Spring naar inhoud

Tag: Europese geschiedenis

19e eeuw

De eerder zo belangrijke Spaanse invloed is geheel verdwenen, politieke verdeeldheid en decadentie heeft het land weinig goed gedaan. via 19e eeuw

18e eeuw

Een aantal belangrijke gebeurtenissen van deze 18e eew via 18e eeuw

17e eeuw

Wat er zoal gebeurde in deze eeuw:via 17e eeuw

16e eeuw

Wat gebeurde er allemaal in de voorafgaande eeuwen?via 16e eeuw