Comunidad autónoma

Comunidad autónoma

Een Comunidad autónoma (autonome gemeenschap) is een Spaanse administratieve territoriale eenheid (gemeenschap), binnen het Spaanse grondwettelijke rechtsstelsel. Het heeft beschikking over een eigen wetgevende autonomie met eigen vertegenwoordigers die bepaalde uitvoerende bestuurlijke bevoegdheden hebben.

Kaart van Spanje waarop alle comunidades autónomas (autonome gemeenschappen) zijn ingekleurd.
De 17 Comunidades autónomas van Spanje

De structuur van Spanje in de autonome gemeenschappen (comunidades autónomas) komt tot uiting in de Spaanse Grondwet van 1978. Artikel 2 erkent en waarborgt het recht op autonomie van de nationaliteiten en regio’s die deel uitmaken van de natie. De tekst van de Grondwet bepaalt de bevoegdheden die kunnen worden toegepast door de autonome gemeenschappen en tevens corresponderen met die van de staat. Maar de gedetailleerde autonome  kaart van Spanje is het resultaat van de regionale pacten van 1981 en 1992, die werden goedgekeurd door de twee belangrijkste politieke partijen maar niet werden goedgekeurd door de Cortes Generales.

De politieke – en bestuurlijke indeling van Spanje bestaat uit 16 autonome gemeenschappen en een comunidad foral (Navarra), evenals Cueta en Melilla die een status van autonome steden hebben. Hoewel Navarra is opgericht als Comunidad foral, met dien verstande dat het huidige zelfbestuur uitgaat van de Ley Paccionada, van 1841 welke door historische rechten zijn opgenomen in de Grondwet. Voor alle praktische doeleinden heeft de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof de status van Navara gelijkgesteld aan de andere autonome gemeenschappen.

Toen in 1978 de nieuwe grondwet in werking trad, werd het duidelijk dat er een omslag van 180º gemaakt was ten opzichte van het vorige regime die  meer gebaseerd waren op nationale gecentraliseerde ideeën. Dit was een reactie op een probleem dat herhaaldelijk ontstond in de geschiedenis van Spanje als gevolg van de verschillende identiteiten waarop de eenheid van Spanje was gebouwd.

Na de bekrachtiging van de Grondwet, en als gevolg van de toepassing van de beginselen vervat in Artikel VIII, is in de loop van enkele jaren het proces van de totstandkoming van de 16 autonome gemeenschappen voltooid door middel van goedkeuring van hun Statuten van Autonomie. Hoewel er maar vier gemeenschappen zijn waarvan deze statuten zijn goedgekeurd door hun burgers. Dat waren Cataluña, Pais Vasco, Galicia en Andalucía. Ze hebben allemaal een eigen bestuur en representatieve instituten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het proces dat door de Spaanse Grondwet wordt aangegeven niet verplicht regio’s of nationaliteiten te vormen, maar dat dat in theorie een recht is voor hen.

Basisorganisatie van het Regionale Bestuur


De provincies van Spanje

 

Artikel 152.1 van de Grondwet bevestigd de fundamentele institutionele organisatie van die autonome gemeenschappen die instemden met autonomie door het zogenaamde ‘fast track’, dat zijn País Vasco, Cataluña, Galicia en Andalucía. Echter, deze fundamentele institutionele organisatie is degene geweest, door middel van hun respectievelijke Autonomie Statuten, alle autonome gemeenschappen heeft overgenomen, ongeacht hun toegang tot politieke autonomie.

Dat wil zeggen dat op dit moment de basis organen voor alle comunidades autónomas een Wetgevende Macht (Asamblea Legislativa) hebben die is gekozen via het algemeen kiesrecht. Het is de regering van de autonome gemeenschap met uitvoerende instellingen en een President van de autonome gemeenschap, gekozen door de Wetgevende Macht uit haar leden, door de Wetgevende Macht.

De Wetgevende Macht (La Asamblea Legislativa)

Het Asamblee is een regionaal éénkamer parlement, dat in veel comunidades (gemeenschappen) anders genoemd wordt:

Verkiezingen

Het verkiezingssysteem voor de leden is geregeld door het algemeen kiesrecht, volgens dezelfde regeling van onverenigbaarheid en onverkiesbaarheid wordt het Cortes Generaal (Parlement) gekozen. De verkiezingen worden om de vier jaar gehouden op de laatste zondag van mei. Dit gebeurt in alle gemeenschappen met uitzondering van:

   • Andalucía, Cataluña, Galicia en Pais Vasco, zij kunnen het Parlement ontbinden en oproepen tot verkiezingen wanneer zij dat nodig achten, maar altijd voor het eind van het regionale presidentstermijn.
   • De Comunidad de Valenciana, Navarra, het Principado de Asturias en Aragón houden om de vier jaar verkiezingen op de vierde zondag van mei, hoewel na de hervorming van hun statuten, en het verbeteren van de privileges van Navarra, heeft de President van deze autonome gemeenschappen het recht de regering te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven wanneer hij dat wilt, maar altijd voor het einde van zijn zittingsperiode.
Verschillende ambtelijke functies

De autonome gemeenschappen genieten een wetgevende macht die verenigd is in zijn assamblee. Daarnaast zijn er andere ambten: begroting, controle over de regionale overheid, verkiezingen van de regering, President van de uitvoerende macht, deelname aan de hervorming van de grondwet, het controleren van de wetten op hun grondwettigheid, deelname aan de samenstelling van het Senaat.

De uitvoerende macht
Benoeming van de President

Zodra er verkiezingen zijn geweest en de wetgevende macht is gevormd, stelt de voorzitter één of meerdere kandidaten voor van verschillende partijen. Hierop wordt gestemd, en er moet een absolute meerderheid zijn voor één van de kandidaten want anders wordt er een tweede stemming gehouden waarbij een gewone meerderheid voldoende is om gekozen te worden.

Wordt er geen voldoende steun verkregen voor een van de kandidaten dan zullen er, binnen twee maanden na de verkiezingen, verschillende andere kandidaten voorgesteld worden. Indien er in deze stemronde niet voldoende steun voor een van de kandidaten verkregen wordt zal de kamer overgaan tot het opnieuw uitschrijven van verkiezingen.

Functiebeschrijving

Leiding geven aan de regionale regering (consejo de gobierno), het uitdragen van de hoogste vertegenwoordiging van de Gemeenschap, het vertegenwoordigen van de Staat in de Autonome Gemeenschap. En hij kondigt af, en geeft opdracht tot, de bekendmaking van wetten en stelt de rechtelijke macht in de Gemeenschap aan.

De regionale regering   (el Consejo de Gobierno)

Dit is het hoogste college van bestuur in de Autonome Gemeenschap. De functies zijn; burgerlijk bestuur, naleving van wet- en regelgeving. De leden reageren op het Hoger Gerechtshof, zowel civiel- en strafrechtelijk. Ze zijn onderworpen aan politieke controle door middel van de problematiek rond vertrouwelijkheid en door motie van wantrouwen. Het wordt voorgezeten door de President van de Autonome Gemeenschap, die benoemd en beëindigd wordt door haar leden.

Andere organen

De Gemeenschappen kunnen hun eigen rekenkamers (Tribunales de Cuentas), en Ombudsman (Defendor del Pueblo) en andere instantie creëren om alles goed te laten functioneren.

Index Autonome Gemeenschappen

Autonome Gemeen-schap

Provincies

Provinciële hoofdstad

Hoofdstad v/d autonome gemeen-schap

Statuut van autonomie

Lokatie

Andalucia
……………………………. Almería ………………………………………….. Almería Sevilla 2007 (ter
vervanging
van het vorige
statuut
van 1981)
Cádiz Cádiz
Córdoba Córdoba
Granada Granada
Huelva Huelva
Jaen Jaen
Málaga Málaga
Sevilla Sevilla
Aragón
Huesca Huesca Zaragoza 1982 (hervorm
in 1994,
1996 en 2007)
Teruel Teruel
Zaragoza Zaragoza
Principado de Asturias
Asturias Oveido 1981 (hervormd
in 1991, 1994
en 1999)
Islas Baleares Baleares Palma de Mallorca 2007 (ter vervan-
ging van het
vorige statuut
van 1983)
Canarias
Las Palmas Las Palmas de Gran Canarias Gedeelde hoofdstad 1982 (hervormd
in 1996)
Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife
Cantabria Cantabria Santander 1981 (hervormd
in 1991, 1994, 1997, 1998 en 2002)
Castilla-La Mancha Albacete Albacete Niet toegekend 1982 (hervormd
in 1991, 1994,
1997, en 2002)
Ciudad Real Ciudad Real
Cuenca Cuenca
Guadalajara Gaudalajara
Toledo Toledo
Castilla y León Ávila Ávila Niet toegekend 1983 (niet goedgekeurd, hervormd in
1988, 1994,
1999, en 2007)
Burgos Burgos
León León
Palencia Palencia
Salamanca Salamanca
Segovia Segovia
Soria Soria
Valladolid Valladolid
Zamora Zamora
Cataluña Barcelona Barcelona Barcelona 2006 (vervangt
het vorige
statuut
van 1982)
Gerona Gerona
Lérida Lérida
Tarragona Tarragona
Comunidad Valenciana Alicante Alicante Valencia 2006 (vervangt het vorige
statuut
van 1982)
Castellón Castellón de la Plana
Valencia Valencia
Extremadura Badajoz Badajoz Mérida 1983 (hervormd
in 1991, 1994, 1999, 2002 en 2011)
Cáceres Cáceres
Galicia La Coruña La Coruña Santiago de Compostela 1981
Lugo Lugo
Orense Orense
Pontevedra Pontevedra
La Rioja La Rioja Logroño 1982
Comunidad de Madrid Madrid Madrid 1983
Región de Murcia. Región de Murcia Murcia 1982
Comunidad Foral de Navarra Navarra Pamplona 1982 (verbetering van Jurisdictie)
País Vasco Álava Vitoria Niet toegekend
(de facto Vitoria)
1979
Guipúzcoa San Sebastian
Vizcaya Bilbao
Autonome stad Statuut van autonomie Lokatie
Cueta 1995
Melila 1995

Het schema hieronder is leuk om eens te vergelijken met Nederland dat een oppervlakte heeft van 41.543 km² (waarvan dan nog 18% water is)en 17.084.719 inwoners had in 2017. Of met België dat een oppervlakte heeft van 30.528 km² en 11.491 346 inwoners had in 2017.
De regio Castilla y León is bijvoorbeeld meer dan twee keer zo groot maar heeft maar 2.407.650 inwoners, en in Ceuta is de bevolkingsdichtheid tien keer zo groot als Nederland.

Gemeenschappen met oppervlakten en hun bevolking 2018
  Comunidad of autonome stad Oppervlakte (km²) Bevolkingsaantal Inw./km²
Andalucia 87.268 8.379.248 96,0
Aragón 47.719 1.307.984 27,4
Principado de Asturias 10.604 1.028.135 97,6
Islas Baleares 4.992 1.128.139 223,6
Canarias 7.447 2.126.779 283,1
Cantabria 5.326 580.067 109,0
Castilla-La Mancha 79.463 2.025.510 26,6
Castilla y León 94.226 2.407.650 25,7
Cataluña 32.107 7.596.131 235,3
Comunidad Valenciana 23.225 4.959.243 212,5
Extremadura 41.635 1.072.059 25,9
Galicia 29.574 2.700.970 91,6
La Rioja 5.045 315.371 62,5
Comunidad de Madrid 8.022 6.576.009 811,1
Región de Murcia 11.313 1.477.946 130,0
Comunidad Foral de Navarra 10.391 647.219 61,9
País Vasco 7.234 2.198.657 303,3
Ceuta 19 85.114 4592,4
Melila 12 86.308 6958,0
Totaal  (2017) 505.992   48.958.159 96,8/km²

Naar boven

Dit was een van de Spaanse Verhalen in de website spaanseverhalen.com. De verhalen in deze website zijn niet statisch, regelmatig worden de verhalen aangepast, kijk hiervoor naar deze mededeling:

    • Laatst bijgewerkt 2022-02-17

Coralma*

Spaanse Verhalen.  https://spaanseverhalen.com

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

Andere bronnen zijn:

 

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0 ,  CC BY-SA 1.0 ,  CC BY 2.0 , CC BY-SA 2.0CC BY-NC-SA 2.0,   CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0CC BY-SA 3.0 , CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie ,  of Publiek Domein

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

U bent vrij:

 • Om het werk te kopiëren, te verspreiden en te verzenden
 • Om het werk aan te passen (op uw eigen medium)

Onder de volgende voorwaarden:

 • attributie – U moet de juiste vermelding geven, een link naar de licentie verstrekken en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik goedkeurt.
 • gelijk delen – Als u het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet u uw bijdragen distribueren onder dezelfde of compatibele licentie als het origineel.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: