Comunidad autónoma


Autonomous communities of Spain……
Een Comunidad autónoma (autonome gemeenschap) is een Spaanse administratieve territoriale eenheid (gemeenschap), binnen het Spaanse grondwettelijke rechtsstelsel. Het heeft beschikking over een eigen wetgevende autonomie met eigen vertegenwoordigers die bepaalde uitvoerende bestuurlijke bevoegdheden hebben.

…….De structuur van Spanje in de autonome gemeenschappen (comunidades autónomas) komt tot uiting in de Spaanse Grondwet van 1978. Artikel 2 erkent en waarborgt het recht op autonomie van de nationaliteiten en regio’s die deel uitmaken van de natie. De tekst van de Grondwet bepaalt de bevoegdheden die kunnen worden toegepast door de autonome gemeenschappen en tevens corresponderen met die van de staat. Maar de gedetailleerde autonome  kaart van Spanje is het resultaat van de regionale pacten van 1981 en 1992, die werden goedgekeurd door de twee belangrijkste politieke partijen maar niet werden goedgekeurd door de Cortes Generales.

…….De politieke – en bestuurlijke indeling van Spanje bestaat uit 16 autonome gemeenschappen en een comunidad foral (Navarra), evenals Cueta en Melilla die een status van autonome steden hebben. Hoewel Navarra is opgericht als Comunidad foral, met dien verstande dat het huidige zelfbestuur uitgaat van de Ley Paccionada, van 1841 welke door historische rechten zijn opgenomen in de Grondwet. Voor alle praktische doeleinden heeft de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof de status van Navara gelijkgesteld aan de andere autonome gemeenschappen.

…….Toen in 1978 de nieuwe grondwet in werking trad, werd het duidelijk dat er een omslag van 180º gemaakt was ten opzichte van het vorige regime die  meer gebaseerd waren op nationale gecentraliseerde ideeën. Dit was een reactie op een probleem dat herhaaldelijk ontstond in de geschiedenis van Spanje als gevolg van de verschillende identiteiten waarop de eenheid van Spanje was gebouwd.

…….Na de bekrachtiging van de Grondwet, en als gevolg van de toepassing van de beginselen vervat in Artikel VIII, is in de loop van enkele jaren het proces van de totstandkoming van de 16 autonome gemeenschappen voltooid door middel van goedkeuring van hun Statuten van Autonomie. Hoewel er maar vier gemeenschappen zijn waarvan deze statuten zijn goedgekeurd door hun burgers. Dat waren Cataluña, Pais Vasco, Galicia en Andalucía. Ze hebben allemaal een eigen bestuur en representatieve instituten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het proces dat door de Spaanse Grondwet wordt aangegeven niet verplicht regio’s of nationaliteiten te vormen, maar dat dat in theorie een recht is voor hen.

 

Basisorganisatie van het Regionale Bestuur


Provincias de España para temas…….Artikel 152.1 van de Grondwet bevestigd de fundamentele institutionele organisatie van die autonome gemeenschappen die instemden met autonomie door het zogenaamde ‘fast track’, dat zijn País Vasco, Cataluña, Galicia en Andalucía. Echter, deze fundamentele institutionele organisatie is degene geweest, door middel van hun respectievelijke Autonomie Statuten, alle autonome gemeenschappen heeft overgenomen, ongeacht hun toegang tot politieke autonomie.

…….Dat wil zeggen dat op dit moment de basis organen voor alle comunidades autónomas een Wetgevende Macht (Asamblea Legislativa) hebben die is gekozen via het algemeen kiesrecht. Het is de regering van de autonome gemeenschap met uitvoerende instellingen en een President van de autonome gemeenschap, gekozen door de Wetgevende Macht uit haar leden, door de Wetgevende Macht.

De Wetgevende Macht (La Asamblea Legislativa)

…….Het Asamblee is een regionaal éénkamer parlement, dat in veel comunidades (gemeenschappen) anders genoemd wordt:

Verkiezingen

…….Het verkiezingssysteem voor de leden is geregeld door het algemeen kiesrecht, volgens dezelfde regeling van onverenigbaarheid en onverkiesbaarheid wordt het Cortes Generaal (Parlement) gekozen. De verkiezingen worden om de vier jaar gehouden op de laatste zondag van mei. Dit gebeurt in alle gemeenschappen met uitzondering van:

  • Andalucía, Cataluña, Galicia en Pais Vasco, zij kunnen het Parlement ontbinden en oproepen tot verkiezingen wanneer zij dat nodig achten, maar altijd voor het eind van het regionale presidentstermijn.
  • De Comunidad de Valenciana, Navarra, het Principado de Asturias en Aragón houden om de vier jaar verkiezingen op de vierde zondag van mei, hoewel na de hervorming van hun statuten, en het verbeteren van de privileges van Navarra, heeft de President van deze autonome gemeenschappen het recht de regering te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven wanneer hij dat wilt, maar altijd voor het einde van zijn zittingsperiode.

Verschillende ambtelijke functies

……De autonome gemeenschappen genieten een wetgevende macht die verenigd is in zijn assamblee. Daarnaast zijn er andere ambten: begroting, controle over de regionale overheid, verkiezingen van de regering, President van de uitvoerende macht, deelname aan de hervorming van de grondwet, het controleren van de wetten op hun grondwettigheid, deelname aan de samenstelling van het Senaat.

De uitvoerende macht

Benoeming van de President

…….Zodra er verkiezingen zijn geweest en de wetgevende macht is gevormd, stelt de voorzitter één of meerdere kandidaten voor van verschillende partijen. Hierop wordt gestemd, en er moet een absolute meerderheid zijn voor één van de kandidaten want anders wordt er een tweede stemming gehouden waarbij een gewone meerderheid voldoende is om gekozen te worden.

…….Wordt er geen voldoende steun verkregen voor een van de kandidaten dan zullen er, binnen twee maanden na de verkiezingen, verschillende andere kandidaten voorgesteld worden. Indien er in deze stemronde niet voldoende steun voor een van de kandidaten verkregen wordt zal de kamer overgaan tot het opnieuw uitschrijven van verkiezingen.

Functiebeschrijving

…….Leiding geven aan de regionale regering (consejo de gobierno), het uitdragen van de hoogste vertegenwoordiging van de Gemeenschap, het vertegenwoordigen van de Staat in de Autonome Gemeenschap. En hij kondigt af, en geeft opdracht tot, de bekendmaking van wetten en stelt de rechtelijke macht in de Gemeenschap aan.

De regionale regering   (el Consejo de Gobierno)

…….Dit is het hoogste college van bestuur in de Autonome Gemeenschap. De functies zijn; burgerlijk bestuur, naleving van wet- en regelgeving. De leden reageren op het Hoger Gerechtshof, zowel civiel- en strafrechtelijk. Ze zijn onderworpen aan politieke controle door middel van de problematiek rond vertrouwelijkheid en door motie van wantrouwen. Het wordt voorgezeten door de President van de Autonome Gemeenschap, die benoemd en beëindigd wordt door haar leden.

Andere organen

…….De Gemeenschappen kunnen hun eigen rekenkamers (Tribunales de Cuentas), en Ombudsman (Defendor del Pueblo) en andere instantie creëren om alles goed te laten functioneren.

Index Autonome Gemeenschappen

CA 1

CA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Comunidad autónoma|oldid=94072679|datum=20161013|laatst bijgewerkt20181109}}

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, foto's, gedachten en meer.

La Banda sonora de una vida

Just another WordPress.com site

QUE BONITO ES VIAJAR

Un blog de mis viajes y los de mis amigos.

CAZUELA DE BARRO

Just another WordPress.com weblog

MONTSE ANTARES BLOG CINEMA

BANDAS SONORAS.. SOUNDTRACKS.. Y MÁS

De kwintencirkel

Blog van Pieter Simons

Abel Cuevas

Posters & Illustrations

%d bloggers liken dit: