Álava

Álava Provincie van de autonome gemeenschap Pías Vasco (Euskadi)

het wapen

de vlag
Gegevens
Hoofdstad Vitoria-Gasteiz
Comunidad aut. País Vasco
Officiële taal Spaans en Euskera
Onderverdeling 7     comarcas
51   municipios (gem.)
Gesticht Territoriale indeling van 1833
Hoogte Gem. 650 m.b.z.
Max.  Monte Gorbea 1482 m.b.z.
Min.   Oquendo (Ribera del Río Cadagua) 50 m.b.z.
Oppervlakte 3.037 km²
Bevolking (2021) Bevolking tot.
Bevolkingsdichtheid
….
333.940 inw.
109,95 inw/km²
Bevolkingsnaam alavés, -a
babazorro, -a
Postcode 01
ISO 3166-2 ES-VI
Officiële website

Álava (in het Baskisch, Araba;  en officieel Araba/Álava) is een van de drie provincies die de autonome gemeenschap Baskenland vormt. De hoofdstad en meest bevolkte stad is Vitoria-Gasteiz, waar ook de instellingen van de autonome gemeenschap zijn gevestigd. Het heeft een oppervlakte van 3.037 km², en het is de grootste van de drie Baskische provincies. In 2018 had het een bevolking van 328.868 inwoners en nam het de 39e plaats in tussen de andere Spaanse provincies en de laatste plaats onder die van de autonome gemeenschappen.

Wat u interesseert:

Op deze foto kijken we over de bebosteheuvel en bergtoppen van het natuurpark Izki.
Het natuurpark Izki in de zogenaamde Cuadrilla de la Montaña Alavesa, in het zuidoosten van het Historisch Territorium van Alava. gezien vanaf de berg Soila.

Toponymie


Hoewel beide vormen, Álava en Araba, Baskisch zijn, is de officiële naam van Álava, als historisch gebied, volgens de autonome wetgeving van Baskenland tweetalig:

    • Araba is de officiële benaming in het Euskera (Baskisch).
    • Álava is de officiële benaming in het Spaans.

In juni 2011 is in de begrotingsovereenkomst tussen de PSOE en de PNV in het Congres van Afgevaardigden (vgb Gedeputeerde Staten) een wijziging van de officiële naam van de provincie opgenomen, waarbij de officiële naam die van Araba/Álava zou worden.

Geschiedenis


Resten van een Romaans gebouw in Iruña-Veleia.

Álava werd in de pre-Romeinse tijd bewoond door autrigones, caristios, várdulos en berones. De belangrijke vindplaatsen in het noordelijkste deel (Aloria) als in het centrale deel (Iruña-Veleia, Arkaia, San Román), waar de weg Ab Asturica Burdigalam (van Astorga naar Bordeaux) doorheen loopt, en in het zuidelijk deel (Campezo), worden toegeschreven aan de Romeinse periode. De eerste schriftelijke verwijzing van deze naam vinden we in de 9e-eeuwse crónica de Sebastián (kroniek van Sebastiaan), uit de tijd van de Asturisch-Leonese vorst Alfonso III.

Neolitische dolmen van Solginetxe.

Volgens wijlen Àlava-linguïst Henrike Knörr, is de Baskische naam alaba, afgeleid van lau, ‘llanura’. Andere theorieën verdedigen de Romaanse oorsprong van Álava, gekoppeld aan het toponiem “Alba”. Sommige andere voorstellen wijzen erop dat de oorsprong ervan te maken heeft met het patroniem “Guevara” en onderstrepen dat sommige Arabische bronnen verwijzen naar de Llanada als Al-guebala, hoewel Arabische kroniekschrijvers meestal de uitdrukking Alaba wa-l-Qila (Álava en de kastelen) gebruiken, waarbij zij waarschijnlijk Álava niet als de huidige provincie opvatten, maar alleen de vlakte. In het Baskisch wordt het ook Araba-herria of Alaba-herria genoemd (de door Axular gebruikte vorm).

Moslim razzia’s

De moslimaanvallen op Álava waren zeer talrijk. Op het Iberisch schiereiland was het waarschijnlijk de regio die het meest te lijden had van de razzia’s op het hele schiereiland.

Een dal genaamd Hoces del Sobrón, gevormd door de Ebro tussen de Sierra de Árcena en het Obarenes-gebergte.
Bergengte van Sobrón, waar zich de belangrijkste vestingswerken van de provincie Lantarón bevonden.

In het jaar 767 vond er volgens Arabische kronieken een expeditie plaats tegen Álava onder leiding van Abderramán I, die, zoals de meeste van hen, vanuit La Rioja vertrok en via Pancorbo en de Miranda-vlakte binnenkwamen. In 791, met de emiraat van Córdoba Abu al-Walid Hisham al-Rida, beter bekend als Hixem I, het moslimleger stond onder bevel van generaal Ubayd Allah ben Uthmán. En in het jaar 792, het jaar waarin Alfonso II de Asturias nog maar net op de troon zat, vielen de moslims dit keer op bevel van de generaal Abd al-Málik ben Mugith Álava binnen en plunderen Llanada. In het jaar 794 vielen de moslims onder leiding van Abd al-Karim aan, maar werden later door Alfonso II in Lutos op Asturisch grondgebied verslagen. In 796 vond er opnieuw een aanval plaats, die georganiseerd was door de inmiddels overleden Hixem I.

In 801, onder leiding van prins Moawia, broer van de Emir, die Álava en Castilla aanviel, maar het moslimleger viel, in de buurt van Miranda, in een hinderlaag voorbereid door de Alavesen; het was de slag om Lapuebla de Arganzón. In 803 werden Álava en Castilla opnieuw aangevallen door het leger onder leiding van een van de gebroeders Ben Mugith; er zijn weinig bronnen van deze aanval en het kan een mislukking zijn geweest, in de Wadi-Aroun, de rivier de Orón.

Na enkele jaren van rust, na de dood van Alhakén I, komt Abderraman II aan de macht en deze voert, volgens Arabische bronnen, de meest gewelddadige aanval uit die ooit in Álava is geregistreerd. Dat erop wijst dat ze binnenkomen via een kloof, genaamd Guerniq, waarachter zich een vlakte bevond waar de vijand zijn opslagplaatsen en voorraden had opgeslagen. De Arabische troepen nemen de vlakte met al zijn voorraden en proviand in beslag. De inval vond plaats in de zomer van 822: ‘Abd al-Karim valt het land van Álava binnen en plundert het. Nadat de Castilianen en Alaveses beloven om zich te onderwerpen, keerde ‘Abd al-Karim terug naar Córdoba met talrijke gijzelaars als garantie. Deze vreselijke expeditie trof hoofdzakelijk de regio Álava.

Borstbeeld ter ere van Musa II in Tudela (Navarra).

Een andere expeditie tegen Álava is gerelateerd aan de Arabische historicus Ibn Hayyan. Het verhaal gaat dat in 825, Cordovaanse troepen onder leiding van Ubayd Allah, met de medewerking van de vazallen van Pamplona, bondgenoten van de toenmalige emir, in augustus de vlakte van Álava binnenviel en de “berg van de Madchus of vuur aanbidders” bereikte, waar ze, na harde gevechten, de christelijke strijdkrachten vernietigden. De bergen die hun weg blokkeerden zouden wel eens de bergen kunnen zijn die van Gorbea tot het massief van Aitzgorri lopen. In 838, onder leiding van Prins Said, en in 839 door Musa ibn Musa. De laatste razzia tegen Álava tijdens het bewind van Alfonso II was in de zomer van 842, het jaar van de dood van deze Asturiaanse koning.

Tijdens het bewind van Ordoño I van Asturias, rond het jaar 854, zou er nog een razzia tegen Álava kunnen zijn geweest, maar ook hier zijn maar weinig details van bekend. In 863 viel een leger onder leiding van generaal Abd al-Málik ibn al-Abbás het gebied van Álava binnen, en verwoestte het wederom. In het jaar 867 viel prins Al-Hakkam opnieuw aan en bezette het kasteel van Guerniq (of Yarniq), op dezelfde wijze als de campagne van 823. De lokatie van het kasteel wordt  besproken, het zou liggen in het gebied van de huidige haven van Azáceta of in een gebied tussen Etxabarri-Ibiña en Miñano Mayor, genaamd Guernika. In het jaar 882 trok het Cordovaanse leger op tegen Álava en vertrok vanuit La Rioja. De moslims probeerden binnen te komen via Castro Cellorigo maar werden afgewezen door graaf Vela Jiménez, tweede graaf van Álava; kort daarna probeerden ze het via Pancorbo, dat mislukten ook. In 883 wordt het resultaat van het voorgaande jaar herhaald, met dezelfde kandidaten. Het is het laatste jaar van de periodiek terugkerende razzia’s. Álava bevrijdt zich van de constante razzia’s, met uitzondering van die van Almanzor in het jaar 1000. Door de afname van de razzia’s werd de grens versterkt en begon men, in de tijd van koning Alfonso III van Asturias, aan de herbevolking van het gebied.

De Middeleeuwen

De mengeling van elementen die de hervorming van de 18e eeuw opleverde, is vooral te zien in het atrium of portiek, dat aan de zuidgevel werd geopend om de pastorie te ondersteunen en waarin het belangrijkste beeldhouwwerk van de kerk, dat aan verschillende meesters kan worden toegeschreven, werd geplaatst. Aan de buitenkant heeft het een galerij van vijf halfronde bogen en aan de binnenkant is het overdekt met een gewelfde oplossing op basis van houten balken en een plafond. Twee timpanen, hoogstwaarschijnlijk van twee deuropeningen die niet meer bestaan, zijn aangebracht in de hoofdmuur, waarin zich ook de huidige ingang van de kerk bevindt, versierd met een archivolt van acanthus en jamben met een iconografisch repertoire, dat opnieuw werd gemaakt van elementen van de oorspronkelijke kerk, wat de asymmetrie verklaart. Een van de timpanen, het grootste en het dichtst bij de deur, omlijst door een rand versierd met acanthusbladeren, stelt de Hemelvaart van Christus voor, geflankeerd door elf apostelen, de bijbelse figuren Henoch en Elia, en twee engelen. De goddelijke figuur, die veel groter is dan die van zijn metgezellen, is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven met het hoofd verwijderd. Het andere timpaan, dat wellicht de secundaire deuropening van de tempel bekroonde, stelt in het bovenste gedeelte de Apotheose van het Lam, Agnus Dei, voor, die met het kruis tussen zijn benen verschijnt, tussen de H. Johannes de Doper en Jesaja; onder hem, gescheiden door een bovendorpel, is een prachtig chrisma afgebeeld, ondersteund door Trinitaire engelen, een motief dat een zelfstandige iconografische band vormt en dat overeenkomt met een karakteristiek model van de Alto Aragonese school. Het hele timpaan is gegraveerd met inscripties die verwijzen naar de overwinning van Christus op de dood en de oprichting van de tempel door Rodericus Ep..., niemand minder dan Rodrigo de Cascante, de bisschop die het bisdom Calaguritanië bestuurde in 1181, het jaar waarin de Navarrese vorst de stadsrechten verleende aan het primitieve dorp Gasteiz. Dit timpaan van het Lam, stilistisch verwant aan de scholen van Jaca en Santa Cruz de la Serós, werd de voorkant van een grafnis, van de buitenkant gescheiden door dikke stenen balken, verbonden door drielobbige bogen, een inrichting die het mogelijk maakt de binnenkant van de holte te zien, bezet door een versierde sarcofaag. De begravene moet een kerkelijke zijn geweest uit de 13e eeuw. Twee prachtige 13de-eeuwse reliëfs, die zich volgens een 18de-eeuwse beschrijving op het bovenste deel van de hoofdgevel bevonden, zijn ingebed in het oostelijke uiteinde van de portiek. Ze worden omlijst door spitsbogen die rusten op sterk gestileerde figuren met verminkte hoofden, in de trant van kariatiden. Deze in de zuilschachten gebeeldhouwde zuilen kunnen hebben toebehoord aan de hoofdingang, waarin het timpaan van de Hemelvaart van Christus was verwerkt, en stellen misschien een Annunciatie voor. Het eerste van deze reliëfs stelt de Graflegging van Christus voor, met de drie Maria's voor het graf; het is een reliëf dat nauw verwant is aan dat in de kloostergang van het klooster van Santo Domingo de Silos in Burgos. De andere heeft het motief van de Anastasis of Christus' Afdaling in de Hel om de eerste ouders uit het Limbo van de Rechtvaardigen te halen. Een impost van vegetale rollen scheidt deze reliëfs van de onderste lantaarns: die met het Anastasis-motief is zeer verminkt, terwijl die met betrekking tot de Heilige Begrafenis de passage laat zien, ook nogal beschadigd, van de Wederopstanding, voorgesteld door de groep slapende soldaten. Twee andere kleinere reliëfs flankeren het timpaan van Christus met het apostelambt op het bovenste deel van de voormuur: het zijn een Annunciatie, met de hoofdloze, verminkte figuur van de Maagd, en een Overwinnende ridder, een ruitermotief dat ofwel de apostel Jacobus voorstelt, ofwel keizer Constantijn I.
Relieves románicos en la columnata de la basílica de San Prudencio de Armentia en Vitoria, uno de los patrones de Álava.

Sinds de 8ste eeuw behoorde het gebied van Álava tot de buitengrenzen van Asturische koninkrijk van Fruela I van Asturia. Maar het zou tot de 9e eeuw duren voordat de Asturische monarchen zich in Álava organiseerde onder de politieke vorm van een graafschap, dat pas aan het eind van de 12e eeuw zou verdwijnen, toen Sancho VI van Navarra het initiatief ontplooide om een nieuwe vorm van juridische en politieke organisatie in te voeren in het gebied van Álava, waarbij steden als Vitoria privileges kregen.

Tussen de 9e en 11e eeuw maakte het grondgebied, dat vandaag Álava bestrijkt, deel uit van het graafschap Castilla, dat behoorde tot het koninkrijk Leon tot het jaar (in 932 n. Chr., Waarin Castilla onafhankelijk werd om later het koninkrijk Castilla te vormen (rond 1065)). Álava sloot zich kort aan bij Castilla toen, gebruik makend van de erfenisproblemen, een lokale edelman genaamd Eglyón of Elyón in opstand kwam om van de situatie te profiteren. Rodrigo de Castilla, de eerste graaf van Castilla, nam de leiding over en onderdrukte de opstand die leek te eindigen ( 867 of 868) zonder het zwaard te hoeven opheffen. Dit zou de reden kunnen zijn waarom de graaf Rodrigo vanaf dat moment zijn domeinen ook over Álava zou uitbreiden, hoewel zijn naam nog steeds niet voorkomt in de documenten ondertekend in de domeinen van de bisdom van Valpuesta, het staat wel in een schenkingsdocument van Obarenes (870) en in een brief van het Álava-klooster van San Millán de Salcedo (18 april 873), in de Cuartango-vallei samen met de heer Sarracín Muñoz, die luitenant van Rodrigo in het land van Álava zou kunnen zijn.

Aan het einde van de 10e eeuw werd Fernán González graaf van Castilla, Burgos, Álava, Lantarón en Cerezo (ca. 931-944), waardoor de gebieden werden verenigd en de autonomie van het graafschap Castilla werd bereikt, waarbij het graafschap Lantarón ook ten westen van het huidige Àlava-gebied doorging. Gedurende het grootste deel van de 12e eeuw was het graafschap Álava verbonden met het Koninkrijk Navarra, maar in 1199 verloor koning Sancho VII van Navarra Vitoria en het grootste deel van Álava aan de Castiliaanse koning Alfonso VIII van Castilla. In de context van de oorlog tussen Castilla en Navarra zou de Broederschap van Arriaga zich uiteindelijk “vrijwillig overgeven” aan Castilla. De Rioja Alavesa, die zich rond de stad Laguardia bevindt, bleef deel uitmaken van het Koninkrijk Navarra tot het einde van de 15e eeuw, toen Castilla in het kader van de burgeroorlog van Navarra het grondgebied van de Sonsierra de Navarra veroverde en bijna volledig in Áava werd geïntegreerd.

De verdeling van País Vasco tijdens de eerste provinciale verdeling van Spanje in 1822, waarop we Álava net onder Vizcaya en Guipúzcoa zien.

De precedenten van de provincie Álava werden gegeven door twee broederschappen die door Vitoria in de Kroon van Castilla werden gepromoot. In 1296, promootte het Broederschap van Haro, om Vitoria samen te laten gaan met het huidige Cuadrilla de Añana, Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, Cuadrilla de Salvatierra, de enclave Treviño, Miranda de Ebro en de comarcas (regio’s) van Rioja Alta en Rioja Media. Niet met Zuya of Ayala. Het Broederschap van Álava werd gesticht op 4 oktober 1463 in Rivabellosa (Álava). Daarin waren vertegenwoordigd de steden Vitoria, Miranda de Ebro, Salvatierra, Pancorbo en Sajazarra; 26 plaatselijke broederschappen samen met die van San Millán en Arana, werden erin geïntegreerd.

Het huidige tijdperk

Op deze foto zien we mensen verkleed als soldaten en vrouwen in klederdracht . Het is een optocht ter herdenking van de Slag om Vitoria.
Herdenking van de slag van Vitoria tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Napoleon.

De provincie staat bekend om de slag van Vitoria, binnen de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog, tegen de Franse invasie van het land onder leiding van Napoleon Bonaparte. Na de restauratie van de monarchie van de Bourbon in Spanje begonnen de confrontaties tussen de liberalen en carlisten, die aanleiding gaven tot de Carlistenoorlogen. In deze 19e eeuw waren er twee Álava-liberalen die de Spaanse regering kwamen voorzitten, Salustiano Olózaga en Miguel Ricardo de Álava.

Geografie


De belangrijkste toppen van Álava zijn Gorbea, met 1482 m (top gedeeld met Vizcaya); Aratz, met 1443 m; Palomares, met 1436 m en de Sierra de Toloño, met 1271 m. De belangrijkste rivieren die geheel of gedeeltelijk door Álava stromen zijn de Zadorra, de Bayas, de Nervión, de Ayuda, de Omecillo, de Ega, de Ebro en de Inglares.

Demografie


De provincie Álava, met uitzondering van de hoofdstad Vitoria, telt minder dan 80.000 inwoners, bijna 330.000 inclusief de hoofdstad. Er is een duidelijke macrocefalie (waterhoofd) aangezien meer dan 75% van de totale bevolking van de provincie in de stad Vitoria woont. De macrocefalie van Álava is het gevolg van de schaarste aan steden van een zekere omvang, met uitzondering van de Ayala-vallei, met steden als Llodio en Amurrio, beide met meer dan 10.000 inwoners.

Luchtfoto van de oude binnenstad van Vitoria-Gasteiz.

Het centrale gedeelte van Álava is de plaats waar het grootste deel van de bevolking is geconcentreerd als gevolg van de ligging van Vitoria in dit deel van de provincie, omringd door steden van enig belang met een bevolking van 260.000 inwoners. Gemeenten zoals Zuya, Cigoitia, Legutiano en Arrazua-Ubarrundia, die in het noorden aan de hoofdstad grenzen, en de plaatsen Salvatierra, Alegría de Álava en Iruña de Oca aan de spoorlijn Madrid-Irún, die hen met het centrum van Vitoria verbindt, zijn de belangrijkste in het centrale gebied. Álava is de provincie met het hoogste percentage inwoners dat in de hoofdstad is geconcentreerd (75,77%, tegen een landelijk gemiddelde van 31,96%).

De twintig dichtstbevolkte gemeenten van Álava worden in de onderstaande tabel weergegeven. Gegevens  met de officiële naam van de gemeente zoals aangegeven door het INE:

De 20 grootste gemeenten van de provincie Álava
Vitoria Plaatsnaam inw.   Plaatsnaam inw.

Salvatierra

Vitoria
Llodio
Amurrio
Salvatierra
Iruñade Oca
Oyón
Ayala
Alegria de Álava
Zuya
Villarreal de Álava
253.093
18.009
10.307
5.029
3.468
3.418
2.951
2.925
2.318
1.993

 

 

Arceniega
Cigoitia
Aspárrena
Labastida
Laguardia
Aramayona
Ribera Baja
Urcabustaiz
Oquendo
Campezo
1.809
1.802
1.633
1.552
1.464
1.456
1.421
1.414
1.196
1.081
Llodio  Oyón
Amurrio Iruña de Oca
bron: INE 2021
Bevolkingsdichtheid van de provincie Álava (2018).
Bevolkingsgroei van de provincie Álava tussen 1998 en 2008.
Bevolkingsgroei van de provincie Álava tussen 2008 en 2018.

Bestuurlijke verdeling 

Het grondgebied is verdeeld in zeven Cuadrilla’s, zo worden de comarcas in Álava genoemd. En zoals het gezegde ons laat weten “Zeven Cuadrilla’s maken Álava één” (Zazpi talde Araba Bat).

    • Cuadrilla de Añana
    • Cuadrilla de Ayala
    • Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa
    • Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
    • Cuadrilla de Salvatierra
    • Cuadrilla de Vitoria (valt samen met de gemeenteraad van Vitoria)
    • Cuadrilla de Gorbeialdea

De verdeling van Álava in comarcas.

Bezienswaardigheden


Vitoria

    • De hoofdstad, Vitoria, heeft een groot aantal monumenten en bezienswaardigheden, waaronder de kathedraal van Santa María de Vitoria in het hart van de middeleeuwse wijk. Het was ook de Europese Groene Hoofdstad 2012.

Valle de Ayala

    • De oude stad van Arceniega en het heiligdom van Nuestra Señora de la Encina.
    • Torre Palacio de Murga in Ayala (Toren-gebouw).
     Conjunto palaciego-conventual de Quejana in Ayala (klooster).
    • Santuario de Santa María del Yermo in Llodio (Heiligdom).
    • Palacio de Lamuza in Llodio (Paleis).

Cuadrilla de Zuya

    • Cascada de Gujuli in Urcabustaiz (waterval).
    • Salto del Nervión. (waterval).
    • Parque Natural del Gorbea (natuurpark).
    • Embalse de Urrúnaga in Villarreal de Álava (stuwmeer).
    • Conjunto Palaciego de Zurbano (paleizen).

Cuadrillo de Salvatierra

    • Castillo y Palacio de Guevara (kasteel)
    • Casco histórico de Salvatierra y Dólmen de Sorginetxe (historische plek, dolmen)
    • Embalse de Ullíbarri-Gamboa (stuwmeer)
    • Santuario de Nuestra Señora de Ayala en Alegría de Álava (klooster)
    • Palacio de los Larrea en Argómaniz (paleis)
    • Pinturas medievales de las iglesias de Alaiza y Gaceo en Iruraiz-Gauna (middeleeuwse schilderkunst)
    • Palacio Lazarraga en Zalduendo de Álava (paleis)

Cuadrillo de Añana

    • – Oppidum romano de Iruña-Veleia en Víllodas (Iruña de Oca)
    • Jardín Botánico y ruinas del monasterio de Santa Catalina de Badaya en Trespuentes (Iruña de Oca) (klooster met botanische tuin)
    • Salinas romanas de Añana (zoutbanken)
    • Torre de los Varona en Villanañe (toren)
    • Torre de Orgaz en de Torre del Condestable en Fontecha (torens)
    • Parque Natural de Valderejo (natuurpark)
    • Villa medieval de Armiñón (Middeleeuws plaatsje)
    • Castillo de Portilla en het Castillo de Lanos en el municipio de Zambrana (kastelen)

Cuadrilla de Campezo – Montaña Alavesa

    • Villa medieval de Antoñana
    • Villa medieval de Bernedo
    • Villa medieval de Peñacerrada
    • Parque Natural de Izki
Waterval van Nervión.
Paleis van Quejana in Ayala.

Bodegas en hotel Marqués del Riscal in Elciego, met de op het Guggenheim museum geïnspireerde dakconstructie.

Zoutbanken van Añanas.
Stuwmeer van Ullíbarri-Gamboa.
Wetlands van Salburua.

Cuadrilla de Laguardia – Rioja Alavesa

    • Bodegas y Hotel Marqués del Riscal in Elciego
    • Casco histórico de Labastida
    • Villa medieval de Salinillas de Buradón
    • Casco histórico de Laguardia
    • Bodegas Ysios en Laguardia
    • Poblado celtíbero de La Hoya en Laguardia
    • Dólmen de La Hechicera en Elvillar (dolmen – hunnebed)
    • Villa medieval de Labraza
Er hangt een kabel vanaf de kathedraal, over het grote centrale plein van Vitoria, naar een lager gebouw aan de andere kant van het plein, waaraan de pop van Celedon (een bekend figuur uit Vitoria) afdaalt en het feest van La Blanca kan beginnen.
Bajado de Celedón, (Afdaling van Celedón) waarmee het feest van La Blanca begint.

Feesten en andere gebeurtenissen

Het feest van de patroonheilige, San Prudencio, dat jaarlijks op 28 april wordt gevierd, en dat van de patrones, de Virgen de Estíbaliz, wordt op de tweede zondag van september gevierd.

Interessante reisgids voor als u Álava wilt bezoeken vindt u hier: https://www.alavaturismo.eus/wp-content/uploads/2017/02/FOLLETO-FAMILIAR.pdf


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Dit was een van de Spaanse Verhalen in de niet commerciële website spaanseverhalen.com. De verhalen in deze website zijn niet statisch, regelmatig worden de verhalen aangepast, kijk hiervoor naar deze mededeling:

 • Laatst bijgewerkt 2022-7-29

Coralma*

Spaanse Verhalen.  https://spaanseverhalen.com

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

 • Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Álava| oldid=120878075| datum=20191118
 • Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Hisham I de Córdoba| oldid=120983910| datum=20191118
 • Anderstalige Wikipedia|taal=en|titel=Álava|paginacode=1059145217| datum=20220110
 • Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Álava|paginacode=58574534| datum=20220110

Deze teksten zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Andere bronnen zijn:

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0 ,  CC BY-SA 1.0 ,  CC BY 2.0 , CC BY-SA 2.0CC BY-NC-SA 2.0,   CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0CC BY-SA 3.0 , CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie ,  of Publiek Domein

Als u op één van de links hieronder klikt, krijgt u de volledige informatie van deze foto’s/afbeeldingen, de auteur, of de licentie te zien.

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: