Geloof

Clement I

Derde opvolger van Petrus als bisschop van Rome. Te herkennen aan aan het anker, boekrol, palmtak of een uit de zee rijzend tempeltje, ook wel met een broon en een lama.

Johannes de Doper

Wordt altijd afgebeeld met het Lam Gods en een staf met raanaan een lint waarop geschreven staat “Ecce Agnus Dei” (Zie daar het Lam Gods),

Petrus

Een van de twaalf discipelen van Jezus, herkenbaar aan zijn markante grijze baard en de sleutels van de hemelpoort, die het petrus ambt symboliseren. Andere symbolen zijn het omgekeerde kruis, het visnet en een haan.