Keltiberiërs

Keltiberiërs (8ste tot 2e eeuw v. Chr.)

De term Keltiberiërs groepeert een reeks pre-Romeinse Keltische of Keltische volkeren die leefden vanaf het einde van de Bronstijd (ca. 13e eeuw v. Chr.), tot de Romanisatie van Hispania (2e eeuw v. Chr. tot 1e eeuw), het gebied van het Iberisch schiereiland dat door de klassieke bronnen Celtiberia wordt genoemd. Het is moeilijk om specifieke gebieden en grenzen toe te wijzen aan deze samensmelting van volkeren vanwege de schaarse historische documentatie die bestaat en het aantal hypotheses dat wordt gesuggereerd door de gevonden archeologische overblijfselen. De definitie van het Celtiberisch is in de loop van de geschiedenis veranderd, maar momenteel worden ze meestal beschouwd als Celtiberische Arevacs, Titos, Bellos, Lusones en Pelendones, en verder ook als Vacceos, Carpetans, Olcades en Lobetanos.

Wat u interesseert:

Ook is het moeilijk vast te stellen hoe Keltische invloeden de eerder aanwezige inheemse bevolking bereikten tijdens de bronstijd. De resulterende materiële cultuur is duidelijk te onderscheiden van Centraal-Europese Keltische modellen (Hallstatt- en La Tène-cultuur). Rond de 3e eeuw v. Chr. begon een proces van vorming van grotere stedelijke kernen, ten nadele van de kleine versterkte nederzettingen die de Celtiberianen tot dan toe bewoonden. Kort daarna nemen ze de Iberische schrifttekens over en laten inscripties op munten en documenten in Keltiberisch schrift achter. Zowel de inscripties in het Keltiberische schrift als die in het Latijnse schrift documenteren de Keltiberische taal als een Keltische taal.

Aan het begin van de 2e eeuw v. Chr. kwamen ze in contact met de mediterrane machten en werden beschreven door historici zoals onder meer Claudius Ptolemaeus, Strabo, Marcus Valerius Martial of Titus Livius. De Romeinen beschouwden ze als een mengeling van Kelten en Iberiërs, waardoor ze zich onderscheiden van hun buren, zowel van de Kelten op het plateau als van de Iberiërs aan de oostkust. 

Op dit kaartje zien we het Kelt-Iberische gebied met daarin gekleurd de verschillende volkeren.

Gegevens
Etnische wortels Indo-Europese
Keltische
Keltiberische
Taal Keltiberisch
Keltische steden Numantia
Termes
Contrebia
Belaisca
Calagurris
Clunia
Segóbriga
Segontia
Uxama
Lutia
Nertobriga
Segeda
Lanka
Centobriga
Contrebia
Leukade

Regio Celtiberia
Corresponderend met huidige comunidades La Rioja
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Aragón

Gerelateerde volkeren Arevacos
Pelendones
Belos
Titos
Berones
Lobetanos
Lusones

Plinius de Oudere bevestigt dat de Kelten van Iberia zijn geëmigreerd van het grondgebied van Celtici Lusitania, dat hij lijkt te beschouwen als de oorspronkelijke zetel van de hele Keltische bevolking van het Iberisch schiereiland, inclusief de Keltiberiërs, op het gebied van de identiteit van de heilige riten, de taal en de namen van de steden.

Na het organiseren van een hard verzet (Celtiberische Oorlogen) werden de Celtiberische volkeren in de 2e en 1e eeuw v. Ch. geromaniseerd. In het kader van de Sertoriaanse oorlogen vonden de laatste formele incidenten van de opstand plaats. De Kelten hadden geen schrift, zij gingen het alfabet van de Iberiërs gebruiken. Hun religieuze overtuigingen werden gekoppeld aan Keltische godheden en begrafenisrituelen, zoals begrafenissen in een crematie-necropolis.

Keltische oorsprong en migraties naar het Iberisch schiereiland


Over het ontstaan van deze Keltische volkeren en de mate van betrokkenheid bij de inheemse bevolking zijn er punten van geschil onder de geleerden.

De klassieke aanname

De klassieke hypothese, bijvoorbeeld, verdedigd door P. Bosch Gimpera, stelt de vorming van de Keltiberische cultuur vast met de komst van verschillende Keltische invasies uit Midden-Europa:

   • Een eerste golf Kelten, onder de druk van de Illyriërs, trok tussen 900 en 650 v.Chr. door de oostelijke Pyreneeën.
   • Een tweede golf trok door de westelijke Pyreneeën, op drie verschillende tijdstippen:
     • Westfaalse Keltische groepen: de Celsiërs, Censi of Cempsis, rond 650 v.Chr. onder druk gezet door andere volkeren, die zich in drie grote groepen verdeelden. De eerste groep vestigde zich langs de Ebro, een andere groep passeerde de Pancorbo-kloof in de richting van de hoogvlakte (Numantia cultuur) en een derde groep die de lagere Taagvallei, Portugal en zelfs Extremadura (de Vetones) bezette en zich met de Tartessische cultuur vermengde.
     • Rond 600 v.Chr., onder druk van Germaanse volkeren trokken de Saefes of Seves (een Keltisch volk, afkomstig uit de Duits-Tsjechische regio, van de Hallstatt-cultuur) naar de westelijke Pyreneeën, op weg naar de westelijke vlakten van de Meseta Norte. Onder druk van de Belgen trokken sommige van deze stammen naar Galicia en andere naar de gebieden van Salamanca, Extremadura (Betones) en Teruel (Turones).
     • De Belgae (Kelten van de Nederrijn en de Moezel) vertrokken rond 600 v. Chr. en kwamen rond 570 v. Chr. op het schiereiland aan en vestigden zich tussen de Ebro, de Pyreneeën en de Cantabrische Zee: Vesiones, Autrigones, Caristians, Nerviones, Vacceans, enz. Vervolgens zijn, volgens deze hypothese, de Belos en Titos de rivier de Jalón afgedaald en hebben zij de Lusones, die geen Kelten waren, keltisch gemaakt. Pokorny geeft met deze theorie toe dat nieuwe Keltische elementen in Iberië zijn aangekomen na de Belgae in de 3e eeuw v. Chr.

Hypothese volgens de taalkunde

Een deel van de Keltische bevolking is afkomstig uit Midden-Europa, omdat het Keltisch een op afstamming gebaseerde taal is die is afgeleid van het proto-Keltisch, maar die wel door andere talen is beïnvloed. Naast het Keltische element en het inheemse Hispanic-element konden de Keltiberiërs bijdragen ontvangen van andere Europese bevolkingen.

Er bestaan verschillende mogelijkheden en veel van deze aannames zijn grotendeels verlaten vanwege de moeilijkheid om sprekers van hypothetische talen zoals Oud-Lligurisch, Sorothaptisch, Illyrisch of zelfs Oud-Europees te identificeren (al deze talen zijn voorzichtig geïdentificeerd om redelijk gelokaliseerde plaatsnamen te verklaren, maar het is aannemelijk dat ze overeenkwamen met gedefinieerde etnische groepen). Onder deze Indo-Europese elementen, die vaak worden genoemd in verband met de oorsprong van de Keltiberiërs, zijn:

    • Een Ligurische hypothese, (Het Ligurisch is een taal die werd gesproken door de Liguriërs, een volk dat in noordwest Italië en zuidoost Frankrijk woonden) voor sommigen zou het oud Ligurisch het meest oude Indo-Europese substraat in het Westen zijn, voor anderen zou het de hypothetische paleohispanische taal zijn. Sorothaptisch is een naam bedacht door Joan Coromines voor de hypothetische taal van de vermoedelijk Indo-Europese , maar pre- Keltische mensen. Het Ligurisch is mogelijk afkomstige taal uit de Zwitserse Alpen dat zich verspreidde over het moderne Ligurië. De identificatie van het oude Ligurisch (zoals bij het Sorothaptisch of het oude Europeaans) is hypothetisch en is gebaseerd op plaatsnamen. Zo worden toponiemen die eindigen op -asco toegeschreven aan het oude Ligurische volk waarvan de oorsprong onbekend is (sommigen twijfelen zelfs aan hun Indo-Europeaniteit). De eigen naam van de verschillende Keltische volkeren die deel uitmaakten van de ijzertijd op het Iberisch schiereiland lijkt van Ligurische oorsprong te zijn (Ambronen, Autrigonen …).
    • Een andere Illyrische hypothese, voorgesteld door Julius Pokorny, stelt dat de Illyriërs een van de eerste Indo-Europese volkeren in het Westen zouden zijn geweest en dat dit een enorme kolonisatie impliceert die de rivierloop volgt in plaats van de orografische elementen die door de Kelten gevolgd werden. Binnen deze hypothese zijn drie golven van kolonisatie voorgesteld:
       • een Illyrische, tot het jaar 1100 v. Chr.
       • een Keltische, tot het jaar 500 v. Chr.
       • nog een Keltische in de 3e eeuw v. Chr.

De vormingshypothese

(Waarmee bedoeld wordt dat de Kelten zich al eerder op het schiereiland gevestigd zouden hebben en zich daar ter plaatsen hebben ontwikkeld, zowel taalkundig, technisch, geloof e.d.)

Deze invasiehypothesen worden (tot op heden) onvoldoende ondersteund door archeologische gegevens. Meer recente studies dateren van de Keltische aanwezigheid in West-Europa, met inbegrip van het Iberisch schiereiland, terug tot de Bronstijd. De meest archaïsche Kelten van het schiereiland zouden al in het 2e millennium v. Chr. het noorden, het westen en het plateau bewonen. Vanaf het 1ste milennium v. Chr. zouden deze Kelten in versterkte dorpen (castros) gaan wonen, die elk een klein territorium verdedigen. Dit Atlantische “proto-Keltische” substraat zou aanleiding geven tot de Lusitaniërs, Galiciërs, Asturiërs, Vacceanen, Vettons, Carpentanos en Pelendones.

Door het verdringen van de onderlaag zouden de Keltiberiërs zichzelf uitbreiden van de 7e tot de 6e eeuw v. Chr. De komst van grote menselijke groepen die de reeds toen gevormde Keltiberische cultuur meenamen is niet gedocumenteerd, zodat deze waarschijnlijk plaatselijk is gevormd, onder invloed van de Urnenveldencultuur, afkomstig uit Midden-Europa, die in de laatste Bronstijd (1200 v. Chr.) het noordoosten van het schiereiland zou binnendringen. De relatie van deze cultuur met de Kelten is complex, omdat hieruit ook Iberische volken zijn voortgekomen. Hun vestiging, tijdens het 1ste millennium v. Chr. in het toekomstige Keltiberië op een proto-Keltisch ondergrond, zou de oorsprong van de Keltische taal kunnen verklaren. De vorming van de Keltiberische cultuur zou het resultaat zijn van een lang proces ter plaatse vanaf het 1ste millennium v. Chr. tot de 6e eeuw v. Chr., zonder de in de bronnen vermelde Europese invasies uit te sluiten.

Bronnen


De eerste schriftelijke verwijzingen naar de Keltiberiërs komen van Grieks-Latijnse geografen en historici, zoals de alom bekende Griekse historicus Strabo en de Romeinse Titus Livius en Plinius de Oude. Pas in de 15e eeuw kregen deze studies meer bekendheid, en het duurde tot het begin van de 20ste eeuw voordat ze een wetenschappelijke status kregen door de werken van Enrique de Aquilera y GamboaAdolf SchultenBlas Taracena AguirreJulio Caro Baroja, etc., door hen is deze studie de laatste jaren weer in een stroomversnelling is gekomen.

Ondanks dat de klassieke bronnen zeer onnauwkeurig zijn met betrekking tot hun grondgebied, kunnen we zonder twijfel stellen dat de Keltiberiërs zich hebben uitgebreid over de provincies Soria en Guadalajara, een groot deel van La Rioja, ten oosten van Burgos en ten westen van Zaragoza en Teruel. Waarschijnlijk ook ten noorden van Cuenca en Asturië,en er zijn verschillende interpretaties die dit kader uitbreiden naar het oosten en het westen. Gezien de ongelijksoortige aard van de literaire informatie en de archeologische bewijzen van de Keltiberische cultuur, is het moeilijk om ze te definiëren vanuit één enkel kenmerk; we weten echter dat ze dezelfde taal spraken, het Keltiberisch, waarvan schriftelijke getuigenissen bekend zijn, die zich uitstrekken over een gebied dat in principe samenvalt met het beschrevene.

Archeologische gegevens

Te oordelen naar de archeologische gegevens, kwamen de eerste Kelten op het Iberisch Schiereiland aan in de 13e eeuw v. Chr. met de grote uitbreiding van de volkeren van de Urnenveldencultuur, die toen de noordoostelijke regio bezetten. In de 7e eeuw v. Chr., tijdens de Hallstatt cultuur, breidden ze zich uit over grote delen van het plateau en Portugal, met nog enkele groepen die in Galicia aankwamen. Daarmee waren de Iberiërs voor een periode verdwenen uit het noordoosten van het schiereiland. Maar na de Griekse stichting van Masalia (nu Marseille) kwamen de Iberiërs echter terug om de middenvallei van de Ebro, en het noordoosten van het schiereiland van de Kelten te bezetten, waardoor er nieuwe Griekse vestigingen ontstonden, waaronder Ampurias. De Keltiberiërs en de andere Kelten van het schiereiland werden zo losgekoppeld van hun continentale verwanten, zodat noch de Keltische cultuur van La Tène, noch het religieuze fenomeen van het druïdisme hen ooit zou bereiken.

Keltiberische volkeren


In het begin waren de bronnen nogal twijfelachtig over wat men verstond als deel uitmakend van Keltiberia en over welke volkeren als Keltiberiërs beschouwd werden. Aanvankelijk gebruikten de klassieke auteurs deze term om alle Keltische volkeren van Iberia aan te duiden. Later, toen de verovering territoriaal vorderde, werd de term Keltiberianen gebruikt om bepaalde Keltische volkeren te groeperen, maar andere uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld de Berones. De klassieke auteurs van deze fase beperkten de term Keltisch tot twee hoofdgebieden. De eerste, gevormd door de Arevacos, en misschien de Pelendones, die de Celtiberia Ulterior (provincie Soria, het grootste deel van de provincie Guadalajara, tot aan de bron van de Taag, de oostelijke helft van de Segovia en het zuidoosten van Burgos) beheersen. Onder de steden zijn Secontia (Sigüenza), Numantia (Numancia), Uxama, Termes en Clunia. Het tweede gebied is het land van de Tittos, Bellos en Lusones of Celtiberia Citerior (inwoners van de landen rond de rivieren Jalón, alto Tajuña, Jiloca en Huerva), met steden als Segeda, Bílbilis (Calatayud), Tierga, Botorrita of Complega.

De Keltiberische volkeren volgens Strabo:

    Van de vier volkeren waarin de Keltiberiërs zijn verdeeld, zijn de machtigste de Arevacos, die in de oostelijke en zuidelijke regio’s wonen en grenzen aan de Carpetanos in de buurt van de Taagbronnen. De beroemdste van hun steden is Numancia, wiens moed werd getoond in de twintig jaar durende oorlog die de Keltiberiërs voerden tegen de Romeinen; nadat ze verschillende legers met hun opperhoofden hadden vernietigd, lieten de Numantijnen, die achter hun muren waren opgesloten, zich uiteindelijk van de honger sterven, behalve de weinigen die zich op het plein overgaven. De Lusones, die het oostelijke deel bevolken, ook grenzend aan het ontstaan van de Taag. Van de Arevacos zijn de steden Segeda en Pallantía. Numancia is ongeveer achthonderd etappes verwijderd van Cesaraugusta dat, zoals we hebben gezegd, aan de oevers van de Ebro staat. Zowel Segóbrida als Bílbilis zijn steden van de Keltiberiërs… Posidonius zegt dat Marcus Marcellus in staat was om zeshonderd tributos (een soort belasting) uit Keltiberia te halen, waaruit kan worden afgeleid dat de Keltiberiërs met velen waren en eigenaars waren van overvloedige goederen, ook al leefden ze in zo’n onvruchtbaar gebied… 
                                                                                                                                                                                   — Strabo, III, 4, 13 —

Het ontstaan van de Keltiberische samenleving


In de 7e en 6e eeuw v. Chr. manifesteerde er zich in het kerngebied Alto Tajuña en Alto Henares, van de Keltiberische regio, een reeks nieuwigheden in het nederzettingenpatroon, in het begrafenisritueel en in de technologie, die wijzen op de evolutie naar een samenleving met een sterke krijgerscomponent. Op de begraafplaatsen is vanaf het begin een sterke sociale hiërarchie te zien, waarbij het arsenaal aan bewapening, als een teken van prestige verschijnt. Er is een overvloedige documentatie van grafheuvels of grafgroeperingen, die in de volgende eeuwen wijdverbreid zullen voorkomen. Deze elites werden bevestigd wapenarsenaal op de begraafplaatsen, die een gevolg zouden kunnen zijn van de eigen evolutie in situ van de cultuur van de Cogota’s, maar met belangrijke culturele bijdragen van de urnenveldencultuur, dat de cultuur van de Cogota’s tot de Keltische maakten. Anders kan niet worden uitgelegd dat deze volkeren een taal met Keltische wortels spraken. Ook van groot belang, vanwege de nabijheid, was de mediterrane invloed die, door toedoen van de Iberiërs, belangrijke vorderingen zoals valuta of schrijven overbracht.

Reconstructie van een Keltiberische woning in Numancia. Numancia dat later bij de Romeinse verovering van het Iberisch schiereiland een belangrijke rol zou spelen.

Deze nieuwe organisatie stimuleerde de bevolkingsgroei en leidde tot een groeiende concentratie van rijkdom en macht door de controle van natuurlijke hulpbronnen (weilanden, zoutpannen, enz.) en de productie van ijzer in de ontsluitingen van het Iberisch systeem, wat de snelle opkomst van een krijgerachtige hiërarchische samenleving mogelijk maakte, gebruik makend van de bevoorrechte ligging van de natuurlijke doorgang tussen de Ebro-vallei en de Meseta.

De krijgshaftige aristocraten

Keltiberisch schild, 5e of 4e eeuw v. Chr.

Vanaf het einde van de 5e eeuw v. Chr. of het begin van de 4e eeuw v. Chr. zijn de necropolissen van het oostelijke plateau rijk aan militaire artefacten, met de aanwezigheid van zwaarden en een grote verzameling van prachtige voorwerpen in brons, helmen, borstpantsers, umbo’s (schildknop), soms in reliëf. De necropolissen, met hun karakteristieke opstelling in parallelle straten, met een grafgiften die een sterk hiërarchische samenleving laten zien en die verbonden zouden zijn met aristocratische groepen.

Het oostelijke plateau wordt in deze fase voorgesteld als een belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkeling, bij de grafgiften, die in de buurt van de huidige provincie Soria, vond men fibula’s, broches, pectoralen, wapens en paardentuigen, wat ons laat zien dat een klein aantal mensen paarden bezat, die gebruikt zijn bij kleine aanvallen op naburige steden, hoewel de wapens als eerste gezien moeten worden als prestigeobjecten met een symbolische waarden.

De krijgersgemeenschap

Vanaf het einde van de 5e eeuw v. Chr. en gedurende de daaropvolgende twee eeuwen is het zwaartepunt van de ontwikkeling in de bovenste bekkens van de Tajuña, de Henares en de Jalón verschoven naar de Opper-Duero. Het was de Keltiberische bevolking van de Arévacos de toenemende overwicht hadden en het meest krachtige waren in de strijd tegen Rome. Volgens Alberto J. Lorrio zijn de graven op de rechteroever van de Opper-Duero verbonden met deze etnische groep, daar worden de meeste graven met militaire wapenuitrustingen gevonden die ons in staat stellen getuige te zijn van een samenleving met een militaire meerderheidsklasse.

En wanneer de graven met militaire wapenuitrustingen in het Keltiberische kerngebied afnemen tot ze bijna verdwijnen, wil dat niet zeggen dat ook de krijgerssamenleving afnam, omdat in die tijd ook de Keltiberische oorlogen plaatsvonden. Wel ontwikkelde het zich naar een meer stedelijke sociale organisatie, waarbij de sociale banden op basis van verwantschap ontbonden werden.

Vanaf de 2e en 1ste eeuw v. Chr. was de politieke standaard en gerechtelijke macht van de Keltiberiërs de stad van herkomst, dat gezien moet worden als het centrum van een ruimte of territorium, met daaromheen de landelijke bevolking. Zo troffen de Romeinen deze geëvolueerde maatschappij aan bij het begin van de verovering van het binnenland van Hispania.

Sociaal-politieke organisatie

De relaties waren gebaseerd op patriarchale verwantschap; deze vormden groepen van bloedverwanten die afstammen van een gemeenschappelijke voorouder, die men “gens” (‘mensen, familie’) noemde. Op hun beurt werden de meest bloedverwante groepen “gentilates” genoemd. Het gentitale leven manifesteerde zich in de gemeenschappelijke maaltijden en in het feit dat alle familieleden samen sliepen, zoals archeologisch gezien blijkt uit de huizen van Numancia en Tiermes, waar ze in gemeenschap aten, zittend op bankjes, vastgemaakt aan de muren, rond een centrale haard, waar de groep ook sliep. Uit de studies van schriftkunde over de Keltiberiërs en andere volkeren van de Meseta en het noorden van het Iberisch schiereiland, kan worden afgeleid dat als een individuen lid was van de gens of de gentilates van hoger aanzien was dan in de persoon van een beperkte familie. Dat wil zeggen, bij het uitspreken van hun naam was het belangrijker om tot een brede groep van verwanten te behoren, die ook andere subgroepen zou kunnen omvatten, waarbinnen de familie de kleinste zou zijn. (dat is iets wat ook heden ten dagen nog geld, iemand uit Amsterdam heeft over het algemeen meer aanzien dan iemand uit Langeweg).

Naarmate de samenleving zichzelf beter voedde, namen de levensverwachting toe; en daardoor groeide het aantal inwoners. De groepen die de weidegebieden, de zoutvoorraden en de ijzermijnen beheersten, wonnen toen aan belang. Deze groepen gaan de anderen controleren. Om hun macht te verstevigen, werden de krijgers een essentieel onderdeel van deze samenlevingen. Tegen het midden van de 1ste eeuw v. Chr. zijn dat de factoren die een rol te spelen, men spreekt over de stad waartoe het individu behoort en de vaderlijke afstamming verschijnt als gevolg van de Romeinse invloed.

Volgens de archeologische vondsten lagen de Keltische steden langs de rivieren Jalón en Ebro, en ze werden gebouwd vanaf de 4e eeuw v. Chr. Het  “stedenbouwkundig” plan had een centrale plaats, die vele eeuwen later bekend zal staan als een plein. Rechthoekige torens waren de verdediging die elke stad had. Hun woning bestond uit een rechthoekig vertrek, met een dak. De stad functioneerde als een militaire garde. De rijksten waren degenen die de macht hadden (ook daar is niet veel aan veranderd). Uit hen werd de Raad van Ouderen gekozen, die in ieder geval bestond uit mensen van alle leeftijden. Ze stelden ideeën voor aan de vergadering van vrije mannen, die op hun beurt het militaire hoofd verkoos.

De Keltiberiërs leefden in verschillende soorten nederzettingen, die door de oude bronnen, polis of urbes, civitates, vici of castella genoemd worden.

    • De urbes waren van het type van de oude stadstaat; met een min of meer ontwikkelde stedelijke kern en een landbouwomgeving die ervan afhankelijk was.
    • De civitates waren autonome inheemse politieke organisaties die al dan niet een stedelijke configuratie hebben.
    • De vici en castella waren de kleine nederzettingen en komen overeen met de karakteristieke bevolkingen en castro’s van deze steden die door de archeologie zijn gedocumenteerd.
Het noordoosten van Iberia.

Archeologische vondsten bevestigen dat de stedelijke nederzettingen zich bij voorkeur in Carpetania bevonden, hoewel Carpetania over het algemeen niet wordt beschouwd als behorend tot de Keltiberia. Zo ook de valleien van de Jalón en de Ebro, dat wil zeggen in de rijkere, meer beschaafde regio’s waar het stedelijk leven van het Romeinse type later meer verbreid raakte. Hoewel de meerderheid van de bevolking in principe verspreid leefde, in dorpen of steden of rond verdedigingstorens, die als vici of castella worden vernoemd. Het proces van het bouwen van steden was al begonnen rond de 4e eeuw v. Chr., toen de Romeinen arriveerden, in de eerste helft van de 2e eeuw v. Chr. Deze steden werden gevormd door de combinatie van verschillende stammengemeenschappen rond hetzelfde stedelijke centrum.

De politieke organisatie van deze steden (urbes) had een volksvergadering, een raad van oudsten of een aristocratische senaat en enkele rechters, vermoedelijk gekozen. Deze organisatie van de Keltiberische “steden” was rechtstreeks gebaseerd op hun sociale organisatie, waarin de gentilate en militaire aristocratie de dominante groep vormde. Deze aristocratie bestond uit de eigenaren van grote kuddes vee en belangrijke klanten die de basis vormden voor hun sociale prestige. Het politieke lichaam van deze klasse was de raad van oudsten, die in die tijd niet meer overeenkwam met het idee van een raad van ouderen. Deze raad had een belangrijke politieke rol in de stad en presenteerde voorstellen die door de Assemblee werden goedgekeurd. Dit Assemblee was ook verantwoordelijk voor het kiezen van het militaire hoofd, wiens ambtstermijn beperkt was tot een jaar onder de Arevacanen.

Ook andere magistraten met een burgerlijk karakter werden ook gekozen. In het Latijn werden deze magistratuspraetor genoemd, in de inheemse taal heette deze personen viros of veramos. Deze magistraten oefenden het bestuur van de steden uit of traden als vertegenwoordigers daarvan op.

Keltiberische coalities

De Keltiberiërs konden worden beschouwd als een allochtone groepering, hun geheel bestond uit kleine entiteiten (Arévacos, Titos, Bellos, Lusones en Pelendones, met inbegrip van Vacceos, Carpetanos, Olcades en Lobetanos waarover grote meningsverschillen bestaan), dat betekende dat er geen gecentraliseerde macht en zelfs een politieke eenheid bestond. Er zijn echter nogal wat aanwijzingen dat er politieke structuren bestonden die verder gingen dan de gens en de steden. In de 3e en de 2e eeuw v. Chr. werd eerst Carthago en daarna Rome geconfronteerd met een reeks Celtiberische legers, te talrijk om uit één stad en zelfs uit één stam te komen, maar die op een georganiseerde manier en met een gecentraliseerd commando handelden. Tijdens de Tweede Keltiberische Oorlog noemt Apiano een confederatie van Arevacaanse steden, Titas en Belas.

De bronnen leggen niet uit hoe deze coalities of confederaties werkten, maar ze geven wel enkele aanwijzingen. Zo is het mogelijk dat de legers collegiale commando’s hadden, of dubbele chiefdoms, met leiders van verschillende stammen die het commando deelden. De coalitie had weinig dwingende macht over de stammen of steden die er deel van uitmaakten, omdat ze in de strijd tegen de Romeinen, afhankelijk van de omstandigheden, een andere houding konden aannemen. De beslissing om wel of niet naar de oorlog te gaan leek een beslissing van elke stad te zijn. Zo werd de vrede getekend, hoewel het Keltiberische gezantschap in Rome, die de Tweede Keltiberische Oorlog beëindigde, namens de hele coalitie een akkoord sloot.

De federaties behoorden niet noodzakelijkerwijs tot de gelijken. Zo waren de Arévacos bijvoorbeeld de dominante stam vanwege hun militaire superioriteit. De Numantijnen hadden hun eigen garnizoenen in Malia en Lagni, om de verdediging van de stad te versterken en hun loyaliteit aan de Arévacos te behouden. De ongelijkheden en de verschillende belangen van de leden van de coalitie werden vaak uitgebuit door de Romeinen.

Hospitium, clientela, devotio

Onder de Keltiberische stammen en steden bestonden er, volgens de oude auteurs, specifieke manieren om met elkaar om te gaan, omgangsvormen zoals het:

Hospitium
Een reproductie van een Keltiberische tésera van onbekende oorsprong.

Het hospitium (‘hospicio’) of gastvrijheidspact stond toe om de rechten van een gentilicio-groep te verwerven op andere groepen of individuen. Het was geen daad van adoptie; de handelende partijen hadden wederzijdse rechten gesloten zonder dat hun eigen persoonlijkheid verloren ging. De partijen bij het hospitium werden wederzijdse gasten (hospites) en het pact van gastvrijheid werd gewoonlijk overeengekomen in een document genaamd “tésera de hospitalidad” (tesera van gastvrijheid). Deze tessera waren gesneden metalen platen, waarvan vele twee ineengestrengelde handen of het silhouet van dieren voorstellen, wat misschien een religieuze betekenis had. Aangenomen wordt dat het hospitium aanvankelijk op voet van gelijkheid was overeengekomen, maar wanneer er economische verschillen zouden ontstaan, zou het in een staat van afhankelijkheid raken. Van de ontdekte gastvrijheidspacten is de meest bekende de Bronze de Luzaga, die een hospitium registreert tussen de steden Arecoratas en Lutia, waaraan waarschijnlijk de Gentilitates Belaiocum en Caricon werden toegevoegd.

Clientela
De tésera de hospitium.

Het clientela (cliënten) bestaan ​​uit entourages die zijn opgebouwd rond de belangrijkste individuen in een tribale gemeenschap. De relatie tussen deze individuen, in het algemeen aristocraten en hun volgelingen, was een contractuele relatie gebaseerd op de ongelijkheid van rijkdom en sociale positie van beide partijen; het opperhoofd was zijn volgelingen gewoonlijk voedsel en kleding schuldig, terwijl zijn volgelingen hem onvoorwaardelijke steun verschuldigd waren. Deze klanten waren vaak militair van aard.

Devotio
Keltiberische torque.

De devotio (de toegewijde) was een speciaal soort cliënteel. Aan het contractuele element van het cliënteel werd een religieuze band toegevoegd, waardoor de cliënten van een opperhoofd verplicht waren hen te volgen in de strijd en hem niet te overleven als hij stierf in de strijd.

Met het cliënteel en de devotie spelen de banden van bloedverwantschap geen rol meer. Sociale ongelijkheden duwden de armste mensen in het cliënteel van een aristocraat. Omdat de band die hem met de stamhoofd verenigde sterker was, soms door religieuze banden, dan de bloedband. Dit soort instellingen hebben bijgedragen aan het uiteenvallen van de tribale banden.

De grootste ontwikkeling van de militaire clientèle in Celtiberia lijkt te hebben plaatsgevonden in de periode van de late burgeroorlogen van de Romeinse Republiek, toen de verschillende betrokken politici zoals Quintus SertoriusPompeiusJulius Caesar, enz. samenwerkten met belangrijke inheemse clientèle. De snelle uitbreiding van deze institutionele praktijken, samen met de ontwikkeling van de aristocratische klasse en de stedelijke structuren, waren de belangrijkste elementen die bijdroegen aan de evolutie van het burgerlijke systeem, aan de transformatie ervan en, reeds onder het Romeinse bewind, aan de geleidelijke verdwijning ervan.

Volkspolitieke organisatie


Een van de meest tegenstrijdige aspecten, essentieel voor de begrenzing van Celtiberia, is die van de etnische groepen of populi, die volgens de klassieke auteurs het Keltiberische collectief zouden vormen. Verschillende volkeren werden genoemd. Strabo beschouwt de Arévacos en de Lusones als twee van de vier volkeren van Celtiberia; hoewel hij de andere twee niet noemt. Althans niet met hun volksnamen. In de verhalen van de Keltiberische en Lusitaanse oorlogen waren ze bekend als de Bello’s en de Titto’s, die na 143 v.Chr. niet meer worden genoemd. Moeilijker is het om een ​​vijfde deel, waarnaar Strabo verwijst, zonder details in te vullen. Plinius de Oudere geeft duidelijk aan dat de Pelendones een Keltiberisch volk zijn, maar ook, in navolging van Appianus (een oud-Grieks historicus uit Alexandrië) de Vacceanen en de Berones, of zelfs de Celtiberianen die onafhankelijk van Arévacos en Pelendones door Ptolemaeus worden genoemd.

Geloof


De Kelten hadden verschillende geloofsovertuigingen. Er waren astrale, dat wil zeggen, onder de ontwerpen van de Zon en de Maan. De Europese Keltische goden geloofden ook in hen in Iberia; bijvoorbeeld in de godinnen van de vruchtbaarheid, de aarde en het water, die “Matres” werden genoemd. En er waren lokale sektes, soms gebaseerd op voorouderlijke geesten.

 
De zogenaamde Halsketting van de Priesteres van de Zon (4e eeuw v. Chr.), een werk van Keltische religieuze symboliek.

Er is weinig bekend over de religie van deze mensen. De enige directe vermelding in de klassieke teksten is die van Strabo, die schreef dat de Keltiberiërs een god aanbaden waaraan ze geen naam hebben toegekend.

We kunnen het inheemse pantheon (in dit geval, de godenwereld)  onderverdelen in drie categorieën van diviniteiten (goddelijkheden), die niet exclusief zijn:

    • Diviniteiten van astrale aard (bijv. de Zon en de Maan). Zij vormden de basis van de Indo-Europese religies.
    • Belangrijke Keltische goden. Hetzelfde als in andere gebieden van het schiereiland en daarbuiten, zoals Gallië en Brittannia.
    • Minder belangrijke, kleine goden. Met een waarschijnlijk lokale cultus, waarvan het karakter lijkt te duiden op een substraat of oorsprong van animistisch of totemisch type en die in verband lijken te staan met natuurlijke ongelukken (bergen, bossen, etc.) of met een territoriaal type (castros, dorpen, steden, etc.).

Het Keltiberische pantheon zou mogelijk meerdere Keltische goden bevatten:

    • De belangrijkste Keltische god was Lugh, een krijgersgod die na de Romanisatie werd geassimileerd met Mercurius. Hij wordt genoemd in inscripties die in Uxama (Osma, Soria), en in Peñalba de Villastar (Teruel) zijn gevonden.
    • Cernunnos, god van de vruchtbaarheid en de regeneratie, populair in Gallië, zijn enkele voorstellingen van gevonden.
    • De naamloze god die door Strabo wordt genoemd wordt van oudsher geassocieerd met ofwel de maan, ofwel de Ierse god Dagda.
    • De Matres, godinnen van de vruchtbaarheid, voedende aarde en water, waarvan de verering wijdverbreid was onder de Kelten en de Germanen.
    • De cultus van Epona, de godin van de paarden, paste zeer goed bij Keltiberia, omdat het een gebied van de paardenfokkerij was. Er zijn in Keltiberia  verschillende inscripties gevonden gewijd aan Epona.
    • Er zijn ook verschillende bronzen beelden gevonden van Sucellus, de helse godheid.

Goden met uitsluitend plaatselijke aanbidding waren er in overvloed. Het bestaan van tempels binnen Celtiberische steden of dorpen is op dit moment onbekend. De algemene regel lijkt te zijn dat de heiligdommen zich buiten de steden bevonden, zoals de natuurlijke omhulsels met in de rotsen uitgegraven tribunes, gelegen onder de acropolis van Tiermes, met een set offerstenen met putten en kanalen.

Ondanks de traditionele belangenbehartiging is het zeer waarschijnlijk dat er een deel van de samenleving was die zich specialiseerde in de religieuze sfeer, misschien met algemene kenmerken van druïden van andere Keltische volkeren. Het is mogelijk dat de militaire krijgsheren religieuze ceremonies uitvoerden in het bijzijn van hun leger, en dat de stamhoofden of hoofden van het geslacht bepaalde culten uitvoerden binnen de stad of de familie.

De feestelijke dansen werden door Strabo beschreven als een belangrijk element van de Keltiberische religie, die vermeldt dat ze werden uitgevoerd alsof het gesimuleerde gevechten waren. Blas Taracena en andere archeologen suggereren dat de bailes de paloteo (stokdansen) van Casarejos en San Leonardo bewerkingen zijn van deze Keltiberische dansen.

Taal en schrift


De taal van de Keltiberiërs bestaat tegenwoordig alleen nog maar in oude inscripties. De taal werd naar het schiereiland gebracht door Keltische immigranten uit Gallië en werd gesproken in het centrale en het noordelijke deel. Het is mogelijk dat het Keltisch niet de enige Keltische taal in Iberia was, want er zijn bewijzen van plaatsnamen in het noorden van Cataluña dat daar Gallisch werd gesproken. Om deze reden en vanwege het feit dat er mogelijk andere oude Indo-Europese talen in Iberia werden gesproken, is het moeilijk om het Keltiberische gebied precies af te bakenen.

Het Bronce de Botorrita, 1ste eeuw v. Chr.

Ten het westen van het Keltische gebied werd Lusitaans gesproken in wat nu Portugal is. Het is mogelijk dat het Lusitaans een dialect van het Keltisch was, of een andere Keltische taal. Anderen zijn van mening dat de weinige overblijfselen van de taal suggereren dat het Lusitaans een aparte Indo-Europese taal was.

Het Keltiberisch werd gesproken vanaf de 4e eeuw v. Chr. toen Herodotus vermeldde dat de Keltoi aan de andere kant van de Zuilen van Hercules leefden, en de Keltiberiërs werden genoemd in Romeinse en Griekse documenten uit de 3e eeuw v.Chr. De Keltiberiërs werden uiteindelijk gedomineerd door de Romeinen na 49 v.Chr., en natuurlijk maakte hun taal al snel plaats voor het Latijn. Het zou echter overleven tot het begin van de christelijke jaartelling.

Het Baskisch is de enige pre-Keltische taal in Europa. De huidige Baskische Autonome Gemeenschap was archeologisch gezien een gebied met bepaalde Keltische nederzettingen in het westen van Vizcaya, het oosten van Cantabria en het noorden van Burgos, terwijl in Navarra, het noorden van La Rioja en het noorden van Aragón tot Andorra een volledig Baskisch gebied zou zijn, dat zich op zijn beurt door de hele Gascogne tot aan de Garonne zou uitstrekken. Er zijn enkele Keltische woorden in de Baskische taal, geleend van de Keltische taal. Sommige Keltische woorden werden ook overgenomen in het Latijn, en overleven nog steeds in het moderne Spaans. Zo werd het Keltische kamanoom (Ierse céimm, Welsh cam, ‘step’) geleend als ‘camminum‘, en dat ‘camino‘ (weg, route of pad) werd in het Spaans, en ‘chemin’ in het Frans.

De Keltiberiër behoorde tot een parallelle tak van de Keltische familie. Het vertoont zeer oude kenmerken, en net als de Gaelisch, heeft het de originele kw behouden. Dit heeft, samen met de Keltische legenden die ons vertellen over oude contacten tussen Ierland en de Keltiberiërs, geleid tot de bewering dat de taal Goidelic (Gaelish) vanuit Iberia naar Ierland is gebracht. Zeker, er waren contacten tussen de Kelten van Iberia en die van Ierland, maar het bestaande bewijs  ondersteunt beter de interpretatie dat het Keltisch en het Goidelic twee vergelijkbare maar verschillende takken van het Keltisch zijn, die beide al heel vroeg als twee Keltische talen van elkaar waren gescheiden en niet erg nauw met elkaar verbonden waren. Het Keltiberisch had niet veel kenmerken van het goidelic, bijvoorbeeld de beginstand van het werkwoord of de samengevoegde voorzetsels. Taalkundigen beschouwen twee talen als nauw verwant als ze gemeenschappelijke innovaties laten zien. Dit was niet bepaald het geval met het Keltiberisch en Goidelic.

Het ogham-alfabet.

Het Keltiberisch werd geschreven in een alfabet dat ook werd gebruikt om de andere pre-Romeinse talen van het schiereiland te schrijven (zie: Ogham). Het alfabet werd voor het eerst gebruikt om de taal van de Iberiërs te schrijven, die we niet goed kennen. Het alfabet gaat niet goed samen met de fonologie van een Indo-Europese taal en dat maakt de interpretatie van Keltiberische inscripties nog moeilijker. Er zijn een groot aantal Keltiberische inscripties, waarvan de meeste woorden of eenvoudige namen op aardewerk zijn geschreven. Er zijn ook twee korte inscripties, hoogstwaarschijnlijk inwijdingen, van Peñalba de Villastar en Luzaga. De belangrijkste inscriptie is zonder twijfel de lange inscriptie van Botorrita, nabij Zaragoza.

Het uitsterven van het Keltisch maakte geen einde aan de geschiedenis van de Keltische talen op het schiereiland. In de 5e en 6e eeuw, na de val van het Romeinse Rijk, vluchtten enkele sprekers van het Britse Keltisch uit Zuid-Brittannië om te ontsnappen aan de Angelsaksische indringers. De meesten van hen vestigden zich in Armórica de la Galia (modern Groot-Brittannië), en enkele anderen zijn wellicht in Galicia aangekomen, waar hun taal op verschillende manieren overleefde  en getransformeerd werd gedurende meerdere generaties.

De begraafplaatsen


De necropolissen (begraafplaatsen) die zich gedurende de 20e eeuw in de hooglanden van het Oostelijk Plateau bevonden, waren voor de onderzoekers die begonnen aan het onderzoek van de Keltische wereld een van de meest aantrekkelijke thema’s.

Ondanks het grote aantal necropolissen dat aan het begin van de eeuw werd geïdentificeerd, is de exacte locatie vaak onbekend. Hoewel ze zich meestal in vlakke gebieden bevinden (weilanden of zacht glooiende vlaktes, die momenteel worden geëxploiteerd door landbouw), in de nabijheid van waterlopen (permanente rivieren en beken) of in oude woonplaatsen, buiten en in de omgeving van de habitats en zichtbaar van daaruit.

De grafruimte

Een van de aspecten die de meeste aandacht heeft getrokken is de eigenaardige interne organisatie van de begraafplaatsene. Zo worden sommige necropolissen in de Alto Tajo–Alto Jalón en Alto Tajuña, en meer zeldzaam in het gebied van de Alto Duero, gekenmerkt door de uitgelijnde afzetting van graven die parallelle straten vormen, soms geplaveid, van verschillende lengte en gevormd door grote stenen in de vorm van steles die de locatie van een graftombe aangeven. Wat Cabré “de Keltische crematierite met stèles” noemde, kan echter niet worden beschouwd als een algemene praktijk in alle Keltiberische necropolissen. Integendeel, de meeste necropolissen met graven met stèles worden gekenmerkt door een gebrek aan enige interne orde, en het is gebruikelijk in dit type begraafplaats dat de graven in groepen verschijnen, met gebieden met een lagere grafdichtheid en zelfs met ruimtes zonder graven.

Ideale reconstructie van een graf met een stele.

Het aantal graven varieert aanzienlijk; zo bereiken sommige necropolissen, zoals die van Aguilar de Anguita, vijfduizend graven, en andere slechts honderd.

Het begrafenisritueel

Informatief panel van de necropolis van Herrería.

Over het algemeen worden de Keltiberische doden gecremeerd dat inhoud dat al het bewijsmateriaal gereduceerd wordt tot de grafgiften, en de verwerkingen die het ondergaan heeft, of de bijbehorende begrafenisstructuren. Hoewel de crematieritus het meest verspreid was onder de Keltiberiërs, suggereren literaire bronnen, geschilderde Numantijnse voorstellingen en de afwezigheid van begrafenisbewijzen, in bepaalde perioden en gebieden van Keltiberia dat het niet de enig manier was die werd gebruikt. Het is mogelijk om uit te gaan van het gebruik van rituelen zoals het uitbenen of blootleggen van de lichamen, waarvan, dankzij de klassieke bronnen, deze praktijk bekend was onder de Keltiberische stammen. Dit gebruik heeft zijn iconografische bevestiging in twee voorstellingen op Numantijnse vazen, waarbij op een van de vazen een voosstelling is te zien van een gier die op een liggende krijger wordt geworpen, terwijl we op de andere de gier op het lijk zien liggen. Deze iconografie wordt gereproduceerd in een stele van Lara de los Infantes en in de reuzenstele van Zurita. Tot slot is het de moeite waard om te verwijzen naar de gedocumenteerde kinderbegrafenissen in de dorpen, een karakteristiek ritueel in hete Iberische gebied, waarvan enkele voorbeelden bekend zijn bij de bevolking van de Keltiberiërs en Vacceos. In de stad Numancia zijn enkele menselijke resten gevonden, niet noodzakelijkerwijs uit de Celtiberische periode, waaronder we een groep van vier schedels die in een huis zijn gevonden en die verwant zijn aan de Keltische rite van de trofeeënkoppen. Daarnaast zijn er begrafenissen gedocumenteerd in een van de torens van de muur van Bilbilis Italica, geïnterpreteerd als fundamentele offers.

Begrafenisstructuren

Binnen de omvang van de necropolis worden twee structuren onderscheiden, de plaatsen waar crematies plaatsvonden, de ustrina, en de plaatsen waar de uiteindelijke afzetting van de overblijfselen van de overledene plaatsvond, die grote hoeveelheid structurele variaties laat zien.

De ustrina

Deze bevinden zich binnen de begrafenisruimte, zoals te zien is in Cerralbo (een gemeente in de provincie Salamanca), waar de meeste informatie die we hebben over dit type structuur te vinden is. De aanwezigheid van overvloedige as, keramische en metalen resten, dat al dan niet in het marginale gebied van de necropolis ligt (in de necropolis van Aguilar de Anguita bevond het zich in de meest afgelegen straten). De meest recente opgravingen hebben enig bewijs opgeleverd dat er in sommige necropolissen plaatsen zijn gereserveerd voor crematie.

De Verschillende types van de teraardebestelling

Er is een grote verscheidenheid met betrekking tot het type begrafenis, van de afzetting van de overblijfselen van de crematie in een gat, met of zonder een asurn en soms vergezeld van stèles van verschillende grootte of bedekt met stenen. Deze diversiteit, duidelijk zichtbaar bij de verschillende graven op dezelfde begraafplaats, zou, afhankelijk van de grotere bouwcomplexiteit, een differentiatie van een sociaal type kunnen impliceren, en natuurlijk ook tussen de verschillende necropolissen.

Uitzicht over de necropolis van Portillo Aguilar de Anguita), necropolis met steles.

De grafen kunnen aanzienlijk variëren in grootte, en zijn over het algemeen gemaakt van lokale materialen. Het zijn meestal ongepolijste of ruw gesneden stenen.

De aanwezigheid van graven bedekt met stenen, hoewel het een minderheidselement is in Keltiberische necropolissen, laten ook een zekere diversiteit zien. Helaas is er in de loop van de tijd veel veranderd aan deze graven, waardoor soms alleen een opeenstapeling van stenen zonder een bepaalde vorm overblijft.

De grafschriften

Keltiberische bronzen borstplaat.

De voorwerpen die het lichaam in het graf begeleiden, die in het Spaans ajuares  funerario (grafgiften) worden genoemd, kunnen van verschillende aard zijn. Over het algemeen zijn het voorwerpen van brons, ijzer of zilver, zoals wapens, decoratieve elementen of gereedschappen; maar ook  keramische materialen, dat variëerde van de urn zelf tot de bekers die het soms vergezellen, fusayolas (tolletje om draad mee te spinnen) of kogels; voorwerpen van been, glaspasta, steen, enz, en die gemaakt zijn van bederfelijke materialen, die bij geen enkele gelegenheid bewaard zijn gebleven, maar die bekend zijn uit oude bronnen, zoals houten vaten of schalen of de eigen kleding van de overledene.

Hoewel de meeste van de in de graven gedeponeerde voorwerpen een praktische functie moeten hebben gehad in de wereld van de levenden, hebben sommige een sociale en symbolische waarde toegevoegd aan de zuiver functionele waarde, waardoor de status van de eigenaar wordt aangegeven. De rol van de wapens en met name het zwaard valt op. Het prestige van het zwaard, met de rijke versieringen die vaak op de handvaten en schedes verschijnen en als strijdwapen, leidde ertoe dat het een indicator werd van de status van de krijger en de bevoorrechte positie, binnen de Keltiberische samenleving, van de eigenaar ervan, waardoor het militaire karakter van de samenleving werd benadrukt.

Een eerste analyse toont het bestaan aan van graven met veel objecten, in tegenstelling tot andere die geen objecten hebben en die in ieder geval een andere opzettelijke behandeling impliceren. De grafgift heeft zo zijn regels en dat is dat de kleine stukken binnen in de urn werden gelegd en de grote stukken er buiten werden geplaatst; in het geval van begrafenissen zonder urn moesten de resten worden gewikkeld in wat huid, doek of bederfelijk materiaal dat niet bewaard is gebleven en de stukken van de grafgift werden er omheen gerangschikt.

Bewapening

De militaire uitrusting die in de Keltiberische necropolis is gedocumenteerd, wordt in principe gevormd door het zwaard, de dolk (soms vervangt deze het zwaard zelf) en werpwapens, waaronder de speren, werpspeer, pilum en soliferra, (een speer gemaakt van ijzer uit één stuk). evenals wapenschilden, waarvan alleen de metalen delen zijn bewaard gebleven: de umbo’s, de handgrepen en de elementen voor de bevestiging. Ook de wapenuitrustingen van sommige graven bevatte ook defensieve elementen zoals helmen en pantserschijven, voornamelijk in brons, hoewel het gebruik ervan, gezien het beperkte aantal vondsten, beperkt zou blijven tot de meest bevoorrechte sector van de samenleving. Overigens de meeste messen die gevonden worden hebben een gebogen rug.

Mogelijke oorsprong van de Kelten in Spanje


Een Keltiberische dolk. Pas later werden de zwaarden ontwikkeld omdat die meer effectief waren tegen bijlen, speren en goedendags.

Volgens een studie van Bryan Sykes, professor in genetica en moleculaire geneeskunde aan de Universiteit van Oxford, zijn de Kelten die het Verenigd Koninkrijk bewoonden voor de komst van de Saksen, Vikingen en Normandiërs, afstammelingen van bevolkingsgroepen van het Iberisch schiereiland die meer dan 4000 jaar geleden de Golf van Biskaje overstaken. Om tot deze conclusie te komen, nam het team onder leiding van Sykes DNA-monsters van meer dan 10.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, om een volledige genetische kaart te ontwikkelen, wat resulteerde in de traditionele Keltische volkeren; Schotten, Welshmen en Ieren, zouden een nauwe relatie hebben met de noordelijke populaties van Iberia, van een haplogroep die zijn uitzendingsfocus heeft in de Golf van Biskaje. Uit analyse van de samenstelling van het Y-chromosoom van het DNA bleek dat de vingerafdrukken van de Kelten vrijwel identiek waren aan die van de inwoners van Noord-Spanje.

Daniel G. Bradley, professor in de genetica aan het Trinity College in Dublin, kwam tot dezelfde genetische resultaten als die door Sykes zijn gepubliceerd. Het moet duidelijk zijn dat wanneer Bradley het over de “Atlantische kust” heeft, hij dit niet doet zoals in Spanje gebruikelijk is, verwijzend naar Galicia en Portugal, maar dat hij het beperkt tot de Pyreneese Atlantische Oceaan: “De gelijkenis tussen de kustgebieden van de Atlantische Oceaan is duidelijker en toont aan dat het westen van Ierland en Groot-Brittannië in feite een grotere affiniteit met de Baskische regio hebben”. De genetische verwantschap is dus het grootst tussen de Ieren en Cantabrische-Pyreneeën, en dalen af naar de westelijke populaties van Noord-Spanje.

Dit onderzoek is in tegenspraak met de traditionele theorieën dat de Britse Kelten uit Midden-Europa komen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het Iberische genetische erfgoed dat op de Britse eilanden aanwezig is, gerelateerd is aan de megalithische expansie, voorafgaand aan het bestaan van de Kelten. Er is kennis van commerciële contacten en van een zeer oude, prehistorische navigatieroute die de Golf van Cádiz verbond met het huidige Ierland en Groot-Brittannië, waaraan we het bewijs moeten toevoegen dat in 10.000 v. Chr. Europa een mini-ijstijdvak plaatsvond en dat het Iberisch schiereiland een van de weinige plaatsen in Europa was waar de mens kon leven. Een groot deel van het Europese continent, waaronder de Britse eilanden, was bedekt met ijs. Toen het ijs weer terugkeerde, vond er een migratie naar het noorden plaats. Dit alles gebeurde lang voor de geboorte van een Keltische cultuur.


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

This was one of the stories in the non-commercial website spaanseverhalen.com. The stories in this website are not static, the stories will be changed regularly, please look at this notice:

    • Last updated 2023-01-12

Coralma*

Sources and references:
The mostly foreign texts from wikipedia are available under the Creative Commons Attribution-Share Alike licence. I have translated, mixed, and often supplemented these texts with my own knowledge, and experience, gained during the time I live in Spain, and work on these articles.
Other source references may also be included, which may be things that I, while researching the articles, have read and incorporated into these texts

  • Spanish language Wikipedia|titel=Celtíberos|pagecode=130861489| date=20210208
  • Dutch language Wikipedia|titel=Numantia|pagecode=55647137| date=20210210
  • Dutch language Wikipedia|titel=Ligurisch (oud)|pagecode=53963646| date=20210210
  • English language Wikipedia|titel=Sorothaptic language|pagecode=966108041| date=20210210

These texts are available under the licence Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Other references are:

  • Website Celtiberia.net|https://www.celtiberia.net/es/biblioteca/?id=3070| datum=202100210
  • Website Escolares.net|https://www.escolares.net/historia-de-espana/las-raices/los-celtas-de-iberia/| datum=20210212
  • Website Rutas con Historia|https://www.rutasconhistoria.es/loc/yacimiento-de-ulaca| datum=20210215

The photos/images are licensed under Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0, CC BY-SA 1.0, CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0, CC BY-NC-SA 2.0, CC BY 2.5, CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, Free Art License 1.3 or Public Domain

If you click on one of the links below, you will find the full information of these photos/images, the author, or the license.

Coralma*, is own work that mostly can be found as a CC0 1.0 or CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: