Zamora (stad)

Zamora, hoofdstad van de gelijknamige provincie

Wapen van de stad Zamora (Castilla y León): schild gekwartileerd, 1ste deel, een zilver veld met de gewapende arm van Viriato bewegend vanuit de sinistere flank, in zijn hand een vlag gevormd door stroken van gules, behalve de bovenste die van sinople is; in het 2e deel een veld van zilver met een stenen brug met twee bogen, geflankeerd door twee torens eveneens van steen en een terras van sinople, en daaronder loopt een rivier van azuur en zilver. Zegel: Koninklijke kroon gesloten.
het wapen
De vlag staat bekend als de Seña Bermeja. Dit is ook de vlag van de stad Zamora. Ze bestaat uit acht rode banen die de acht overwinningen van Viriato op verschillende Romeinse praetors en consuls voorstellen, en een smaragdgroene band; De band die Ferdinand V van Castilla over zijn schouder hing en die hij op de kroon van het Rode Vaandel plaatste, als beloning en erkenning voor de verleende hulp in de Slag bij Toro, die plaatsvond in de vlakte van Toro, nabij Peleagonzalo, in maart 1476.
de vlag

Zamora is een Spaanse stad gelegen in het noordwesten van het Iberisch schiereiland. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie, in de autonome gemeenschap Castilla y León. Het ligt vlakbij de grens met Portugal, op een gemiddelde hoogte van 652 meter boven de zeespiegel.

Wat u interesseert:

Gegevens
Comunidad autónoma Castilla y León
Provincie Zamora
Comarca Tierra del Pan
Locatie
  Gemiddeld
  Minimaal
  Maximaal
649 m.b.z.
606 m.b.z.
825 m.b.z.
Oppervlakte 149,28 km²
Gesticht Begin van de Bronstijd
Bevolking (2022) Bevolking tot.
Bevolkingsdichtheid
59.475 inw.
417,93 inw/km²
Bevolkingsnaam  zamorano, -a
Postcode 49001-49032
Kengetal tel. (+34) 980
Patroonsheilige San Atilano (5 okt.)
San Pedro (29 juni)
Patrones Virgen de la Concha (8 sept)
Officiële website (niet beveiligd)
Het stadhuis van Zamora.

De oude wijk van de stad is sinds 1973 geklasseerd als een historisch-artistieke site. De belangrijkste kern van de stad, met een zeer langgerekte indeling en grotendeels omgeven door de oude stadsmuren, staat op een breed rotsplateau (de “tajada crag” die in de Romancero Viejo wordt genoemd) van 26 tot 32 meter hoog, gelegen aan de rand van de rivier de Duero, die haar in het zuiden omringt. Deze kenmerken leverden de stad de bijnaam van “la bien cercada” (goed afgesloten) op.

Het inwonersaantal van Zamora is al geruime tijd aan het dalen. Vandaag de dag telt het zo’n 59.475 inwoners, in 1991 waren dat er nog 68.202. Het oppervlak van de gemeente bedraagt 149, 28km² en het ligt op 66 km van Salamanca, 122 van León, 93 van Valladolid, 253 van Madrid en 101 van de hoofdstad van het naburige Portugese district, Bragança, evenals 55 van de grensstad Miranda de Duero.

Wijds uitzicht over de rivier de Duero met op de achtergrond de stad Zamora.

De collectie romaanse gebouwen van Zamora is opmerkelijk, met de 23 tempels in de stadswijk en de 14 kerken in het historische centrum, waardoor het de stad is met het

Zamora is de stad met het grootste aantal romaanse kerken van Europa. De stad heeft daarom ook de status van Europees erfgoed aangevraagd. Naast de kathedraal (met een koepel die aan de buitenkant is bekleed met schubben) bestaat dit romaanse erfgoed uit nog eens vierentwintig kerken, een kasteel, stadsmuren, een brug, twee paleizen en negen huizen, waardoor Zamora wordt beschouwd als “de stad van de romaanse architectuur”. Van de kerken zijn er nu alvijftien uitgeroepen tot “Sites of Cultural Interest”, waaronder enkele van latere stijlen. Belangrijk is ook de verzameling modernistische gebouwen (negentien in totaal), samen met Teruel de enige in het binnenland van Spanje. 

Toponymie


Ook nu nog zijn de cultuurhistorici het niet eens over de oorsprong van het toponiem dat de stad Zamora zijn naam geeft. Volgens sommigen was de eerste naam Romeins, omdat deze in de Itinerarium Antonini werd vermeld met de naam Ocellum Duri (“De ogen van de Duero”), waaruit via een soort acroniem (ce-m-uri) de huidige naam zou voortvloeien. De oorsprong is dus verbonden met de klassieke herenhuizen die de Romeinse wegen uit die tijd flankeerden, in dit geval de Vía de la Plata. In 569, op het hoogtepunt van de Visigotische periode, wordt de enclave vermeld onder de naam Semure, die tijdens de islamitische overheersing Azemur (wilde olijf) of سمورة Samura werd. Na de herovering, rond 754, door koning Alfonso I van Asturias en na te zijn herbouwd en herbevolkt door koning Fernando I van León (1010-1065) in de 11e eeuw, kreeg het de naam Zamora.

Symbolen


Titels

De stad Zamora bezit de titel van “Muy noble y leal” (Zeer Edel en Loyaal), zoals verleend door koning Enrique IV van Castilla, door middel van de privileges van 20 juni en 1 juli 1465 en 9 maart 1466. Het gemeentebestuur, met de titel van “excelentísimo” (Excellentie), ontvangt de titel van “excelencia” (Eervol) in zijn persoonlijke benaming.

De Seña Bermeja (zoals de vlag wordt genoemd)

De vlag van de stad Zamora, beter bekend als de Seña Bermeja, bestaat uit acht rode stroken die de acht overwinningen voorstellen die Viriato behaalde op verschillende Romeinse praetors en consuls, en een smaragdgroene band; een band die Ferando V van Castilla over zijn schouder hing en die hij op de Seña Bermeja plaatste, als beloning en erkenning voor de verleende hulp in de slag bij Toro, die plaatsvond in de vlakte van Toro, nabij Peleagonzalo, in maart 1476, waarbij hij zijn kroniekschrijver opdroeg de volgende verzen te schrijven:

Het edele teken zonder mankeren
rood van negen punten
van smaragd de hoogste
dat Viriato heeft samengesteld,
op een wit veld is geëmailleerd.
Wie is deze grote dame?
de numantijnse Zamora
waar het kind van de klif valt
om het vaandel te bevrijden
dat altijd heeft gezegevierd.

                Gratia Dei. Slag bij Toro, 1476.

De graaf van Alba de Liste had als vaandrig traditioneel het voorrecht om de vlag van de stad te dragen.

Het wapen

Het wapen van de stad bestaat uit twee kwartieren:

    • Het eerste kwartier toont Viriato’s arm die de Seña Bermeja, de vlag van de stad, vasthoudt.
    • Het tweede kwartier stelt de verovering van Mérida door de koning van León Alfonso IX in 1227 voor, en toont de rivier Guadiana en de torens van de Romeinse brug, die door de troepen van Zamora bij een aanval werden ingenomen.

Geografie


Ligging van de gemeente Zamora in de provincie.

De gemeente Zamora heeft een oppervlakte van 149,28 km². Het is de provinciehoofdstad gelegen op de laagste hoogte van de noordelijke hoogvlakte en is tevens de hoofdstad van de gelijknamige provincie en behoort tot de autonome gemeenschap Castilla y León. Het ligt in de middenloop van de rivier de Duero, met een longitudinale configuratie over de lengte, in het uitgestrekte gebied dat het Noordelijke Plateau vormt, het deel van het Centrale Plateau dat ten noordoosten van het Centrale Systeem ligt, in het noordwestelijke deel van het Iberische Schiereiland. Het heeft een vlak landschap, met weinig vegetatie als gevolg van het mediterrane klimaat met continentale kenmerken.

Het oostelijke deel ligt op de vruchtbare vlakte van de rivier en vormt de grens met de regio’s Tierra del Pan en Tierra del Vino, die respectievelijk in het noorden en het zuiden liggen. Het westelijke deel scheidt zich in het noorden van de rivier en vormt de grens met de regio’s Tierra de Alba en Sayago.

Het belangrijkste centrum van de stad, heeft een langgerekte indeling en is grotendeels omgeven door stadsmuren. Het staat op een breed rotsplateau, de “peña tajada”, van zo’n 26 tot 32 meter hoogte, gelegen aan de rand van de rivier Duero, die het in het zuiden omsluit. Dit zijn de typische kenmerken die het centrum de bijnaam “la bien cercada” (de goed omsloten) hebben opgeleverd. De hoogte van de stad ligt op ongeveer 652 m boven de zeespiegel.

Noord-westen:
San Pedro de la Nave-Almendra, Palacios del Pan en Andavias
Noord:
Monfarracinos, Valcabado, Roales del Pan y La Hiniesta
Noord-oosten:
Coreses
West:
Muelas del Pan
Schematische tabel met in het midden een blauwe windroos. Oost:
Villaralbo en Arcenillas
Zuid-westen:
Pereruela en Almaraz de Duero
Zuid:
Entrala
Zuid-oosten:
El Perdigón en Morales del Vino
Reliëf
Een plaatje dat de exacte hoogte ten opzichte van het zeeniveau van Alicante aangeeft (wat we in Nederland als Amsterdam peil aanhouden, houden ze hier het peil van Alicante aan).

Er zijn twee duidelijk onderscheiden gebieden in de gemeente. Het eerste bestaat uit de vruchtbare vlaktes van de rivieren Duero en Valderaduey, gelegen in het oosten. Het gebied is vrij vlak en bevindt zich op ongeveer 630 m hoogte boven de zeespiegel, uitzondering daarop is het rotsplateau dat bekend staat als Las Peñas de Santa Marta, met glooiende randen waar de hoogte oploopt tot zo’n 650 meter. Het was op dit plateau, ingekaderd tussen de Duero en de oude loop van de Valderaduey, dat de eerste kolonisten van de stad zich vestigden.

Meer naar het westen toe, in de buurt van het stuwmeer van Ricobayo, gaat het wat omhoog, van 650 m boven zeeniveau op de Terrazas de San Lázaro naar ongeveer 800 m boven zeeniveau aan de westkant van de gemeente. Ten zuiden van de Duero loopt het vanaf het einde van de vruchtbare laagvlakte door tot Carrascal, gescheiden door de Vallejo del arroyo de la Fresneda. In dit gebied bevinden zich bergen met steile hellingen, waaronder Cabeza Falcón (719 m), over de Zape-beek; Vuelo Grande (734 m), over de Fresneda-beek; Las Tres Rayas (741 m), over de Duero; en Monte de las Víboras (825 m) aan de rand van het stuwmeer van Ricobayo, dat het hoogste punt van de gemeente is.

Hydrografie

De ruggengraat van het hydrografische netwerk van Zamora is de rivier Duero, die de gemeente van oost naar west doorkruist. De zijrivieren Valderaduey en Esla sluiten hierop aan, hoewel deze laatste alleen aan de westelijke grens van de gemeente voorkomt (aan het uiteinde van het Ricobayo stuwmeer). Er zijn nog wel enkele andere stroompjes maar hun hydrologisch belang is zeer gering, dit soort stroompjes zijn van belang vanuit landschappelijk oogpunt. Het betreft de beken Valderrey en La Fresneda, beide op de rechteroever, en de Zape op de linkeroever. Op de linkeroever stromen ook de Arroyo Morisco en de Arroyo de Rabiche, die beide een zeer korte loop hebben en waarvan de natuurlijke loop ook is veranderd, zodat het meer op irrigatiekanalen lijkt. De binnenkomst van de Duero in de gemeente Zamora wordt geflankeerd door een grote geïrrigeerde vlakte met een dicht netwerk van kanalen en irrigatiekanalen. Stroomafwaarts van de stad wordt de rivier smaller.

Het grondwater is geconcentreerd in het geologische grondgebied van het Cenozoïcum, als gevolg van de afwisseling van doorlatende en ondoorlatende lagen, waardoor aanzienlijke wateraccumulaties ontstaan die kunnen worden gebruikt door kleine landbouw- en veeteeltbedrijven. Deze overvloed aan aquifers is vooral intens in het gedeelte dat in contact staat met het terrein uit het Paleozoïcum, waardoor poelen ontstaan in de buurt van de beken La Fresneda en Zape, en er zijn ook bronnen zoals La Salud, en irrigatieputten.

Het milieu

Agenda 21 is een wereldwijde overeenkomst die tot doel heeft het erfgoed van steden te behouden binnen een patroon dat duurzame ontwikkeling heet. Sinds 2003 werkt de gemeenteraad van Zamora aan een gemeentelijk beheerssysteem overeenkomstig de inhoud en de doelstellingen van de Agenda.

Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling kan Zamora worden beschouwd als een kleine stad, met weinig industrialisatie en waar de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast zeer gering zijn, maar met een duidelijke vergrijzing van de bevolking doordat jongeren naar grotere steden met betere arbeidsvooruitzichten trekken.

Een van de prioriteiten van de gemeente het behoud van het cultureel en monumentaal erfgoed van de stad; daarom wordt prioriteit gegeven aan alle stadsontwikkelingsacties die deze doelstellingen bevorderen. Een van de belangrijkste van deze acties is de aanleg van een ringweg rond de stad om de doortocht van zware voertuigen door de binnenstad te voorkomen.

Om de burgers bewust te maken van de voordelen van de programma’s voor duurzame ontwikkeling die worden uitgevoerd, worden voorlichtingscampagnes ontwikkeld.

Lokaal duurzaamheidsmanifest van de stad Zamora:

Ik, Zamora
(Yo, Zamora)

  • Ik verbind mij ertoe een schoon milieu te handhaven om het welzijn van mijn burgers te garanderen.
  • Ik verbind mij ertoe een lucht te handhaven die vrij is van verontreinigende stoffen en de nodige instrumenten te verschaffen om dit te garanderen.
  • Ik beloof dat ik zorg zal dragen voor het water op mijn grondgebied, door het niet te vervuilen of te overexploiteren.
  • Ik verbind mij ertoe de stad te integreren met de omliggende habitats en zorg te dragen voor de flora en fauna die deze bewonen.
  • Ik verbind mij ertoe geen overdreven lawaai te maken om mijn burgers niet te storen.
  • Ik verbind mij ertoe om voor mijn jongeren te zorgen door passende acties te bevorderen, zodat zij niet naar andere grotere steden hoeven te emigreren, door fundamenteel te proberen mijn werkaanbod te verbreden en te diversifiëren en vrijetijdsactiviteiten aan te bieden die aan hun behoeften beantwoorden.
                                                                                                        Agenda 21. Zamora-2004 Gemeenteraad van Zamora.

Geschiedenis van de stad


De Oudheid
Las Peñas de Santa Marta, een rotsformatie aan de oevers van de Duero waar de eerste kolonisten van de stad zich vestigden.

De stad werd ergens aan het begin van de bronstijd gesticht en later in de ijzertijd bezet door het Keltische volk van de Vacceos en die hun nederzetting Ocalam noemden. De latere nederzetting bevond zich in het gebied dat werd afgebakend door het kasteel en de heuvel van San Ildefonso, een strategische locatie omdat het een rotsplateau was dat werd verdedigd door de rivier de Duero, waarop zich een heuvelfort (castro) bevond.

Ook  tijdens de bezetting door het Romeinse Rijk was de stad bewoond. In feite is zij vaak geïdentificeerd met de belangrijke mansio en civitas van ‘Ocelo Durii’ (het Oog van de Duero). Volgens sommigen zou een dergelijke nederzetting in feite overeenkomen met het huidige Villalazán, twaalf kilometer naar het oosten, eveneens aan de oevers van de Duero, en waar de Via de la Plata (Zilverroute) doorheen liep.

Standbeeld ter ere van Viriato, leider van het Lusitaanse verzet tegen de Romeinen. Het staat op het Plaza de Viriato van de stad. De sokkel draagt het opschrift TERROR ROMANORUM

Ondanks het feit dat er tot nu toe in de stad geen belangrijke archeologische overblijfselen uit deze periode zijn gevonden, wil dit niet zeggen dat er in de toekomst nog verrassingen komen als er meer opgravingen worden gedaan. Zoals onlangs met de belangrijke vondst van islamitisch aardewerk op de plaats waar de zetel van de Consejo Consultivo de Castilla y León (Raad van Advies van Castilla en León) is gevestigd, zou de toponymie een argument zijn ten gunste van de hoofdstad Zamora,  aangezien Okelo Duri oorspronkelijk “prominente rots” betekende (de Peñas de Santa Marta) en op de tegenoverliggende oever van de rivier de wijk San Frontis ligt. Een naam van Romeinse oorsprong, sub frontis pontis, “onder de brug”. Precies op deze hoogte van de rivierbedding stond tot 1310 de Puente Viejo of Puente de Olivares (de Oude of Olivaresbrug), waarvan nog enkele resten zichtbaar zijn. Er is ook een laat-Romeinse kaart waarop de term Okelo Duri staat, die zou overeenkomen met Zamora. Dit is ook de periode van Viriato, de “terror romanorum”, die zijn overwinningen op de Romeinen (acht in totaal) vierde door een stuk van hun rode vaandels te scheuren en op zijn speer te zetten, wat de oorsprong is van de vlag van de stad (en de provincie), de Seña Bermeja. Hij wordt geacht te zijn geboren in Torrefrades, een dorp in de regio Sayago of in de provincie Huelva, toen men nog dacht dat het grondgebied van de Lusitaniërs andere grenzen had en niet bekend was. Het zou ook kunnen dat zijn oorsprong in Portugal zelf lag, in de richting van de berg Herminius, in de Sierra de la Estrella.

De eerste gedocumenteerde verwijzing naar de stad verschijnt in de Parrochiale Suevum van 569, waarin zij wordt genoemd onder de naam Senimure, opgenomen in het bisdom Asturica, behorend tot het Sueven koninkrijk. De Arabische namen voor de stad waren Azemur (“wilde olijfgaard”) en Semurah (“stad van turkooizen”). De huidige naam lijkt afkomstig te zijn uit een van de laatste twee periodes, en wordt als zodanig vermeld in de Salmanticense als “een van de door Alfonso I op de Moren heroverde pleinen”.

De Middeleeuwen
De Hoge Middeleeuwen

Tijdens de Middeleeuwen werd Zamora opnieuw ingenomen en verwoest door de moslims onder leiding van de emir Mohammed en vervolgens heroverd door de christenen onder het bewind van koning Alfonso II van Asturias ‘el Casto’, en opnieuw versterkt. Koning Alfonso III van Asturias ‘el Magno’, herbevolkte het in 893 met Mozaraben uit Toledo, omringde het met muren en voorzag het zelfs van paleizen en baden, waardoor het, vanwege zijn ligging en kenmerken, de belangrijkste vestingstad van de christelijke koninkrijken werd. De herbevolking van de stad Zamora werd door Isa ibn Ahmad al-Razi als volgt beschreven:

  “Alfonso zoon van Ordoño, koning van Galicia, ging naar de ontvolkte stad Zamora en bouwde en ontwikkelde haar, versterkte haar en bevolkte haar met christenen, en herstelde al haar omgeving. De bouwers waren mensen uit Toledo, en de verdedigingswerken werden gebouwd op kosten van een Aghemi onder hen. Vanaf dat moment begon de stad te bloeien, de nederzettingen werden met elkaar verbonden en de mensen van de grens kwamen er hun plaats innemen.”
Hispano-islamitische keramische kruik die deel uitmaakt van de belangrijke verzameling die is gevonden op het terrein van de adviesraad van Castilië en León. Gebrand aardewerk, AH 8e-9e eeuw, Museum van Zamora.

De periode tussen de 10e en 13e eeuw was de belangrijkste periode van Zamora in de Spaanse context. De Slag bij Simancas (939) gaf Ramiro II van León de controle over de valleien van de Duero en de Tormes, waardoor de hoofdstad van Zamora (door zijn ligging en gunstige positie bovenop een rotsplateau aan de rand van de rivier) een van de belangrijkste bolwerken werd die de grens beveiligden. Zijn belang nam echter af na de Slag bij Navas de Tolosa (1212), die het zuiden van het Iberisch schiereiland openstelde voor de christelijke koninkrijken, en Zamora daarmee zijn strategisch belang verloor.

Zamora was een van de belangrijkste plaatsen van het Koninkrijk León, waarvan het deel uitmaakte. Hier begon ook de periode van de grootste politieke, economische en architectonische pracht. De geleidelijke verschuiving van de grens naar het zuiden, van de Duero naar de Tormes, bevorderde deze vooruitgang, die alleen werd doorbroken door de aceifas van Almanzor. Muhammad ibn ‘Abd-Allah ibn Abū ‘Āmir (in het Arabisch محمد بن عبد أبو عامر ), genaamd Al-Mansūr (المنصور) (Spaanse Almanzor), de Overwinnaar, deed in 981 een eerste aanval op de stad, die met de grond gelijk werd gemaakt. In 986 verbrak hij de vijandelijkheden met koning Bermudo II, viel het jaar daarop Coimbra aan (en liet het zeven jaar lang verlaten) en trok in 988 op tegen León zelf, waarbij hij alles op zijn weg verwoestte. Bermudo zocht zijn toevlucht in Zamora, maar niets kon de vijandelijke opmars tegenhouden. León werd, na vier dagen weerstand te hebben geboden, aangevallen, geplunderd en verbrand en de stadsmuren werden verwoest, Zamora capituleerde en Bermudo moest vluchten naar Galicia. In 997 werd Zamora opnieuw het slachtoffer van de actie van deze moslim, toen hij op weg naar Santiago de Compostela de stad opnieuw met de grond gelijk maakte, evenals León en Astorga.

Het kruis dat de plaats markeert waar volgens de overlevering de belegerende Castiliaanse koning werd doorboord door het zwaard van Bellido Dolfos in het Campo de la Verdad in Zamora.

“Zamora, la bien cercada” (de goed afgesloten), zoals het door Fernando I van León “el Magno”, werd genoemd. Deze vorst herbouwde het in 1055, herbevolkte het met bergbewoners en ommuurde het opnieuw, om het later over te dragen aan zijn dochter Doña Urraca. Door zijn bevoorrechte positie werd het een voorwerp van geschil tussen de verdeelde christelijke koninkrijken. Tijdens een van de belegeringen van de stad deed zich een opmerkelijke gebeurtenis voor die in de Spaanse balladen (romanceros) is vereeuwigd: de verrassingsdood van koning Sancho II door toedoen van de edelman Vellido Dolfos uit Zamora, toen deze probeerde de stad in te nemen die door zijn zuster werd bestuurd. De mogelijkheid dat de aanstichter de voornaamste begunstigde was geweest (koning Alfonso VI, die door Sancho II, zijn broer, gevangen was gezet), is wat volgens de cantares de gesta een van de bij het beleg aanwezige Castiliaanse edelen, Rodrigo Díaz de Vivar, ‘el Cid’, zou hebben doen zweren niet aan de dood van zijn broer te hebben deelgenomen (de eed van Santa Gadea, Burgos). Zowel de moed van Vellido als de durf van Rodrigo zijn literaire en zelfs spreektaalclichés geworden, evenals de dapperheid van de stad tijdens het beleg, vereeuwigd in het gezegde “No se ganó Zamora en una hora” (Zamora werd niet in één uur gewonnen). Op de plaats waar volgens de overlevering de vorst Sancho II werd vermoord door Vellido Dolfos, staat een ruw monument met daarop een kruis, bekend als het Kruis van Koning Don Sancho.

Een andere mijlpaal in de geschiedenis van de stad was de vredesconferentie tussen koning Alfonso VII van León en Alfonso I van Portugal. Het resultaat was dat op 5 oktober 1143 de onafhankelijkheid van het nieuwe koninkrijk werd erkend, wat tot uiting kwam in het Verdrag van Zamora, dat officieel de geboorte van Portugal als onafhankelijke staat markeerde. Alfonso VII erkende Afonso Henriques als monarch omdat hij keizer wilde worden en daarom koningen nodig had die zijn vazallen waren, hoewel de Portugezen, toen de erkenning eenmaal een feit was, een lijn van volledige autonomie volgden.

Maquette die het uiterlijk van de Balborrazstraat in de Middeleeuwen laat zien.

In 1208 verleende koning Alfonso IX van León de stad Zamora een oorkonde met wat wordt beschouwd als haar eerste territoriale afbakening. Het district besloeg een gebied dat sterk leek op het huidige, met als enige uitzondering de westzijde, waar een reeks gehuchten en plaatsen is aangegeven die later werden ontvolkt en de huidige dehesas werden.

  “E estos homezianes ayan atal couto por el monte d’Aloa, por el Camín de Johán Cidiélez, e por Morales, e por Ponteyos de la Torre, e por Arcinielas, e por Vilaralvo el Mayor, e por Cubiellos, e por Sancta María de la Iniesta, e por las Manbras, e por los penedos de Congosta, e por Carrascal, que dizen Aldea de Pelay Alvo”
                                                                                                                                             Alfonso IX de León (1208), Fuero de Zamora

Dat ‘Fuero de Zamora’ wil zeggen dat het bepaalde privileges zijn die de stad Zamora in 1208 kreeg van Alfonso IX. Maar het is oud Castiliaans, en ik (mijn Spaanse vriendin evenmin) kan er helaas verder niks over zeggen.
De Late Middeleeuwen

Het belang van Zamora onder de steden van de Kroon van Castilla in de late Middeleeuwen blijkt uit het stemrecht in de Cortes de Castilla (het Hof van Castilla), een status die slechts zeventien steden hadden (waaraan later Granada werd toegevoegd). De omvang van de vertegenwoordiging van de procuratoren van Zamora was buitengewoon, aangezien deze het grondgebied van Galicia omvatte, waarin geen enkele stad een stem had.

Denkbeeldig portret van Hendrik II, koning van Castilië en León. José María Rodríguez de Losada (gemeenteraad van León)

Begin 1367, tijdens de eerste Castiliaanse burgeroorlog, sloot de stad Zamora zich definitief aan bij de zaak van Pedro I van Castilla en werd het gedurende de rest van het conflict een van zijn sterkste bastions, zoals historica María Concepción Castrillo Llamas heeft opgemerkt. En na de Slag bij Montiel, die in 1369 werd uitgevochten, vermoordde Enrique de Trastámara zijn halfbroer Pedro I en begon hij onder de naam Enrique II de kroon van Castilla te regeren. Maar na de moord op de koning werden zijn aanhangers sterk in Zamora en de troepen van Enrique II belegerden de stad tussen juni 1369 en februari 1371. De leiders van de opstand waren Fernando Alfonso de Valencia, een van de meest beruchte edelen van Zamora en achterkleinzoon van de koningen Alfonso X en Sancho IV van Castilla, en de bewaker van het kasteel van Zamora, Alfonso López de Tejeda.

En tijdens een van de uitvallen van de belegerden werd Fernando Alfonso de Valencia verslagen en gevangen genomen door Pedro Fernández de Velasco, die de belangrijkste camarero mayor (kamerheer) van koning Enrique II was en samen met koningin Juana Manuel de Villena, echtgenote van de vorst, de belegering leidde. Maar ondanks het heldhaftige verzet van de bevolking van Zamora, capituleerde de stad en liet de troepen van Enrique II toe, die de stad op 26 februari 1371 bezetten, zoals blijkt uit een brief waarin koningin Juana Manuel haar man op de hoogte stelt van de overgave van de stad.

De alcaide van het kasteel van Zamora, Alfonso López de Tejeda, ging echter niet akkoord met de capitulatieovereenkomst en verzette zich binnen de vesting met zijn vrouw, Inés Álvarez de Sotomayor, hun oudste zoon, de belangrijkste Zamorese edelen en talrijke soldaten. En koningin Juana Manuel, volgens de Portugese kroniekschrijver Fernão Lopes in hoofdstuk XLI van de Chronica de el-rei D. Fernando, dreigde Alfonso López de Tejeda met de dood van drie van zijn kinderen, die in zijn macht waren, als hij de vesting niet overgaf, hoewel hij weigerde zich over te geven en zijn kinderen, twee jongens en een meisje, werden gedood. Maar vanwege de honger en de pest die ze te verduren hadden, en wetende dat ze geen hulp zouden krijgen uit Portugal, verliet Alfonso López de Tejeda op een nacht het kasteel, met de sleutels van de vesting, en reisde vergezeld van zijn vrouw, zijn oudste zoon en enkele van zijn soldaten, naar Portugal om van daaruit de troepen van Enrique II te blijven bestoken.

De Moderne tijd

Na zijn bloeitijd in de 13e eeuw en naarmate de grens van de herovering van het schiereiland door de christelijke koningen naar het zuiden opschoof, verloor Zamora geleidelijk zijn strategische, economische en sociale belang. Na de ontdekking van Amerika werden veel mensen uit Zamora door de economische armoede van het gebied gedwongen te emigreren naar het nieuwe continent, vooral naar Zuid-Amerika, waar vele andere steden met dezelfde naam werden gesticht.

Gezicht op Zamora in 1570 door Anton van den Wyngaerde.
De Hedendaagse tijd
Gravure van Francisco Javier Parcerisa van de brug over de Duero in het midden van de 19e eeuw.

Gedurende de hele 18e eeuw kende de stad een sterk herstel, dat werd bevorderd door de bescherming die zij genoot van de Kroon van Spanje, een proces dat abrupt werd onderbroken door de invasie van Napoleon. Begin 1809, tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, nam Zamora de wapens op tegen de Franse troepen van Lapisse, Maupetit en Soulignac. De Zamoranen trokken hen tegemoet bij de brug van Villagodio over de rivier Valderaduey, drie kilometer van de stad, waar de Fransen in een bloedige en ongelijke strijd verwikkelden waren die slechts een dag duurde. Uiteindelijk zagen ze zich genoodzaakt zich tegen het vallen van de avond terug te trekken, gezien hun duidelijke inferioriteit, na 130 Zamoranen te hebben gedood en twee keer zoveel gewonden, maar niet voordat ze veel slachtoffers hadden gemaakt in de vijandelijke gelederen. Deze roekeloze prestatie wordt herdacht door een gedenkzuil, waarop de volgende legende staat: “De inwoners van Zamora dragen in 1908 deze inscriptie op aan de helden van 6 januari 1809“. Dit monument werd opgericht in 1819. De bezetting duurde drie jaar, tot 1812, en veroorzaakte ook ernstige verliezen aan het artistieke erfgoed van de stad.

Obelisk ter ere van de helden van de slag van Villagodio tegen de Napoleontische troepen.

De jaren na de bevrijding waren een periode van verval en isolement. De productie was praktisch beperkt tot louter ambachtelijke activiteiten, met zeer weinig industrie als zodanig. Ook de handel was verliesgevend: alleen granen en wijn werden in het buitenland verkocht. De verplaatsing van het Capitanía general naar Valladolid verslechterde de situatie nog, zodat de bevolking in 1850 nog maar 9.000 inwoners telde. De Desamortización (confiscatie van eigendom) was een omwenteling die gevolgen had op het gebied van de economie, de stadsplanning en het artistieke erfgoed. Dit fenomeen werd nog versterkt door de leegloop van de stad door de adel.

Anderzijds werd bij de territoriale indeling van Spanje in 1833 de definitieve status van provinciehoofdstad van Zamora bekrachtigd, waarbij de stad werd ingedeeld bij de regio León, die, zoals alle Spaanse regio’s uit die tijd, geen bestuurlijke bevoegdheden had. Een jaar later werd de stad Zamora opnieuw aangewezen als hoofd van het gelijknamige gerechtelijke arrondissement.

Algemeen beeld van Zamora in een tekening uit 1885.

In de tweede helft van de 19e eeuw begon in Zamora een economische opleving, die aan het eind van de eeuw en het begin van de 20e eeuw werd versterkt, gestimuleerd door een zekere mate van industrialisatie, de komst van de spoorweg in 1864, de elektrificatie, de ontwikkeling van de landbouw, waarin de Círculos Agrícolas (Landbouwkringen) een belangrijke rol speelden, de uitbreiding van de handel en de aanleg van nieuwe wegen en stuwmeren in de provincie.

Demografie


Van 1900 tot 1991 is de gemeente Zamora gestaag gegroeid, zelfs toen de provincie Zamora als geheel bevolking verloor. Sinds 1900 heeft de hoofdstad het aantal inwoners zich met 4,07 vermenigvuldigd (van 16.287 inwoners in 1900 tot 66.293 in 2009), terwijl de provincie 29% van haar bevolking heeft verloren, van 275.545 inwoners in 1900 tot 195.665 in 2009. Als gevolg van dit proces woont nu het grootste deel van de provinciale bevolking in de hoofdstad. In 1900 woonde slechts 5,9% van de totale bevolking in de hoofdstad Zamora, in 2009 was dat 33,9% van de inwoners. In de afgelopen twintig jaar is de volkstelling van de stad Zamora vrijwel stabiel gebleven, met een lichte tendens tot afname van de bevolkingsgroei vanaf 2011.

Emigratie

In het midden van de 20e eeuw vond er een emigratieproces plaats uit de provincie als geheel en ook uit de hoofdstad, dat werd gekanaliseerd naar andere provincies en meer welvarende regio’s van Spanje, zoals Cataluña,  Madrid, País Vasco (Baskenland) en Valladolid.

Het stedelijk erfgoed


De periode tussen de 10e en 13e eeuw was de periode van de grootste politieke en economische bloei in Zamora, die ook tot uiting kwam in de architectuur. Vooral de 11e eeuw wordt beschouwd als de “gouden eeuw” van de stad, en de laatste decennia van de 11e eeuw en de eerste decennia van de volgende vormen de belangrijkste periode, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de kunst van Zamora. Het resultaat van deze historische factoren is een buitengewone collectie Romaanse kunst, de grootste van Spanje en een van de belangrijkste van Europa.

De kathedraal

Het meest belangrijke gebouw van de stad is de kathedraal van Zamora, die dateert uit de 12e eeuw. Het is een zeer eenvoudig gebouw qua vorm. Het heeft een Latijns kruisplan, drie schepen met vier traveeën en drie absiden, die in de 16e eeuw werden vervangen door een gotische chevet.

De koepel, met zijn externe decoratie van schubben, is het meest opvallende element van de tempel en een waar symbool van de stad. De historicus José Ángel Rivera de las Heras beschreef het als “een geniaal werk zonder weerga in de middeleeuwse architectuur” en voegde eraan toe dat het “het hoofd werd van een reeks soortgelijke werken in de oude kathedraal van Salamanca, de collegiale kerk van Toro of de kapittelzaal van de kathedraal van Plasencia“.

Het heeft vier grote altaarstukken gehad. Het oorspronkelijke romaanse altaar werd vervangen door een altaarstuk in Spaans-Vlaamse gotische stijl, gemaakt door de schilder Fernando Gallego en zijn atelier tussen 1490 en 1494. Dit werd op zijn beurt in 1715 verkocht aan de parochie van het nabijgelegen dorp Arcenillas. Het is niet bekend hoeveel panelen het bevatte, maar wel dat het er minstens 35 waren. Met de Spaanse confiscatie kwamen er 19 in handen van Manuel Ruiz-Zorrilla, de uitvoerder van de Spaanse confiscatie in het gebied. Twee delen werden aan het bisdom geschonken die daarna sinds 1925 worden tentoongesteld in het museum van de kathedraal te bezichtigen zijn: Pentecostés en Noli me tangere.

De vervanger van het gotische altaarstuk was een barok altaarstuk van de beeldhouwer Joaquín Benito Churriguera, dat een kort leven beschoren was, want het werd beschadigd door de aardbeving die Lissabon op 1 november 1755 verwoestte en als gevolg daarvan werd het in 1758 ontmanteld en het jaar daarop verkocht, waarmee wat bekend staat als het grootste werk van de auteur verdween. Het werd vervangen door het huidige exemplaar, gemaakt van marmer en verguld brons, ontworpen in neoklassieke stijl door Ventura Rodríguez.

Nog vóór de panelen van het hoogaltaar had de kathedraal eind jaren 1470 een ander altaarstuk van Gallego besteld voor de kapel van San Ildefonso (dit altaarstuk is ter plaatse bewaard gebleven) en wordt beschouwd als het vroegste bewaard gebleven werk van de schilder.

Opmerkelijk is ook het koor, dat tussen 1512 en 1516 werd gebouwd door Juan de Bruselas.

De voorgevel van de kathedraal.

Koepel met externe decoratie van schubben.

Het interieur van de koepel.

De hoofdkapel van de kathedraal.

Aan de ene kant van de kathedraal bevindt zich het Kathedraalmuseum, dat een buitengewone collectie Frans-Vlaamse wandtapijten uit de 15e tot de 17e eeuw herbergt, waarvan de serie gewijd aan de Trojaanse oorlog de meest opvallende is.

Romaanse kerken

Naast de kathedraal zijn er in totaal tweeëntwintig romaanse kerken in de stad, uit de 11e tot de 13e eeuw, waaronder de volgende:

Kerken in de oude stad
    • Iglesia de San Pedro y San Ildefonso (Kerk van San Pedro en San Ildefonso): Deze aartspriesterlijke kerk is na de kathedraal de grootste en belangrijkste kerk van de stad. Het is een Nationaal Monument sinds 1974. Binnen worden de overblijfselen bewaard van San Atilano beschermheilige van de stad, en van San Ildefonso van Toledo. De westelijke gevel is het werk van de architect Joaquín Benito Churriguera.
    • Kapitaal van de kerk van San Claudio in Olivares.

     Iglesia de San Claudio de Olivares (Kerk van San Claudio de Olivares): In het jaar 1157 verschijnt een cessie van Alfonso VII, wat doet vermoeden dat dit de oudste romaanse kerk van Zamora is. Een Nationaal Monument sinds 1931, de kapitelen zijn bijzonder opmerkelijk.
    • Iglesia de Santiago de los Caballeros (Kerk van Santiago de los Caballeros): Hier werd Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, geridderd door koning Fernando I. Doña Urraca was zijn peettante.
    • Iglesia de San Isidoro (Kerk van San Isidoro): In Romaanse stijl, gebouwd in de 12e eeuw binnen de eerste ommuring. Het is een zeer interessant bouwwerk, omdat het interieur vrijwel in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven.
    • Romaanse deur van de kerk van La Magdalena.

     Iglesia de La Magdalena (Kerk van La Magdalena): Nationaal Monument sinds 1910. Romaans, gebouwd in de 12e en 13e eeuw. Naast de mooie gevel is er een grafmonument uit het einde van de romaanse periode met een oriëntalistische stijl, waarin een liggende dame is afgebeeld met twee engelen die haar ziel dragen, samen met reliëfs van dieren en mythologische wezens.
    • Iglesia de San Cipriano (Kerk van San Cipriano): Vaak gebruikt als concertzaal, met name tijdens het Internationale Muziekfestival Pórtico de Zamora. De bouw van deze Romaanse kerk dateert uit de 11e en 12e eeuw. Zij onderging vele wijzigingen en van de eerste constructie zijn alleen het chevet en de noordelijke muur overgebleven.
    • Iglesia de Santa Lucía (Kerk van Santa Lucía): Gelegen in de wijk die in de middeleeuwen “la Puebla del Valle” werd genoemd, wordt zij sinds 1989 gebruikt als opslagplaats voor het Provinciaal Museum van Zamora.
    • Abside van de Santa María la Nueva.

     Iglesia de Santa María la Nueva (Kerk van Santa María la Nueva): Volgens de overlevering verving zij de oorspronkelijke kerk, die tijdens de Forellenmuiterij (1158) werd afgebrand, hoewel de onlangs uitgevoerde grondige opgraving deze legende uitsluit.
    • Iglesia de San Andrés (Kerk van San Andrés): Van romaanse oorsprong, maar tussen 1550 en 1570 herbouwd in opdracht van Antonio de Sotelo Cisneros, een van de aanvoerders van Hernán Cortés bij de verovering van Mexico. Een deel van de noordelijke gevel en de toren (nu gesloopt) zijn overgebleven van de oorspronkelijke constructie.
    • Iglesia de San Esteban (Kerk van San Esteban): Ze dateert uit de 12e eeuw, hoewel het interieur in de 18e eeuw werd gerenoveerd. Het werd ontwijd en was jarenlang het voorlopige hoofdkwartier van het Baltasar Lobo Museum, totdat het in 2009 werd overgebracht naar het stadskasteel en het Casa de los Gigantes.
Kerken gelegen in middeleeuwse dorpen of burchten
    • Abside van de van Santa María de la Horta.

     Iglesia de Santa María de la Horta. Het dateert van het einde van de 12e eeuw en was het hoofdkwartier van de orde van Sint-Jan (los Caballeros Hospitalarios) en later van de nonnen van dezelfde orde. Van het bijgebouwde klooster is alleen de voorgevel uit de 16e eeuw overgebleven. In de kerktoren bevond zich het opmerkelijke archief van de Castiliaanse tak van de orde, waarvan de collecties aan het begin van de 20e eeuw werden verdeeld over de Nationale Bibliotheek en het Algemeen Archief van Simancas.
    • Toren van de kerk van San Vicente Mártir.

     Iglesia de Santo Tomé. Net als de vorige in de Barrios Bajos, is dit een van de oudste van de stad. De kerk heeft een romaanse stijl en dateert uit de 11e eeuw, hoewel alleen het chevet en de noordelijke muur uit die periode zijn overgebleven.
    • Iglesia de San Vicente Mártir. Het heeft, in de woorden van de Leonese dichter Antonio Gamoneda, “de edelste Romaanse toren van Zamora” (Nationaal Monument sinds 1961 samen met de westelijke deur).
    • Iglesia de San Juan Bautista. Beter bekend als San Juan de Puerta Nueva, omdat ze werd gebouwd naast de Porta Nova, het meest oostelijke deel van de eerste ommuurde ommuring. Met de latere groei van de stad werd het in het centrum van de stad geplaatst, en tegenwoordig bevindt het zich in feite aan de westkant van het centrale plein. Een plan voor de aanpassing van het plein voorzag in de afbraak ervan aan het einde van de 19e eeuw. Hoewel het uiteindelijk niet werd afgebroken, werd het aangrenzende klooster in 1907 wel gesloopt. De toren werd van 1642 tot 1898 bekroond door een smeedijzeren windwijzer, “El Peromato”, die net als “La Gobierna” even symbolisch is voor de inwoners van Zamora als de Giraldillo voor de inwoners van Sevilla. Sinds 1987 staat er een replica op zijn plaats. Het origineel wordt tentoongesteld in het Museum van Zamora.
Roosvenster van de kerk van San Juan de Puertanueva.
     • Iglesia de Santiago del Burgo. De reden voor haar toewijding is dat zij tot 1888 toebehoorde aan het bisdom Santiago de Compostela. Sinds 1915 is het een Nationaal Monument. De kerk dateert uit de 12e en 13e eeuw en is, afgezien van de kathedraal, de enige romaanse kerk in Zamora die zijn oorspronkelijke indeling met drie schepen, in dit geval op twee niveaus, nog heeft behouden.
     • Iglesia de San Antolín. Toen een groot aantal mensen uit Palencia zich in de 11e eeuw in de stad vestigden, bouwden zij een kerk ter ere van de beschermheilige van hun stad van herkomst, San Antolín, in de wijk die de naam “Barrio de la Lana” kreeg, juist omdat deze mensen zich voornamelijk toelegden op de textielsector. Daarin installeerden zij ook een beeld van de Maagd dat zij hadden meegebracht en dat aanvankelijk de Maagd van San Antolín werd genoemd, aan wie de inwoners van Zamora zelf zeer toegewijd raakten en die in 1100 tot beschermheilige van de stad werd benoemd. In de 18e eeuw werd, vanwege haar bedevaart karakter (elke Pinksterdag wordt zij meegenomen op bedevaart naar het naburige dorp La Hiniesta, een van de belangrijkste plaatselijke religieuze feesten), een schelp aan haar toegevoegd, en vanaf dat moment werd zij bekend als de Virgen de La Concha (Maagd van La Concha).
Kerk van Santiago del Burgo.

Iglesia del Espíritu Santo, gelegen in een wijk aan de rand van Zamora die in het verleden bekend stond als “pobla Sancti Spiritu” en die een speciaal privilege (fuero) had, de Iglesia del Santo Sepulcro, San Frontis, de laatste twee op de linkeroever, en San Leonardo, zijn andere tempels die de uitgebreide lijst van monumentale romaanse gebouwen in Zamora aanvullen.

Latere, maar wel opmerkelijke kerken
  • Convento del Corpus Christi (Klooster van Corpus Christi), uit de 16e eeuw, beter bekend als het Klooster van El Tránsito omdat het de kapel herbergt van Nuestra Señora del Tránsito, een liggend beeld dat sinds de 17e eeuw door de bevolking van Zamora wordt vereerd, omgeven door een legende, en waaraan talrijke wonderen en genezingen worden toegeschreven. Haar feestdag wordt afgesloten met de verering van zijn sandaal, een van de belangrijkste religieuze evenementen van het jaar in de stad. Het gebouw is eenvoudig en sober, zoals de franciscaanse regel voorschrijft. De werkzaamheden begonnen in 1508, naar een project van Hernando de Nates, volgens de classicistische modellen van Juan de Herrera. De eerste abdis, zuster Ana de la Cruz, was een kleindochter van de San Francisco de Borja. In de 19e eeuw werd de kerk uitgebreid met een neogotische apsis en werd het platte dak vervangen. Het Renaissance klooster, met een paleisachtig karakter, werd in 1996 uitgeroepen tot Bien de Interés Cultural (Goed van Cultureel Belang).
  • Iglesia de San Torcuato. In renaissancestijl, maar binnen is een barok altaarstuk te zien.
  • Convento de San Francisco. Het voormalig klooster van San Francisco. Dit gebouw, waar de Comuneros bijeenkwamen, werd tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog gebruikt als kazerne door de Franse troepen, die onherstelbare schade toebrachten aan de structuur. Uiteindelijk werd het klooster in de jaren 1830 ontruimd en bleef het jarenlang in puin liggen, totdat het tussen 1995 en 1998 werd gerestaureerd door de architect Manuel de las Casas. Van het oorspronkelijke gebouw zijn alleen de kloostergang en de kelder uit het begin van de 17e eeuw overgebleven, en een deel van het koor van de kerk: apsis uit de 16e eeuw, zijkapellen van Ocampo en Escalante uit het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw, en de grafkapel, een werk waaraan Juan Gil de Hontañón was begonnen en werd voltooid door zijn zoon, de beroemde architect Rodrigo Gil de Hontañón, met een kleine binnenkapel uit het begin van de 16e eeuw. Het is momenteel de zetel van de Spaans-Portugese samenwerkingsorganisatie, de Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH).
Hermitages

De provincie Zamora telt 223 heiligdommen (santuarios) en hermitages, waarvan er 108 tot het bisdom Zamora behoren en de rest tot het bisdom Astorga. De stad Zamora, hoofdstad van het bisdom waaraan zij haar naam ontleent, heeft zes hermitages in haar gemeentegebied: Carmen del Camino of Carmen Extramuros, Cristo de Valderrey, Cristo de la Salud, Nuestra Señora de la Peña de Francia, Nuestra Señora de la Consolación en Nuestra Señora de los Remedios, alsmede de overblijfselen van andere hermitages zoals San Roque, La Cruz en Valcabadino. De hermitage van San Atilano, waar het “wonder van de ring” plaatsvond, is verdwenen (aan het begin van de 21e eeuw is het gebied gedeeltelijk ingenomen door de begraafplaats van San Atilano).

Civiele architectuur

Hoewel dit deel minder bekend is dan het vorige, heeft het ook enkele uitstekende voorbeelden, waaronder:

  • Kasteel met pre-Romaanse funderingen en algemene Romaanse structuur (10e tot 17e eeuw).
  • De stadmuren van Zamora opgetrokken uit natuursteen.

   Stadmuren uit de 11e tot de 13e eeuw, uit de tijd van Alfonso III van Asturias en Fernando I van León.
  • Paleis van Doña Urraca van Zamora, dochter van Koning Fernando I van León.
  • Huis van Arias Gonzalo (Casa de Arias Gonzalo), een aristocraat uit Zamora en uitvoerder van koning Fernando I, ook bekend als Casa del Cid, omdat hij daar opgroeide, in gezelschap van de kinderen van eerstgenoemde. Het is ook gedocumenteerd dat Doña Urraca er woonde. Het ligt tegenover de kathedraal, naast de Puerta de Olivares, Óptima of Puerta del Obispo. Het oudste deel is de voorgevel die naar de Duero kijkt, uit de 11e eeuw.  Hoewel het in latere eeuwen veel wijzigingen heeft ondergaan en redelijk goed is gerestaureerd, is het een van de weinige voorbeelden van romaanse burgerlijke architectuur in Castilla y León.
Huis genaamd Casa del Cid in de stad Zamora. Historisch-artistiek monument: 3-06-1931. Burgerlijk gebouw met een romaanse structuur gelegen bovenop de stadsmuur en naast de poort van Olivares.
  • Puente Nuevo o de Piedra. Werd gebouwd tussen de 12e en 13e eeuw. Wat nu te zien is, is echter grotendeels van later datum, want door een overstroming in 1556 moest de brug praktisch opnieuw worden gebouwd. De brug stond oorspronkelijk bekend als de Nieuwe Brug (Pontem Novum) omdat er toen een eerdere brug was, de Oude of Olivaresbrug, waarvan vandaag de dag nog enkele overblijfselen te zien zijn voor de Aceñas homónimas. Aan het begin van de 20e eeuw werden de verdedigingselementen verwijderd, zowel de kantelen op de borstweringen als de twee torens die in de 16e eeuw aan beide uiteinden waren toegevoegd. Die aan de kant van Cabañales (wijk in Zamora op linkeroever van de rivier de Duero) stond bekend als de “Torre de La Gobierna”, vanwege de in de stad welbekende windvaan die hem bekroonde, die in ieder geval van de ondergang werd gered en nu in het Museum van Zamora wordt tentoongesteld. De brug is 250 meter lang, met zestien spitsbogen en pijlers met een wigvormige structuur stroomopwaarts.
Puente de Zamora.
 • Palacio de los Momos (Paleis van de Momos). Van het oorspronkelijke laatgotische gebouw, gebouwd aan het begin van de 16e eeuw, is alleen de voorgevel bewaard gebleven, waarvan de bovenkant ontbreekt. Het is rijkelijk versierd met motieven die typisch zijn voor de Elizabethaanse gotiek, zoals wapenschilden, bollen, kettingen en florale, zoömorfe en menselijke motieven. De hoofdingang wordt bekroond door twee naakte wilden die een groot wapenschild vasthouden. Het werd gebruikt als herberg en koetshuis en in 1931 was er een project om het om te bouwen tot een luxe hotel, maar dat ging niet door. In plaats daarvan is er nu het Provinciaal Gerechtshof gevestigd, waardoor het ook wel het Paleis van Justitie wordt genoemd. De gevel werd in 1922 uitgeroepen tot Nationaal Monument.
 • Oude stadhuis (ayutamiento viejo), uit het einde van de 15e eeuw, nu de thuisbasis van de Gemeentepolitie (Policía Municipal).
 • Westgevel van de oude Alhóndiga del Pan, met het wapen van de katholieke vorsten.

  Alhóndiga del Pan. Het woord alhóndiga, van Arabische oorsprong, wordt gebruikt om de gebouwen aan te duiden waarin de gemeenten graan opsloegen om de bevoorrading ervan te garanderen en het tegen lage rente uit te lenen in tijden van schaarste. Deze opslag werd in de Middeleeuwen gesystematiseerd, maar dit gebouw dateert uit de 16e eeuw, een periode waarin de vraag naar uitbreiding en modernisering van deze vitale voorzieningen steeds groter werd. De werkzaamheden begonnen rond 1504 en werden voltooid in 1575. Daarom draagt het de wapens van de katholieke vorsten en van Felipe II op respectievelijk de west- en zuidgevel. Het metselwerk is opgetrokken uitnatuursteen, behalve in de belangrijkste delen (kroonlijsten en hoeken), die van zandsteen en graniet zijn gemetseld. Na de Franse invasie, waarbij het ernstig beschadigd werd, werd het tijdelijk gebruikt als gevangenis en vervolgens voor industriële doeleinden, waarna het enkele decennia verlaten werd. Uiteindelijk werd het hersteld en omgebouwd tot een gemeentelijke tentoonstellingsruimte.
 • Palacio del Cordón, uit de 16e eeuw. Oorspronkelijk behoorde het toe aan de graven van Puñonrostro, maar nu herbergt het het Museum van Zamora, na te zijn verbouwd volgens een project van de architecten Emilio Tuñón en Luis Moreno Mansilla (finalist in 1997 voor de Mies van der Rohe-prijs voor hedendaagse architectuur).
 • Casa-palacio de los Condes de Alba de Liste (Huis-paleis van de graven van Alba de Liste), uit de 15e eeuw, thans Parador Nacional de Turismo (Luxe Spaanse hotelketen).
 • Antiguo Hospital de la Encarnación (voormalig Hospital de la Encarnación), daterend uit het begin van de 17e eeuw, ontworpen door de architect Juan Gómez de Mora, maar met verbouwingen en uitbreidingen in de 19e en 20e eeuw. Het oorspronkelijke doel was een mannenziekenhuis, hoewel het ook dienst heeft gedaan als gevangenis en hospice, en tegenwoordig is het de zetel van de Provinciale Raad.
Diputación de Zamora.
  • Een belangrijke reeks modernistische gebouwen. Het is geen toeval dat, volgens een door de Europese Unie goedgekeurde studie, Zamora bovenaan de Castilla y León-ranglijst van beste gebouwen van de 20e eeuw staat, met 63 gebouwen, waarvan vele in deze stijl. In dit deel moet het werk worden belicht van de Barcelonese architect Francisco Ferriol (die een leerling was van Lluis Domènech i Montaner), auteur van werken als het Ramos Carrión-theater, het Aguiar-gebouw aan de Plaza del Mercado, het Ufano-woningblok (tussen de Mercado de Abastos en de Traviesa-straat) en het voormalige Gemeentelijk Laboratorium. Als initiator van de beweging in Zamora beïnvloedde hij ook andere in de stad werkzame architecten, waaronder Gregorio Pérez-Arribas, maker van het Caja España-Duero-gebouw in de Calle Santa Clara. Andere modernistische werken in Zamora zijn de deur van de meelfabriek Bobo y Rubio aan de weg naar Villalpando, van Segundo Viloria van Benavente, het oude Casino (nu de Círculo de Zamora), van de architect Miguel Mathet y Coloma (ook de auteur van het uitstekende gebouw van de oude Compañía Colonial, in Calle Mayor in Madrid), het gebouw van de kariatiden op de Plaza de Sagasta, het gebouw van de Banco Herrero, het Matilla-gebouw (Bazar Canarias) en het Pinilla-gebouw (Radio Zamora), die samen met het Teruel-gebouw de enige modernistische complexen in het binnenland van Spanje vormen.
Teatro Ramos Carrión.
Casino van Zamora.
De mercado van Zamora
  • Op het gebied van hedendaagse architectuur springen enkele belangrijke gebouwen in het oog, zoals het IFEZA-expositiecentrum, van Fraile y Revillo; het Etnografisch Museum van Castilla y León, van Roberto Valle; het Museum voor Archeologie en Schone Kunsten, van Luis Mansilla en Emilio Tuñón; en de Consejo Consultivo van Castilla y León, van Alberto Campo Baeza. In de stad staat ook het nieuwe gebouw Las Arcadas, waarin de kantoren van de Provinciale Raad zijn ondergebracht, ontworpen door María Antonia Fernández Nieto en Pilar Peña Tarancón. Evenals het Centro de Interpretación de Las Ciudades Medievales, van de Zamora-architect Francisco Somoza, en de nieuwe kantoren van het Archivo Histórico Provincial. In de eindfase van de bouw bevindt zich de renovatie van het oude Ramos Carrión-theater, ontworpen door de Catalaanse modernist Francisco Ferriol, waarvan de renovatie wordt uitgevoerd door de Sevilliaan Juan González Mariscal. Ook de nieuwe vierde brug over de rivier de Duero, van de hand van de bekende Navarrese ingenieur Javier Manterola, is in aanbouw en is voor meer dan de helft voltooid.
Modernistische gebouwen op het Sagastaplein.
Parken en tuinen

In totaal is er zo’n 1.377.000 m² groen in de gemeente, verdeeld over ongeveer 200 tuinen in de hele stad, met de volgende typologie: bosgebieden (58,10 %), riviergebieden (27,59 %) en parken en tuinen (14,31 %), wat neerkomt op een totaal van 20 m² per inwoner.

De belangrijkste groene gebieden van de stad zijn: Riberas del río Duero, Parque del Consejo de Europa, Parque periurbano de Valorio, Parque de la Marina Española, Parque del Castillo, Parque de León Felipe, Parque de Puerta Nueva en Parque del Norte.

De rivier de Duero

De rivier de Duero, die door de stad loopt, vormt een groene corridor van vijf kilometer lang, zowel wat betreft de vegetatie, met oevervegetatie, en wat betreft de fauna, met vogels en watersoorten die ermee verbonden zijn. Er is een reeks eilanden in de rivierbedding, waarvan er twee in het droge seizoen door voetgangers kunnen worden bezocht.

Puente de Piedra (Stenen brug) over de rivier de Duero in Zamora.

Wat de kunstmatige elementen betreft, zijn er verschillende historische dammen, die dienen om het water te stuwen en een aantal bewaard gebleven groepen molens. Zeven in totaal, zoals die van Cabañales of Requejo, Pinilla of Cabildo, Gijón, Los Pisones en Olivares, waarvan de eerste enkele jaren geleden is herbouwd, hoewel ze momenteel niet gebruikt worden.

Er zijn er zes bruggen over de rivier: Puente de Piedra, Puente de Hierro, Puente del Ferrocarril, Puente de los Tres Árboles en de brug van de Autovía Ruta de la Plata (A-66). De zesde brug is in 2013 in gebruik werd genomen, ontworpen door de ingenieur Javier Manterola (Puente de los Poetas).

Cultuur


Musea
  • Museo de Zamora. Het bestaat uit een gedeelte gewijd aan archeologie en een deel aan beeldende kunst, een derde deel besteed aandacht aan de geschiedenis van de stad. In het eerste deel zien we onder andere een bruidsschat van de klokbekercultuur uit Villabuena del Puente, en twee pre-Romeinse schatten uit Arrabalde, gevonden in het Castro de las Labradas, mozaïeken en muurschilderingen uit de Romeinse villa van Requejo (Santa Cristina de la Polvorosa) en de gouden Visigotische votiefkruisen uit het Tesorillo de Villafáfila. In de tweede zien we beelden uit de 14e tot de 18e eeuw.
  • Museo Catedralicio de Zamora (Kathedraalmuseum van Zamora): In de kathedraal bevindt zich een collectie wandtapijten uit de 15e en 16e eeuw (serie Trojaanse oorlogen en de militaire campagnes van Hannibal), die wordt beschouwd als een van de beste ter wereld.
  • Museo Etnográfico de Castilla y León (Etnografisch Museum): Het is een museum dat afhankelijk is van de Junta de Castilla y León en deel uitmaakt van het netwerk van regionale musea. Het is gewijd aan de etnografische rijkdom van deze autonome gemeenschap.
  • Museo de Semana Santa de Zamora (Museum van de Paasweek van Zamora): Het werd in 1957 opgericht door de Junta Pro-Semana Santa met als doel de beeldengroepen van de processies tentoon te stellen en te beschermen. In 1964 opende het voor het eerst zijn deuren voor het publiek. Er worden 37 praalwagens tentoongesteld, waaronder die van Ramón Álvarez en Mariano Benlliure. In 2022 sloot het met het oog op een verbouwing en uitbreiding, de werkzaamheden zullen naar verwachting tot 2025 duren.
  • Museo Baltasar (Lobo Baltasar Lobo Museum): Dit toont enkele tientallen werken van de beeldhouwer uit Cerecinos de Campos Baltasar Lobo (1910-1993), verdeeld over het kasteel en het naburige Casa de los Gigantes.
  • Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca (Cemupe):  Het werd in 2011 geopend en recreëert de klaslokalen uit de tijd van de Tweede Republiek en het Franco-regime.
  • Museo Diocesano de Zamora (Bisschoppelijk museum): Het is geopend in juli 2012 en bevindt zich in de kerk van Santo Tomé.
Pre-Romeinse gouden ringfibula van de eerste Arrabalde Schat, Museum van Zamora.
Detail van het wandtapijt, De dood van Parijs, uit de buitengewone collectie Frans-Vlaamse wandtapijten in het Kathedraalmuseum.
Etnografisch Museum van Castilla y León.
Museo de Semana Santa.
Festiviteiten en evenementen
Semana Santa

De Paasweek in Zamora is sinds 1986 tot Interés Turístico Internacional (internationaal toeristisch belang) verklaard. Het valt op door zijn soberheid en discipline, maar ook door de artistieke waarde en de antiquiteit van enkele van zijn houtsnijwerken, zoals de Cristo del Santísimo Espíritu Santo (Christus van de Heilige Geest), die dateert uit de 15e eeuw. De Passie van Zamora heeft ook groepen van de beeldhouwers Mariano BenlliureEnrique Pérez Comendador, Quintín de la Torre en Hipólito Pérez Calvo, waarbij de beelden van de in Zamora geboren Ramón Álvarez er bovenuit steken. Het duurt iets langer dan een week, en begint op de Viernes de Dolores (vrijdag van Smarten, de vrijdag voor Palmzondag) en eindigt op Paaszondag.

Het heeft broederschappen van opmerkelijke ouderdom, verschillende meer dan honderd jaar oud. Het broederschap van Santa Vera Cruz is de oudste van de provincie. Het oudste overgebleven document dateert uit 1508, hoewel bekend is dat dit broederschap ook in eerdere eeuwen heeft bestaan. De broederschappen van de Santísima Resurrección (Heilige Verrijzenis), Nuestra Madre de las Angustias (Onze Moeder van Smarten) en de Broederschap van de Santo Entierro (Heilige Begrafenis) dateren uit de 16e eeuw. In de 17e eeuw werd de Cofradía de Jesús Nazareno, vulgo Congregación (leken broederschap), opgericht.

Monument voor de Merlú, voor de kerk van San Juan de Puertanueva, van de Zamora-beeldhouwer Antonio Pedrero.
Andere evenementen
  • Ferias y Fiestas de San Pedro (beurzen en feesten van San Pedro): Met een duur van een week hebben zij hun centrale punt op 29 juni, het feest van Sint Pieter. In die periode vindt op het Plaza de Viriato en het aangrenzende Plaza de Claudio Moyano de keramiekbeurs plaats, de oudste van Spanje (sinds 1972); de knoflookbeurs, op de Avenida de las Tres Cruces, en verder zijn er tentoonstellingen van regionale dansen, bedevaarten, muziekconcerten, stierengevechten en een vuurwerk bij de rivier als afsluiter.
  • Romería de la Hiniesta (bedevaart van La Hiniesta): Sinds 1100 heeft Zamora de Maagd van La Concha als beschermheilige, waarvan de feestdag wordt gevierd op 8 september. Elk jaar op Pinkstermaandag gaat de Virgen de la Concha op bedevaart naar het nabijgelegen dorp (7 kilometer) La Hiniesta om “haar nicht”, de Virgen de la Hiniesta, te zien, zoals al meer dan 700 jaar de traditie is.
  • Romería del Cristo de Valderrey: Het belangrijkste evenement is een processie die wordt voorgegaan door de gotische Christus die uit zijn ermita wordt gehaald om de velden te zegenen, zodat hij een regenjaar brengt dat de boeren goede oogsten zal opleveren. Deze feestelijke dag is een traditie uit Zamora die sinds 1720 wordt gevierd op de zondag na Paaszondag.
  • Virgen del Tránsito (Onze-Lieve-Vrouw van El Tránsito): De Virgen del Tránsito is een liggend beeld dat sinds de 17e eeuw wordt vereerd en zeer populair is vanwege de vele wonderen die eraan worden toegeschreven. Volgens de legende kwamen op een dag twee mysterieuze figuren naar het klooster om aan te bieden een beeld van de Maagd te snijden, op voorwaarde dat niemand hen zou zien terwijl ze aan het werk waren. Omdat de nieuwsgierigheid van een van de nonnen de overhand kreeg, opende zij heimelijk de deur van de kamer waar de veronderstelde beeldhouwers aan het werk waren, maar zij merkten hen op, en toen zij verrast waren stopten zij onmiddellijk met hun werk en vlogen uit het raam, omdat zij in werkelijkheid engelen waren. Het wordt bewaard in het 17e-eeuwse Corpus Christi-klooster, dat beter bekend staat als het Convento del Tránsito (Klooster van de Overgang). Het feest wordt afgesloten met de Veneración de su sandalia (verering van zijn sandaal), een van de belangrijkste religieuze evenementen in de stad.
  • Het Internationale Muziekfestival Portico de Zamora, “een essentiële datum in het Spaanse muziekleven”, volgens het tijdschrift Variaciones Goldberg. Het is gewijd aan de verspreiding van oude muziek en de vaste locatie is de kerk van San Cipriano.
  • LittleOpera Festival. Gewijd aan kameropera.
Keramiekbeurs op het Plaza de Viriato in Zamora (2008).
De arena van Zamora.
Festival Internacional de Música Pórtico van Zamora in de kerk van San Cipriano.

Gastronomie


Zamora heeft negen producten met een beschermde geografische aanduiding (IG). De kwaliteit van de voedingsmiddelen van Zamora blijkt uit het feit dat verschillende grondstoffen die in het beroemde restaurant ‘El Bulli’ worden gebruikt, uit de regio afkomstig zijn. De belangrijkste gastronomische specialiteiten zijn de volgende:

  • Queso zamorano.

   Queso zamorano (Zamora-kaas), met oorsprongsbenaming en talrijke prijzen en onderscheidingen.
  • Vino de Toro (wijn), met oorsprongsbenaming en talrijke prijzen en onderscheidingen. Er zijn momenteel 45 wijnhuizen in de oorsprongsbenaming, die ook een deel van de provincie Valladolid omvat, met name de plaatsen Villaester de Arriba en Villaester de Abajo (beide in de gemeente Pedrosa del Rey). Er zijn wijnhuizen die variëren van het bedrijf Louis Vuitton tot de ontwerper Roberto Verino.
  • Wijn met de oorsprongsbenaming Tierra del Vino.
  • Vino de los Arribes, ook met oorsprongsbenaming.
  • Kwaliteitswijn (Vino de Calidad)uit de Valles de Benavente.
  • Garbanzo de Fuentesaúco (kikkererwten), met geografische aanduiding, die in de 16e eeuw koninklijke bescherming kreeg.
  • Pimiento Fresno-Benavente (paprika), geografische aanduiding (2008).
  • Cañas Zamoranas (nagerecht), met een uitstekende smaak, gevuld met zachte en delicate room.
  • Ternera de Aliste (kalfsvlees), met Marca de garantía (1999).
  • Chorizo Zamorano (droge paprikaworst), met Marca de garantía (2005), de enige chorizo in Spanje met een specifieke certificering naast de Indicación Geográfica Chorizo de Cantimpalos.
  • Harina Tradicional Zamorana (meel), een garantiemerk sinds 2002.
  • Arroz a la zamorana.

   Arroz a la zamorana (Zamorano rijstgerecht). Een van de meest populaire in Spanje, afgezien van de Levantijnse. Zijn oorsprong ligt in Alcañices, in de regio Aliste. Het is een rijst van varkensvlees met een hoog caloriegehalte, bedoeld om de kou van die streken te bestrijden. Bij de bereiding worden naast de rijst ook spek, ham en varkenspootjes gebruikt, waaraan ui, knoflook en paprikapoeder worden toegevoegd, waardoor het zijn roodachtige kleur krijgt. Dit is een zeer oud gerecht, dat al eeuwenlang met volle eer in de receptenboeken van Zamora voorkomt. Recentelijk komt het bijvoorbeeld voor in het prestigieuze receptenboek El Practicón, uit het einde van de 19e eeuw.
  • Met Pasen zijn de meest typische gerechten almendras garrapiñadas, las aceitadas, las sopas de ajo, die in de vroege ochtend van Goede Vrijdag worden gegeten, en vooral de dos y pingada (twee gebakken eieren met gerookte ham), dat typisch op Paaszondag wordt gegeten.

Een van de meest karakteristieke tapasgerechten in de bars van Zamora is de pincho moruno, dat wordt bereid met kalfsvlees en al dan niet gekruid kan zijn. Ook patrijs en tiberios (gestoomde mosselen met paprika) zijn erg populair. Het is ook gebruikelijk om bij de borrel een stoofschotel te serveren met callos (pens), cachuelas (in reuzel gebakken varkenslever met knoflook, paprika en andere smaakmakers zoals komijn, zwarte peper of laurier.) of mollejas (zwezerik, of spiermaag van vogels).


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Annountations

This was one of the stories in the non-commercial website spaanseverhalen.com. The stories in this website are not static, the stories will be changed regularly, please look at this notice:

    • Last updated 2022-08-27

Coralma*

Sources and references:
The mostly foreign texts from wikipedia are available under the Creative Commons Attribution-Share Alike licence. I have translated, mixed, and often supplemented these texts with my own knowledge, and experience, gained during the time I live in Spain, and work on these articles.
Other source references may also be included, which may be things that I, while researching the articles, have read and incorporated into these texts

    • Spanish Wikipedia|titel=Zamora|pagecode=149623986| date=20230304
    • Dutch Wikipedia|titel=Zamora (Spanje)|pagecode=63556091| date=20230304
    • English Wikipedia|titel=Zamora, Spain|pagecode=1129645560| date=20230304

These texts are available under the licence Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Other references are:

The photos/images are licensed under Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0, CC BY-SA 1.0, CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0, CC BY-NC-SA 2.0, CC BY 2.5, CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, Free Art License 1.3, GNU version 2, GNU version 3 or Public Domain

If you click on one of the links below, you will find the full information of these photos/images, the author, or the license.

Coralma*, is own work that mostly can be found as a CC0 1.0 or CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: