht werd. Daartoe riep hij het 8e Concilie van Toledo bijeen, dat zich bezighield met het straffen van degenen die tegen het koninkrijk probeerden op te treden. De dood van Chindasvinto bracht een verandering in de politieke situatie met zich mee daar Recesvinto een monarch was die graag de aristocratie voor zijn regering wilde behouden. De Crónica Albeldense zegt dat tijdens zijn bewind “Hispania tot rust kwam”.

8e Concilie van Toledoo

……Er is een reeks teksten opgesteld waarin de twee belangrijkste kwesties worden uiteengezet die in de Raad moeten worden behandeld:

 1. De roep van de voortvluchtigen en vluchtelingen in de tijd van zijn vader.
 2. Bepalen aan wie van deze, hun onteigende bezittingen zouden worden teruggegeven.

……Op 16 december werd het Concilie gehouden in de Basiliek van Santa Leocadia, hoewel het later werd overgebracht naar de kerk van San Pedro a San Pablo. De akten van de Concilie werden niet alleen door de bisschoppen ondertekend, maar ook door de lekenmagnaten (18 edelen en behorend tot het ‘ambtenarenapparaat’).

……Het gaat over de kwestie van het onderscheid tussen het koninklijk erfgoed en het privévermogen van de vorst. Bovendien zouden de edelen die onrechtmatig verworven grond hebben opgeëist, geen recht hebben om het aan hen teruggegeven te worden. Om dit te kunnen doen, moesten zij documentatie verstrekken over de aankoop of overdracht van die grond. Voorafgaand aan deze eis werd geverifieerd dat de meeste gebieden illegaal waren verworven.

……Recesvinto ondertekent een document waarbij noch hij, noch zijn kinderen het land dat hun vader heeft verworven, mogen erven. De Visigotische koning aanvaardt deze situatie en brengt de wet terug naar de heerschappij van Suintila. Dit toont aan dat wat zijn vader had gedaan gebruikelijk was onder de vorige koningen.

……Een andere kwestie die in dit Concilie werd besproken was dat Recesvinto een ongekozen koning was, dus alle bisschoppen en magnaten ratificeren hem in functie en zullen hem tot koning zalven.

……Een andere wet gaat over de plaats van de opvolging: de opvolger wordt gekozen waar de vorige koning overlijdt of in Toledo.

De omslag van de Liber Iudiciorum (1600 editie).

……Wat de Joodse kwestie betreft, vragen de bisschoppen om deze kwestie aan te pakken omdat de eenheid van het geloof van het koninkrijk van fundamenteel belang was, zodat zij gedwongen werden zich te houden aan de wetten die in eerdere concilies waren gedicteerd, aangezien zowel de ongedoopte Joden als de Joodse bekeerlingen de enige smet op de religieuze eenheid van het volk vormden. Het concilie wijdde een canon aan de kwestie, maar de koning publiceerde aan de andere kant tien burgerwetten en opnieuw werden de Joden gedwongen tot een nieuw collectief engagement waarin zij beloofden trouw te zijn aan het christelijk geloof.

……De belangrijkste onderneming van Recesvinto was de afkondiging van het Liber Iudiciorum in 654, een initiatief van zijn vader. In het Concilie krijgt hij toestemming om deze code uit te vaardigen.

……In 655 werd het 9e Concilie van Toledo gehouden, dat zich alleen met kerkelijke zaken bezighield en werd voorgezeten door Eugenio II, aartsbisschop van Toledo.

……In 656 werd het 10e Concilie van Toledo gehouden op verzoek van Recesvinto, maar deze werd niet door hem voorgezeten. Er werden zaken behandeld als het Feest van de Maagd en de naamgeving van een nieuwe metropoliet voor Galicia, het waren minder relevante onderwerpen.

……Andere informatie (dat zeer schaars is, want er zijn geen bronnen) is dat vanaf het einde van het bewind van Recesvinto, hij San Ildefonso heeft benoemd als de aartsbisschop van Toledo.

……In 666 is er bericht over de viering van een synode in Mérida, waarvan we weten dat er enkele campagnes tegen de Basken werden gevoerd en dat sommige bisdommen werden teruggegeven aan de provincie Lusitania, die eerder waren afgenoemen toen deze regio door de Sueben werd bezet.

De votieve kroon van koning Recesvinto, te zien in het Museo Arqueológico Nacional (España).

……In 657 overleed zijn vrouw Reciberga, en het is niet bekend dat hij een nieuw huwelijk aanging of dat hij nakomelingen had.

……Hij bouwde de kerk van San Juan de Baños in Palencia en bood een votieve kroon aan God aan die behoorde tot de beroemde schat van Guarrazar.

……De dood verraste de vorst, ver van Toledo, in de stad Gérticos, op het grondgebied van Salamanca, waarschijnlijk een zomerresidentie van het Hof, waar de koning vergezeld werd door een groot gevolg van palatijnenmagnaten. Het was de eerste dag van september van het jaar 672.

 

De ondergang van het Visigotisch-katholieke koninkrijk


……Vanaf het moment dat Wamba regeerde (672-680) kan worden gezegd dat het aftakelen van het Visigotische koninkrijk begon, aangezien er vanaf zijn bewind eindeloos gevochten werd tussen twee families van Visigotische edelen.

Standbeeld van Wamba. Er staat een hele serie van deze Spaanse monarchen op het Plaza de Oriente en in het Retiro park van Madrid.

……Wamba werd bij de dood van Recesvinto tot koning gekozen door de in Gérticos aanwezige palatijnse magnaten. Over dit moment is een brede kennis is te danken aan het document dat San Julian van Toledo heeft achtergelaten: Historia excellentissimi Wambae regis.

……Wamba werd gekozen omdat hij een groot aanzien genoot binnen het koninkrijk en een volwassen en krachtig man was. Hoewel hij de kroon, die hij op hoge leeftijd toegespeeld kreeg, afwees, werd hij gedwongen om het koninkrijk te aanvaarden. Julianus zegt dat andere optimaten hem dwongen omdat hij een persoon was die aan alle eisen voldeed en zij zelfs beweerde dat de goddelijke wil de beslissing had beïnvloed. Wamba accepteerde de kroon, maar stelde als voorwaarde dat deze in Toledo moest worden geratificeerd voordat hij tot koning werd gezalfd. Hij werd uiteindelijk geprezen als koning in Toledo en gezalfd in de kerk van San Pablo y San Pedro door de aartsbisschop Quirico. Wamba vroeg in een laatste poging de aanwezigen, dat als iemand iets tegen zijn benoeming had, hij dat zou zeggen. En ook al zei niemand iets, de opstanden tegen hem begonnen al snel.

……De opstand van hertog Paulo

……In de omgeving van Septimania was er een opstand in het voorjaar van 673. Wamba hoorde van deze opstand toen hij Toledo verliet om een opstand van de Basken te onderdrukken. Deze opstand verspreidde zich over delen van de regio en werd geleid door drie personages (graaf Ilderico, bisschop Gumildo en abt Ramiro). Hoewel het in eerste instantie werd beschouwd als een eenvoudige regionale schermutseling, werd het gecompliceerd door de afgelegen ligging van de provincie en omdat Wamba hertog Paulo stuurde om deze te onderdrukken.

……De reden voor de opstand was dat de meeste funsties in handen waren van de Hispani (de inwoners van Septimania werden gali genoemd) gestuurd vanuit Toledo. Het is ook belangrijk om te zeggen dat de geestelijkheid aan deze opstand heeft deelgenomen.

……Toen Wamba het nieuws van de opstand ontving, stuurde hij Paulo (Hispani) om deze te onderdrukken met een leger, maar deze, eenmaal aangekomen in Septimania, werd het hoofd van de rebellen. In Narbonne werd Toledo tot opstandige verklaard en de hertog van La Tarraconense sloot zich aan bij de opstand en breidde zo de opstand uit. In een vergadering stelt Paulo voor een nieuwe koning te kiezen en alle aanwezigen kiezen Paulo, die daar gezalfd werd en een brief naar Wamba stuurde waarin hij koning van het oostelijke deel wordt genoemd en Wamba koning van het zuidelijke deel benoemde. Hij eiste de schat van de kerken op om een schat te hebben zoals alle andere koningen hadden. Hij zocht de steun bij de Franken, Basken en Saksen; daarna probeert hij Wamba aan te vallen, maar deze reageert fel en verslaat de Basken. Daarna trekt zijn leger op naar Narbonne. Daar zal hij zijn leger in drie delen verdelen. Hij domineert het deel van de Tarraconense, neemt de steden Barcelona en Girona in beslag en passeert de Pyreneeën, waar het zich bij het andere deel van het leger voegt en Narbonne inneemt en plundert. Daarna neemt hij Béziers, Agde en Nîmes in, waar Paulo als vluchteling werd verslagen en gevangengenomen.

……Hertog Paulo en de andere rebellen geven zich over aan Wamba en beloven elkaars leven te respecteren. Allereerst laat Wamba de gevangenen die geen Visigoten waren gaan om geen conflicten met Franken en Saksen te krijgen. Dan komt er een proces tegen Paulo (bekend dankzij de crónica de Sint-Juliaans). In dit proces werden 53 leiders veroordeeld, van wie er 28 zich in Nîmes overgaven en de rest gevangen werden genomen. Het proces was een gerechtelijke vergadering onder leiding van Wamba, waaraan ook het leger en de niet-militaire adel deelnamen.

……Tijdens dit proces werd hij beschuldigd van:

 • De eed van trouw aan Wamba geschonden te hebben.
 • Het oproepen tot rebellie van de Visigotische bevolking.

……De straf werd bepaald volgens canon 75 van het IV-raad en twee wetten van Chindasvinto, waarin de schuld van Paulo en de anderen werd erkend en waarin de schuld werd gelegd bij degenen die het leven van de koning in gevaar brachten. Alle verdachten werden geëxcommuniceerd volgens de kerkelijke wetten. Ook werden ze tot de dood veroordeeld door seculiere wetten, maar Wamba respecteerde het leven van Paulo en de rebellen zoals hij had beloofd. Alle eigendommen die door de rebellen in beslag zijn genomen, worden teruggegeven en een reeks posten in de besturen van het gebied wordt vernieuwd. Ook worden de Joden uit het gebied verdreven, omdat zij aan de opstand hadden deelgenomen. Zes maanden later keert Wamba terug naar Toledo. Paulo werd er door destraten van Toledo geleidt met een visgraat als een valse kroon, met geschoren baarden, blote voeten en een rafelige jurk, geplaatst op een karretje dat getrokken wordt door kamelen. Hij lijkt veroordeeld te zijn voor verraad, want volgens de Visigotische wet werden mannen die getonsureert waren geweest, voor altijd gediskwalificeerd voor het regeren en niemand zou ooit iemand volgen die zwak genoeg is om zich te laten tonsureren.

……De militaire wetten van Wamba

……Een ander belangrijk feit van Wamba is de invoering van militaire wetten. Deze wetten worden beïnvloed door Paulo’s rebellie en de passiviteit van het volk ten opzichte van deze opstand. Met andere woorden, er was sprake van een achteruitgang van de militaire taken.

……Een ander probleem is dat veel mensen, om aan de civiele problemen te ontsnappen, zich bij de kloosters hadden aangesloten om de militaire dienstplicht te ontlopen. Deze wet ging uit van twee aannames:

 1. Wanneer iemand van buitenaf de staat aanvalt, moeten zowel de leken als de kerkelijken die minder dan honderd mijl van de plaats verwijderd zijn, snel komen, ook al worden ze niet geroepen
  De straffen voor degenen die niet komen zullen zijn:
  • Hij is onteigend van alle goederen.
  • Hij zal verbannen worden.
  • Hij verliest zijn recht om te getuigen tijdens het proces
  • .Als bewezen wordt dat hij niet wilde gaan, wordt hij gereduceerd tot dienstbaarheid.

..2. Wanneer de opstand in het binnenland plaatsvindt, zal hij die niet komt, zijn goederen verliezen.en verbannen …..worden.

……In 681 was de helft van de bevolking in de schande vervallen (en had zich niet aan deze wetten gehouden). Dit is bekend dankzij het 11e Concilie van Toledo.

……In 675 werden er in Toledo en Braga concilies gehouden. De eerste werd gehouden in de Basiliek van Santa Maria en was het 11e Concilie van Toledo dat zich bezighield met kerkelijke onderwerpen: bisschoppelijkheid, decadentie van de moraal, kerkelijke discipline, misbruik van sommige mensen in de kerk, en ook theologische kwesties zoals het dogma van de Heilige Drie-eenheid of de Maagd.

……Ook moet worden opgemerkt dat er onder zijn bewind problemen waren met de kerk, omdat de militaire wetten de religieuzen dwongen om de wapens op te nemen en dat Wamba een reeks bisdommen creëerde die bedreven mensen aan zijn zijde opleverde. Dankzij de Hitación de Wamba, een 12e-eeuws document uitgegeven door Ramos Loscertales, is de oprichting van deze bisdommen en hun samenstelling binnen de verschillende provincies bekend.

……We weten ook dat er in 670 een dreiging was van de Arabieren die vanuit hun basis in Kairouan verschillende aanvallen uitvoerden. Dit waren slechts speldenprikken, nooit bedoeld om het ‘veroverde’ land blijvend te bezetten.

……Ervigio en de legitimatie van zijn macht

San Julián de Toledo

……Op 14 oktober 680 valt koning Wamba in een staat van bewusteloosheid en ontvangt hij penitentie, het sacrament dat volgens de praktijk wordt toegepast op iemand die dicht bij de dood stond, maar vanwege de gewoontes van die tijd was hij gekleed is in religieuze habijt en getonsureert in de aanwezigheid van de lekenmagnaten van zijn paleis, dat hem volgens het 6e Concilie van Toledo niet in staat stelde te regeren. Toen hij terugkeerde, bevond hij zich in een toestand dat hij niet meer kon regeren en tekende hij de documenten voor Ervigio die enkele uren later, op de 15e, werden afgekondigd. Ervigio werd gezalfd als zijn opvolger door de metropoliet Julián de Toledo op 21 oktober. De benoeming van een koning door zijn voorganger maakte echter geen deel uit van de verkiezing van de nieuwe monarch, en gezien het feit dat Ervigio met grote haast werd afgekondigd, doet men denken aan een koninklijke intrige, waaraan men nog toevoegt dat Ervigio zelf de bisschoppen van het twaalfde concilie aanspoorde om de feiten bekend te maken. In deze intrige lijkt het erop dat de aarstbisschop van Toledo, die een vriend van Ervigio was, heeft ingegrepen, en in tegenstelling tot de pogingen van Wamba om de zetel van Toledo te verzwakken. Er is echter een hypothese dat Ervigio geen deel uitmaakte van de samenzwering: Doordat Wamba flauwgevallen was maakte de ambtelijke omgeving gebruik van de gelegenheid om hem te onttronen, door hem het sacrament van penitentie en kerkelijke tonsuur te geven. En toen Wamba herstelde, nam hij ontslag van de troon en benoemde Ervigio als zijn opvolger. Als zijn eigen kandidaat, om de plannen van de samenzweerders te verstoren, iets dat de kerk accepteerde. Maar daarmee won Ervigio dus de animo van de samenzweerders die een andere kandidaat zouden hebben gehad, wat de zwakte van de vorst in zijn bewind verklaart en de benoeming van Égica als zijn eigen opvolger verklaard.

12e Concilie van Toledo

……De omstandigheden van zijn troonsbestijging waren voor Ervigio aanleiding om een beleid van grote concessies en onderwerping aan de adel en de bisschoppen te doen: eerst probeerde hij zijn positie op de troon veilig te stellen, en op het 12e concilie in januari 681 bevestigden de bisschoppen de authenticiteit van de documenten die getuigen van het gebruik van de religieuze gewoontes van Wamba, en verzochten ze om de afkondiging van Ervigio als zijn opvolger, en verklaarden ze daarmee de legitimiteit van Ervigio.

……In het 12e Concilie heeft de koning achtentwintig anti-joodse wetten voorbereid, zoals de wetten die verwijzen naar het verplicht doopsel, het verbod op besnijdenis, het verbod op het krijgen van christelijke slaven, het verbod op het vieren van de Joodse feestdagen of het toezicht op ontheemden, hoewel de ongedifferentieerde doodstraf in de wetgeving van Sisebute is afgeschaft; deze snelheid suggereert dat sommige wetten al voor de aftreden van Wamba door Julián de Toledo waren voorbereid.

……Ook het primaat van Toledo werd bevestigd, alle wetten tegen de Joden werden bekrachtigd en de herziening van de Fuero Juzgo werd voltooid, inclusief de afkondiging van een nieuwe militaire wet in deze nieuwe códico. Deze nieuwe wet bekrachtigt een aantal aspecten van Wamba’s wet, maar wijzigt dat waarmee de Kerk het niet eens was in deze nieuwe wet. Bij een invasie moeten de heren met hun klanten en een tiende van de bedienden meekomen, maar de geestelijken blijven vrij van deze dienstplicht.

……13e Concilie van Toledo

……De bewindsperiode van Ervigio is er een van grote kwetsbaarheid en economische crisis, met als gevolg periodes van honger. Dit liep zo hoog op dat op een gegeven moment de bevolking geen belasting meer hoefde te betalen. Dit kwam tot uiting in de Tomo Regio van het 13e Concilie van Toledo.

 • Amnestie aan de edelen en families die hadden deelgenomen aan de Paulo-opstand. Het concilie verzamelde deze maatregel, die tot aan de tijd van Chintila werd uitgebreid tot deze families, met het bevel dat alle bezittingen die zij hadden toen zij deelnamen aan de opstand van Paulo, aan hen werden teruggegeven.
 • De vergeving van achterstallige belastingen die niet konden worden betaald.
 • De uitsluiting van de palatijnse beschuldigingen van horigen en bevrijders.

……Bovendien werd men het eens  met de edelen over het habeas corpus.

 1. Wanneer een proces tegen een edelman wordt gevoerd, bestaat het hof uit edelen van ten minste dezelfde rang.
 2. Het proces moet gegarandeerd onpartijdig zijn, zodat de verdachte de leden van de rechtbank kan aanspreken.

……Er worden ook maatregelen genomen die de positie van de koninklijke familie ten goede komen: het huwelijk van zijn dochter Cixilo met een neef van Wamba, Égica genaamd, die zich ertoe verbindt de familie van Ervigio te verdedigen toen hij koning was. De raad heeft dit huwelijk geratificeerd.

……In de laatste jaren van het bewind is bekend dat in 683 een afgezant van Paus Leo II arriveerde om te garanderen dat de Visigotische Kerk zich zou houden aan de beslissingen van het Derde Concilie van Constantinopel (d.w.z. de veroordeling van het monotheïsme als ketterij). Dit hield in dat Christus slechts één natuur had, omdat de orthodoxie zei dat Christus een menselijke en goddelijke natuur had. Deze documenten werden naar de verschillende bisdommen gestuurd waar de regionale raden werden gehouden. Julián stuurt naar Rome de verontschuldiging van het geloof waarin de Visigotische Kerk deze beslissingen onderschrijft.

……Opvolging van Ervigio

……Door de zwakte van de vorst, de conflicten met de adel en om vergeldingsmaatregelen tegen zijn familie te vermijden, trouwde hij zijn dochter Cixilo met Égica, een magnatenfamilie van Wamba, die aan het hoofd stond van een vijandige adellijke clan. Omdat Ervigio niet kon verwachten dat een van zijn zonen op de troon kon blijven zitten, was het huwelijk van Cixilo en Egica een manier om de twee families met elkaar te verzoenen. Om te voorkomen dat zijn kinderen dakloos zouden achterblijven als hij verdween, zwoer hij aan Égica om de bescherming van de koningin en haar kinderen te garanderen.

……In 687 roept Ervigio, die zich dodelijk ziek voelde, Égica uit tot zijn opvolger op 14 november en op 15 november ontvangt hij de penitentie en bevrijdt de magnaten van hun gehoorzaamheid zodat ze de nieuwe koning naar Toledo kunnen vergezellen.

……Égica

14e Concilie van Toledo

Koning Égica, regeerde van 687 tot 702/703.

……De nieuwe koning probeerde de positie van zijn politieke familie te verzwakken om te voorkomen dat zij zich als zijn rivalen zouden voordoen, maar hij wilde ook de adellijke sector van de adel die door Ervigio was bestreden, aantrekken en hun de eigendommen teruggeven die Ervigio van hen had geconfisqueerd en aan zijn kinderen had uitgedeeld. 11 mei 688 huldigde de koning het 15e Concilie van Toledo in om zich te bevrijden van de eed die hij in Ervigio had afgelegd om de koninklijke familie te beschermen. De koning stelde de bisschoppen het dilemma voor tussen de eed die aan Ervigio werd afgelegd om Ervigio’s familie te beschermen, en de eed die hij aan Ervigio moest afleggen, voordat hij koning werd, met betrekking tot het recht voor het volk. Égica betoogde dat beide eden onverenigbaar waren en dat Ervigio mensen ten onrechte had veroordeeld en bezittingen van hen had afgenomen om deze aan zijn eigen familie te schenken, maar dat het ongedaan maken van dit onrecht schadelijk was voor de familie van Ervigio, en hij stelde voor deze onrechtvaardigheid ongedaan te maken. Hij verzocht hen ook om de maatregelen die in het 13e Concilie van Toledo waren overeengekomen met betrekking tot de bescherming van Ervigio’s familie in te trekken. Het 15e Concilie van Toledo had niet het verwachtte succes om de familie van zijn vrouw te schaden, want hoewel de bisschoppen oordeelden dat het publieke belang boven dat van een gezin stond, betekende dit niet dat het gezin van de vorige koning onbeschermd moest blijven. Met betrekking tot de intrekking van de bescherming van de familie van Ervigio die was goedgekeurd in het 13e concilie, gaven de bisschoppen aan dat een dergelijke bescherming niet kon voorkomen dat er gerechtigheid zou plaatsvinden als er schuld was aan misdaden.

……Er is nog een ander probleem met het episcopaat dat tegen sommige geschriften van San Julián en andere auteurs getuigt. Julián stuurt wijzigingen van deze geschriften naar Paus Benedictus II en vervolgens naar de keizer van het Oosten die er zijn goedkeuring aan zou geven.

……Égica wachtte daarop geduldig op de dood van de aartsbisschop van Toledo, Julián de Toledo, om de familie van Ervigio alsnog schade te berokkenen, en in het 3e Provinciale Concilie van La Tarraconense, die in november 691 in Zaragoza werd gehouden, werd de weduwe van Ervigio in een klooster opgesloten, dat een gedeeltelijke terugnam van wat er in het 13e Concilie was afgesproken, waarin de weduwe-koningin geen tweede huwelijken mocht aangaan, maar daarmee verzekerd was van de garantie dat ze niet gedwongen was om tot het kloosterleven te worden gedwongen. Op deze manier verzekerde de regerende vorst de stabiliteit van de macht door de verheerlijking van een andere nobele factie te voorkomen in het geval dat de weduwe-koningin kon hertrouwen.

……De fase van opstanden: Suniefredo en Sisberto

……De maatregelen tegen de familie van Ervigio zouden  kunnen leiden tot een machtige sector van adel en geestelijkheid tegen hem. Het was in deze context dat Egica te maken kreeg met een samenzwering om hem te vermoorden en daarmee te troon te ontnemen. Er is één munt op naam van Suniefredo bewaard gebleven waaruit blijkt dat de samenzweerders een tijdje de controle over Toledo hadden. In mei 693 riep de koning het 16e Concilie van Toledo bijeen om de maatregelen tegen de aartsbisschop van Toledo, Sisberto, te bekrachtigen, die de koning, Suniefredo, in Toledo zou hebben gezalfd, en zijn ontslag zou sanctioneren zodat deze volgens een canonieke procedure zou worden bestraft. Uit de notulen van de ondertekenaars blijkt dat het palatijnse personeel na de samenzwering is vernieuwd. Onder de samenzweerders verschenen familieleden van koning Ervigio zoals koningin Liuvigoto, maar het lijkt erop dat dit een truc van Égica was om de familie van Ervigio te liquideren; bovendien greep de koning, politiek gezien, in om loyalisten te vinden in de bisdommen van Toledo, Sevilla en Braga, dat werd goedgekeurd in het 16e Concilie.

……Het vonnis van Sisberto werd opgenomen in de beschrijving van het 16e Concilie van Toledo: anti-joodse politiek, herstel van kerkelijke discipline, goede gewoonten, samenzwerende handelingen, enz.

……De raad heeft de wetgeving tegen de Joden geactualiseerd, wat zich vertaalde in effectieve wetgeving:

 1. Joden zijn beperkt tot commerciële vrijheid.
 2. Joden is de toegang tot de cataplus of de lonja de contratación ontnomen (een soort douanekantoor waar goederen uit het buitenland aankomen).
 3. Handel tussen joden en christenen is verboden, ze mochten alleen handelen met mensen met van hun eigen religie.
 4. Als ze zich tot het christendom bekeerden, zouden ze gelijk zijn aan de christenen.
 5. De Joden betaalden een integrale vergoeding die op de Hebreeuwse gemeenschappen viel. Dit betekent dat als de ene Jood zich tot het christendom bekeerde, de andere Joden hun belasting verhoogd zagen worden.
 6. De bekeerlingen zouden van deze belastingen worden vrijgesteld, zodat de belastingdruk voor de overgeblevenen steeds zwaarder werd.

……Égica vroeg om bevestiging van de maatregelen tegen eenieder die tegen de koning samenspande. Toekomstige samenzweerders zouden verboden worden om een paleisachtige functie te bekleden, wat ook van toepassing zou zijn op hun nakomelingen. Ze zouden als het ware slaaf van de Schatkist worden en hun bezittingen zouden in beslag worden genomen en ter beschikking van de koning gesteld worden. Dit gelde ook voor bisschoppen die samenzweerden tegen de koning. Bovendien nam de koning een wet aan om zijn koninklijke macht te versterken, waarbij hij elke eed verbood die niet naar de koning of de gerechtshoven ging. Zo probeerde hij te voorkomen dat de banden tussen de edelen van hetzelfde niveau waren als die met de koning.

……Het habeas corpus werd aangepast, oftewel ingekort, de samenzweerders hadden er geen recht op. Dat wil zeggen, een edele die samenzweerde had geen recht meer om berecht te worden en werd schuldig bevonden aan een misdaad van hoogverraad:

 1. Wanneer een koning wordt gekozen, zullen de leden van de heersende klasse persoonlijk de eed afleggen (om te voorkomen dat sommigen beweren dat zij de eed niet hebben afgelegd).
 2. Als iemand niet kon gaan om de eed af te leggen, zou de koning vertegenwoordigers sturen om de eed af te nemen.
 3. Er wordt bepaald dat de vrijgelaten bevrijders door de koning worden opgenomen in het leger, in het geval van een militaire mobilisatie.
 4. Ook de fiscale ambtenaren werden in de groepen opgenomen die zo nodig ten strijde moesten trekken.

……Het 17e Concilie van Toledo: waarin de Joodse vervolging extra werd aangescherpt

……In 694 werd in de basiliek van Santa Leocadia het 17e Concilie van Toledo gehouden. Hier werden onder andere de volgende nieuwe anti-joodse wetten geratificeerd en afgekondigd:

 1. Joden die zich niet bekeerden zouden tot slavernij worden gedwongen.
 2. De Joodse gemeenschappen zouden worden geëlimineerd en verspreid over het hele schiereiland.
 3. De kinderen van de Joden, zouden als ze zeven jaar waren, aan een christelijk gezin worden gegeven om in het christelijk geloof te worden opgevoed.
 4. De christelijke dienaren zouden het land van de Joden overnemen en dezelfde belastingen betalen als de Joden.

……Dit zou niet gelden voor de Joden van Narbonne omdat zij de Visigoten economisch hielpen tegen de Franken, naast het feit dat zij een meerderheid van de bevolking vormden, zodat zij een gevaar konden vormen in mogelijke bondgenootschappen met de Franken. Bovendien had Gallia Narbonense te lijden gehad onder een reeks van plagen, dus als de Joden uit dit gebied werden gegooid, zou dit gebied ontvolkt raken.

……Deze reeks anti-joodse wetten zal in de toekomst de samenwerking van de Joden met de moslims bij de verovering van Spanje uitlokken.

……Gezamelijk bewind van Égica en Witiza

Witiza, zoon van ëgica en Cixilo, koning van de Visigoten tussen 700 en 710/711.

……Égica had een zoon, Witiza geheten. De Crónica de 754, stelt vast dat Witiza in het jaar 698 geassocieerd werd met de troon, maar er is een hedendaags document dat aangeeft dat Witiza geassocieerd werd met de troon aan het einde van 693 of in 694, wat bevestigd wordt door het totale aantal munten dat geslagen werd in verhouding tot andere regeerperiodes van de 7e eeuw. Dit zou dus het gevolg zijn van Suniefredo’s rebellie om de troon voor zijn familie veilig te stellen en te monopoliseren tegen andere kandidaten.

……De Chronica regum Visigothorum stelt vast dat Witiza op 15 november van het jaar 700 was gezalfd, waaruit blijkt dat Witiza in dat jaar de leeftijd bereikte om niet onder een voogdijschap te te worden gezet, dat wil zeggen rond de veertien jaar oud was. En dan is het mogelijk dat Witiza de zoon was van Égica’s huwelijk met Cixilo. Daarentegen, zijn er auteurs zoals Julia Montenegro en Arcadio del Castillo die vaststellen dat Witiza veertien jaar oud zou zijn geweest aan het begin van de co-regentschap tot 694, zodat de zalving in het jaar 700 een echte co-regering zou hebben gegenereerd. Dit kan worden gezien als een bewijs dat hij niet de zoon van Cixilo was, want als Witiza de zoon van Cixilo was geweest, zou er geen oppositie tussen de twee families zijn geweest en werd de zalving van Witiza voorgesteld als een manier om de steun van de geestelijkheid te garanderen tegen een mogelijke oppositie tegen deze opvolging.

……De co-regentschap was een turbulente periode, aldus de Kroniek van 754, die aangeeft dat het Visigotische koninkrijk een pestepidemie heeft ondergaan, waarvoor de koningen rond 701 Toledo moesten verlaten. En rond 700 waren er campagnes van de Aquitanië op Narbonense die mogelijk Carcassonne veroverden. De Cronicon Pacense stelt dat er tijdens het bewind van Égica en Witiza militaire confrontaties waren tussen Visigoten en Byzantijnen, die samenhingen met de zwakte van de keizers Leoncio en Tiberio III Apsimaros in de verdediging van Afrika. Het is bekend dat tijdens dit gezamenlijke bewind een Byzantijnse vloot de kusten van Zuid-Hispania aanviel en werd verworpen door een edelman genaamd Teodomiro, waaruit kan worden afgeleid dat dit dezelfde  was geweest die in 713 het Teodomiro-pact overeenkwam met de moslims. De datum van deze gebeurtenis is twijfelachtig: Roger Collins geeft aan dat het mogelijk tijdens de expeditie van keizer Leoncio tussen 697-698 gebeurde om Carthago van de Arabieren terug te winnen, of misschien aan het einde van het bewind van Witiza.

……Er is geen verslag van de dood van Égica, de laatste vermelding komt voor in een wet die eind 702 werd uitgevaardigd, maar misschien dat het in 703 gebeurde. Zijn zoon Witiza bleef als enige koning.

 

Het einde van het Visigotisch Hispania


……Witiza

……Witiza (703-710) volgde zijn vader op een rustige wijze op. De Asturische kronieken, geschreven rond het jaar 900, zijn anti-Witiza omdat ze deze koning de schuld geven van de politieke en morele decadentie die de ondergang van het koninkrijk veroorzaakte. Aan de andere kant werd door de Mozarabes van de 8e eeuw het bewind van Witiza gekenmerkt als een goede tijd.

……Na de dood van Égica werd het 18e Concilie van Toledo bijeengeroepen tussen de jaren 702-703, maar de notulen zijn iet bewaard gebleven, omdat de Arabische verovering het proces van de bijeenkomst beëindigde, waardoor de akten van het 18e Concilie niet op tijd aankwamen om opgenomen te worden. Aangezien de akten van het Concilie van Córdoba van 839 bewaard zijn gebleven, kan het ontbreken van de akten te wijten zijn aan een bewuste actie. Aangezien de Crónica de Alfonso III aangeeft dat hij de geestelijken dwong om te trouwen, kan dit een aanwijzing zijn dat het 18e Concilie de teksten van het Concilie Quinisexto (692), verworpen door de Kerk van Rome (teksten waarin werd aanvaard dat de geestelijke trouwden), had goedgekeurd.

……De Crónica mozárabe (Mozarabische Kroniek) van 754 toont een meer verzoenend karakter van Witiza in tegenstelling tot het autoritaire karakter van Égica. In die zin geeft de Kroniek aan dat het een brede amnestie verleende aan diegenen die door zijn vader waren veroordeeld, het Oficio Palatino (ambtenarenapparaat), dat een groot verlies had geleden door samenzweringen zoals dat van Suniefredo en Sisberto, het herstellen van de aanklacht en de in beslag genomen eigendommen van de gestripte personen, ook het compenseren van de ballingen en verbrandde hij publiekelijk de verklaringen over schulden aan de schatkist die onder gebruik van geweld waren ondertekend. Hij gaf ook de eigendommen terug aan de schatkist, die Égica als persoonlijk bezit had genomen, waarbij hij onderscheid maakte tussen persoonlijke bezittingen van de koning en die van het ambt. Er kan worden aangenomen dat deze maatregelen ten gunste van de adel die door Égica werden nagestreefd, tijdens het 18e Concilie konden zijn aangenomen.

……Het is ook bekend dat er tijdens het bewind van Witiza hongersnood heerste door slechte oogsten in de jaren 707 en 709, en een grote epidemie van pest heerste. En dat de Còdigo de leyes (Wetboek) werd uitgebreid, wat kan worden begrepen als een teken van politieke zwakte.

……Er is geen verslag van zijn dood of iets over de omstandigheden van zijn opvolging, hoewel kan worden afgeleid dat het niet vredig is verlopen. Volgens de Chronicle Regum Visigothorum eindigde het bewind van Witiza in 710, terwijl de Mozarabische Chronicle het in 711 plaatste. Het wordt algemeen aanvaard dat het bewind van Witiza eindigde toen hij stierf. En dat was, als hij een zoon van Cixilo was, tussen de 25 en 30 dertig jaar. Maar als wordt aangenomen dat Witiza niet de zoon van Cixilo was maar van een eerder huwelijk van Égica, dan zou hij relatief oud kunnen zijn.

……Rodrigo en Ágila II

De visigotische koning Rodrigo.

……Van de volgende koning, Rodrigo, lijkt het er volgens de Crónica mozárabe op dat hij met geweld de troon in beslag nam met de steun van een aanzienlijk deel van de aristocratie, die de seculiere en kerkelijke elite van het koninkrijk vormde, die tussenbeide kwam in de verkiezing van de koning. Volgens dit verhaal zou Witiza omvergeworpen en waarschijnlijk gedood zijn. Als hij aan natuurlijke oorzaken was gestorven en Rodrigo was gekozen, zou de conflictsituatie zich niet hebben voorgedaan, hoewel het zou kunnen zijn dat Witiza aan natuurlijke oorzaken stierf en dat Rodrigo was opgestaan om te voorkomen dat Witiza’s familieleden er een aanwijzen van zijn leden aan de troon. Deze staatsgreep leidde uiteindelijk niet tot een overeenkomst onder de aristocratie. Rodrigo’s troonsbestijging veroorzaakte interne conflicten die plaatsvonden op het moment dat de Arabieren waren begonnen de bevolking in het zuiden van het Iberisch schiereiland aan te vallen. De adellijke elite zou verdeeld zijn geweest en net als bij de opvolging van Chindasvinto in 653 en Recesvinto in 672, was er een regionale opstand van gebieden die Rodrigo’s gezag niet erkende, dus is het mogelijk dat Rodrigo de verdeling van het koninkrijk met Aquila II in het noordoosten onder ogen had moeten zien, aangezien de munten geslagen in naam van Aquila uit het noordoosten van het koninkrijk komen – van Narbonense en Tarraconense – zonder dat er sprake is van een geografische overlap met de munten die in naam van Rodrigo werden geslagen.

……Terwijl de Arabische kronieken het bestaan van één enkele Arabische inval aangeven, geeft de Mozarabische Kroniek van 754 aan dat de Arabieren een reeks invallen uitvoerden toen Rodrigo het offensief tegen hen ondernam. De situatie van de strijd is niet duidelijk, Isla Frez geeft aan dat het Visigotische leger de route van Córdoba naar de baai van Algeciras heeft gevolgd, dat Sevilla heeft gemarginaliseerd, waarvan de Kroniek van Abu Bakr Ibn Umar Al-Qutiyya aangeeft dat er verwanten van Witiza waren en waar Rodrigo geen steun verwachtte te vinden. Het is te zien dat het resultaat van de slag bij Guadalete in juli 711 werd bepaald door een verraad, dat een desertie in de Visigotische rangen veroorzaakte. Hoewel er in deze kronieken verder niet wordt aangegeven wie of wat dit verraad veroorzaakte. Het verraad van de koning komt niet alleen voor in de Mozarabische Kroniek, maar ook in de Arabische, wat kan worden bevestigd in de zin dat Rodrigo niet zou hebben besloten om tegen de Arabieren te vechten als hij geen numeriek en logistiek voordeel had gehad, vandaar dat het eindresultaat de vrucht van het verraad zou zijn geweest. Gezien het feit dat Rodrigo op een conflicterende manier toegang tot de troon had verworven, tegen de belangen in van Witiza’s familie, en hij nog steeds zijn gezag niet zou hebben laten gelden, en dat er in het Visigotische leger edele zouden zijn die kozen voor de familie van Witiza, die deze koning tijdens de strijd verlieten en zo deze laatste ramp hebben veroorzaakt. De bedoeling van de verraders zou zijn dat de koning zou worden geëlimineerd of sterk verzwakt, zodat zij de macht zouden kunnen grijpen, en was het dus niet de bedoeling om het koninkrijk aan de indringers over te dragen, maar om op slinkse wijze een andere koning te krijgen. Maar hun plan verliep niet zoals ze hadden verwacht en ook zij zouden ten onder gaan, maar het is niet bekend of dit in die strijd was of kort daarna.

Koning Don Rodrigo die zijn troepen aanvoerd tijdens de slag om Guadalete. door Bernardo Blanco, 1871 (Museo del Prado, Madrid)

……Het resultaat was de volledige vernietiging van het Visigotische leger en de dood van de vorst zelf. De dood van de koning en de elite van het hof, zowel de aanhangende partij als de tegenstanders van Rodrigo, het verlies van de hoofdstad, verlamde het politieke systeem. De overige regionale adel onderwierp zich aan de indringers door te onderhandelen over het behoud van hun politieke en economische status.

……Het einde van het bewind van Agila II kan worden gedateerd aan de Arabische overwinningen in de Ebro-vallei en in Zaragoza, dus kan worden afgeleid dat hij stierf tijdens het gevecht. Na zijn dood werd Ardon tot koning gekozen. In 716 staken de Arabieren geleid door de walí Al-Hurr de Pyreneeën over en vielen Narbonense binnen, de campagne werd voortgezet door zijn opvolger As-Samh, die uiteindelijk in 720 de verovering van de Narbonense voltooide. Het is mogelijk dat Ardon tijdens de strijd omkwam.

……Oorzaken van het verdwijnen van het Visigotische koninkrijk

……Maar om het uiteenvallen van het Visigotische koninkrijk te verklaren, moet rekening worden gehouden met andere aspecten, zoals: de ontwikkeling van feodale instituties, de toename van de clientèle (burgerij) en de verschijning van een sterke militaire oligarchie met een familiaal karakter waarmee de koning vaak geconfronteerd wordt. Er is een afwisseling van repressie en amnestie in de laatste regeerperiodes die tot een sterke sociale en politieke instabiliteit heeft geleid. Daarnaast is er een staat van demoralisatie van de samenleving die wordt weerspiegeld in de militaire wetten van Wamba. Belastingamnestieën hekelen ook een precaire economie voor een groot deel van de bevolking. De toename van zelfmoorden, de problemen met de bisdommen, door het gebrek aan moraal en de benoeming van Germaanse bisschoppen.

……Ook de economische oorzaken zijn belangrijk om de verovering te verklaren: dit leidde tot het verdwijnen van de langeafstandshandel, die niet alleen te wijten was aan de bezetting van Noord-Afrika door moslims, maar ook aan de harde anti-joodse politiek (de Joden waren de belangrijkste controleurs van de handel).

……Al deze factoren hebben ertoe geleid dat het Visigotische koninkrijk zich in een situatie van interne zwakte bevond die de mosliminvasie in de hand werkte.

 

De Instellingen van het koninkrijk


……De Visigotische monarchie was een militaire monarchie die zou worden begiftigd met bevoegdheden, gebruik makend van een reeks kanalen om de koninklijke macht te versterken. Het was niet patrimoniaal, want er was geen koninklijke dynastie. Koningen werden traditioneel benoemd bij acclamatie van de legers. Dat evolueerde, en vanaf een bepaald moment is er een keuze die zich beperkt tot één familie, die van de Balthos. Het grootste deel van de adel is verbonden met deze familie, dus de keuze viel op de adel, en de uitverkorene binnen de familie zal als koning worden geprezen. Zij leggen zich met geweld op binnen de verschillende Visigotische afstammingen; zij die al aan de macht waren, terwijl ze regeerden, proberen zich te bestendigen met de figuur van de metgezel van de troon, gewoonlijk in het voordeel van hun kinderen, die hem bij zijn dood zullen opvolgen. Dit is het gevolg van het ontbreken van een erfelijke monarchie.

……De Visigotische monarchie was ook niet absoluut, hoewel zij het wel beweerde te zijn, noch theocratisch, ondanks het feit dat koningen Gods vertegenwoordiger op aarde werden. Ze versterkten hun macht door zich te voorzien van militaire attributies, het juridische karakter (zij waren de maximale vertegenwoordiging van de gerechtelijke macht), de bestuurlijke macht, de hoofden van de besturen, … en deden zich voor als ware staatshoofden.

……Ook proberen ze er anders uit te zien dan de rest van de bevolking, met een reeks symbolen die lijken op die van de Byzantijnse keizers: paarse mantel, zwaard, scepter, spandoek, kroon…. Het belangrijkste symbolische element was de “Unción Regia” (Koninklijke Zalving), die voorafgaat aan de Joodse koningen en betekent dat de koningen door God zijn uitverkoren.

……Koningen krijgen het semi-sacrale karakter van de door God gekozen profeten, de monarchie werd heilig verklaard, zij zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. De Kerk zal handelen door de monarchie een karakter te geven dat het regime versterkt. Een voorbeeld van een gezalfde koning kan dat van koning Wamba zijn.

……Aangezien er geen dynastieke relatie is, geeft deze figuur hen enige stabiliteit. De verdeling van de adel en hun voortdurende confrontaties vormden echter een voortdurende belemmering voor de ontwikkeling van de monarchie.

……De overheid

……De Visigotische monarchie probeert een centralisatie uit te voeren, met de figuur van de koning als maximale exponent. De koning wordt in zijn overheidstaken bijgestaan door een particuliere raad, namelijk het Officium pallatium, dat wil zeggen, grote magnaten van koninklijk vertrouwen. Zij zullen helpen bij de taken van de overheid, zowel de bestuurlijke zoals die van het koninklijk huis, het patrimonium, het leger….

……Er zijn twee politieke assemblees:

 • Aula Regia. Predikanten en leken van Hispano-Visigoten wonen een bijeenkomst bij in Visigoth Toledo. Codex Vigilanus.

  Aula Regia: het is seculier van aard. Raad van ouderlingen die samenwerkten met militaire leiders en koningen. Het was de vervanging van de oude Visigotische Senaat. Er waren de hoge ambtenaren van het hof, hertogen en graven (territoriale heersers) en directe vazallen van de koning. Als de relatie niet werd ondersteund door een publieke zaak, zullen de koningen een eed van trouw eisen van alle vrije mannen. De notebelen waren speciaal gekwalificeerde personages, die handelden met speciale juridische bevoegdheden, en die als zodanig het Hof van Justitie vormden. Toch had de Aula Regia een adviserend karakter, zodat de koning niet verplicht was zijn beslissingen te nemen. Het was een voorrecht om deel uit te maken van de Aula Regia.

 • Concilio: het was kerkelijk van aard. Het heeft de belangrijkste religieuze autoriteiten bijeengebracht en na de bekering tot het katholicisme van Recaredo zal het tot op zekere hoogte in handen van de koningen blijven, terwijl ze tegelijkertijd een politieke dimensie krijgen, aangezien de koningen de bijeenroeping van de concilies en het presidentschap en de inauguratie van dezelfde concilies aan zichzelf toeschrijven. In deze vergadering worden de onderwerpen die moeten worden benaderd, de zogenaamde Tomus Regio, aan de orde gesteld.
  Sommige vertegenwoordigers van de koningen zullen aan de concilies deelnemen. De besluiten die worden behandeld, moeten worden geratificeerd en krijgen vanaf dat moment de rang van recht. Deze concilies zullen soms door edelen worden gebruikt om de macht van koningen te ontnemen, zoals het geval is bij het 4e Concilie van Toledo, waarin de gekozen monarchie wordt uitgeroepen.

……De Rechten

……Het probleem is fundamenteel, het recht van de Visigoten heeft het probleem van zijn geldigheidsduur. Vanaf 418 heeft het recht een dubbele persoonlijkheid, aangezien er twee populaties op hetzelfde grondgebied naast elkaar bestaan. De Hispano-Romanen werden geregeerd door het Romeinse recht en de Visigoten, die de dominante minderheid vormden, door het Germaanse recht.

……Het eerste verschil was dat het Romeinse recht is geschreven en dat het Visigotisch recht een gewoonterecht was en dit dus inferieur was aan het Romeinse recht. In de eerste fase tot 466, toen de Visigoten Rome vergaten, kwam alle wetgeving voort uit een ondergeschikte macht die afhankelijk was van Rome, aangezien de Visigotische koning representatief was voor het Rijk.

……De wetten in deze periode van de Visigotische volkeren werden gemaakt in de vorm van een decreet, maar dat was niet nieuw, omdat de Romeinse wet ook door de vertegenwoordigers in de Romeinse provincies edicten had uitgevaardigd. Het waren de praetors die deze wetten in tijd en ruimte beperkten.

……Voorbeelden van deze edicten zijn de Edictos de Teodorico I en Teodorico II en de Romeinse Código Teodosiano , Leyes de Valentiniano III en andere wetten die de Nuevas Leyes werden genoemd; er waren ook de iura die wetten van de Romeinse magistraten waren.

……Deze twee soorten wetten bestaan naast elkaar tot de Eurico de troon betrad (466-484), die de Código de Eurico afkondigde, die bestond uit 400 hoofdstukken en die een samenvatting waren van de Romeinse wetten en de Visigotische gewoonterechten. De afkondiging van de code vond plaats met de breuk van de foederati van de 418 die in de juridische context een reeks feiten uitlokt:

 • De aanvaarding van nieuwe Romeinse wetten was verlamd.
 • De Visigotische koningen deden een poging om de wetten op hun grondgebied te legitimeren.
 • Er werd een poging gedaan om de wetten en de iura te herenigen.
 • Er werden pogingen ondernomen om het Romeinse recht af te schaffen en het Germaanse recht in te voeren.

……De volgende stap werd genomen in de tijd van Alaric II (506), die het Breviario van Alarico of Lex Romana Visigothorum uitvaardigde, dat een algemeen karakter had voor zowel de Romeinen als de Visigoten. Voor de inhoud neemt het de Codex Teodosiorum en een aantal iura.

……Dit is de Romeinse code bij uitstek, omdat deze duidelijk aangeeft wat de straffen zijn in het geval dat de dader een Visigoth of een Romein is. Maar de invoering van deze code heeft niet geleid tot de intrekking van de Eurico Code. Na de afkondiging van deze code werd de Codex Revisus, uitgevoerd door Leovigildo, afgekondigd.

……Het wetgevingsproces kende de volgende stappen:

 • De uitvaardiging van de wet.
 • Ondertekening van de wet door de koning of kanselier.
 • De wet is bij edict uitgevaardigd en in het openbaar bekendgemaakt; zonder dit was de wet niet geldig. De taal waarin de wetten werden geschreven was Latijn.
 • De oorspronkelijke wet werd bewaard in de koninklijke schatkist.

……Tot slot moet worden gezegd dat de Visigotische wet niet is geïnterpreteerd, maar letterlijk was overgenomen.

 

Bevolking


……De Visigoten vormden een minderheid binnen de massa van de Spaans-Romeinse bevolking. De verhouding is moeilijk vast te stellen en wordt zonder zekerheid geschat op 200.000 Visigoten tegen acht tot negen miljoen Hispano-Romans, volgens Claudio Sánchez-Albornoz. Volgens Ramón de Abadal zou de aristocratisch-militaire oligarchie in het Visigotische Iberische koninkrijk in handen zijn van zo’n 1.500 families, of 7.000 tot 10.000 mensen.

 

Naar boven

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Siglo VI| oldid=118678189| datum=20191014| laatst bijgewerkt20191014}}
{{Bronvermelding Historiek|Visigotisch Spanje| https://historiek.net/visigotisch-spanje/72769/}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Reino visigodo de Toledo| oldid=120084343| datum=20191014| laatst bijgewerkt20191014}}