Kronen (Spaanse)

Spaanse kronen


Het gebruik van kronen als onderscheidend of soevereiniteitskeurmerk is zeer oud. De eerste kroon die met rechte en golvende stralen werd gemaakt was bestemd voor Apollonius. Een Latijnse koning, die een kleinzoon van Apollo zou zijn, kreeg deze kroon als atribuut in de strijd tussen Aeneas en Turnus. Hij droeg een gouden kroon van twaalf stralen, volgens Vergilius in paragraaf VIII van zijn Aeneis.

Kroon van koning Felipe VI de España.

Diodoros van Sicilië vertelt ons dat de kroon van Alexander de Grote en zijn helm versierd waren met een gouden stralenkroon. David won er een van Koning Melcom, verrijkt met edelstenen, die hij vervolgens op zijn hoofd zette. En Solomon, zijn zoon en opvolger, bracht ook een gouden kroon mee, bezet met edelstenen.

Grieken en Romeinen


De eerste Romeinse keizers brachten geen andere kronen mee, maar laurierbladeren, niet alleen omdat deze als kroon van triomf gezien werd, maar ook omdat ze geloofden dat laurierbladeren hen beschermde voor de bliksemschichten van Jupiter.

Deze zelfde mensen durfden het niet aan om gouden kronen te dragen vanwege de afkeer die de Senaat en het Romeinse volk hadden voor de heerschappij, en zij dit soort tekens niet aan hun keizers wilden geven. De Romeinen kozen meer voor militaire insignes van eer en deugd. Het is echter waar dat als deze keizers stierven, ze aanzien kregen door hun medailles en standbeelden en ze zichzelf gelijkstelde aan de goden.

Bij de Grieken en de Romeinen vinden men verschillende manieren waarop zij gebruik maakten van kronen. Er zijn verscheidenen verhalen die ons hier het bewijs voor leveren, zeker in de laatste gevallen, waar men spreekt over acht verschillende kronen die men gaf als militaire beloning, waarvan enkele een hogere waarde had dan de andere, al naar gelang de reden of oorzaak waarom ze werden gegeven.

– De eerste en belangrijkste in aanzien was het ovaal, gemaakt van mirte en gegeven aan legergeneraals en andere aanvoerders die hun vijanden versloegen zonder bloedvergieten en voor andere enkelvoudige acties. Deze kroon werd de Ovatio genoemd.

– De tweede was de Scheepskroon (Corona Navalis of Rostrata), die bestond uit een gouden cirkel, waarop voor- en achterstevens van schepen van hetzelfde metaal stonden. Deze werd toegekend aan de aanvoerders en de soldaten die als eerste het vijandelijke schip enterde beter gezegd, betrad. Lipsius is van mening dat er een Scheeps- en Stevenkroon was, maar de algemene gedachte is dat dit één en dezelfde waren.

– De derde, de Wal of Legerkroon (Corona Valtaris of Castrensis), die ook van goud was gemaakt en werd afgewisseld door stokken en palen en door de generaals van het leger gegeven werd aan de aanvoerders en soldaten die als eerste de vijandelijke verschansing doorbraken en als eerste een doorgang forceerden.

– De vierde, de Muurkroon, een gouden cirkel met daarop gekanteelde torens. Ze werd gegeven aan diegene die als eerste de vijandelijke muur beklom en daar als eerste een standaard/vaandel plaatsten.

– De vijfde, de Burgerkroon, gemaakt van groen eikenloof, en geschonken werd aan hem die een ander Romeins burger in leven had gehouden tijdens de strijd. Hij werd door het senaat aan Augustus toegekend met de titel van Vader van het Volk, die ter nagedachtenis aan hem gouden en zilveren munten lieten maken met zijn beeltenis omgeven met de inscriptie: Divus Augustas Pater. Aan de andere kant van de munt stond de kroon met nog een andere tekens.

– De zesde, de Overwinningskroon, eerder bestond deze uit een krans van echte laurier, maar werd naderhand vervangen door een laurierkrans gemaakt goud.

– De zevende, de Belegeringskroon of de Graskroon (in het Latijns, Corona Obsidiālis of Graminĕus) gemaakt van groente of gevlochten gras van het veld waar de vijand zich bevond, en werd gegeven aan de generaal van het leger die gedwongen werd de belegering van de stad of plaats te verlaten.

– De achtste was de Laurierkroon die door de Grieken aan hun atleten, hun worstelaars gegeven werd  en die door de Romeinen aan diegene werd gegeven die een vredeshandeling tot stand gebracht had of deze bevestigd had. Het was de minst aanzienlijke kroon

Oude Romeinse kronen.

Na het gebruik van deze kronen en hun imitaties kwam, na de ondergang en de decadentie van het Romeinse Rijk, de kroning van koningen en vorsten. Ook op hun wapenschilden werden afbeeldingen van kronen gezet als teken van waardigheid, macht, soevereiniteit, gezag en imperium. Met de verschillende vormen van de kronen, en met de toestemming van de koning, werd het verschil in titels aangegeven. Dit gebruikt werd door alle beschaafde volkeren overgenomen

De Spaanse kronen


De kroon van de Prins van Asturias.

De kroon van de koningen van Spanje bestaat uit een cirkel van goud, verrijkt met edelstenen, met acht rozetten van gestileerde selderijbladeren, met daartussen een parel, verheven. Gevuld met keel en bedekt met evenzoveel diademen van goud, geladen met parels, aan de bovenkant gesloten, en bovenop daar waar het samenkomt, een azuurblauwe wereldbol met de ecuador en een halve meridiaan waarop gecentreerd een plat kruis, alle van goud.

De eerste koning van Spanje die gekroond werd, met behulp van de scepter en de koninklijke gewaden, was de Visigotische Leovigildo in het jaar 574, hij had zijn hof in Sevilla. Koning Alfonso VIII werd met de autoriteit van paus Innocentius II, tot keizer van Spanje gekroond, waarmee hij de titel en keizerlijke kroon aan de stad Toledo gaf.

De prins van Asturias draagt dezelfde gesloten kroon als de koning met dit verschil dat hij slechts vier diademen draagt in plaats van de acht diademen die de vorst heeft.

De prinsen en prinsessen dragen dezelfde kroon alleen dat deze geen diademen heeft.

De kronen van de adel


De Hertogenkroon.

Hoewel de kronen geen tekens van de oude adel zijn, worden ze gedragen als een titulair symbool en als een onderscheiding van de waardigheid die aan elk van hen toebehoort, aangezien niemand het recht heeft om door zijn geboorte zijn schild met een kroon te stempelen, behalve de eerstgeboren zonen van keizers, koningen en soevereine prinsen. Deze eer wordt echter verleend aan hertogen, markiezen, graven, enz., niet vanwege hun persoon, noch minder vanwege hun geboorte, maar vanwege de waardigheid en de jurisdictie van de staten en landen die zij bezaten, die vanwege de verschillende vorm van elk van hen in de volgende volgorde zullen worden beschreven.

– De kroon van de Hertogen, is een cirkel van goud bezet met edelstenen en parels, verhoogd met acht fleurons, vergelijkbaar met de selderij- of peterseliebladeren. De hertogelijke kroon mag nooit gedragen worden zonder de met hermelijn gevoerde mantel, want dat is allemaal kenmerkend voor deze waardigheid.

– Als het geen groothertogen zijn, zoals generaals van het leger, admiraals en andere titels van gelijke aard, kunnen naar de mening van sommigen, deze dezelfde kroon dragen als de groothertogen. Sommigen willen echter dat deze kronen op een bepaalde manier verschillen zijn, zodat ze in plaats van goud, van zilver zijn gemaakt, waardoor het voor velen ook lijkt alsof de fleurons een lager aanzien hebben, op de manier zoals klaverbladeren.

De kroon van de Markiezen.

– De kroon van de Markiezen.  Zij dragen het op hun wapens, en nergens anders: het is gemaakt van goud versterkt met vier fleurons met twaalf parels tussen de fleurons, geplaatst in drieën en op kleine punten die ze verhogen van de cirkel die bezet is met edelstenen en parels.

– De kroon van de Graaf is ook van goud, de cirkel is versierd met een edelstenen, met daarbovenop achttien dikke parels die op gouden punten worden vastgehouden: deze kroon wordt gedragen op hun wapenschilden en nergens anders.

– De kroon van de Burggraven bestaat alleen uit een zuiver gouden cirkel of een geëmailleerde kroon, met daarbovenop vier dikke parels die op gouden punten worden vastgehouden.

– De kroon van de Baronnen is een enkele cirkel van geëmailleerd goud en omgeven door een band of filet van gewone parels, dat er uiteindelijk uitziet als een klein kroontje.

De adellijke kroon

Koninginnen, prinsessen en andere dames hebben het recht en het voorrecht om dezelfde kronen op hun wapens te zetten net als hun echtgenoten die gebruiken vanwege hun titels.

Het misbruik van kronen


Dit zijn de regels voor de kronen die door iedereen kan worden waargenomen, met uitzondering voor degenen die, vol ijdelheid of door onwetendheid, onverschillig elke kroon op hun wapen zetten, of geloven dat het plaatsen van de kroon van een hertog, markies of graaf de keuze is van de graveur of de gebruiker. Maar dit misbruik brengt de waardigheid en zelfs het gravures van de adel in verwarring, en daarom zou het nuttig en handig zijn om het te verbieden.

Om dit soort en andere misstanden te voorkomen, vaardigde Felipe II, koning van Spanje, in 1586 een koninklijk edict uit, getekend in San Lorenzo op 8 oktober van hetzelfde jaar, dat luidt als volgt:

Otrosí, por remediar el gran desorden y esceso que ha habido y hay en poner coronas en los escudos de armas de los sellos y reposteros; ordenamos y mandamos que ninguna ni algunas personas puedan poner ni pongan coroneles (voz general para la inteligencia de las coronas en aquel tiempo) en los dichos sellos ni reposteros, ni en otra parte alguna donde hubiere armas, escepto los duques, marqueses y condes, los cuales tenemos por bien que los puedan poner y pongan, siendo en la forma que les toca tan solamente y no de otra manera, y que los coroneles (esto es, las coronas) puestos hasta aquí, se quiten luego y no se usen ni traigan ni tengan mas.
Para la observancia de este decreto se impone en él la pena de diez mil maravedís por cada vez que se incurra en la trasgresión y cuya exacción se aplica en la forma ordinaria por terceras partes al denunciador, juez que lo sentenciare y obras pías.


Claim, voor het verhelpen van de grote wanorde en absurditeit die nog steeds bestaat in het zetten van kronen op de wapens van zegels en siertapijten (mbt familiewapens); Wij bevelen en gebieden dat geen enkele persoon, noch enige andere persoon, in staat zal zijn om kronen op de genoemde zegels of siertapijten, of ergens anders waar er wapens zijn, behalve hertogen, markiezen en graven, die toestemming hebben ze te mogen zetten, in de vorm die hen toekomt en niet op een andere manier, en dat de kronen die zijn aangebracht, worden verwijderd en niet meer gebruikt of aangebracht mogen worden.
Voor de naleving van dit decreet wordt een straf van tienduizend maravedis opgelegd voor elke keer dat de overtreding wordt begaan, en de straf wordt op de gewone manier door derden toegepast op de aanbrenger, gevorderd door de rechter die hem heeft veroordeeld, of als donatie aan de kerk.

Hoewel deze wet iedereen verbiedt om kronen op wapenschilden, enz. te zetten, met uitzondering van hertogen, markiezen en graven, burggraven en baronnen, steden, dorpen en plaatsen die toestemming hebben om ze te zetten, heeft Carlos I de stad Madrid ook toestemming de koninklijke kroon te mogen gebruiken in zijn wapen.

De verschillende kronen van de Spaanse heraldiek
Heraldiek, Spaanse kronen, keizerlijke kroon
Keizerlijke kroon
De keizerlijke kroon is een ring, meestal van edele metalen en edelstenen die sinds de middeleeuwen door keizers wordt gebruikt als symbool van zijn gezag. Meestal gesloten met een verstek, net als bij een mijter maar dan minder hoog.
Heraldiek, Spaanse kronen, koninklijke kroon
Koninklijke kroon
De koninklijke kroon van Spanje is een heraldisch voorwerp welke terug te vinden is op de vlag van Spanje en andere nationale symbolen van de Spaanse monarchie.Hij wordt in drie wetten, van 1981 en 1982, gedefinieerd, maar bestaat niet echt als een fysiek voorwerp.
Kroon van de koning van Spanje, Felipe VI
De koninklijke kroon van Felipe VI koning van Spanje die het koningschap in 2014 van zijn vader Juan Carlos overnam. Hij heeft een eigen wapen waaraan deze kroon is toegevoegd. De diademen van de kroon buigen meer naar binnen in vergelijking met de koninklijke kroon en de parels zijn vervangen door azuur edelstenen.
Heraldiek, Spaanse kronen, prinselijke kroon
Prinselijke kroon van Asturias
Deze prinsen of prinsessenkroon is de verschijningsvorm die bij deze titel hoort, het bestaat uit een heraldische voorstelling van een cirkel van goud versierd met edelstenen en acht rozetten van acanthusbladeren en acht lage punten met parels. Het heeft dezelfde elementen als de koningskroon met dit verschil dat er maar vier in plaats van acht diadeems zijn.
Heraldiek, Spaanse kronen, infante kroon
Infante kroon
De infantekroon is de verschijningsvorm die bij deze kroon hoort, ze bestaat uit een ring van edele metalen versierd met edelstenen en acht rozetten van acanthusbladeren, waarvan vijf zichtbaar.
Open Infante kroon of de oude open koningskroon
De open infantekroon is de verschijningsvorm die bij deze kroon hoort, ze bestaat uit een ring van edele metalen versierd met edelstenen en acht rozetten van acanthusbladeren, waarvan vijf zichtbaar.
De oude koninklijke kroon, die tot de 16e eeuw werd gebruikt, wordt in de heraldiek vaak gebruikt om wapenschilden van kleinere territoriale entiteiten, gemeenten en provincies te bestempelen.
Heraldiek, Spaanse kronen, Kroon van de Grootheid van Spanje
Kroon van de Grande van Spanje
La grande de España is de hoogste waardigheid van de Spaanse adel in de aristocratische hiërarchie. La grandeza de España wordt verleend door de koning en is meestal gekoppeld aan een peerage, dus is het erfelijk. Ook de kinderen van de koning van Spanje dragen deze titel. Een adellijke titel die alleen in Spanje nog bestaat.
Heraldiek, Spaanse kronen, Hertogenkroon
Hertogenkroon
De kroon die de adelstand van hertog of hertogin vertegenwoordigd. Bestaande uit een ring van goud met parels en edelstenen, versierd met acht rozetten van acanthusbladeren op punten van hetzelfde materiaal als de basis. De kroon is gelijk aan die van de Grandes de España maar zonder muts.
Heraldiek, Spaanse kronen, Markiezenkroon
Markiezenkroon
De markiezenkroon vertegenwoordigd deze adelstand. Hij bestaat uit een ring van edel metaal die is versierd met edelstenen, daarboven vier bloemvormige ornamenten en vier acanthusbladeren op punten. (het is de oude (vroegere) Koningskroon)
Heraldiek, Spaanse kronen, Gravenkroon
Gravenkroon
De gravenkroon is de vertegenwoordiger van deze titel. Ze bestaat uit een ring van edelmetaal versierd met edelstenen , met daar bovenop 18 punten van hetzelfde metaal, afgewerkt met parels.
Heraldiek, Spaanse kronen, Burggravenkroon Burggravenkroon Deze kroon vertegenwoordigd deze adelstand, ook hier weer een ring van edel metaal versierd met edelstenen, waarboven vier hoge en vier lage punten afgewerkt met parels.
Heraldiek, Spaanse kronen, Baronnenkroon
Baronnenkroon
De baronnenkroon is het insigne dat representatief is voor deze adelstitel. Hij bestaat  uit een ring van edelmetaal, geëmailleerd en een parelsnoer dat acht keer  om de ring is gewikkeld, daarop nog acht grote parels.
Heraldiek, Spaanse kronen, Herenkroon
Herenkroon
De herenkroon is het insigne dat representatief is voor deze adelstitel. We zien dezelfde ring van edelmetaal versierd met edelstenen. Maar nu vier keer omwikkeld met een parelsnoer.
Heraldiek, Spaanse kronen, Edelmannen kroon
Edelmannen kroon
Dit is de representatie van deze waardigheid.Bestaande uit een ring van edelmetaal bezet met edelstenen.
heraldiek, Spaanse kronen, Kroon van de wapenkoning
Kroon van de wapenkoning
De wapenkoning is de hoogste ambtenaar belast met de registratie van de blazoens, de vorming van nieuwe, verlengen of handhaven van de wetgeving rond de heraldische onderscheidingen. Hij is ook de onschendbare persoon die zorgt voor de communicatie tussen strijdende partijen.
Heraldiek, Spaanse kronen, Muurkroon
Muurkroon
La Corona Mural (muurkroon, anders dan de corona cívica) was een gouden kroon die, in de romeinse oudheid, als prijs of onderscheiding uitgereikt werd aan de soldaat die als eerste de stadsmuur beklom en het vaandel op de binnengevallen stad plaatste.
Heraldiek, Spaanse kronen, Marinekroon
Marinekroon
La Corona Navalis was een onderscheiding die werd uitgereikt aan de Romeinse legioensoldaat die als eerste op het dek van het geënterde schip van de vijand stond. Het is later door de legers van verschillende landen, zoals Chili of Venezuela , overgenomen en wordt ook toegekend aan de eerste soldaat die aan boord van een vijandelijk schip gaat. Het embleem staat in de gevechtsvlag van de Italiaanse marine , en de Britse Koninklijke Marine gebruikt de afbeelding van deze kroon op de insignes van hun schepen. In de loop van de tijd is het een terugkerend heraldisch element geworden dat aanwezig is in tal van schilden van gemeenten en landen, zoals Chili . Het gaat om de marine overwinningen van dat land of als een souvenir van een illustere soldaat van die regio.
Heraldiek, Spaanse kronen, Legerkroon
Legerkroon
De omheinde Corona Castrense (Legerkroon) was een prijs voor de soldaat die erin slaagde om als eerste het veld van de vijand binnen te dringen. Het is een ring van, normaal gesproken van goud versierd met diverse genagelde punten die een hekwerk voorstellen. In de heraldiek wordt deze kroon in enkele gevallen nog steeds gebruikt.
Militaire kronen

Capitán general

Generaal v/d Landmacht
Generaal v/d Luchtmacht
Admiraal generaal

Luitenant generaal
Admiraal

Generaal

Brigade generaal
Counter admiral (onbkende rang in Nederland

Kolonel
Capitán de Navío

Naar boven

Laatst bijgewerkt 2022-8-28

Bronvermelding en referenties

Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen …, Volume 6…Door Egbert Buys (1778)
{{Bronvermelding Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Corona (heráldica)| oldid=126517773| datum=20200628}}
{{Bronvermelding Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Kroon (heraldiek)|oldid=49763919| datum=20200628}}

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: