Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz Hoofdstad van País Vasco en van de provincie Álava

Locatie Vitoria-Gasteiz wordt aangegeven met rode stip. Het ligt in het zuiden van Pías Vasco.

Het wapen van Vitoria bestaat uit de volgende heraldische onderdelen: "Een zilveren veld en daarin een natuurlijk gekanteeld kasteel, deuren en ramen van sinople , ondersteund door twee leeuwen van keel gevonden in een natuurlijke looppositie, en op de kantelen aan de zijkant twee raven van sabel die recht vooruit kijken; boven de hoofddeur een wapenschild van keel en daarop de initialen van Isabel II , in goud , geflankeerd door een lint met de teks Haec est Victoriaquae Vincit. Gestempeld met de hertogenkroon.
het wapen
De vlag van Vitoria bestaat uit een witte achtergrond die wordt doorkruist door het rode kruis van Sint-Andreas. In het midden van de aangegeven vlag staat het wapen van de stad.
de vlag
Gegevens
Com. autónoma País Vasco
Provincie Álava
Ligging 529 m.b.z.
min. 495  max. 1029 m.b.z.
Oppervlakte 276,08 km²
Stichting 1181
Bevolking (2020)
Bevolkingsdichtheid
253.996 inw.
894,6 inw/km²
Inwonersnaam vitoriano / a
gasteiztarra (euskera)
Postcode 01001 – 01015
Kengetal tel. 0034 – 945
Belangrijke feesten 4 tot 9 augustus
Patrones Virgen Blanca
Officiële website

Vitoria (in traditioneel Euskera (Baskisch) Bittoixe en ook Bit(t)o(r)ixa; in Euskera Batua volgens het middeleeuwse toponiem voorgesteld door Euskaltzaindia, Gasteiz; en, officieel, Vitoria-Gasteiz) is een Spaanse stad, hoofdstad van de provincie Álava, en officiële zetel van het Parlement en de regering van de comunidad autónoma País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, is een middeleeuwse stad met levendige buitenwijken en een traditionele maar elegante stedelijke uitstraling. Bekend om zijn statige architectuur met renaissance en neoklassieke invloeden, de stad combineert een rijk erfgoed met de onlangs gerestaureerde kathedraal van Santa María en een eersteklas historisch centrum met de Plaza del Machete en La Casa del Cordón of de kerken van San Vicente, San Miguel en San Pedro. Vitoria is op één na de grootste stad van País Vasco. Bilbao is met zijn 350.184 inw. (2020) de grotere stad. Vitoria Gasteiz is een stad die u, als u naar Spanje komt, zeker niet mag missen!

Wat u interesseert:

Het heeft een voetgangersvriendelijke centrum, en een bruisend straatleven, zowel overdag als tijdens het avondleven. Vitoria wordt vaak beschouwd als de verborgen parel van het Baskenland, met zijn schilderachtige, pittoreske wijken, belangrijke historische monumenten en de reputatie als een van de meest milieubewuste steden van Europa. De stad wordt omarmd door een spectaculaire groene ring en een goede levenskwaliteit. Ook de culturele kant is perfect vertegenwoordigd door het Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium en het BIBAT – Museo Fournier de Naipes.

Gelegen op een kruispunt van wegen, is het van oudsher een belangrijk strategisch punt, zowel op militair, commercieel als cultureel vlak. Sinds de tijd van de Romeinen, die een weg hadden aangelegd die Astorga en Bordeaux met elkaar verbond en door Álava liep, zijn deze gebieden een as van communicatie tussen de Meseta Central (Centraal Plateau) en Europa. Het is een stad met een intense geschiedenis die zich manifesteert in een waardevol monumentaal erfgoed. Het heeft de titel van “zeer nobel en zeer loyaal”.

Vitoria-Gasteiz is een belangrijk industrieel centrum. Het heeft de op een na hoogste levensstandaard van Spanje, en is tevens (statistisch) de groenste stad van Europa vanwege de vele parken, lanen en groene zones.

Het Plaza Espanña van Vitoria Gasteiz. We zien het stadhuis in volle glorie. Een renaissance gebouw met de typische Spaanse arcade.
Plaza España in Vitoria-Gasteiz met het gemeentehuis.

Toponymie


Luchtfoto van het oude centrum van Vitoria-Gasteiz.
Panorama over een deel van Vitoria.

 

De naam van het oorspronkelijke dorp, Gastehiz, komen we voor het eerst tegen in het cartularium van het klooster San Milán de la Cogolla, in het document genaamd Reja de Álava, uit het jaar 1025. De plaats betaalde destijds drie ‘rejas‘ aan het klooster van La Rioja, dat zou betekenen dat ze dertig inwoners had.

Deze oorspronkelijke naam van Gaste(h)iz verviel op het moment dat de Navarrese koning Sancho el Sabio in 1181 een nieuwe belasting invoerden op de stichting van de stad. Zoals bekend noemde de vorst de stad Nova Victoria, een propagandanaam die geen enkel wapenfeit weerspiegelt, maar zorgde voor een lang conflict met de kroon van Castilla. De oude naam wordt ook vermeld in dit oprichtingsdocument:

    “…vobis ómnibus populatoribus meis de Nova Victoria (…) in praefata villa cui novum nomen imposui scilicet Victoria, quae antea vocabatur Gasteiz”.
“…aan u allen mijn inwoners van Nieuw Victoria (….) in de bovengenoemde stad waaraan ik de nieuwe naam Victoria heb gegeven, voorheen Gasteiz genaamd”.

Ook in het baskisch werd de naam van Vitoria steeds meer gebruikt, waardoor uiteindelijk de naam Gasteiz verloren ging, zelfs in de toponymie menor, dat wil zeggen, er is bijvoorbeeld wel Bitoriabidea, dat ‘weg van Vitoria’ betekend, maar niet Gasteizbidea. Naast de Bitoria-vorm moet worden opgemerkt dat Bituria in ieder geval in Arratia; in Bituria vinden we waarschijnlijk een analoge vorm die beïnvloed wordt door de vele namen in -uri (Basauri), etc.) en een interpretatie van de laatste klinker als een Baskisch artikel (zoals in Busturi-a, bijvoorbeeld).

Veel auteurs hebben Vitoria geïdentificeerd met Victoriacum, de stad die door Leovigildo zou zijn gesticht. Hiervoor is echter geen ander bewijs dan de korte passage van Juan de Biclaro, bisschop van Gerona (VI – VII eeuwen). In dit verband is het vermeldenswaard het artikel van Odón de Apraiz “La fundación de Vitoria: Leovigildo o Sancho de Navarra? (1967), waarin deze identificatie wordt tegengewerkt.

Na de toekenning van het stadshandvest in 1181 verkreeg Vitoria op 20 november 1431 de titel van stad, geleverd in Medina del Campo door koning Juan II, volgens Iñaki Bazán in het gemeenteblad:

    “…merced de hacer y por la presente hago ciudad a la dicha villa de Vitoria y quiero que de aquí en adelante sea ciudad y sea llamada la ciudad de Vitoria y haya y goce en cuanto ciudad de todas las preminencias y prerrogativas y privilegios que cada una de las otras ciudades de los mis reinos”.
“….bij deze gun ik en maak ik dit dorp Vitoria tot stad, en wil ik dat het van nu af aan een stad wordt en dat deze stad Vitoria wordt genoemd en dat het alle voorrechten en privileges heeft en geniet als stad die elk van de andere steden van mijn koninkrijk heeft”.

De etymologie van Gasteiz is er niet echt zeker van. Alfonso Irigoyen, in zijn artikel uit 1981, “Sobre el topónimo Gasteiz y su entorno antroponímico”, VV. AA., Vitoria en la Edad Media, 621-652, is van mening dat Gasteiz afkomstig is van een oud bijvoeglijk naamwoord gartze, (jong), dat later uitgesproken werd als gazte. Volgens de Biscayaanse academicus zou Gartze als eigen naam omgezet worden tot Gartzeiz, binnen een regelmatig paradigma dat voorbeelden als Otso(a) / Otsoiz, Sermenoiz / Semenoiz, etc. presenteert. Kortom, Gasteiz zou de naam zijn van een persoon die in een onbepaalde periode, in ieder geval vóór de XI eeuw, aan het dorp werd opgelegd, die voor het eerst in de Reja de Álava (jaar 1025) met de vorm Gastehiz verschijnt.

Julio Caro Baroja noemt (Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina, 103) de Gasteici-vorm, maar zonder Latijnse bronnen te vermelden. Het lijkt logischer om te denken dat de Baskische vorm Gazte-iz / Gaste-iz, net als vele anderen, het algemene model van de Latijnse genitieve -ici, nominatieve -icus gebruikte, maar met die Baskische wortel.

Recent historisch onderzoek heeft nieuwe gegevens aan de lange lijst toegevoegd. Ernesto García brengt in zijn boek Gobernar la ciudad en la Edad Media: Oligarquías y elites urbanas en el País Vasco (Bestuur van de stad in de Middeleeuwen: Oligarchieën en stedelijke elites in Baskenland) een citaat uit 1485 aan het licht, afkomstig uit de Gemeentelijke Besluiten, waarin wordt verwezen naar het bestaan van de Gasteays-Hermitage in de stad Vitoria:

    En la hermyta de Gasteays desta dicha ciudad estando ende juntos el alcalde y reguidores e procurador e deputados…
In de ermita van Gasteays is deze stad, die de burgemeester en regelgevers, de openbare aanklager en de plaatsvervangers bij elkaar ….

Er is nog een andere onderzoeksmethode die onvoldoende is bestudeerd, namelijk die van de identificatie van Gastehiz met Castellaz. Henrike Knörr in haar werk “Sobre la recogida y el estudio de la Toponimia…”, gepubliceerd in Onomasticon Vasconiae, 4, verkent de bovengenoemde route:

    …en textos anteriores (esto es lo importante) a 1181 se suele citar [Castellaz] junto a Treviño, por ejemplo en la conocida concordia de Sancho el Sabio con Alfonso VIII en 1179: «Insuper ego, Sancius, rex Nauarrae, relinquo Alauensibus suas hereditates, excepto Castellaz et Treuinno». Si esta identificación Castellaz = Gasteiz es correcta, resulta evidente que Gasteiz, antes de recibir el fuero de población en 1181, era para el rey navarro una fortaleza muy importante, y una aldea, sí, pero que ya en 1025 pagaba 3 rejas, es decir, que tenía unas treinta familias.
…in eerdere teksten (dit is wat belangrijk is) tot 1181 [Castellaz] wordt vaak naast Treviño geciteerd, bijvoorbeeld in het bekende concord van Sancho de Wijze met Alfonso VIII in 1179: “Insuper ego, Sancius, rex Nauarrae, relinquo Alauensibus suas hereditates, behalve Castellaz en Treuinno”. Als deze identificatie Castellaz = Gasteiz juist is, is het duidelijk dat Gasteiz, voordat hij in 1181 het bevolkingsstatuut ontving, een zeer belangrijke vesting was voor de Navarrese koning en een dorp, ja, maar dat het al in 1025 drie balken betaalde, dat wil zeggen dat het een dertigtal families had.

Gasteiz keerde terug door middel van cultuur (Landázuri, Becerro de Bengoa, Los Apraiz, enz.), totdat het na het democratisch herstel een officiële status kreeg. Op 31 juli 1979 werd een motie aangenomen waarin werd overeengekomen dat de officiële naam van deze stad en het stadsdeel Vitoria-Gasteiz de officiële naam van deze stad en het stadsdeel zou zijn. Vervolgens heeft de Juntas Generales de Álava (Algemene Vergadering van Alava) in haar algemene vergadering van 25 november 1979 besloten dat de Broederschap en Quadrille van Vitoria voortaan de naam Broederschap en Quadrille van Vitoria-Gasteiz moet krijgen.

Na een regenbui en met de ondergaande zon is dit een spookachtige foto geworden waar we op de achtergrond weer de kerktoren van de San Miguel kerk zien.
Mooi plaatje genomen op Aihotz plaza richting de kerk van San Miguel.

Symbolen


Behalve het stadhuis of het Casa Consistorial zijn er een aantal symbolen die de stad vertegenwoordigen: de vlag van Vitoria, het Schild van Vitoria en de medaille van de stad.

De bouw van het Casa Consistorial begon in 1783 en werd voltooid op 24 december 1791, de datum waarop de eerste zitting van de gemeenteraad wordt gevierd in de nieuwe faciliteiten. Het was Justo Antonio de Olaguíbel die de bouw heeft uitgevoerd en een van de initiatiefnemers was de markies van de Alameda, in die jaren burgemeester van de stad. De gevel is perfect geïntegreerd in het hele plein. In het centrale deel valt de zuilengalerij van de Dorisch-Toskaanse zuilen op, waarop een stenen balkon rust. Het wordt gecompleteerd door een driehoekig fronton waarin een schijf opvalt waarin een aantal wisselvalligheden uit de geschiedenis van Spanje terug te vinden zijn in de inscripties. Het fronton wordt gecompleteerd met het wapen van de stad, ondersteund door twee guirlanders dat in het oorspronkelijke ontwerp twee menselijke figuren waren.

De vlag
De vlag van Vitoria bestaat uit een witte achtergrond die wordt doorkruist door het rode kruis van Sint-Andreas. In het midden van de aangegeven vlag staat het wapen van de stad.
de vlag

De vlag van Vitoria is wit met een diagonaal roodkruis (Andreaskruis) en het wapen van Viotoria in het midden. Met speciale gelegenheden wappert het op het stadhuis. Momenteel hangt de vlag, 5 x 7 mtr, op een mast van 18 mtr hoog, voor de Nieuwe kathedraal van Vitoria.

De huidige vlag werd in 1922 gekozen op voorstel van de schrijver Colá y Goiti, die in 1918 een eerste ontwerp indiende waarin de wieken van San Andrés niet de twee rode waren, maar één blauwe en één rode om de bourgeoisie en de arbeidersklasse voor te stellen, hoewel uiteindelijk voor de klassieke rode kleur werd gekozen die ook in andere nabijgelegen steden werd gebruikt. De vorige vlag van Vitoria dateert van 1835: geborduurd met het wapen van Vitoria onder een witte achtergrond, was het een geschenk van Isabella II aan het stedelijk bataljon van Vitoria omdat zij de stad niet in handen van de Carlisten had laten vallen.

Het schild
Het wapen van Vitoria bestaat uit de volgende heraldische onderdelen: "Een zilveren veld en daarin een natuurlijk gekanteeld kasteel, deuren en ramen van sinople , ondersteund door twee leeuwen van keel gevonden in een natuurlijke looppositie, en op de kantelen aan de zijkant twee raven van sabel die recht vooruit kijken; boven de hoofddeur een wapenschild van keel en daarop de initialen van Isabel II , in goud , geflankeerd door een lint met de teks Haec est Victoriaquae Vincit. Gestempeld met de hertogenkroon.
het wapen

In het midden van de vlag is het wapen van Vitoria te zien. Het centrale kasteel vertegenwoordigt de vesting van dezelfde stad, staande op de basis van twee gaande leeuwen, en op de kantelen, de waakzame kraaien.

Het toont ook de initialen van Koningin Isabel II, waarmee werd aangetoond, dat na de Carlistenaanval van 1834, het deel uitmaakte van het grondgebied van de regentes Maria Cristina, die de stadsmilitie van Vitoria een wimpel gaf uit  naam van koning Sancho IV de Navarra ‘el Sabio met de tekst: HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT (Dit is de overwinning die telt).

De medaille
De medaille.

In 1948 keurde de gemeenteraad de oprichting van de huidige Vitoria-medaille goed om die mensen te belonen die zich onderscheiden door hun verdiensten voor de stad. Deze medaille is er in drie categorieën goud, zilver en brons.

Het ontwerp is gemaakt op basis van de herdenkingsmedaille van de slag om Vitoria, gemaakt in de negentiende eeuw.

Het begon in goud en wit metaal, maar in 1977 stelde de gemeenteraad voor om het te maken van edele metalen – goud en zilver – om de waarde te vergroten die de medaille wil vertegenwoordigen.

Andere symbolen
De handtekening van Sancho ‘el Sabio’. op één van zijn documenten.

Als we het hebben over de symbolen van Vitoria, dan moet ook het oudste van al deze symbolen vermeld worden. Omdat het symbool wordt gebruikt op het stedelijke meubilair, de openbare gebouwen en bij protocollaire handelingen, maakt dat het ’t symbool is dat de stad het beste identificeert. Het is de handtekening van Koning Sancho el Sabio die in 1181 in het oprichtingshandvest van Vitoria voorkomt.

Het bestaat uit vier gelijkzijdige driehoeken die met elkaar verbonden zijn door parallelle lijnen die naar de hoeken leiden en in het centrum een klein vierkantje vormen, in elke driehoek en in het centrale vierkant is er een minuscuul “a”. Dit motief is gebruikt in stedelijk meubilair.

Geografie


Plaats van vestiging

De gemeente ligt in het centrum van de provincie Álava aan de noordkant van het Iberisch schiereiland. Het heeft een oppervlakte van 276,81 km² met een gemiddelde hoogte van 525 meter boven de zeespiegel.

De gemeenten die grenzen aan de gemeente Vitoria:

Noord-westen: Zuya Noord: Cigoitia en
Arrazua-Ubarrundia
Noord-oosten: Barrundia
West: Sierra de Badaya   Oost: Elburgo en
Alegria de Álava
Zuid-westen: Iruña de Oca Zuid: Condado de Treviño Zuid-oosten: Bernedo
Orografie
luchtfoto van Vitoria en haar omgeving.

De orografie van Vitoria bestaat in wezen uit een centrale laagvlakte met heuvels tussen de 500 en 600 meter, die wordt gevormd door bergketens en hoogten, en heeft een duidelijk compartimentair karakter, waarvan de natuurlijke communicatie naar het noorden door bergpassen, naar de vallei van de Ebro door de paso de las Conchas de Haro gelegen in het zuidwesten, en in het oosten door de pas ingevoegd tussen de Sierras de Urbasa en Urquilla. De belangrijkste orografische kenmerken rondom de genoemde centrale vlakte zijn, in het zuiden en in oost-westelijke richting, de bergen van Vitoria, met een maximale hoogte van 1000 meter en waarvan de piekgrens de provinciale grens van Álava en het graafschap Treviño materialiseert; in het westen en in noord-zuidelijke richting stijgt de Sierra Badaya met een maximale schommelende hoogte van 1000 meter. In het noorden is de Sierra de Gorbea met een maximale hoogte van ongeveer 1200 meter en de Sierra de Elguea met een maximale hoogte die vergelijkbaar is met de vorige, en ten slotte in het oosten strekt de vlakte zich iets verder uit om definitief tussen de bergketens van Urquilla en Urbasa in te passen.

Hydrografie

Het hele hydrografische netwerk wordt gevormd door een reeks rivieren en beekjes die in de bergen ontspringen en de centrale vlakte begrenzen en sluiten of er naartoe stromen, om uiteindelijk door de Zadorra te worden afgevoerd. Deze rivier vult het stuwmeer van Ullíbarri en stroomt vervolgens vanuit het noordoosten Vitoria binnen, omringt de stad vanuit het noorden en verlaat de stad in het westen om een natuurlijke pas te creëren in de Conchas de Arganzón. De belangrijkste zijrivieren in het Vitoria-gebied zijn de rivieren Santa Engracia, Mendiguren, Alegría, Avendaño en Zapardiel, die de belangrijkste verkeersaders van het afwateringsnetwerk vormen.

Klimaat
Uitzicht over een besneeuwd Vitoria-Gasteiz vanuit de lucht (februari 2015).

De kenmerken van het klimaat van Vitoria worden beïnvloed door de orografische configuratie, zodat de bergketens die het gebied in het noorden begrenzen, het beschermen tegen de invloed van de oceaan, terwijl er in het zuiden ook een oplossing bestaat voor de continuïteit met het continentale mediterrane klimaat dat kenmerkend is voor de centrale regio’s van het schiereiland. Kortom, er heerst een microklimaat van koude en vochtige winters en koele zomers, vergelijkbaar met dat van de heidevelden aan de rand van het plateau.

Geschiedenis


Stichting en de Middeleeuwen
San Prudencio, zijn feestdag wordt gehouden op 27 en 28 april.

Na de crisis van het Romeinse Rijk arriveerden verschillende stammen uit Noord-Europa in het gebied waar Vitoria zich bevindt. In deze context is de plaats een vrij onbeduidende zone gebleven tussen de Visigoten (in het zuiden) en de Franken (in het noorden).

Over het algemeen wordt gezegd dat de stad Victoriacum, gesticht door de Visigotische koning Leovigildo in 581, overeenkomt met Vitoria. Deze verklaring is gebaseerd op de volgende tekst:

    Anno V Tiberii, qui est Leovegildi XIII annus, […] Leovegildus rex partem Vasconiae occupat et civitatem, quae Victoriacum nuncupatur, condidit.
Jaar 5 Tiberii, het jaar dat Leovegildi 13 jaar is, […] veroverd hij een deel van Vasconiae en sticht de stad Victoriacum genaamd.

Dit feit is echter niet voldoende bewezen en deskundige historici geloven dat Victoriaco niet het huidige Vitoria of het oude Gasteiz was. In een nabijgelegen gebied, waarschijnlijk aan de voet van de berg Gorbea, bevindt zich een dorp dat Vitoriano heet in de gemeente Zuya. A. Barbero en M. Vigil denken dat het ook de oppidum (versterkte stad) van Iruña kan zijn geweest, de Veleia van Ptolomeo, een Romeins complex van groot belang gelegen in Álava, 11 km van Vitoria.

Recent archeologisch werk in de stad wijst op de aanwezigheid van Franken, en niet van Visigoten, in het gebied, waardoor het moeilijk is om Victoriacum als Vitoria te identificeren. Er zijn niet veel archeologische overblijfselen uit deze periode, maar het lijkt erop dat er permanente Frankische nederzettingen in de buurt van de huidige stad waren. Zo zijn er bijvoorbeeld op de site van Aldaieta (Nanclares de Gamboa) graven gevonden die volgens de Frankische gebruiken versierd zijn. Men neemt aan dat deze nederzetting gedateerd kan worden tussen de 6e en 8ste-eeuw. De voorwerpen die gevonden zijn tijdens opgravingen onder de kathedraal van Santa María de Vitoria, lijken van die cultuur te zijn. Bovendien kan, na onderzoek van de kenmerken van deze objecten, worden gesteld dat ze uit de 8ste eeuw of later stammen.

Stichtingshandvest van Vitoria.

In ieder geval lijkt het er niet op dat de invloed, of het nu gaat om Visigotische of Frankische, belangrijk was in de omgeving van Vitoria. Volgens het Reja de San Millán de la Cogolla waren in de 11e-eeuw de meeste toponiemen van de Llanada Alavesa, waar Vitoria zich bevindt, van Baskische afkomst, waaronder enkele andere van Romeinse afkomst. Het reja de San Millán is een document uit het jaar 1025 dat een reeks steden opsomt die (Spaanse) tienden betaalden aan het klooster van San Millán. De eerste gedocumenteerde vermelding van een dorp genaamd Gastehiz is in dit document te vinden, hoewel de locatie van het dorp niet wordt genoemd. In ditzelfde document worden ook veel van de steden genoemd die momenteel de gemeente Vitoria vormen.

Tussen de 8ste en de 9e-eeuw bevonden de vlakten van Álava zich binnen het gebied van het koninkrijk León, later onder het graafschap Castilla, eerder, vanaf het ontstaan van het koninkrijk León met Fernán González in 931, en vervolgens tot aan de Kroon van Castilla, toen het werd gesticht dankzij de deling van het Navarrese koninkrijk door Sancho III de Navarra, toen deze in 1035 overleed.

Het huidige Vitoria werd in 1181 door de Navarrese koning Sancho VI gesticht op de plaats van Gasteiz (…. novum nomen imposui scilicet Victoria quae antea vocabatur Gasteiz…) (“….. waaraan ik de nieuwe naam van Vitoria gaf, die vroeger Gasteiz heette….”) met de naam “Nova Victoria”. De oorsprong van de stichting was, net als in andere steden in het gebied (Antoñana, Bernedo, La Puebla de Arganzón, Laguardia), de noodzaak van de Navarrese koning om een verdedigingslinie op te richten tegen het koninkrijk Castilla, omdat het deze gebieden net had bezet en had geprofiteerd van de Castiliaanse burgeroorlog, die zijn oorsprong had op het moment dat Alfonso VIII minderjarig was.

Volgens recente studies had de stad Gasteiz honderd jaar voor de stichting van Vitoria door Sancho VI een verdedigingsmuur. Deze muur was jaren later beslissend in de acht maanden durende belegering van Vitoria waarin de troepen van koning Alfonso VIII de stad na de capitulatie van de stad in januari 1200 in handen kregen, zodat ze in 1200 afhankelijk werd van Castilla. De Castiliaanse koning zelf schonk het zijn eerste gotische uitbreiding op de westelijke helling. Alfonso X el Sabio breidde het in 1256 uit naar het oosten met nieuwe gildestraten. Enrique III de Castilla, verleende de stad, in 1399, twee vrije beurzen.

Archeologisch-historische controverse: er zijn archeologisch-historische studies gedaan, op een klein oppervlak, binnen in de kathedraal. Eén van die studies was een C14-datering, waaruit bleek dat de bouw van de muur aan het einde van de 11e-eeuw (honderd jaar voor de stichting van de stad door de Navarrese koning Sancho el Sabio) plaatsvond, maar veel historici, die deskundig zijn op het gebied van middeleeuws Fueros, ondersteunen deze stelling niet. De fueros (privileges), of legale nalatenschappen, door de koningen toegekend, stonden de bouw van muren en garnizoen toe, maar er kon geen vestigingsmuur met 20 torens zijn, zonder de koninklijke toestemming in juridische vorm. Vitoria-Gasteiz werd samen met Zaitegi (1187) opgericht als een defensief bezit om de nieuwe grens te beschermen die na het verdrag met Castilla in 1179 was gecreëerd. Het bestaan van een deel van de vorige muur kan alleen vanuit archeologisch oogpunt worden verdedigd, maar het ontbreekt aan een historische basis.

Torre de Mendoza.

De Hermandad de Haro (Broederschap van Haro) was een van de gemeentelijke broederschappen die in Castilla na de Cortes de Valladolid in 1295 werden opgericht. In 1296 tekende Vitoria twee broederschappen, één met steden aan de Cantabrische kust zoals Castro-Urdiales, Santander, San Sebastián, Bermeo, Fuenterrabía of Laredo, die het Hermandad de Villas de la Marina de Castilla con Vitoria (Broederschap van de Gemeenten…….) vormde, en een andere met steden in de omgeving zoals Miranda de Ebro, Logroño, Haro, Nájera, Salvatierra of Santo Domingo de la Calzada. Door deze broederschap werden de stad Bilbao en haar haven in 1300 gesticht, voor de goederen die naar Castro-Urdiales en Bermeo gingen, omdat er twee steden in de monding van de Nervión waren die de route verkortte en de zee dichterbij bracht.

Tijdens de 14e en 15e-eeuw, hadden we de ‘Guerras de Bandos‘ waarin de parientes mayores en stammen van de Baskische landelijke adel zich verenigde om hun prestige te behouden en hun inkomen te verhogen, dit  weerspiegelde zich in Vitoria met de botsingen tussen de Calleja en de Ayala. Dit conflict eindigde met het Capitulaat van 1476, een gemeentelijke hervorming die van kracht was tot 1747, toen Fernando VI een nieuwe gemeentelijke verordening opstelde.

De door Joden betaalde belasting was belangrijk, vóór de uitwijzing van de van de Joden op bevel van de Reyes Católicos (Katholieke Vorsten): de oude Joodse begraafplaats heeft men bewaard in de vorm van een park (Judimendi) met een monument ter herinnering aan het verleden. In 1431 verleende koning Juan II de Castilla hen de titel van stad. In 1463 was het een van de vijf stichtende steden van de Broederschap van Álava samen met Sajazarra, Miranda de Ebro, Pancorbo en Salvatierra in Rivabellosa. In 1466 verleende Enrique IV de Castilla de stad de titel van ‘leal‘ (loyaal) en in 1470 noemde Fernando el Católico het ‘muy leal‘ (zeer loyaal).

Op 22 september 1483 vermeld Isabel I de fueros en de privileges van de stad in de Portal de Arriaga.

Vroegmoderne Tijd
Oude gravure van de stad Vitoria. (dit schilderij is een kopie van een ouder schilderij)

Op 22 januari 1522 bereikte Vitoria het nieuws dat Adrianus van Utrecht, die toen in het Casa del Cordón van de stad woonde, dertien dagen eerder tot nieuwe paus was gekozen. De toekomstige Adrianus VI zal iets langer dan een maand in de hoofdstad van Álava blijven, als regent van Spanje, en Navarra voorbereiden op de verdediging tegen de Franse invasie.

In 1615, ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk, verbleven Ana de Austria, koningin van Frankrijk, en Isabel de Borbón, echtgenote van de toekomstige Felipe IV, in de stad.

Tijdens de Guerra del Rosellón (ook bekend als de Pyreneeënoorlog) werd Vitoria, evenals een groot deel van País Vasco, voor een korte periode bezet door Franse troepen, die oprukten naar Miranda de Ebro. Deze bezetting eindigde met de Vrede van Bazel die een einde maakte aan het conflict.

De 19e eeuw
Op deze foto zien we mensen verkleed als soldaten en vrouwen in klederdracht . Het is een optocht ter herdenking van de Slag om Vitoria.
Herdenking van de slag van Vitoria tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Napoleon.

Op 13 april 1808 verbleef Fernando VII in het stadhuis terwijl hij op weg was naar Bayona, waar de beroemde troonsafstand zou plaatsvinden. Bij het aanbreken van de dag op 19 april vult een immense menigte de huidige Calle Mateo de Moraza om de reis te voorkomen, sneden zij de riemen van de koets door, zodat hij Vitoria, voorafgegaan door de Franse cavalerie, moest verlaten.

Tussen 5 en 9 november, bracht Napoleon, op weg naar Madrid, de nacht door in het Casa Etxezarra van Vitoria, om zijn broer Josef op de Spaanse troon te zetten. Josef had van het Paleis van Montehermoso zijn koninklijk paleis gemaakt tijdens de vorige terugtrekking (na de nederlaag van Bailén).

Een van de meest opmerkelijke historische gebeurtenissen is die van de veldslag van Vitoria op 21 juni 1813, waarbij de Franse troepen, die zich terugtrekken, werden verslagen door de hertog van Wellington samen met Álava’s generaal Álava. Met als gevolg de vlucht van José Bonaparte waarbij hij bijna alle buit die hij van de Spanjaarden had gestolen, verloor. Deze strijd maakte een einde aan de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Wellington heeft nog geprobeerd deze buit terug te geven aan Spanje maar de koning wilde daar niets van weten, dat is de reden dat een behoorlijk aantal Spaanse schilderijen nu in Engelse musea hangen.

Toen het nieuws eind juli van hetzelfde jaar Wenen bereikte, gaf Johann Nepomuk Mälzel, Ludwig van Beethoven de opdracht een symfonie te componeren. Het is op. 91 Wellingtons Sieg of Die Schlacht bei Vitoria of Siegessymphonie.

In het kader van de eerste Carlistenoorlog bleef de stad trouw aan de kant van Isabel en werd op 16 maart 1834 belegerd door het Carlistische leger van Thomas van Zumalacárregui. De aanval wordt afgeslagen door de Milicia Urbana en de Celadores de Álava, aanwezig in Gamarra Mayor, en de Carlistische troepen zagen zich gedwongen teruggedrongen door informatie over de komst van liberale versterkingen van Miranda de Ebro. Iets meer dan honderd Celadores de Álava die gevangen genomen waren, werden naar Heredia gebracht en de volgende dag neergeschoten, het fatale Fusilamientos de Heredia. De regentes Maria Cristina, Vitoria beloonde door de initialen van Isabel II op te nemen in het stadswapen.

“Uit het oude Spanje. – Een straat in Vitoria.” Tekening door Salvador Azpiazu (1912).
Hetzelfde straatje in 2020

In 1843 kwam de toestemming om de middelbare school en de huidige zetel van het Baskische parlement te bouwen, voorheen het klooster van Santa Clara. In het academisch jaar 1853-1854 begonnen de klassen, het hoogtepunt van een oude droom van de stad. De oude middelbare school was getuige van een groot deel van het culturele leven van deze stad. We moeten onder andere denken aan de Vrije Universiteit, die is opgericht als gevolg van de revolutie van 1868. Deze universiteit functioneerde vanaf 1869 en werd voor het begin van het academisch jaar 1873-1874 ingekort, grotendeels vanwege de tweede Carlistenoorlog. Het is goed om de namen van Ricardo Becerro de Bengoa, Julián Apraiz, Federico Baraibar, enz. te onthouden. Deze laatste, een groot Hellenist (1851-1918), was ook een van de eersten die les gaf in Euskera daar in Vitoria, in de sectie die we vandaag de dag buitenschools zouden noemen.

De culturele en educatieve rijkdom in de tweede helft van de 19e eeuw leverde Vitoria de bijnaam van Atenas del Norte (Noord-Athene) op.

De 20ste-eeuw

Vanaf het begin van de eeuw tot de jaren vijftig was Vitoria een kleine stad, met weinig industrie en zeer conservatief.

Bekendmaking van de IIᵉ Republiek in Vitoria.

Na de opstand in 1936 door het leger ondersteund door de politieke spectrumpartijen van rechts en midden, begon de burgeroorlog en werden de Baskische en Navarraanse gebieden verdeeld over de twee partijen; Álava en Navarra blijven gehecht aan de opstandelingen en Guipúzcoa en Vizcaya trouw aan de republikeinse legaliteit, hoewel velen van hen, ideologisch verbonden aan het Carlist-traditionalisme en de monarchie, zich bij de liften voegen, dus er waren Basken en Navarrese in de twee kanten van de burgeroorlog, hoewel de meerderheid van de bevolking loyaal bleef aan de Republiek.

Franquisme
Viering op het Plaza de la Provincia als eerbetoon aan hen die in de burgeroorlog zijn omgekomen.

Het einde van de burgeroorlog in Baskenland, net als elders, let een diep verdeelde samenleving achter. Na een eerste fase waarin een intense politieke repressie als kader diende voor de hervatting van de fabrieksactiviteiten, begon de jaren van het Franco-regime, waarin een aanzienlijke economische groei werd gecombineerd met heimelijke verzetsactiviteiten tegen de dictatuur, zowel door vakbonden en politieke partijen die voor de burgeroorlog waren geboren als, sinds het einde van de jaren vijftig, door terroristische organisaties zoals de ETA en andere organisaties die er omheen waren geboren.

Franco’s soldaten vieren de overwinning van de oorlog.

Vanaf de jaren vijftig onderging de stad een sterke industrialisatie die zou leiden tot een transformatie van de stad in alle opzichten, vooral demografisch en sociaal, van een kleine stad van diensten en administratie naar een industriële stad die in de jaren zestig van de vorige eeuw in heel Spanje records van relatieve demografische groei brak, met een percentage van meer dan 40%. Zo is de bevolking van de jaren zestig tot zeventig bijna verdubbeld als gevolg van het grote aantal ontvangen arbeidsmigranten.

Overgang en democratie

Op 3 maart 1976 onderging Vitoria de grootste agressieve schending in haar geschiedenis tegen de arbeidersklasse. De gebeurtenissen vonden plaats enkele maanden na de dood van dictator Francisco Franco, midden in de Transición española (Spaanse overgang). In de kerk van San Francisco de Asís in de wijk Zaramaga, een dichtbevolkte arbeiderswijk ten noorden van de stad, werd een bijeenkomst gehouden van 4000 stakende arbeiders die hun werkomstandigheden wilden verbeteren. De gewapende politie probeerde de arbeiders in de kerk te verdrijven door traangas naar binnen te gooien (een gesloten en propvolle plek) en toen de arbeiders naar buiten kwamen, half verstikt en hun mond bedekkend met zakdoeken, schoten de agenten hen neer met echt vuur en rubberen kogels. Als gevolg van deze agressie werden vijf mensen gedood en meer dan honderdvijftig mensen gewond. De politie had de door hen gecreëerde situatie met de wapens opgelost, met als gevolg de dood van Pedro María Martínez Ocio, werknemer van Forjas Alavesas, 27 jaar oud; Francisco Aznar Clemente, bakker en student, 17 jaar oud; Romualdo Barroso Chaparro, landbouwer, 19 jaar oud; José Castillo, Basa, een bedrijf van de Arregui-groep, 32 jaar oud. Twee maanden later overleed Bienvenido Pereda, een arbeider van de groep Diferenciales, op dertigjarige leeftijd. Het was een van de grootste moordpartijen die tijdens de overgang plaatsvonden. De vervanging van Carlos Arias Navarro door Adolfo Suárez aan het hoofd van de Spaanse regering door koning Juan Carlos I in juli van dat jaar had een gevolg van deze gebeurtenis kunnen zijn.

Op 20 mei 1980 werd Vitoria de hoofdstad (“Gasteiz-Vitoria aangewezen als de zetel van het parlement en de regering”) van de autonome gemeenschap Paíus Vasco bij besluit van het Baskische parlement, dat daarmee instemde door middel van de Ley de Sedes (wet inzake de zetel). Vitoria werd dus de hoofdstad van de provincie Álava en tegelijkertijd van de Comunidad Autónoma Vasca (Baskische Autonome Gemeenschap), en is de zetel van de Diputación Foral de Álava (Provinciale Raad van Álava), de Juntas Generales de Álava (Algemene Vergaderingen van Álava), de Gobierno Vasco (Baskische regering) en het Parlamento Vasco (Baskische Parlement). In 2012 werd Vitoria de Europese Groene Hoofdstad.

Toren van Mendoza uit de 12e eeuw.

Monumenten en Bezienswaardigheden


Religieuze gebouwen

Toren van de kathedraal van Santa María van Vitoria in het hart van de middeleeuwse wijk.

De kathedraal van Santa María (de Oude Kathedraal). 14e-eeuws gotisch gebouw met een 17e-eeuwse toren. In de voorgevel bevinden zich drie portieken versierd met beelden en reliëfs. Binnenin bevatten de kapellen gotische, Vlaamse en Italiaanse renaissancebeelden. In de kapellen aan de linkerkant zijn schilderijen van Rubens en Van Dyck te zien. De kathedraal wordt gerestaureerd en is door deskundigen uit de hele wereld bestudeerd op zijn architecturale curiosa, inclusief de vervormingen die het heeft ondergaan als gevolg van eerdere renovaties en restauraties. De restauratiewerken die momenteel onder de naam “Open for Works” worden uitgevoerd, kunnen worden bezocht en kennen een groot succes.

Zijgevel van de kathedraal van María Inmaculada (nieuwe kathedraal).

Daarnaast zijn er talrijke congressen, seminars en conferenties gehouden met literaire persoonlijkheden zoals Paulo Coelho, Ken Follett, Arturo Pérez-Reverte of José Saramago. Voor de uitgevoerde werkzaamheden heeft de kathedraal van Santa María de Baskische Toeristenprijs 2000 van de Baskische regering, en de Europa Nostra-prijs 2002, de hoogste onderscheiding van de Europese Unie voor restauratie en behoud van het erfgoed, ontvangen. Sinds 2015 is de kathedraal erkend als werelderfgoed onder de naam Caminos de Santiago: Camino francés en caminos del Norte de España.

Kathedraal van Maria Inmaculada (Maria Onbevlekte Ontvangenis, Nieuwe Kathedraal). De kathedraal is gebouwd en ingewijd in de 20ste-eeuw, in neogotische stijl. De belangrijkste waarde ligt in de sculpturale rijkdom, die in veel gevallen overeenkomt met de modernistische stijl, die de lambrisering van de schepen en de apsis aan de buitenkant versiert, evenals de kapellen van de kooromgang, en de crypte binnenin.

Het gebouw, van imposante proporties, bestaat uit vijf langgerekte schepen, het middenschip en vier zijschepen, een kruisbeuk met drie beuken, een kooromgang met twee beuken en zeven apsiskapellen, zuilengang, crypte en sacristie. Met zijn 118 meter van apsis tot zuilengang, zijn 48 meter breed tussen de twee zijden van het dwarsschip en zijn 35 meter hoge dwarsschip, is het de tweede grootste kathedraal van Spanje na de kathedraal van Sevilla. Sinds 1999 dient de kooromgang als ruimte voor het Bisschoppelijk Museum voor Heilige Kunst in Álava, waar het religieuze artistieke erfgoed van de provincie rijkelijk wordt tentoongesteld, verdeeld in secties van steensnijwerk, houtsnijwerk, paneelschildering, schilderen op doek, goudsmeden en liturgisch meubilair.

Oude portiek van de kerk van San Pedro Apóstol.

Kerk van San Pedro Apóstol. Gotische tempel uit de 14e-eeuw. De oude zuilengalerij valt op, met een reeks reliëfs met scènes uit het leven van de heilige Petrus en de Maagd Maria, waaronder de beelden over het verloop van de Maagd en de apostelen. Binnen, aan het hoofd, zijn er verschillende waardevolle graven. Het grootste deel van het gebouw, zeg maar het westelijke deel, dateert uit de 14e-eeuw. De toren is barok, met een 17e-eeuwse kubus en een 18e-eeuwse kapel, dit is het werk van Valerio de Ascorbe, zeer vergelijkbaar met dat van de toren van de nabijgelegen kerk van San Miguel Arcángel. Tussen 1892 en 1896 onderging het een restauratie waarvan de neogotische portiek aan de zuidkant nog steeds bewaard is gebleven, het werk van de Vitoriaanse architect Fausto Íñiguez de Betolaza.

De gebrandschilderde ramen, gemaakt in Bordeaux door Dagrant, werden geïnstalleerd tussen 1861 en 1901. De tempel ligt naast Cantón de la Soledad, een steile straat met moderne mechanische hellingen (roltrottoir) die de toegang tot het hoogste deel van de middeleeuwse wijk vergemakkelijken.

Toren van de kerk van San Miguel.

Kerk van San Miguel Arcángel. Gotisch-Renaissance tempel uit de 14e tot 16e-eeuw in wiens portiek zich het beeld van de Virgen Blanca, patroonheilige van de stad, bevindt. Hoofdaltaarstuk van Gregorio Fernández. Het werd aan het einde van de 14e eeuw gebouwd op de zuidelijke helling van de heuvel van het nog primitieve Vitoria, buiten de muren en de poort van San Bartolomé. Het neemt waarschijnlijk dezelfde plaats in als de beëdigde kerk die eveneens aan San Miguel is gewijd, die het document van de oprichtingsakte van de Navarrese koning Sancho VI el Sabio uit 1181 citeert en aan de poorten van de stad plaatst. De kerk kijkt uit over de Calle Mateo Moraza en domineert de pleinen van Virgen Blanca en Generaal Loma, het vitale centra van de stad, en de grotendeels gotische constructie contrasteert met het geheel van neoklassieke constructies die aan haar voeten lopen. Bien de Interés Cultural (BIC), is een Nationaal Historisch-Artistiek Monument sinds 1995.

Kerk van San Vicente Mártir. Laatgotische tempel uit de 15e en 16e eeuw. De tempel werd gebouwd op een van de forten van Vitoria uit de tijd van koning Sancho VI de Navarra, die in 1484 door de Reyes Católicos aan de gemeenteraad werd overgedragen. Sinds de 13e-eeuw zou er een kleine tempel op deze plek hebben gestaan die werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe kerk. Bien de Interés Cultural (BIC), is het een Nationaal Historisch-Artistiek Monument sinds 1984.

Neoklassieke tempel gebouwd tussen 1897 en 1900 als onderdeel van het klooster van de Convento de los Padres Carmelitas Descalzos (karmelietessenklooster).

De mengeling van elementen die de hervorming van de 18e eeuw opleverde, is vooral te zien in het atrium of portiek, dat aan de zuidgevel werd geopend om de pastorie te ondersteunen en waarin het belangrijkste beeldhouwwerk van de kerk, dat aan verschillende meesters kan worden toegeschreven, werd geplaatst. Aan de buitenkant heeft het een galerij van vijf halfronde bogen en aan de binnenkant is het overdekt met een gewelfde oplossing op basis van houten balken en een plafond. Twee timpanen, hoogstwaarschijnlijk van twee deuropeningen die niet meer bestaan, zijn aangebracht in de hoofdmuur, waarin zich ook de huidige ingang van de kerk bevindt, versierd met een archivolt van acanthus en jamben met een iconografisch repertoire, dat opnieuw werd gemaakt van elementen van de oorspronkelijke kerk, wat de asymmetrie verklaart. Een van de timpanen, het grootste en het dichtst bij de deur, omlijst door een rand versierd met acanthusbladeren, stelt de Hemelvaart van Christus voor, geflankeerd door elf apostelen, de bijbelse figuren Henoch en Elia, en twee engelen. De goddelijke figuur, die veel groter is dan die van zijn metgezellen, is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven met het hoofd verwijderd. Het andere timpaan, dat wellicht de secundaire deuropening van de tempel bekroonde, stelt in het bovenste gedeelte de Apotheose van het Lam, Agnus Dei, voor, die met het kruis tussen zijn benen verschijnt, tussen de H. Johannes de Doper en Jesaja; onder hem, gescheiden door een bovendorpel, is een prachtig chrisma afgebeeld, ondersteund door Trinitaire engelen, een motief dat een zelfstandige iconografische band vormt en dat overeenkomt met een karakteristiek model van de Alto Aragonese school. Het hele timpaan is gegraveerd met inscripties die verwijzen naar de overwinning van Christus op de dood en de oprichting van de tempel door Rodericus Ep..., niemand minder dan Rodrigo de Cascante, de bisschop die het bisdom Calaguritanië bestuurde in 1181, het jaar waarin de Navarrese vorst de stadsrechten verleende aan het primitieve dorp Gasteiz. Dit timpaan van het Lam, stilistisch verwant aan de scholen van Jaca en Santa Cruz de la Serós, werd de voorkant van een grafnis, van de buitenkant gescheiden door dikke stenen balken, verbonden door drielobbige bogen, een inrichting die het mogelijk maakt de binnenkant van de holte te zien, bezet door een versierde sarcofaag. De begravene moet een kerkelijke zijn geweest uit de 13e eeuw. Twee prachtige 13de-eeuwse reliëfs, die zich volgens een 18de-eeuwse beschrijving op het bovenste deel van de hoofdgevel bevonden, zijn ingebed in het oostelijke uiteinde van de portiek. Ze worden omlijst door spitsbogen die rusten op sterk gestileerde figuren met verminkte hoofden, in de trant van kariatiden. Deze in de zuilschachten gebeeldhouwde zuilen kunnen hebben toebehoord aan de hoofdingang, waarin het timpaan van de Hemelvaart van Christus was verwerkt, en stellen misschien een Annunciatie voor. Het eerste van deze reliëfs stelt de Graflegging van Christus voor, met de drie Maria's voor het graf; het is een reliëf dat nauw verwant is aan dat in de kloostergang van het klooster van Santo Domingo de Silos in Burgos. De andere heeft het motief van de Anastasis of Christus' Afdaling in de Hel om de eerste ouders uit het Limbo van de Rechtvaardigen te halen. Een impost van vegetale rollen scheidt deze reliëfs van de onderste lantaarns: die met het Anastasis-motief is zeer verminkt, terwijl die met betrekking tot de Heilige Begrafenis de passage laat zien, ook nogal beschadigd, van de Wederopstanding, voorgesteld door de groep slapende soldaten. Twee andere kleinere reliëfs flankeren het timpaan van Christus met het apostelambt op het bovenste deel van de voormuur: het zijn een Annunciatie, met de hoofdloze, verminkte figuur van de Maagd, en een Overwinnende ridder, een ruitermotief dat ofwel de apostel Jacobus voorstelt, ofwel keizer Constantijn I.
Romaanse reliefs uit de 12e eeuw ingebed in de portiek van de basiliek van San Prudencio in Armentia.

Basiliek van San Prudencio de Armentia. Basiliek van San Prudencio de Armentia. Vanuit het park van Florida loopt een aantal lange wandelingen naar Armentia, waar een van de parels van de Baskische Romaanse stijl te zien is: de Basiliek van San Prudencio (patroonheilige van Alava). De tempel werd gebouwd in de laatste decennia van de 12e-eeuw, waarschijnlijk samenvallend met de stichting van de stad Vitoria in 1181, hoewel men van mening is dat de overblijfselen van een ouder religieus gebouw uit de 8e-eeuw bewaard zijn gebleven op dezelfde plaats. Het voormalige bisdom Armentia was al een eeuw eerder opgehouden te bestaan en werd het einde van de 9e eeuw, een paar decennia na de stichting, overgenomen door het nabijgelegen bisdom Valpuesta, in het westen van Álava en Burgos. In de vroege Middeleeuwen was de stad Armentia een belangrijk centrum omdat het het kruispunt was van de Camino de Santiago en de oude Romeinse weg Astorga-Bordeaux, die hier een mijlpaal had met de naam Suisaco, vermeld in de route van Antonino, tussen Veleia (Iruña) en Tulonio. Dit alles, samen met de erkenning van Armentia als de geboorteplaats van Prudencio, een heilige uit de Visigotische periode (rond de 6e-eeuw) die hier, en in Álava, in Rioja, Soria en Zaragoza vereerd werd. Deze heilige had hier zijn leven doorgebracht als kluizenaar, evangelist, verzoener en bisschop en maakte Armentia tot het belangrijkste spirituele centrum in Álava.

Detail van de kerk van San Miguel de Abetxuko.

Kerk van San Miguel (in de volksmond: Ermita del Santo Cristo de Abetxuko) Gelegen in het noordwesten van de stad, in het oude dorp Abetxuko, behorend tot het gelijknamige district, op slechts vier kilometer van de Plaza de la Virgen Blanca. Romaanse tempel van de 8ste-eeuw, gerestaureerd in de 17e en 20ste-eeuw. De klokkentoren in het westen is van de 12e eeuw en zijkapellen met bogen en gewelven zijn van de 14e en 16e-eeuw. De mooie romaanse gevel van de zuidelijke gevel in metselwerk bestaat uit drie halfronde archivolten op zuilen, versierd met plantaardige motieven en bollen. Binnen in de kerk is het middeleeuwse bouwwerk bewaard gebleven, met een enkel schip uit twee delen en een koor in het verlengde daarvan, waarin zich een beeld van de gekruisigde Christus, van grote artistieke waarde, uit de 16e eeuw bevindt. Het bewaart ook de middeleeuwse voet van de doopvont, waarop zich momenteel het altaar bevindt, de zuil heeft een basis van klauwen en maskers.

Sanctuario de Estíbaliz.

Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz (Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Estíbaliz). Gelegen in de gemeente Argandoña, 8 km van Vitoria, daterend uit de 11e eeuw en een echt juweel van de Romaanse kunst. Nuestra Señora de Estíbaliz is de beschermheilige van Álava. In de kerk staat een beeld van de Maagd met het Kind dat sinds de 12e-eeuw wordt bewaard en vereerd als beschermheilige van de provincie Álava. Van bijzonder belang is de zuidelijke ingang, genaamd Porta Speciosa. Het klooster werd voor het eerst vermeld in 1074. Sinds 1138 stond het onder bewind van het benedictijnenklooster van Santa María la Real de Nájera. De huidige kerk is van de 13e-eeuw. In 1542 trad Don Atanasio de Ayala af, en zijn erfgenaam schonk het klooster van Estíbaliz aan het ziekenhuis van Santiago in de stad Vitoria, dat het aan de provincie Álava schonk op voorwaarde dat de restauratie van deze kostbare basiliek werd voortgezet. Na de ontbinding van het klooster in de 15e-eeuw werd het gebruikt als parochiekerk. Vanaf het midden van de 16e-eeuw was het gebouw eigendom van het Hospital de Santiago, Vitoria-Gasteiz tot het begin van de twintigste eeuw, de provincie Álava nam het over. Na de restauratie in 1923 werd de kerk opnieuw overgedragen aan de Benedictijnen.

Convento de San Antonio. 17e-eeuws klooster van de zusters van Clarisas. Het gebouw, gewijd aan de Purísima Concepción de María )(Onbevlekte Ontvangenis van Maria), werd opgericht in 1608 op initiatief van Doña Mariana Vélez Ladrón de Guevara, gravin van Tripiana en weduwe van Don Carlos de Álava, die vier jaar eerder het geld, 1.150 dukaten, voor de werken in haar testament achterliet. Juan Vélez de la Huerta en zijn zoon Pedro, die het gebouw in 1622 voltooide, werden hiervoor ingehuurd. Gelegen buiten de stadsmuren, werd het klooster aanvankelijk bewoond door Franciscanos Recoletos. In 1855 droeg het stadhuis het af aan de zusters van Clarisas. Alleen de kerk is overgebleven van de oorspronkelijke gebouw; het kloostergebouw zelf is een modern gebouw.

Klooster van Santa Cruz, het hoofdaltaar van de kerk.

Het klooster de Santa Cruz. Klooster van Dominicaanse nonnen uit de 16e-eeuw. Vanaf 1530 werd er aan het klooster van Santa Cruz gebouwd in de straat Pintorería met de sponsoring van Hortuño (of Fortunio) Ibáñez de Aguirre, lid van de Consejo Real (Koninklijke Raad) en de inquisitie, en zijn vrouw María de Esquível y Arratia. De heren van Aguirre hadden een deel van het gebouw omgebouwd tot hun privéwoning. In 1547 werden de werken voltooid onder de voogdij van Mateo de Aguirre, neef en erfgenaam van de doctorandus. Het is een constructie die bestaat uit twee kernen: de kerk en het klooster zelf. Het klooster, bewoond door de Dominicaanse religieuze gemeenschap, heeft een vierkante plattegrond en een groot centraal klooster binnenin. Buiten heeft het de uitstraling van een zeer gesloten massieve muur die het een sobere en sobere uitstraling, maar het heeft een belangrijk element: de ingang, het is een eenvoudige toegang met een halfronde boog, met het wapenschild van de Dominicaanse gemeenschap erboven.

Burgerlijke architectuur

Deel van de middeleeuwse muur van Vitoria

Middeleeuwse muur. De laatste overblijfselen van de middeleeuwse muur van Vitoria werden in 2001 ontdekt bij archeologische opgravingen in de ondergrond van de kathedraal van Santa María, tijdens werkzaamheden voor de renovatie van de kathedraal. Deze muur werd in de 11e-eeuw gebouwd en omringde het oude Vitoria met zijn 900 meter omtrek. De gemeenteraad van Vitoria, in samenwerking met de Baskische regering en het Departement voor Archeologie van de Architectuur van de UPV, heeft in een eerste fase 236 meter vesting en twee torens aan de achterzijde van de Correría Straat ontdekt, waaraan nieuwe delen aan waren toegevoegd. De middeleeuwse muur van Vitoria won in 2010 de Europa Nostra-prijs 2010, die beschouwd wordt als de Nobelprijs voor het erfgoed. De prijs die in deze editie wordt toegekend is een aanvulling op de medaille die de hoofdstad van Álava in 1982 kreeg voor de stedelijke behandeling van de middeleeuwse wijk en de speciale prijs die in 2002 werd toegekend voor de restauratie van de kathedraal van Santa María.

Renaissance gevel van het oude kindertehuis, voorheen Colegio de San Prudencio, Vitoria.

Paleis van het Álava-Esquivel. 16e eeuws gebouw in renaissancestijl. De hoofdgevel bevindt zich in de Calle Zapatería met een dubbele gevel van halfronde bogen met een prachtig adellijk wapen. De achtergevel is gemaakt van metselwerk met neogotische elementen, deze staat in de Calle Herrería. Het gebouw is eigendom van de koning van Marokko.

Casa-Palacio Ruiz de Vergara y Álava. Een sterk veranderde renaissance paleis, gebouwd door Juan Ruiz de Vergara en María Díez de Álava op de percelen van tien huizen die hij als bruidsschat van zijn ouders ontving om hun wapenschilden te plaatsen.

Casa de los Landázuri y Romarete wordt beschouwd als zijnde het douanekantoor. Tot 1841 werd hier de doorvoer van goederen van het binnenland van het schiereiland naar de rest van Europa gecontroleerd. De historicus Joaquín José de Landázuri y Romarate werd er geboren en woonde er.

De huizen aan het begin van de calle Correría werden gebouwd in de eerste maanden van 1757 door Manuel Baltasar de Uriarte y Castillo, die zijn wapen tussen de eerste twee portalen van de straat en op de eerste verdieping plaatste. De huizen van Alforja zijn een voorbeeld van de constructies van de kooplieden in de 17e eeuw. De benedenverdieping werd gebruikt voor het bedrijfsleven en de bovenverdieping als woning.

Het Casa Oeralde of Casa de la Yedra, behoort tot de eerste uitbreiding van de stad en maakte deel uit van het ommuurde recitum rond de stad.

Palacio de los Álava-Velasco. Francisco Carlos de Álava y Arista y Amézaga en zijn vrouw María Josefa de Ibarra y Echazarreta gaven opdracht tot de bouw van dit barokke paleis. De naam is te danken aan de laatste eigenaren, de Velasco, erfgenamen van de oprichter.

La casa de los Corcuera is een van de oudste in de stad. Drie wapenschilden van de Corcuera-familie, samen met de families Mendoza en Urbina, vallen op in de zuidelijke gevel. Hiervan is een rond wapen bijzonder interessant, dat door zijn stijl en eenvoud kan overeenkomen met het laatste derde deel van de 15e-eeuw.

Toren van Huntaro samen met de kathedraal van Santa María.

Torre de los Hurtado de Anda. Middeleeuwse gotische toren van de 15e-eeuw gelegen aan de achterzijde van de kathedraal van Santa Maria in de Plaza de las Burullerías. Het maakte deel uit van het verdedigingssysteem van de stad waardoor het gebouw aan de onderzijde geheel gesloten is. deze onderzijde is opgebouwd met metselwerk terwijl het bovenste gedeelte meer open en is en van hout en baksteen is gemaakt. Het werd uitgeroepen tot een historisch-artistiek monument in 1984, na een ingrijpende restauratie in 1981.

Palacio Escoriaza-Esquivel. Fernán López de Escoriaza, arts van koning Hendrik VIII van Engeland, en zijn vrouw Victoria de Anda y Esquivel gaven opdracht tot de bouw van dit paleis in het midden van de 16e-eeuw. Door zijn architectonische en decoratieve rijkdom is het een van de beste voorbeelden van renaissance burgerlijke architectuur. Gebouwd van metselwerk, is het georganiseerd rond een vierkante binnenplaats met dubbele bogen op drie van de zijden en een trap. De kapitelen en medaillons van de zuilen zijn rijkelijk versierd. Vermeldenswaard is de hoofdgevel, voor een klein pleintje, waarin de platereske gevel opvalt, waarop u de borstbeelden van de eigenaar en zijn vrouw kunt zien.

Het wapen op het Palacio de los Marqueses de la Alameda.

Palacio de los Marqueses de la Alameda. Een vrijstaand huis, gebouwd volgens de regels van de burgerlijke barok door Bartolomé de Urbina (eerste markies van de Alameda) in de 18e-eeuw. Het heeft een rechthoekig plan en werd gebouwd op een stijle helling van de heuvel waarop dit middeleeuwse huis staat. In 1830 werd er een brug gebouwd (nu verdwenen) om de tuin van het huis te verbinden met andere belangrijke delen, waaronder de calle Siervas de Jesús en Cercas Bajas, in wat nu het Plaza del Marqués de la Alameda is. Het heeft een prachtig hoekschild op de hoofdgevel van Calle Herrería.

Casa-Torre de los Iruña – Torre de Doña Ochanda is een huis (als een fort zo sterk) gelegen in het oude centrum van Vitoria uit de 15e-eeuw, waarvan een van de gevels deel uitmaakt van de stadsmuur. In 1970 werd de wederopbouw onder leiding van Emilio en Luis Ángel Apraiz uitgevoerd volgens historistische criteria. Het werd gedaan in de stijl van de Segoviaanse of Italiaanse torens uit de middeleeuwen, omdat het dak niet uitsteekt over de basis van de toren. Het werd afgewerkt met een kroon van uitkragende kantelen op drievoudig gekromde modiljoenen. In 1984 werd het omgevormd tot het Álava Museum voor Natuurwetenschappen.

De toren van Doña Ochanda, na de restauratie in 1971.

Antiguo Hospicio (oud kindertehuis). Het werd in 1778 bij koninklijk besluit opgericht door Carlos III, en in eerste instantie werd geleid door de Real Junta de Diputación a Pobres (Koninklijke Raad van Afvaardiging van Armen). De instelling voor weeskinderen werd geïnstalleerd in het gebouw van het voormalige College van San Prudencio, opgericht in 1589 door de Vitoriaanse D. Martín de Salvatierra (1583-1592), bisschop van Segorbe en Ciudad Rodrigo. Het College en de kapel samen, tegenover de Calle San Vicente de Paúl, werden gebouwd tussen de 16e en 17e eeuw. Het werd opgetrokken uit natuurlijk zandsteen en heeft een strenge classicistische gevel van drie verdiepingen, bestaande uit architraven gedragen door vier paar kolommen dragen, van Toscaanse orde op straatniveau en van Ionische orde daarboven, zestien in totaal. De tweede verdieping heeft een gelijkwaardige structuur. In het derde lichaam zien we een sculpturaal reliëf van Charity.

Antiguo Seminario Conciliar. Het is een gebouw dat oorspronkelijk werd gebouwd voor de verdediging van de stad. In de loop van haar geschiedenis heeft zij verschillende verbouwingen ondergaan en huisvest momenteel woningen en een gezondheidscentrum.

Casa Armera de los Gobeo y Landazuri Guevara. Tot enkele jaren geleden fungeerde het als Archeologisch Museum.

Antigua Academia de Dibujo. In de loop van haar geschiedenis heeft zij verschillende ruimtes ingericht, zoals de Tekenacademie, de School of Arts and Crafts, het Conservatorium van Muziek, tot het de aanjager werd van de bedrijven die het nu herbergt.

El Portalón

El Portalón. Werd aan het einde van de 15e-eeuw gebouwd als het Casa de Postas (huis om paarden te verversen), een van de meest emblematische gebouwen van Vitoria-Gasteiz in die tijd, met behoud van al zijn verschijning en middeleeuwse charme, dat vandaag de dag wordt gecatalogeerd als een gebouw van historisch belang. Gelegen aan de noordelijke uitgang van het oude dorp Gasteiz (het historische centrum van Vitoria), wordt het begeleid door de beroemde kathedraal van Santa María, de Hurtado de Anda toren en het Plaza de las Burullerías. De naam “El Portalón” is volledig beschrijvend voor het gebouw en verwijst naar de eikenhouten deur die vanaf de oprichting tot in de jaren 1950 de deur open hield om onderdak te bieden aan de koetsen van kooplieden om zo diefstal of beschadiging van de vervoerde goederen te voorkomen. Het was precies in de rehabilitatie van de jaren vijftig, toen het gebouw als geheel verbouwd werd tot dat wat we vandaag de dag kennen als een eersteklas restaurant dat geschiedenis en gastronomie combineert.

Links het Palacio de Villa Suso met op de achtergrond de toren van San Vicente (in reconstructie).

Palacio de Villa Suso. Het is gelegen naast de kerk van San Miguel en dichtbij de kerk van San Vicente, op het bekende Plaza del Machete, in het hart van het historische centrum van de stad. Het werd in 1539 in opdracht van Carlos I onder auspice van Martín de Salinas, ambassadeur aan het hof van keizer Carlos I, gebouwd. Het gebouw heeft een unieke U-vormige uitsparing, omdat het moest worden aangepast aan de stadsmuur (waar het tegenaan werd gebouwd) en aan de oneffenheden van het terrein. De onderkant van de muren bestaat uit natuursteen, ket grote bewerkte stenen om de ingang, het wapenschild en de hekken van de openingen. De gemeenteraad nam het paleis in eigendom en heeft het aangepast om congressen, conferenties en tentoonstellingen in te houden.

Detail met de sluitsteen, van het polychrome sterrengewelf.

del Cordón. Gelegen in de Cuchillería straat, is het een prachtig voorbeeld van civiel-gotische architectuur. Het werd gebouwd in de 15e-eeuw en heeft een 13e-eeuwse toren. In dit huis verbleven de Reyes Católicos en Adrianus VI werd tijdens zijn verblijf hier, tot Paus benoemd. Het werd in de 15e-eeuw door de joods bekeerde koopman Juan Sanchez de Bilbao gebouwd op een aantal oude middeleeuwse huizen, rond de oude stamtoren van de Gaona van de 13e-eeuw, die binnen de eerste twee verdiepingen van het paleis viel. Bijzonder opmerkelijk is het polychrome sterrengewelf dat de adellijke zaal van de toren bedekt en tot op de dag van vandaag intact is gebleven.

Palacio Maturana-Verástegui. Ook bekend als het paleis-huis van de Markies van Fresno, dateert uit het midden van de 16e-eeuw en werd gepromoot door Antonio Sáez de Maturana. De openbare instellingen zijn bezig met de renovatie van het gebouw om het om te vormen tot het hoofdkantoor van Zain, een onderzoekscentrum voor het cultureel erfgoed van Pais Vasco.

Paleis en tevens Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.

Palacio y Centro Cultural Montehermoso. Zeer gereformeerd gebouw uit de 16e-eeuw dat van oudsher voor verschillende doeleinden werd gebruikt. Het gebouw werd in 1524 gebouwd in gotisch-renaissance stijl op initiatief van Hortuño (of Fortunio) Ibáñez de Aguirre, lid van de Consejo Real de Castilla (Koninklijke Raad van Castilla) en de inquisitie, en zijn echtgenote María de Esquível y Arratia, met als doel het huisvesten van een gemeenschap van Dominicaanse nonnen. Na voltooiing werd het paleis echter gebruikt als privé-residentie van de familie Aguirre-Esquível, die besloot om in ruil voor de Dominicaanse Zusters het klooster van Santa Cruz te bouwen. In de daaropvolgende eeuwen was het paleis, voorzien van een binnenplaats van twee verdiepingen met segmentbogen. Het was een gebruikelijk overnachtingshuis van de Spaanse vorsten en van andere adellijke persoonlijkheden, als ze in Vitoria stopten, zelfs Josef Bonaparte maakte gebruik van het paleis tijdens de Napoleontische retraite naar Frankrijk. Bij de verbouwing tot zijn hoofdkwartier gaf de bisschop, de architect Fausto Iñiguez de Betolaza, de opdracht de gevel, die zijn huidige neogotische uiterlijk kreeg, te hervormen. In 1928 werd nog een belangrijke hervorming doorgevoerd. In 1994 was het niet langer het hoofdkwartier van het bisdom Vitoria en in 1997, met de annexatie van het oude waterdepot, werd het ingericht als Centro Cultural Montehermoso, ontworpen als een ruimte voor artistieke tentoonstellingen en muzikale voorstellingen.

Plaza de la Virgen Blanca.

Plaza de la Virgen Blanca. Ooit bekend als Plaza Vieja, is het het centrum van de stad. Hier komen enkele van de meest typische straten van de oude stad en de stadsuitbreidingen samen en het is omgeven door oude huizen met glazen erker. In het midden staat het monument ter herdenking van de Slag bij Vitoria. Onder de gebouwen die zich op dit plein bevinden is de kerk van San Miguel, 16e-eeuw, waar zich in een van de portieken een beeld van de patroonheilige bevindt, die zijn naam aan het plein geeft.

Plaza España, Vitoria.

Plaza de España o Plaza Nueva. Het is een groot zuilenplein dat in 1781 door de architect Antonio de Olaguibel werd ontworpen om de oude stad te verbinden met de nieuwe stadsuitbreiding (toen in aanbouw) en om de stad de ruimte te geven om festiviteiten, stierengevechten en populaire markten te vieren. Een van de belangrijkste elementen van het complex is het stadhuis, met neoklassieke decoratie. Het werd gedoopt als Plaza Nueva in tegenstelling tot het naastgelegen Plaza de la Virgen Blanca, voorheen Plaza Vieja genoemd.

Plaza de los Fueros.

Plaza de Los Fueros. Het werd gebouwd volgens het ontwerp van Luis Peña Ganchegui en Eduardo Chillida en werd in 1979 ingehuldigd. De plaats is opgetrokken in roze granietsteen en herbergt het werk van Eduardo Chillida “Monument voor de Fueros”, evenals een fronton en een ruimte ontworpen voor de Baskische plattelandssport. Op dit plein worden gratis concerten gehouden tijdens de stadsfeesten, Baskische plattelandssporten en andere soorten evenementen zoals de Vitoria Wetenschapsweek of de Ardo-Araba (Alava wijnbeurs). Als u de Plaza de los Fueros van bovenaf bekijkt, kunt u de kaart van Alava bekijken, ontworpen op basis van stenen muren die het zijn vorm geven. Sinds de zomer van 2011 is het plein grotendeels het oorspronkelijke ontwerp van de architecten.

Los Arquillos. Deze straat met arcades werd ook in de 18e eeuw gebouwd, door Olaguibel samen met Díez de Güemes. Door middel van een reeks verspringende gebouwen wordt de bestaande oneffenheden tussen de oude stad en de verbreding overbrugd. Het daalt af van de Plaza del Machete naar de achterkant van de Plaza de Nueva. De middeleeuwse wijk van de hoofdstad van Álava ligt op een heuvel. “Los Arquillos” overbrugt de aanmerkelijke helling door middel van een reeks van verspringende gebouwen. Het nieuwe werk, dat tien jaar in beslag nam, was de oplossing voor de valstrik van de stad naast de Plaza Nueva, ook bedacht door Olaguibel. Zo werden de middeleeuwse straten toegankelijk vanuit de neoklassieke verbreding. De meest voorkomende datum van de bouw is 1787.

Palacio de Ajuria Enea.

Palacio de Ajuria-Enea. In dit paleis is sinds 1980 het hoofdkwartier van de Baskische regering gevestigd en is de officiële residentie van de Lehendakari. Het werd in 1918 gebouwd als residentie van de familie van Serafín Ajuria en is een voorbeeld van de Baskische architectuur van die tijd. De naam komt van de scheiding in twee woorden van Ajuriaenea, een naam die is samengesteld uit de achternaam van de familie die het paleis (de Ajuria) bouwde in Euskera, in de vorm van de genitieve, wat ‘‘van Ajuria’ betekent.

Palacio de Zulueta.

Palacio de Zulueta. Het werd aan het begin van de 20e-eeuw gebouwd door Alfredo de Zulueta als een huis-hotel. Het is een elegant herenhuis gelegen aan de Paseo de la Senda, omgeven door tuinen en was het hoofdkwartier van de Fundación Sancho el Sabio (Sancho el Sabio Stichting), een documentatiecentrum over de Baskische cultuur met historische achtergronden vanaf de 16e-eeuw tot nu. In 2012 werd besloten om het Zulueta Palace op te richten als hoofdkwartier van de groene hoofdstad van Europa, de Groene Hoofdstad. Er is een plan om het Zulueta Paleis om te bouwen tot het Centro del vino de Rioja Álava (Rioja Alava Wijncentrum). Dit centrum zal bestaan uit een ruimte waar activiteiten zullen worden uitgevoerd die de Rioja Alavesa wijn als belangrijkste focus zullen hebben. Op deze manier wordt Vitoria een benchmark van groot belang, zowel nationaal als internationaal.

Plaza de toros de Vitoria (Iradier Arena). Het is een multifunctionele omsloten ruimte genaamd Iradier Arena ter ere van vier illustere “iradieres” van de stad Vitoria: Pantaleón Iradier, de architect die de oude stierenvechtring van de stad en het gebouw waarin het Baskische parlement is gehuisvest ontwierp; Cesáreo Iradier, de architect die het belangrijkste theater van de stad bouwde; de muzikant Sebastián Iradier en de onderzoeker Manuel Iradier. Het werd ingehuldigd op 4 november 2006 om de Feria de la Blanca (Witte Beurs) te organiseren, die traditioneel op 5 augustus begint. Het is een drieëntwintig meter hoog gebouw met een aluminium gecoate gevel en grote transparante glazen ruimten. Het heeft een arena met een diameter van 45 meter, vijf kralen, tien stierenverblijven, een elektronische weegbrug om de stieren te wegen, een ruimte om te villen met een koelkamer om maximaal vijf doorlopen (van stierengevechten) op te slaan, een operatiekamer, een behandel- en reanimatieruimte, en een kapel.

Edificio Vital, hoofdkantoor Caja Vital Kutxa, Vitoria-Gasteiz. Vanuit de lucht gezien lijkt het op een chromosoom. Het exterieur laat de genetische code van een levend organisme zien, maar het zouden ook de bomen of het riet van het naast gelegen moeraspark kunnen zijn.
Edificio Vital, zetel van Caja Vital. Vanuit de lucht gezien lijkt het op een chromosoom. Het exterieur laat de genetische code van een levend organisme zien.

Edificio Vital. Het hoofdkantoor van Caja Vital (Caja de Ahorros de Vitoria y Álava), nu onderdeel van Kutxabank, is een modern gebouw van staal en glas, gelegen in de ecologische omgeving van het Humedales de Salburua (waterrijke gebied van Salburua), dat geboren is als referentiepunt voor de lokale architectuur en als dynamisch element voor Salburua en de hoofdstad van Alava. Het is een intelligent gebouw ontworpen door de architecten Javier Mozas en Eduardo Aguirre, het externe beeld vertegenwoordigd de genetische code van een levend organisme en doet denken aan de boomstammen en het riet van het moerasland waar het naast is gebouwd. Iin totaal beslaat het gebouw een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. Het beschikt over een auditorium met tweehonderd zitplaatsen, een zaal die voor meerdere doeleinde gebruikt kan worden, veertien kantoren en vijfentwintig opleidingsruimten, naast de vergaderzalen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur.

Muurschildering gelegen in het kanton Las Carnicerías.

Itinerario Muralístico del Vitoria-Gasteiz. Is een galerij van muurschilderingen gemaakt door kunstenaars en vrijwilligers in verschillende gevels van de middeleeuwse wijk en de wijk Zaramaga. Het is een project dat makers aanmoedigt om betrokken te raken bij hun omgeving en buren en geïnteresseerden om actief deel te nemen aan creaties die hun eigen buurt verbeteren en verfraaien door openbare kunstwerken te produceren. Rondleidingen geven u de mogelijkheid om de geschiedenis, betekenis en geheimen van elke muurschildering te ontdekken, evenals de manier waarop ze zijn geschilderd. Vandaag de dag vinden we muurschilderingen in verschillende delen van de middeleeuwse wijk: Plaza de las Burullerías, cantón de las Carnicerías, cantón de Anorbin, calle Santa María, cantón de Santa Ana, cantón de Santa María, tegenover de Middeleeuwse Muur, ook naast de cantón de las Carnicerías en in calle de Francia, tegenover het ARTIUM museum. Het project wil doorgaan met het maken van muurschilderingen en daarmee de huidige collectie uitbreiden.

Parken en andere belangrijke groene plekken

Fontein in het park de la Florida.

Parque de La Florida. Gelegen buiten het centrum van de stad, wordt het beschouwd als een echte botanische tuin. Met z’n 35.000 m², werd het in de 19e-eeuw ontworpen volgens de toen heersende romantische stijl, met beekjes en bosjes. Vreemde en exotische botanische variëteiten van over de hele wereld zijn hier te vinden, met 95 soorten bomen en 79 struiken. Het herbergt de muziekkiosk uit de jaren 1890 en beelden van vier Goten.

Jardines del Obispo Fernández de Piérola. Men zou kunnen zeggen dat het een voortzetting is van het Florida park. De grens wordt gevormt door de Calle Monseñor Cadena y Eleta Kalea. Het herbergt  de nieuwe kathedraal en een merkwaardige sculptuur van een enorme neushoorn van de Vitoriaanse beeldhouwer Koko Rico.

Parque de San Martín. Het staat in de volksmond bekend als “Parque de las Conchas” door de vorm van de gebouwen die het omringen of “Parque de los Patos” door het grote aantal eenden in de vijver. Het is een van de mooiste stadsparken van de stad, het heeft  een oppervlakte van 85.000 m². Er staan elf verschillende soorten coniferen, zesenzestig soorten hardhout en meer dan tienduizend rozenstruiken. Het is gelegen in de buurt met dezelfde naam en heeft tal van plekken voor het vermaak van de kinderen, een skatepark en een grote vijver met een kleurrijke geiser.

Parque del Norte. Ook bekend als Molinuevo Park, ligt ten noorden van de middeleeuwse stadscentrum. Naast een grote variëteit aan hardhoutsoorten en naaldbomen, blinken de blauwe spar en de palmbomen uit.

Parque de Judimendi. Judimendi bevindt zich op de oude joodse begraafplaats in de stad die in de 15e-eeuw aan de autoriteiten werd overgedragen toen de ‘Reyes Católico‘ opdracht gaven tot de uitzetting van de Joden. In het park kunt u de monoliet bekijken die aan de geschiedenis van het park herinnert. Deze prachtige ruimte valt op door zijn witte populieren.

Park van Salburua, in de Anillo Verde (Groene Ring).

Parque de Arriaga. Het is gelegen in de wijk Lakua-Arriaga en is opgebouwd rond de kapel, Ermita Juradera San Juan De Arriaga. Het valt vooral op door zijn oppervlakte van 190.000 m² beplant met acacia’s, populieren, rozen en talrijke aromatische planten. Het heeft ook een meer dat wordt bezocht door verschillende soorten vogels.

El Prado. Een park dat veel door gebruikt wordt, vooral door joggingliefhebbers. De geschiedenis van dit park gaat terug tot de 12e-eeuw, toen het een oude weide was voor de begrazing van vee. Het is de thuisbasis van eenentwintig soorten bomen, allemaal loofbomen. De meest opmerkelijke exemplaren die kunnen worden beschouwd zijn de kastanjebomen uit Indië, essen, lindebomen en esdoorns.

Parque de Aranbizkarra. Het ligt in het noordoosten van de stad en heeft een groot aantal berken, beuken en eiken.

Paseo de La Senda. Al meer dan een eeuw verbindt het ’t Florida Park met de Romaanse Basiliek van San Prudencio de Armentia. Met een lengte van meer dan twee kilometer leidt deze aangename wandeling onder de kastanjebomen naar andere groene punten in de stad, zoals de tuinen van het paleis Zulueta, El Prado of Las Campas de Armentia. Op het pad langs de promenade zijn er andere bezienswaardigheden zoals het paleis Ajuria-Enea, het wapenmuseum of het museum voor schone kunsten Augusti.

Wetlands van de Arnillo Verde.

Anillo Verde.​ Een netwerk van semi-natuurlijke parken die de omtrek van de stad omringen. Een initiatief dat in de jaren negentig van de 20ste-eeuw is ontstaan en door de VN werd geselecteerd als een van de honderd beste prestaties ter wereld in de IIIe internationale wedstrijd van “Good Practices for the improvement of living conditions in cities”, gehouden in Dubai in 2000. Het bestaat momenteel uit zes parken: Parque del Río Zadorra, Parque de los Humedales de Salburua, Parque y Jardín Botánico de Olárizu, Parque del Bosque de Armentia, Parque de Zabalgana en Errekaleor. Allemaal verbonden door stedelijke paden om het verkeer tussen de stad en de omliggende natuur te vergemakkelijken.

Bruggen

Puente de Abetxuko: Dit is een brug gebouwd over de rivier de Zadorra in het noordelijke deel van de stad. Het was een van de initiatieven van de gemeenteraad van Vitoria om de mobiliteit van de inwoners van Abetxuko, die al jaren met het centrum van de stad verbonden zijn via een smalle brug van zes meter breed, te verbeteren, dat tot risicosituaties voor voetgangers leidde. De structuur bestaat uit twee in de lengterichting gelegen afscheidingen. Het ontwerp van de afscheidingen gaat verder dan de traditionele vormen en introduceert een complexe organische verschijningsvorm waarvan de afmetingen zijn aangepast aan de behoeften. De ontwerpers van de brug hebben cortenstaal gebruikt als eerbetoon aan de Baskische beeldhouwers Eduardo Chillida en Jorge de Oteiza. De ruimtes van de traditionele afscheiding lijken net een soort alveolen (longblaasjes) van verschillende vormen, waarvan het uiterlijk en de kleur variëren met het licht, en tot zeer verschillende perspectieven uitnodigen die het tot een levende brug maken.

Puente de Abetxuko.

De oude Puente de Castilla: Als brug is het sinds 1994 in onbruik geraakt, toen het werd verwerkt in de tuinen van Portal de Foronda Street als een monument als een juweel van de industriële archeologie, gebouwd met structuren die niet langer worden gebruikt, in Eiffel-stijl, het is de brug van de Madrid-Irún spoorlijn die sinds het einde van de vorige eeuw door de calle Portal de Castilla van Vitoria liep. De oorsprong van dit merkwaardige monument komt voort uit de stedelijke groei van de stad die er medio jaren negentig voor zorgde dat de verbinding tussen het centrum van de stad en het Prado-park en daarbuiten met de Ariznavarra-wijk een knelpunt voor auto’s vormde en een ongemakkelijke doorgang voor voetgangers werd. Het werd vervangen door de nieuwe brug van Castilla.

Nuevo Puente de Castilla: Deze brug, ook wel Puente Azul (Blauwe Brug) genoemd door de Vitorianen, vervangt de oude brug van negen meter lengte die de normale ontwikkeling van de stad in de weg stond. De nieuwe brug heeft een overspanning van vierenzestig meter en kruist het onderste spoor met een grote helling van 49 graden.

Theaters

Teatro Principal Antzokia: Het is het grootste theater van de stad dat in 2018 zijn 100 jarig bestaan vierde. Het heeft bijna duizend zitplaatsen en een zeer gevarieerd jaarprogramma waarin zowel toneelstukken als concerten worden gepresenteerd, tot honderdvijftig shows per jaar. Deze zijn gestructureerd in vier seizoenen: de wintervoorjaar, de zomer, het Internationale Theaterfestival en Kerstmis.

Het interieur van het teatro Principal Antzokia.

Teatro Beñat Etxepare: Het is het oudste theater van de stadscentra en het theater dat ook het meest gebruikt wordt. Dankzij het programma voor kindertheater draagt het al jaren bij aan het creëren van een nieuw publiek voor de podiumkunsten.

Teatro Ibáñez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde): Het Jesús Ibáñez Theater in Matauco is een van de ruimtes waar verschillende artistieke initiatieven worden uitgevoerd en ontwikkeld. Gelegen in het Centro Cívico Hegoalde, en verbonden met het gemeentelijk netwerk van theaters. Op het theaterprogramma vstaat de cyclus van de FlamencoXXI eeuw en de JIM Aktual gewijd aan hedendaagse werken.

Teatro Félix Petite: Dit is het theater dat beschikt over de modernste infrastructuur, met betrekking tot het toneel, van de stad, omdat het over zeer moderne apparatuur beschikt. Het is vernoemd naar een van de belangrijkste podiumprogrammeurs in Vitoria, Félix Petite, die ook de oprichter was van het Internationale Theaterfestival.

Teatro Federico García Lorca (Centro Cívico Lakua): Theater waarin verschillende collectieven, verenigingen, muziek- en dansscholen in de stad hun programma’s en artistieke creaties ontwikkelen. Veel kinderen wonen de muziekeducatieprogramma’s bij die daar plaatsvinden.

Stedelijke beelden​

La Mirada, 1992, door Agustín Ibarrola, Plaza General Loma (naast Plaza de la Virgen Blanca).
Krokodil, 2005, door Koko Riko, Tuinen van bisschop Fernández de Piérola.
Equilibrio, 2000, door Benito Valladares, Campus van de UPV Universiteit.
Monument voor Manuel Iradier, 1956, door Lorenzo Ascasibar, Parque de La Florida.
La Mirada, 2001, van Miquel Navarro, Calle de Francia, tegenover ARTIUM.
Monument van Ken Follett, 2008, van Casto Solano, Aledaño a la Catedral de Santa María.
Fray Francisco de Vitoria, 1945, de Moisés Huerta, Paseo de Fray Francisco.
Broca Kenkenes, 1976, door Vicente Larrea, ARTIUM Museum.
Rhinoceronte, 2005, door Koko Riko, Tuinen van bisschop Fernandez de Piérola.
El Minotauro (El Torero), 1992, van Casto Solano, Calle Eduardo Dato.
San Prudencio, 1940, door José Marín Bosque en José López Goicolea, Avenida de San Prudencio.
Hommage aan Los Fueros (Eerbetoon aan los Fueros), 1981, door Eduardo Chillida, Plaza de los Fueros.
Monument voor Eduardo Dato, 1925, door Mariano Benlliure, Parque de La Florida.
Monument voor Ignacio Aldecoa, 1999, door Aurelio Rivas, Parque de La Florida.
Standbeeld van Celedón, 2005, door Ángel Benito Gaztañaga, balkon van de kerk van San Miguel
Standbeeld van Celedón, 2005, door Ángel Benito Gaztañaga, Balkon van de kerk van San Miguel.
Prometeo-Libertad, 1982, door Casto Solano, Abechuco.
Monument van de Slag bij Vitoria, 1917, door Gabriel Borrás Abellá, Plaza de la Virgen Blanca.
De kracht van de Reden, 2013 van Iñigo Arregui, voor de kerk van San Francisco.
El mirador Mirando, 1958, door Jorge Oteiza, voor ARTIUM.
Liuva I, één van de Gotische koningen, in het parque La Florida (18e eeuw).
Buste van Lauaxeta, 2006, Septimiu Jungretan, Plaza del Convento del Carmen.
A las Víctimas del Terrorismo (Aan de slachtoffers van het terrorisme), door Agustín Ibarrola, Avenida Portal de Foronda.
La inocencia Lo Unexpected, 2002, door Imanol Marrodán, Avenida Portal de Foronda.
Monolito a las víctimas del 3 de marzo (Monoliet aan de slachtoffers van 3 maart), voor de kerk van San Francisco.
Wynton Marsalis, 2006, door Koko Riko, Florida Park.
San Prudencio, 1940, de José Marín Bosque y José López Goicolea, Avenida de San Prudencio.

Cultuur


 El Caminante (de wandelaar), 1985, door Juan José Eguizábal, Plaza del Arca.

De stad is beïnvloed door verschillende culturen, die zijn toegevoegd aan hun Baskische ondergrond. In de tweede helft van de 20ste eeuw is een groot aantal emigranten uit de rest van Spanje in de stad aangekomen, en de laatste jaren zijn er een aantal Noord-Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse burgers bijgekomen. Als gevolg daarvan is Vitoria vandaag de dag een bruisende, multiculturele stad. Het is een van de meest duurzame Europese steden met de hoogste kwaliteit van leven. Het is ook de Spaanse stad met de meeste groene gebieden, 42 m² per persoon), de groene gordel van de stad meegerekend, en de tweede als je alleen de groene gebieden binnen de stad meetelt met 23,4 m² per persoon (Madrid heeft 18 m²/inw.

De oude kathedraal van Santa María.

De oude kathedraal van Vitoria en de bezoekers (onder begeleiding) aan de tempel en de restauratiewerken zijn een voordeel voor het historische centrum van de stad, samen met de ontdekking van verschillende delen van de middeleeuwse muur heeft dit model gestaan voor het zogenaamde ‘geopend zijn tijdens het werk’. Dit heeft de inspanningen versterkt die de stad levert om de revitalisering, restauratie en instandhouding van haar middeleeuwse buurt te bevorderen, en toont het interesse om ook met het stadhuis volgens deze procedures te werk te gaan en daarmee een begin te maken om het tot Werelderfgoed te verklaren en het onder de noemer van de Camino de Santiago te krijgen: wel te verstaan het Franse deel van de weg en de paden van Noord-Spanje (Camino Francés en Caminos del Norte de España).

Jaarlijks worden er verschillende jazz- en rockfestivals georganiseerd. Het Vitoria Jazz Festival – vindt plaats tussen 15 en 21 juli – waaraan bijna alle grote legendes van het genre hebben deelgenomen, van Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie of Miles Davis tot Chick Korea, Bobby McFerrin of Wynton Marsalis, die een album heeft gecomponeerd ter ere van het festival. Het Azkena Rock Festival (indierockfestival) vierde zijn tiende editie in 2011 en werd daarmee een van de belangrijkste festivals in het land dankzij zijn interesse in het brengen van gerenommeerde rockbands zoals Kiss, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop & The Stooges, Wilco, Queens of the Stone Age, Bad Religion, Deep Purple, Alice Cooper, Blondie of Fun Lovin Criminals.

Een ander jaarlijks cultureel evenement in de stad, gericht op de verspreiding van innovatieve ideeën, is het TEDxVitoria-Gasteiz, dat sinds 2015 in het voorjaar plaatsvindt en waaraan onder andere Erion Veliaj, José Mota, Tania Lamarca, Hossein Derakhshan, Edurne Portela, Karmele Jaio en Virginia Pérez Alonso hebben deelgenomen.

De belangrijkste feestelijke gebeurtenis in de stad zijn echter de Fiestas de La Blanca, die plaatsvinden tussen 4 en 9 augustus; niet te vergeten de Día del Blusa (die sinds 1926 elke 25 juli wordt gevierd), met zijn traditionele knoflookmarkt, de Romería de Olarizu (de eerste maandag na de Maagd van september) en de feestelijkheden van San Prudencio om de 28 april, wanneer de Romería wordt gevierd op de velden van Armentia ter ere van de beschermheilige van de provincie Álava. We mogen het FesTVal van Vitoria-Gasteiz niet vergeten, het eerste festival dat exclusief gewijd is aan televisie en radio in al zijn vormen: programma’s, wedstrijden, tijdschriften, series, … dat sinds 2009 elk jaar in september in de stad wordt gehouden, met deelname van alle generalistische zenders (EITB, TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta en Canal +) en met de verschillende interessante artiesten.

Musea

De hoofdstad van Álava is bezaaid met eersteklas musea. Het nieuwe Centre-Basque Museum of Contemporary Art ARTIUM biedt een collectie Baskische en Spaanse kunst van het begin van de 20e-eeuw tot nu. In het Conde de Dávila’s huis-hotel (1912), midden op de promenade van Fray Francisco (beroemd om zijn weelderige en soms excentrieke paleizen uit het begin van de 20e-eeuw), bevindt zich het Museo de Bellas Artes de Vitoria: dit centrum biedt een briljante selectie van Baskische kostuumbrismo’s, romaanse en gotische houtsnijwerken, Vlaamse triptieken en schilderijen uit de 18e en 19e-eeuw. Samen met het Museo de Arqueología maakt het deel uit van een museaal netwerk (ook op de Paseo de Fray Francisco, naast Ajuria Enea), het Museo de Ciencias Naturales (in de imposante Torre de Doña Otxanda uit de 15e eeuw) en het Museo Fournier de Naipes (met de grootste collectie speelkaarten ter wereld dankzij de bijdrage van het plaatselijke bedrijf Naipes de Heraclio Fournier S.A., dat in 1868 werd opgericht) aanvult. Aan de andere kant zijn er in de stad tal van kunstgalerijen met allerlei soorten tentoonstellingen.

ARTIUM, het museum voor moderne kunst van Pais Vasco.

Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Baskisch Museum voor Hedendaagse Kunst), Artium. De permanente collectie wordt beschouwd als een van de beste en belangrijkste in de Baskische en Spaanse hedendaagse kunst. Het werd ingehuldigd op 26 april 2002 en is een open en dynamisch museu. De permanente collectie omvat werken van de volgende kunstenaars (in alfabetische volgorde): Ana Laura Aláez, Txomin Badiola, Miquel Barceló, Joseph Beuys, Joan Brossa, Rafael Canogar, Juan Francisco Casas, Jacobo Castellano, Costus, Jake & Dinos Chapman, Eduardo Chillida, Salvador Dalí (Retrato de la Sra. Fagen), Óscar Domínguez, Equipo Crónica, Alberto García-Alix, Luis Gordillo, Eva Lootz, Manolo Millares, Joan Miró, Juan Muñoz, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Guillermo Pérez Villalta (El baño), Pablo Picasso (Mosquetero con pipa), Antonio Saura, Pablo Serrano, José María Sicilia, Antoni Tápies, Antoni Tàpies, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Luis Gordillo, Juan Miró, Juan Muñoz, Pablo Oteiza, Pablo Palazuelo, Guillermo Pérez Villalta (El Baño), Pablo Picasso (Mosquetero con pipa), Antoni Tàpies en Antoni Tàpies. In totaal bestaat de collectie uit zo’n 3000 werken van schilderkunst, beeldhouwkunst, gravure, tekening, fotografie, video en installaties. Het monumentale La Mirada, een 45 meter hoge ijzeren sculptuur (2001) van de kunstenaar Miquel Navarro, staat voor het gebouw op het plein met uitzicht op de Calle Francia.

Torre de Doña Ochanda, Natuurwetenschappelijk Museum

Museo Diocesano de Arte Sacro de Álava (Bisschoppelijk Museum van de Heilige Kunst van Alava). Gelegen in de kooromgang van de Nieuwe Kathedraal, biedt het voorbeelden van het religieus artistiek erfgoed van de provincie, verdeeld in secties van steenhouwen, houtsnijwerk, schilderen aan boord, schilderen op doek, goudsmeden en liturgisch meubilair.

Museo de Ciencias Naturales (Museum voor Natuurwetenschappen). Het museum is gevestigd in de Torre de Doña Otxanda, een voorbeeld van middeleeuwse architectuur. Het is ook een centrum voor onderzoek en verspreiding van de natuurwetenschappen.

BIBAT: Museo de Arqueología y Museo Fournier de Naipes (Archeologisch Museum en Fournier Speelkaartenmuseum). Het Archeologisch Museum is gevestigd in een modern gebouw naast het Fournier Speelkaartenmuseum. De set van de twee musea wordt Bibat genoemd en vormt een van de meest interessante punten van de middeleeuwse periode die de oudheid en de moderniteit combineert. Terwijl het archeologisch museum van recente datum is, bevindt het kaartenmuseum zich in het renaissancepaleis van Bendaña. De productie van speelkaarten is een van de meest karakteristieke activiteiten in Vitoria, gepromoot door Heraclio Fournier. Het museum heeft meer dan 20.000 kaarten, waarvan sommige heel erg oud zijn.

Museo de Bellas Artes (Museum voor Schone Kunsten). In een neorenaissance herenhuis toont het museum 14e-eeuws houtsnijwerk, 16e-eeuwse Vlaamse drieluiken, schilderijen van Spaanse meesters zoals Ribera en moderne Spaanse schilderkunst, waaronder werken van Picasso en Zuloaga. Het museum besteedt speciale aandacht aan de traditionele Baskische schilderkunst.

Museum de Bellas Artes (Museum van de Schone Kunsten).

Museo de Armería de Álava (Alava Armory Museum). Niet ver verwijderd van het vorige ligt dit museum, waar u wapens van alle tijden kunt zien, van prehistorische bijlen tot pistolen uit de 20e eeuw. Er is een grote collectie middeleeuwse wapens en de reconstructie van de veldslag die in 1813 tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in Vitoria werd uitgevochten.

Museo de los Faroles (Museum van lantaarns). Dit originele museum, gelegen in de middeleeuwse wijk, herbergt de 267 stukken polychroom glas die al meer dan honderd jaar, elke 4 augustus, schitteren in de processie door het centrum van Vitoria-Gasteiz worden, ter gelegenheid van de feesten van de Virgen Blanca (Witte Maagd).

Museo de la Policía Vasca (Baskisch Politiemuseum). Gelegen in de academie van de Ertzaintza in de gemeente Arcaute. Het doel is de materiële getuigenissen die bijdragen tot het begrijpen van het huidige bijzondere regime van Baskenland op het gebied van politieaangelegenheden, te recupereren, te herstellen, in stand te houden, te documenteren en tentoon te stellen.

Torre de Mendoza (Museo de Heráldica) (Toren van Mendoza (Heraldisch Museum)). Middeleeuwse toren uit de 13e eeuw, gebouwd door Íñigo López de Mendoza in de gemeente Mendoza. Het museum heeft een collectie middeleeuwse wapenschilden en kleding en veel informatie over Álava’s heraldiek. De bovenste verdieping van het toren-museum is een prachtige uitkijktoren met een prachtig uitzicht op het westelijke deel van de Llanada.

Euskera


Euskera is de taal van de Basken. Dit deel van Spanje is voor een deel tweetallig. Sinds 1981 is het percentage tweetaligen geleidelijk toegenomen. In 2011 was 22,5% van de inwoners van de stad (52.298 personen) tweetalig en 26,1% (60.851 personen) passief tweetalig. 51,4% had geen kennis van het Baskisch. Het percentage Baskischsprekers is hoger in de jongere leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep van 10-14 jaar is dus de meest tweetalige: slechts 6% heeft geen kennis van Euskera.

Gastronomie


Revuelto de Perrechicos.

Ontdek de verscheidenheid en de uitmuntendheid van de Baskische gastronomie in Vitoria-Gasteiz. Door hun eigen producten en tradities te combineren komen zij tot een grote verscheidenheid aan verfijnde gerechten. het is er over het algemeen genomen iets duurder dan in de rest van Spanje maar de kwaliteit ligt er ook een stuk hoger. Het is er goed eten en drinken. País Vasco, en dus ook Vitoria-Gasteiz, staat bekend om zijn pintxos maar ook de lokale wijnen, txakoli uit de omgeving van Vitoria, moet u geprobeert hebben. De nabijheid van de provincie Álava bij de Cantabrische Zee zorgt voor uitstekende vis en zeevruchten op de tafels van Vitoria, maar de producten van het land zijn de meest voorkomende ingrediënten in de gerechten van het gebied. Van caracoles (slakken) a la alavesa, die worden geconsumeerd met een krachtige saus, tot de seizoensgebonden champignons (vooral de zeer gewaardeerde perrechico’s, een paddestoel die men de “angulas del monte” noemt). De potajes (voedzame soep met peulvruchten) zijn een belangrijk onderdeel van het receptenboek van Vitoriano, de nabijgelegen groentetuinen zorgen voor prachtige peulvruchten en groenten, vooral rode bonen, pintas en witte bonen zonder de ‘habitas a la vitoriana‘ en stoofschotels te vergeten. Daarnaast speelt vlees ook een belangrijke rol in de gerechten van de stad: van steaks en barbecues tot wildgerechten (de gestoofde kwartel is een van de meest traditionele), maar ook worsten zoals de morcilla (bloedworst) die in verschillende steden in de provincie wordt gemaakt.

Andere zeer bekende gerechten zijn wel de, revuelto de trufa negra de montaña alavesa (roerei van zwarte truffel uit de bergen van Alava) of, goxua (nagerecht), txitxarro (horsmakreel), patatas con chorizo (aardappelen met chorizo) of del solomillo de ternera (kalfshaas).

Net als in het hele Baskenland zijn ook in Vitoria de pintxo’s erg belangrijk en zeer gevarieerd, van de klassieke aardappeltortilla gemaakt met aardappelen uit Álava tot nieuwe culinaire ontwerpen die verschillende ingrediënten uit de boomgaard, het land en de zee combineren. De nagerechten zijn diep geworteld in Vitoria en de stad is bezaaid met confiterías en pastelerías (banketbakkerijen, waarvan sommige eeuwen oud zijn) die de typische zoetigheden van de streek vormen: chocoladetruffels, goxua (Baskische zoete nagerechtjes gemaakt met cake, banketroom en room), Baskisch gebak, canutillos, vasquitos en nesquita’s en rijstpudding. Wat de wijnen betreft, moet worden gewezen op de aanwezigheid in de provincie Álava van een van de bekendste regio’s op het gebied van de oenologie, zoals Rioja Alavesa, een van de drie subregio’s waarin de denominación de origen calificada (gekwalificeerde oorsprongsbenaming (DOCa)) van Rioja-wijn is verdeeld, en de productie van Txakoli de Álava in het noorden van Cuadrilla de Ayala, eveneens met een oorsprongsbenaming. Rioja Alavesa is een wijn uit een gebied dat tegen Rioja aan ligt, hier wordt eigenlijk ‘misbruik’ gemaakt van de goede naam van de Riojawijn, net als vroeger bij Liebfrauemilch in Duitsland.

Goxua, typisch nagerecht voor Vitoria-Gasteiz.

In 2014 won Vitoria-Gasteiz de prijs van de Spaanse hoofdstad van de gastronomie, en nam daarmee het stokje van Burgos over. De prijs werd uitgereikt door de Spaanse Federatie van Hotels en Restaurants en de Federatie van Journalisten en Schrijvers van Toerisme.

Vermeldenswaard is de pintxo-pote, dat plaatsvindt in bars, waar bij elk drankje een tapa wordt genuttigd voor de prijs van één euro. Op dit moment zijn er meer dan twintig routes rond de stad.

De aangeboden wijn komt meestal uit de Rioja Alavesa en er zijn allerlei soorten pintxos: “gevlekte” tortilla’s, gegrilde champignons, roquefort mini-hamburgers.

Vermeldenswaard is ook de pintxopote de “calidad” , waar een deel van horeca-eigenaren zich verzameld hebben om lokale muziekgroepen te promoten. Er is ook de Route van de vaten en de Route van de bieren.

Festiviteiten en evenementen


Bajado de Celedón, (Afdaling van Celedón) waarmee het feest van La Blanca begint.

 • Cabalgata de los Reyes Magos (Optocht van de Drie Wijzen) – 5 januari.
 • Día de San Antón (Dag van Sint Antonius) – 17 januari.
 • Víspera de Santa Águeda (Vooravond van St. Agatha) – 4 februari.
 • Carnaval.
 • Semana Santa (Pasen).
 • Fiestas de San Prudencio (Feesten van Sint Prudencius) – 27 en 28 april. Patroonheilige van de
  laveses.
 • Nuestra Señora de Estíbaliz (Onze Lieve Vrouw van Estíbaliz) – 1 mei. Patrones van de Alaveses.
 • Día del Blusa y de la Neska – Día de Santiago – 25 juli.
 • FIestas de La Virgen Blanca – 4 tot en met 9 augustus.
 • Romería de Olárizu (Olárizu Bedevaart) – Maandag na de maagd van september.
 • Fiestas de los barrios (Buurtfeesten).
 • Navidad de Vitoria-Gasteiz (Kerstmis in Vitoria-Gasteiz) – 24 december tot 6 januari. Een groot monumentaal Bethlehem is geplaatst in Florida Park.

De Groene Gordel


Plantaardig symbool van de Europese Groene Hoofdstad 2012-2013, op het Plaza de la Virgen Blanca.

Of zoals de Vitorianen het noemen ‘el Anillo Verde‘ is een set van peri-urbane (buitenrand van de stad) parken met een hoge ecologische en landschappelijke waarde die strategisch met elkaar verbonden zijn. Het is het resultaat van een project dat in de jaren negentig is gestart om de periferie van Vitoria-Gasteiz te herstellen en te renoveren. Zowel vanuit milieu- als sociaal oogpunt.

Het bestaat momenteel uit zes parken: Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra en Errekaleor. Allemaal verbonden door stedelijke paden om het verkeer tussen de stad en de omliggende natuur te vergemakkelijkt.

Groene Europese stad van 2012

De Europese Commissie erkent de inzet en de inspanningen van de Europese steden om ecologische problemen aan te pakken en de levenskwaliteit van hun burgers te verbeteren, door de impact en druk die zij op het milieu uitoefenen door middel van de European Green Capital Award te verminderen.

Het uitkijkpunt van het Salbura Park.

De titel: de steden die toegang hebben tot deze titel, worden onderzocht aan de hand van een volledige lijst van milieucriteria. Elke Europese stad met meer dan tweehonderdduizend inwoners, dat in deze zin een referentie is, komt in aanmerking voor de prijs. Op 21 oktober 2010 is Vitoria door de Europese Commissie aangewezen als Europese Groene Hoofdstad 2012. Dit onderscheid is bedoeld om die steden te erkennen die: voortdurend bewijs hebben geleverd dat ze aan de milieunormen voldoen, zich ertoe verbinden nieuwe ambitieuze doelstellingen voor de verbetering van milieu en duurzame ontwikkeling, en als model kunnen fungeren om andere steden te inspireren en beproefde praktijkmethoden promoten bij alle andere Europese steden. Op deze manier is Vitoria een model van groene actie geworden en het is nu aan Vitoria om haar praktijken te delen met andere steden en zodoende bij te dragen aan de bescherming van het milieu in heel Europa. Deze prijs is de hoogste erkenning voor meer dan dertig jaar ondernemen aan milieugerelateerde voorstellen en initiatieven die het milieu respecteren. Het is het resultaat van een hoge mate van leiderschap en consensus tussen de politieke partijen over duurzame ontwikkeling, milieubeweging en steun van de burgers door middel van de bewustmakingscampagne “Groen van buitenaf”, “Groen van binnenuit”, die een sterk gevoel van burgertrots en saamhorigheid heeft gewekt en het “groene geweten” heeft bevorderd.

Parque Salburua op een mooie winterse dag. Met op de achtergrond de stad, maar dat maakt het contrast van dit park alleen maar mooier.

Lokale bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering: Vitoria begon zijn strijd tegen de klimaatverandering in 2006 met de Vitoria-strategie voor de preventie van de klimaatverandering 2006-2012 (die niet van kracht is), met als hoofddoel de CO2-uitstoot tegen 2012 met 300.000 ton per jaar te verminderen en Vitoria op lange termijn een “koolstofneutrale” stad te maken. Na de ondertekening van het Convenant van Burgemeesters van Europa in 2009 heeft Vitoria zich ertoe verbonden om de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen ten opzichte van de CO2-uitstoot die in 2006 in de gemeente werd geproduceerd en om een “Plan ter bestrijding van de klimaatverandering” op te stellen. Op 23 juli 2010 keurde de gemeenteraad het Plan 2010-2020 ter bestrijding van de klimaatverandering goed, waarin de doelstellingen en acties van de vorige strategie van Vitoria voor de preventie van de klimaatverandering 2006-2012 zijn samengevoegd en geactualiseerd, en het Lokaal Energieplan 2007-2012, dat zich aanpast aan de verbintenis van het “Convenant van Burgemeesters van Europa” en voor Vitoria-Gasteiz de doelstelling vaststelt om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 25% te verminderen.

Meer wetlands in de Arnilolo Verde. Je zou bijna denken dat je in de Biesbosch bent maar dan net over de grens van Spanje.

Plaatselijk vervoer en duurzame mobiliteit: het plan voor duurzame mobiliteit en openbare ruimte van Vitoria heeft tot doel de mobiliteitsgewoonten van de burgers aan te passen om duurzamer vervoer te bevorderen, de kwaliteit van de stedelijke ruimte te verbeteren en de toegankelijkheid van basisdiensten voor iedereen te verbeteren. Het plan is multidisciplinair benaderd, met deelname van de meeste gemeentelijke diensten. Er is een relevante rol toegekend aan de burgers, die hebben deelgenomen aan de definitie van een nieuw model van mobiliteit en openbare ruimte door middel van een burgerforum dat voor dit doel in het leven is geroepen. De resultaten van dit plan beginnen nu al zichtbaar te worden en sinds het in gang is gezet, heeft dit plan de manier waarop burgers zich door de stad bewegen, stilzwijgend veranderd. De impuls van een nieuw busnetwerk, samen met de tramlijnen en de nieuwe regeling van het parkeren in de OTA-zone hebben geleid tot een toename van 44% van de maandelijkse ritten met het openbaar vervoer. Daar komen nog de acties bij die worden uitgevoerd om het gebruik van de fiets in de stad te verhogen.

Luchtkwaliteit: de lucht die Vitoriaanse burgers inademen is van de hoogste kwaliteit, dit blijkt uit de score die de Europese Unie toekent aan andere steden, is dit de hoogste van allemaal. De gemeenteraad van Vitoria wil burgers beschermen tegen de risico’s van luchtvervuiling en hun levenskwaliteit verbeteren. Met dit doel werd het Air Quality Management Plan 2003-2010 opgesteld. Het automatische netwerk van bewaking en bestrijding van vervuiling van de Baskische overheid stelt de gemeenteraad in staat de luchttoestand te kennen die we inademen en bovendien de burgers te informeren. Dit netwerk wordt gevormd door verschillende stations in verschillende delen van de stad. De gemeenteraad stelt een rapport op dat de door dit netwerk verkregen gegevens en de analyse ervan verzamelt, om de mate van naleving van de wetgeving inzake de luchtkwaliteit te beoordelen.

Beheer van waterschaarste: De stad staat voor de ambitieuze uitdaging om het waterverbruik per hoofd van de bevolking terug te brengen tot minder dan 100 ltr/dag, in navolging van de trend die de cijfers sinds 1999 laten zien. In het kader van het milieuactieplan van Agenda 21 van de Verenigde Naties wordt rekening gehouden met en gewerkt aan het behoud van duurzaam gebruik en de verbetering van de waterkwaliteit.

Akoestische vervuiling: Vitoria-Gasteiz heeft tot op heden vier geluidsbelastingskaarten. Om het geluidsniveau te verminderen, beschikt de gemeenteraad over een wettelijk instrument, de geluids- en trillingsverordeningen. Daarnaast is de vermindering van de geluidsniveaus door het verkeer een doelstelling van het mobiliteitsplan. In de nieuwe geluidsbelastingkaart zullen de verbeteringen die met deze toepassing worden verkregen, worden geëvalueerd.

Afvalbeheer: In 2010 keurde Vitoria het nieuwe Algemeen Gemeentelijk Afvalbeheersplan (2008-2016) goed, gebaseerd op de “5-standpunten”-strategie:

— De hoeveelheid geproduceerd afval verminderen.
— Hergebruik van afval.
— Recyclen.
— Weigeren, koop geen producten die verpakt zijn in verpakkingen die onnodig afval genereren.
— Houd degenen die afval produceren dat moeilijk te recyclen of gevaarlijk is, verantwoordelijk.

Natuur in de stad – Groene Ring van Vitoria: De groene ring, is een natuurlijk groen gebied dat, zoals de naam al aangeeft, een ring vormt om het stedelijk gebied van de stad. Het bestaat uit verschillende semi-natuurlijke parken zoals Salburua, Zabalgana, Olarizu, Alegría, Armentia, Zadorra en Errekaleor; ze beschikken allemaal over voldoende faciliteiten, uitrusting en activiteiten om ze te beschermen en er blijvend van te genieten. Een voorbeeld hiervan is Ataria, een informatiecentrum in de Salburua wetlands, dat tot doel heeft de kennis van de wetlands te bevorderen en hun waarden te tonen en het bewustzijn van het belang van biodiversiteit en natuurlijk erfgoed te vergroten.

Millieu en Agenda 21


Olárizu park in het Arnillo Verde.

De gemeenteraad van Vitoria-Gasteiz bevordert acties op verschillende gebieden om een evenwichtige groei en een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen, als een strategie van engagement voor het milieu en duurzame ontwikkeling.

Gezien zijn engagement voor het milieu heeft Vitoria-Gasteiz in 1995 het Aalborg Charter van Steden en Volkeren voor Duurzaamheid ondertekend en haar Agenda 21 gelanceerd.

Met Agenda 21 wil de stad de levenskwaliteit en het welzijn van haar burgers verbeteren door maximaal respect voor het milieu en haar hulpbronnen, met inbegrip van de mens, te bevorderen.

De indicatoren waaraan momenteel wordt gewerkt zijn stedelijke vervuiling, verkeer en vervoer, water, energie, industrie, afval, stedenbouw en grondgebied, natuur en biodiversiteit, gezondheids- en milieurisico’s, informatie, onderwijs en burgerparticipatie en sociaaleconomische omgeving.

Elk jaar wordt het publiek via het Agenda 21-bulletin op de hoogte gehouden van de situatie en de evolutie op het gebied van milieu, economie en sociale zaken.

Flora en Fauna


Flora

Vitoria-Gasteiz is een van de Europese steden met de grootste oppervlakte aan groen en tuinen per persoon, ongeveer 42 vierkante meter per inwoner, als we de huidige uitbreiding van de Groene Gordel erbij betrekken. In de Baskische hoofdstad zijn er meer dan tien miljoen vierkante meter aan parken en groene zones om te wandelen en/of te fietsen en vogels en herten te bekijken.

De meest talrijke soorten sierbomen in de stad zijn: loofbomen, paardenkastanjes, essen, linden, esdoorns, acacia’s, populieren, coniferen, beuken, eiken en berken (zie: parken en andere belangrijke groene plekken).

Herten in het Salburua.
Fauna

In de vijvers en lagunes van de parken kunnen we verschillende soorten vogels observeren. Binnen de Anillo Verde (Groene Gordel) is Zabalgana een prachtig ecologisch toevluchtsoord voor flora en fauna zoals wezels, hazen en vossen. Het herbergt ook een groot aantal vogelsoorten zoals meerkoeten en wilde eenden. In het Armentia-bos vind je wilde zwijnen, eekhoorns, roofvogels en tot dertig kleine vogels, zoals vinken of roodborstjes. Salburua, verdient een speciale vermelding omdat het een van de belangrijkste plaatsen in Baskenland is voor de voortplanting van watervogels. Hier fokken ze unieke soorten in deze omgeving, zoals sommige reigers. Naast de bijna tweehonderd verschillende soorten dieren die hier leven valt vooral de Europese nerts op.

Toerisme


Vitoria ontving meer dan 302.000 van de 427.000 personen die Álava in 2017 bezochten. Zo was er in Vitoria een stijging van 6,2% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl dit op het gehele historische grondgebied 6,3% bedroeg.  Als u het artikel hierboven over ‘de Groen Ring‘ hebt gelezen zult u zeker nieuwsgierig zijn naar deze stad, maar denk wel, dat u, als deze stad gaat bezoeken, u als toerist ook een verantwoordelijkheid draagt (dat geldt trouwens niet alleen voor deze stad, maar voor heel uw leven).


Dit was een van de verhalen in de niet commerciële (NonCommercial) website spaanseverhalen.com. De verhalen in deze website zijn niet statisch, regelmatig worden de verhalen aangepast, kijk hiervoor naar deze mededeling:

 • Laatst bijgewerkt 2022-07-29

Coralma*

Spaanse Verhalen.  https://spaanseverhalen.com

Bronvermelding en verwijzingen:
De vaak buitenlandse teksten van Wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Ook andere bronnen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

    • Spaanstalige Wikipedia|titel=Vitoria| oldid=120927451| datum=20191114
    • Spaanstalige Wikipedia|titel=Reja de San Millán| oldid=117364741| datum=20191031
    • Spaanstalige Wikipedia|titel=Batalla de Bailén| oldid=120418238| datum=20191101
    • Nederlandstalige Wikipedia|Vitoria-Gasteiz| oldid=59679280| datum=20210921

Deze teksten zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Andere bronnen zijn:

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: