Cordillera Cantábrica

Het Cantabrisch gebergte oftewel, el cordillera Cantábrica

Picos de Europa die deel uitmaken van de Cordillera Cantábrica
locatie van het Cantabrisch gebergte

Het Cantabrisch Gebergte is een bergketen in het noorden van het Iberisch Schiereiland die parallel loopt aan de Cantabrische Zee. Het ligt in Spanje en is ongeveer 480 km lang (in west-oostelijke richting) en gemiddeld 100 km breed (in noord-zuid richting). Het is de meest westelijke bergketen van Europa.

Gegevens
Land Spanje
Verdeeld over: Cantabria
Asturias
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Eigenschappen
Oriëntatie Oost – West
Maximale hoogte Torre de Cerredo 2650 m.b.z.
Toppen Torre de Cerredo, Torre de los Horcados Rojos, Pico Tres Mares.
Lengte 480 km
Breedte 65 tot 120 km (Noord – Zuid)

Wat u interesseert:

Het Centraal Massief van de Picos de Europa, met het dorp Sotres in Cabrales, Asturias, Spanje.

Geologische kenmerken


Het loopt van het macizo Galaico-Leonés (Galicisch-Leonese massief), via de Picos de Europa, naar de Baskische depressie. In geologisch opzicht beschouwt men echter enerzijds het Astur-Leonese massief (Hercynische orogenese), ten westen van het gebergte, en anderzijds het gebergte, (Alpiene orogenese) sensu stricto, dat zich uitstrekt van de Picos de Europa tot de uitlopers van de Pyreneeën. Dit is een sector met sterkere plooien dan die van het centrale Asturische massief, en ze zijn zachter naarmate ze verder naar het oosten liggen, aangezien de stuwkracht tijdens de Alpiene orogenese uit het oosten kwam. Met andere woorden, dit oeroude bergstelsel is van west naar oost ontstaan. Daarom hebben de Cantabrische bergen van Galicia en het westen van Asturias en León een afgeronde morfologie en krijgen de toppen, naarmate men verder naar het oosten gaat, meer alpiene kenmerken. Erosie trad miljoenen jaren lang meer op in het westen, dat reeds was ontstaan, dan op de oostflank, die nog bestond uit sedimenten onder een zee tussen de Iberische plaat en de Europese plaat.

Uitzicht op Torre Cerredo (2650 m), de hoogste hoogte in de Cantabrische bergketen.

De westelijke grens van het gebergte wordt gevormd door de vallei van de rivier de Miño, door de benedenloop van de Sil, die in de Miño uitmondt, en door de Cabrera, een kleine zijrivier van de Sil. De afdaling van de zuidelijke bergketen naar de hoogvlakten van Castilia is geleidelijker, en verschillende grote rivieren, ontspringen hier en stromen naar het zuiden of het westen. Ook de Ebro, een van Spanjes grootste rivieren ontspringt hier, maar deze stroomt in oostelijke richting.

Geografie

De Cordillera Cantábrica strekt zich uit van oost naar west, bijna parallel met de Cantabrische Zee, tot aan de Leitariegos-pas, hoewel het zich ook in zuidelijke richting uitstrekt tussen León en Galicia. De westelijke grens van het gebergte wordt gemarkeerd door de vallei van de rivier de Miño, door de benedenloop van de Sil, die in de Miño uitmondt, en door de rivier de Cabrera, een kleine zijrivier van de Sil. Het gebied is bekend vanwege de goede wandel- en klimmogelijkheden. Er zijn ook plaatsen waar men ’s winters kan skiën: Alto CampooValgrande-Pajares en Manzaneda.

Cantabrische bergketen parallel aan de Cantabrische Zee gezien vanuit Castro Valnera in oost-westelijke richting. Op de achtergrond de bergen van Palencia (links) en de Picos de Europa (rechts).

Het gebergte ligt in de autonome gemeenschappen Galicia (provincie Lugo), Asturias, Castilla y León (provincies León, Burgos, Palencia), Cantabria, País Vasco en, in mindere mate, Navarra en La Rioja. Het sluit in het oosten aan op het Pyreneeëngebergte, waar de breuk van Pamplona als zijn conventionele geologische grens is vastgesteld, zonder geografische onderbreking tussen de twee formaties. Het vormt de zuidelijke grens van het zogenaamde vochtige of groene Spanje en is verdeeld in drie afzonderlijke delen:

 • Het macizo Asturiano (Asturische massief, Asturias, León en Cantabria), in het westelijke gedeelte, bestaat uit geplooid paleozoïsch materiaal met oost-west georiënteerde tektonische geulen;
 • De montañas de Cantabria (bergen van Cantabrië), Burgos en Palencia, in het centrale gedeelte, bestaande uit Mesozoïsche kalksteen en mergel; en in het zuiden de kalkveengebieden zoals de Páramo de Masa en La Lora, beide doorsneden door de Rudrón-vallei.
 • De montes Vascos (Baskisch gebergte, Baskenland en Navarra), in het oostelijk deel, bestaat uit sterk geplooid materiaal uit het Mesozoïcum, waar erosie een grote invloed heeft gehad.
De met sneeuw bedekte Cantabrische bergen in februari 2015. Ruimte satelliet foto.

In het algemeen heeft de Cordillera Cantábrica ingewikkelde vertakkingen, maar bijna overal, en vooral in het oosten, kan men twee hoofdketens onderscheiden, waaruit kleinere bergkammen en bergmassa’s uitstralen. De ene sub-cordillera of bergketen volgt nauwgezet de contouren van de kust; de andere, die hoger ligt, vormt de noordelijke grens met de Meseta Centraal (Centrale Plateau) van Castilla y León, en wordt soms beschouwd als een voortzetting van de Pyreneeën. In sommige delen verheft het kustgebergte zich boven de zee, en overal heeft het zo’n steile helling dat de rivieren die in zee stromen allemaal kort en snel zijn.

Curavacas aan de linkerkant en Peña Prieta aan de rechterkant. Beneden, de Liébana vallei. Foto genomen vanaf het oostelijk massief van de Picos de Europa.

De afdaling van het gebergte naar het zuiden naar de Castiliaanse hoogvlakte is geleidelijker, en verschillende grote rivieren, zoals de Pisuerga, ontspringen hier en stromen naar het zuiden of westen, en vormen het stroomgebied van de Duero. De breedte van het gebergte, met al zijn vertakkingen, neemt toe van ongeveer 97 km in het oosten tot ongeveer 185 km in het westen. Vele toppen zijn meer dan 1800 meter hoog, maar de hoogste hoogten worden bereikt op de centrale bergkammen aan de grenzen van León, Asturias, Palencia en Cantabria. Hier bevinden zich de hoogste toppen, de Torre Cerredo (2648 m), Peña Vieja (2615 m), Peña Prieta (2531 m) en de Espigüete (2407 m); zij vormen samen de Picos de Europa. Een opvallend kenmerk van het gebergte, vanaf het aangrenzende plateau, is het aantal geïsoleerde plateaus dat door het hooggebergte of zelfs door steile rotswanden wordt omsloten.

Kenmerken van het gebergte


Dit gebergte is topografisch asymmetrisch. Terwijl er op de zuidelijke helling en vanaf het plateau nauwelijks helling is en de helling minder geërodeerd is, is de helling op de noordelijke helling veel steiler door de nabijheid van de zee, waardoor de stortrivieren (met een krachtig eroderend vermogen) de helling sparen door zich in V-vormige valleien met steile hellingen te nestelen. Daarom zijn de structuren naar het noorden toe meer geërodeerd dan naar het zuiden toe. Hun toppen overschrijden de 2000 meter in de ruigste delen van Asturias, Cantabria, León en Palencia.

Bergen in het noordoosten van León in het gebied rond Maraña. Foto genomen vanaf het Mampodre massief.
Klimaat

Het Cantabrisch Gebergte zorgt voor een sterk contrast tussen het groene Atlantische Spanje in het noorden en de droge Spaanse Hoogvlakte. De noordhellingen van het gebergte ontvangen veel frontale regen vanuit de Golf van Biskaje en de zuidhellingen liggen in de regenschaduw.

Torre Cerredo, op 2650 m boven zeeniveau, is de hoogste top in het Cantabrische gebergte.

De overheersende winden, van oceanische oorsprong, botsen tegen het gebergte, stijgen op en condenseren als gevolg van de afkoeling. Door het barrière-effect valt er op de noordelijke Cantabrische helling overvloedige regen, tot 2000 mm per jaar; in de Picos zijn er plaatsen (aan de noordelijke zijde) die 2500 mm bereiken, en tegen de tijd dat de winden naar de zuidelijke helling dalen, is het al droog (Foehn-effect), waardoor een meer droog klimaat ontstaat. Dit effect wordt omgekeerd en versterkt door de zuidwestelijke winden, die tot in het centrum en het noorden van Portugal doordringen en overvloedige regenval in de zuidwestelijke sector van het gebergte en abnormaal warme temperaturen aan de Cantabrische kusten veroorzaken. De winters op de zuidelijke hellingen zijn streng en minimumtemperaturen van -20 ºC in de bergen zijn niet ongewoon.

Orogenese


De laatste morfologie ervan is ontstaan in de Alpiene orogenese, gemodelleerd op sedimentair materiaal uit voornamelijk het paleozoïcum en het mesozoïcum. De materialen, ongeacht hun hardheid, zijn zeer geplooid, en vormen grote gordels van stuwingen. De materialen zijn overwegend sedimentair met met daar tussen invullingen van detritisch en carbonaatmateriaal in het gehele gebergte, waarbij detritisch materiaal overheerst in het westen en meer carbonaatmateriaal opduikt in het oosten, vooral in het gebied van de Picos de Europa. De bergen in het westen zijn dus “ouder” dan die in het oosten. Het gebergte is bezaaid met een brede morfologie van oude gletsjers en karstmodellering.

Naranjo de Bulnes, op 2519 m.

Flora


De Cordillera Cantábrica wordt gedomineerd door loofbossen die hoofdzakelijk bestaan uit beuken (Fagus sylvatica) in de schaduwrijke zones en eiken (Quercus robur, Quercus petrea en Quercus pyrenaica) in de zonnige zones. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen zomereiken (Q. robur), die de voorkeur geeft aan diepe, vochtige bodems en op minder grote hoogtes groeit, zodat ze vooral op de noordelijke hellingen te vinden zijn; Q. petraea, die minder veeleisend is wat de bodem betreft, en die grotere hoogten bereikt, en van meer luchtige bodems houdt; Q. pyrenaica, die al op plaatsen met een meer continentaal klimaat (meestal) te vinden is, en die beter tegen droogte bestand is; en een onbepaald aantal kruisingen tussen deze soorten.

Biosfeerreservaat Muniellos, in Cangas del Narcea, Asturias.

Het gemengde Cantabrische bos bestaat uit een mengsel van verschillende soorten, waaronder zomereik, es, esdoorn, berk, linde, kastanje en een groot aantal hoge struiken zoals hazelaar, sporkehout, kornoelje en laurier, afgewisseld met lianen en epifyten, struiken en kruidachtige planten. Op de lagere delen bevinden zich Cantabrische steeneikenbosjes van de soort Steeneik en de Pyreneese eik (melojos).

Bald van de wintereik.
Blad van de hazelaar.
Blad van de esdoorn.
Blad en vrouwelijke bloei van de steeneik.

Opmerkelijk is ook de bijna totale afwezigheid van natuurlijke naaldbossen, zowel op de bergniveau als op de subalpiene bodem, als gevolg van de hoge bodemvochtigheid. Er zijn kleine dennenbossen van Pinus sylvestris in Palencia en León, die als autochtoon zijn erkend. Op de noordzijde zijn er enkele gebieden met montereyden, een uitheemse soort. In kalksteengebergten komen sabinares (Juniperus thurifera) voor, op zuidelijke hellingen, en op koude en relatief droge plaatsen. Taxusbomen worden ook aangetroffen op kalksteenrotsen, soms op grote hoogte. Op een hoogte van meer dan 1800 m boven zeeniveau overheerst de vegetatie van berken, kruipend kreupelhout en grassen, waarbij grasweiden die bijzonder belangrijk zijn voor het vee, overheersen.

Fauna


Van de verschillende diersoorten die in het gebied leven, springt de Cantabrische bruine beer eruit, met een populatie van meer dan 300 exemplaren. Dit is bijzonder interessant omdat, in vergelijking met de verontrustende achteruitgang van de populatie die tientallen jaren geleden werd vastgesteld, de huidige cijfers het herstel van de soort in het gebied garanderen.

De bruine beer.
Iberische wolven.
Het edelhert.
Pyreneese gems.

Speciale vermelding verdienen ook de populaties van de Pyreneese gemzen (Rupicapra pyrenaica parva), edelherten (Cervus elaphus), reeën (Capreolus capreolus), wilde zwijnen (Sus scrofa), Iberische wolven (Canis lupus signatus), otter (Lutra lutra), marter (Martes martes), das (Meles meles), kuifaal stekelvarken (Hystrix cristata), Iberische lijster (Galemys pyrenaicus), auerhoen (Tetrao urogallus) en vale gier (Gyps fulvus).

De gredossteenbok (Capra pyrenaica victoriae) is opnieuw geïntroduceerd in het Cantabrisch gebergte vanuit de in gevangenschap levende kern van Riaño, met verschillende kernen in het Nationaal Jachtreservaat van Los Ancares (Lugo) in de Sierra de Ancares, en het Regionaal Park van Montaña de Riaño en Mampodre in Castilla y León, met verspreide individuen die zijn waargenomen in Asturias en Liébana. Naar schatting zal hij op middellange termijn het hele bergstelsel opnieuw koloniseren.

Torre Santa, met 2596 m.

Beschermde gebieden


De Cantabrische bergketen omvat verschillende beschermde gebieden, zoals het Nationaal Park Picos de Europa, dat een van de vele Cantabrische parken is die zijn opgenomen in het Wereldnetwerk van Biosfeerreservaten van de UNESCO. Sommige van de gebieden zijn opgenomen in het Natura 2000-netwerk van de Europese Unie en in de speciale beschermingszones voor het behoud van de vogelstand.

 • Parque nacional Picos de Europa
 • Reserva natural integral de Muniellos
 • Parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
 • Parque natural de Redes
 • Parque naturla de Somiedo
 • El Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve
 • Parque natural Montaña Palentina
 • Parque natural del Saja-Besaya
 • Parque natural Collados del Asón
 • Ojo Guareña

Orografie


De hoogste berg van dit gebergte is Torre Cerredo, in de Picos de Europa, met een hoogte van 2650 m en de diepste holte is het grottenstelsel van Trave, de op één na grootste kloof van Spanje.

Bergen van de cordillera

Tabel met de belangrijkste toppen in het Cantabrisch Gebergte
Naam Systeem Hoogte Prominentie Provincie
Torre Cerredo Picos de Europa 2650 1933 Asturias en León
Torre del Llambrión Picos de Europa 2642 302 León
Torre del Tiro Tirso Picos de Europa 2640   León
Torre sin Nombre Picos de Europa 2638   León
Torre Blanca Picos de Europa 2619 30 Cantabria en León
Peña Vieja Picos de Europa 2617 277 Cantabria
Torre de la Palanca Picos de Europa 2614   León
Torre del Tiro Navarro I Picos de Europa 2602   Asturias en Cantabria
Torre del Hoyo Grande Picos de Europa 2602   Asturias
Pico de Santa Ana I Picos de Europa 2601   Asturias en Cantabria
Torre Santa Picos de Europa 2598 1135 León
Pico de Santa Ana II Picos de Europa 2596   Asturias
Pico Tesorero Picos de Europa 2570   León, Asturias en Cantabria
Peña Prieta Fuentes Carrionas 2538 929 Cantabria en Palencia
Curavacas Fuentes Carrionas 2524   Palencia
Naranjo de Bulnes of Pico Urriellu Picos de Europa 2519 205 Asturias
Mojón de Tres Provincias Fuentes Carrionas 2496   León, Palencia en Cantabria 
Espigüete Fuentes Carrionas 2451 482 Palencia
Peña Ubiña Macizo de Ubiña 2417   León en Asturias
Pico del Fontán Sur Macizo de Ubiña 2414   León en Asturias
Pico Murcia Fuentes Carrionas 2341   León en Palencia
Cuchillón Sierra de Hijar 2222   Cantabria en Palencia
Peña Ubina Pequeña Macizo de Ubiña 2197   León
Peña de la Cruz Macizo del Mampodre  2195   León
Peña Orniz Babia-Somiedo 2194   León en Asturias
Pico Cornón Laciana-Somiedo 2194   León en Asturias
Montigüero Babia 2188   León
Pico Tres Mares Sierra de Hijar 2175   Cantabria en Palencia
Cotomañinos Sierra de Hijar 2144   Cantabria en Palencia
Peña Ten Ponga 2142   León en Asturias
Cornón Sierra del Cordel 2125   Cantabria
Cueto Mañín Sierra de Hijar 2122   Cantabria en Palencia
Catoute Sierra de Gistredo 2117   León
Peña Pileñes Ponga 2012   Asturias
Cueto de la Horcada Sierra del Cordel 2111   Cantabria
Tambarón Sierra de Gistredo 2102   León
Cueto Iján Sierra del Cordel 2085   Cantabria
Nevadín Sierra de Gistredo 2082   León
Cuetos de las Hoyas Sierra de Hijar 2079   Cantabria en Palencia
Pico Liguardi of La Vaca Rabona  Sierra del Cordel 1975   Cantabria
Cueto Cordel Sierra del Cordel 2061   Cantabria
Pena Sagra Sierra de Peña Sagra 2042   Cantabria
Peña del Fraile Sierra de Brezo 2025   Palencia
Peña Labra Sierra de Hijar 2018   Cantabria en Palencia
Cueto de Arbas Fuentes del Narcea 2007   Asturias
Peña Redonda Sierra de Brezo 1993   Palencia
Mustallar Sierra de Los Ancares 1978   Lugo y León
Pico Yordas Montaña de Riaño 1967   León
Tiatordos Ponga 1952   Asturias
Cueto de la Concilla Puertos deSejos 1922   Cantabria
Maciédome Ponga 1903   Asturias
Castro Valnera Montañas pasiegas 1718 866 Burgos y Cantabria
Picón del Fraile Montañas pasiegas 1632   Burgos y Cantabria
Peña Lusa Montañas pasiegas 1575   Burgos y Cantabria
Aitxuri Montes Vascos 1551 943 Guipúzcoa
Pico Pierzu Ponga 1551   Asturias
Aizkorri Montes Vascos 1544   Guipúzcoa
Gorbea Montes Vascos 1482   Álava en Vizcaya
Pico Jano Macizo del Coriscao 1446 350 Cantabria
Pico Humión Montse Obarenes 1435 715 Burgos
Irumugarrieta Montes Vascos 1431   Navarra
Porracolina Montañas pasiegas 1414   Cantabria
Mortillano Macozo de Hornijo 1413   Cantabria

Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Dit was een van de Spaanse Verhalen in de niet commerciële website spaanseverhalen.com. De verhalen in deze website zijn niet statisch, regelmatig worden de verhalen aangepast, kijk hiervoor naar deze mededeling:

 • Laatst bijgewerkt 2021-12-27

Coralma*

Spaanse Verhalen.  https://spaanseverhalen.com

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

Deze teksten zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Andere bronnen zijn:

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 1.0 , Naamsvermelding 2.0 Unported CC BY 2.0 , Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0), CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0), Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0), CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie , CC0 1.0 Universal, CC BY-SA 1.0 of Publiek Domein, als u op één van de link’s hieronder klikt, krijgt u de volledige informatie van deze foto’s/afbeeldingen te zien.

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

U bent vrij:

 • Om het werk te kopiëren, te verspreiden en te verzenden
 • Om het werk aan te passen (op uw eigen medium)

Onder de volgende voorwaarden:

 • attributie – U moet de juiste vermelding geven, een link naar de licentie verstrekken en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik goedkeurt.
 • gelijk delen – Als u het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet u uw bijdragen distribueren onder dezelfde of compatibele licentie als het origineel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: