Home

Welkom op mijn blog

ondergaande_zon3_w-540x360

                                                   Spaanse Verhalen…..


…..Waarmee ik op 27-10-2014 begonnen ben en waarvoor ik zeker nog enige jaren nodig zal hebben om het te laten uitgroeien tot dat wat ik voor ogen heb. Maar dan kunt U hier van alles vinden wat u wilde weten over Spanje. Hier vertellen we over de geschiedenis van Spanje, ik ga u vertellen over al de koningen, alle veldslagen, enzovoort. Het verteld over de Spaanse kunst, alle categorieën, de kunstenaars, de musea enzovoorts. Ik vertel U over het land, de gebruiken, de diverse regio’s en hun steden. U kunt dit blog gebruiken als een reisgids als u dit wonderschone land, met zijn gepassioneerde bevolking komt bezoeken. U zult er hartelijk ontvangen worden!!!

…..Dit is geen wetenschappelijk onderlegd blog, ik ben geen beroepsmatig schrijver, of expert, van dit land. Wel schrijf ik dit blog met een gedreven passie voor dit land en hoop bij u een vonk te laten overspringen die ook bij u dit vuur zal ontsteken.

Vindt u woorden met een afwijkende kleur dan wil dit zeggen:

Navy Blue: in de toekomst wordt er over dit onderwerp nog een artikel geschreven.
Green: als U hierop klikt dan wordt er een artikel over dit onderwerp (op een nieuw tabblad) geopend.

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Laat het mij weten en ik geef een juiste bronvermelding of haal het materiaal van internet. Een financiële vergoeding kan ik niet geven.
Let op: Alle eigennamen, van de personen of gebieden (provincies, comunidades autónoma, e.d.), worden niet vertaald. Ook zult u moeten wennen (of leren) aan woorden als comarca of municipio. Dit zijn typisch Spaanse zaken die niet goed te vertalen zijn.
Ik heet U van harte welkom op dit blog en hoop u nog vele malen terug te zien op mijn site.

Coralmar

spanje

 

…..Welcome to my blog which I started on 27-10-2014 and for which I will definitely need a few years to grow into what I have in mind. But then you can find everything you wanted to know about Spain. Here we tell you about the history of Spain, you will find all the kings, all the battles and so on. It tells about Spanish art, all the categories, artists, museums and so on. I tell you about the country, the customs, the various regions and their cities. You can use this blog as a guide if you need this wonderful country, with its passionate people come visit. You will be warmly welcomed !!!

When you will find words with a different color then it means:

Navy Blue: in the future we will have an article on this topic
Green: if you click on this word, then it opens a article on this topic (in a new tab).

 

…..Is there without your permission and without acknowledgment use of your texts? Let me know and I will give proper attribution, or get the material from the Internet. A financial compensation, I can not give.
This is not a scientifically literate blog, I am not a professional writer, or connoisseur, of this country. But I write this blog with a driven passion for this country and I hope to skip a spark in you wich will also ignite this fire to you.
Note: All names, from persons or regions (provinces, comunidades autónoma, etc.), are not translated.
I bid you welcome to this blog and hope to see you again many times on my website.

Coralmar

%d bloggers liken dit: