Spaanse renaissance

Spaanse renaissance (15e en 16e eeuw)

Het laatste avondmaal van Juan de Juanes(ca. 1562, Museo del Prado).

De Spaanse Renaissance was een beweging in Spanje, voortgekomen uit de Italiaanse Renaissance in Italië in de 14e eeuw, die zich in de 15e en 16e eeuw naar Spanje verspreidde. De uitdrukking Spaanse Renaissance wordt gebruikt om de invloed en ontwikkeling van de artistieke en wetenschappelijke beweging in Spanje aan te duiden.

De terugkeer van Antonio de Nebrija uit Italië (Bologna) naar Castilla in 1470 wordt ook beschouwd als het begin van de introductie van het Renaissance humanisme op het Iberisch schiereiland. Deze nieuwe humanistische benadering van beeldende kunst, literatuur en wetenschap, geïnspireerd door de klassieke oudheid en vooral de Grieks-Latijnse traditie, kreeg in dit jaar een transcendente impuls door verschillende opeenvolgende historische gebeurtenissen:

 
   • Aankomst van de drukpers in Castilla, in 1471, in Aguilafuente: in 1472 werd het eerste boek gedrukt op het Iberisch schiereiland, de Synodal de Aguilafuente.
   • Eenwording van het langverwachte christelijke koninkrijk met de definitieve inname van Granada, de laatste stad van het islamitische Spanje, en de opeenvolgende verdrijvingen van duizenden joodse gelovigen vanaf 31 maart 1492. De moslims werden in 1504 gedwongen zich te bekeren. Velen kozen ervoor zich te bekeren, maar enkele duizenden van hen kozen ervoor naar Marokko te gaan.
   • De officiële ontdekking van het westelijk halfrond (vrijdag 12 oktober 1492), Amerika, de Nieuwe Wereld,
   • De publicatie van de eerste grammatica van een Europese volkstaal in druk, de Gramática castellana (Castiliaanse Grammatica) van Antonio de Nebrija.
   • Publicatie van het eerste gedrukte leerboek voor het leren van Latijn: Introductiones Latinae (Salamanca, 1481) door Antonio de Nebrija.
Antonio de Nebrija onderwijst grammatica in aanwezigheid van de beschermheer Juan de Zúñiga. Introducciones Latinae, Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Historische achtergrond


Het begin van de Renaissance in Spanje is nauw verbonden met het historisch-politieke leven van de monarchie van de Reyes Católicos (katholieke vorsten). Het waren dit soort figuren die als eersten braken met de middeleeuwse benaderingen. Laat in de 15e eeuw begon het feodale systeem, met de opkomst van het absolutisme en de centralisatie van de macht onder de katholieke vorsten, in Spanje geleidelijk aan ten einde te komen.

Het klooster El Escorial, kristallisatie van de ideeën en de wil van zijn schepper, Felipe II van Spanje, een prins uit de Renaissance.

Beetje bij beetje werd de nieuwe esthetiek geïntroduceerd in de rest van het hof en de geestelijkheid, vermengd met zuiver Iberische stijlen, zoals de Nasrid-kunst van het stervende koninkrijk Granada, de verheven en persoonlijke gotiek van de Castiliaanse koningin, en de Vlaamse tendensen in de officiële schilderkunst van het hof en de kerk. In de zestiende eeuw van de Elizabethaanse of flamboyante gotiek en de Mudejar traditie wordt de introductie en totale acceptatie van de renaissancistische systemen een halt toegeroepen, zodat de kunst van het Quattrocento (zeg maar het prille begin van de renaissance) zegeviert in Spanje als het in Italië ten einde loopt. Door de assimilatie van elementen ontstond een eigen interpretatie van de orthodoxe Renaissance, die bekend werd als Plateresque. Secundaire kunstenaars werden uit Italië geïmporteerd, leerlingen werden naar Italiaanse werkplaatsen gestuurd en kwamen terug met ontwerpen, architectuurplannen, boeken en gravures, schilderijen, waarmee de Europese kunstenaar inspiratie kon opdoen over de verschillende thema’s, compositie, enz.

Voormalige bibliotheek van de Universiteit van Salamanca, een instelling van fundamenteel belang voor de wetenschappen en geesteswetenschappen tijdens de Spaanse Renaissance.

Schilderkunst


Koning Carlos I stond meer open voor de nieuwe kunst, paradoxaal genoeg de oude weg genoemd, teruggrijpend op de Klassieke Oudheid. Zijn directe steun aan de kunst leverde enkele van de mooiste werken op van de bijzondere en unieke Spaanse Renaissance stijl: het mecenaat voor Alonso de Covarrubias (architect en beeldhouwer), zijn opdrachten aan Titiaan (Italiaans schilder), die nooit bereid was naar Spanje te verhuizen. Schilders van grote kwaliteit waren, ver van de hovelingenkern, Pedro Berruguete, Juan de Juanes, Paolo da San Leocadio, van wie de delicate Maagd van de Caballero de Montesa eruit springt, Yáñez de la Almazan en Fernando de los Llanos.

Dit werk van Titiaan, Carlos I te paard in Mühlberg (1548) is het iconografische portret bij uitstek. Het stelt de keizer voor als een christelijke prins, een overwinnaar op het protestantisme en een symbool van de Oostenrijkse hegemonie over Europa. Het is te bezichtigen in Museo del Prado, Madrid.

De schilderkunst van de Spaanse Renaissance wordt gewoonlijk uitgevoerd in olieverf. Het realiseert interieurs die perfect onderworpen zijn aan de wetten van het perspectief, zonder overaccentuering van de personen. De figuren zijn allemaal even groot en anatomisch correct.

De kleuren en de arceringen zijn aangebracht in toonreeksen, volgens de Italiaanse leer. Om de Italiaanse stijl te accentueren is het bovendien gebruikelijk om elementen toe te voegen die er rechtstreeks van zijn gekopieerd, zoals de versieringen a candelieri (randen van groenten en cupido’s die de lijsten omringen), of Romeinse ruïnes in het landschap, ook in scènes uit het leven van Christus.

Gerenommeerde schilders
   • El Greco: de onbetwiste leider van het maniërisme, zijn erkenning als genie van de Renaissance en maniëristische schilderkunst in Spanje kwam in de 19e eeuw, toen hij “herontdekt” werd.
   • Pedro Berruguette
   • Alonso Berruguete: opgeleid in Italië, waar hij meer dan 10 jaar verbleef, zijn werken zijn zeer expressief en maniëristisch van karakter.
   • Juan de Borgoña: introducer van Quattrocento vormen in Castilla.
   • Luis de Morales: die de sfumatotechnieken van Leonardo da Vinci toepaste op zijn in principe Vlaamse composities.
   • Juan de Flandes: Was een vlaamse schilder actief in Spanje can 1496 – 1519.
   • Alonso Sánchez Coello: kamerportrettist wiens werk de Vlaamse invloeden van Antonio Moro en de Italiaanse invloeden van Titiaan combineert.
   • Bartolomé González
   • Rodrigo de Osona en zijn zoon, Francisco de Osona de Jonge.
   • Juan Fernández de Navarrete, of Navarrete de stomme, bracht de Venetiaanse invloed naar Spanje; briljante tonen, naturalisme en tenebrisme.
Salomé met het hoofd van Johannes de Doper door Alonso Berruguete, een voorbeeld van de nieuwe kunst, paradoxaal genoeg op de oude manier genoemd omdat het verwijst naar de klassieke oudheid. Het directe mecenaat van keizer Karel V leverde enkele van de mooiste werken op van de bijzondere en unieke Spaanse renaissancestijl, waarbij hij kunstenaars als Alonso de Covarrubias en Titiaan, die nooit bereid waren naar Spanje te verhuizen, begunstigde.
   • Fernando Yáñez de la Almedina, actief in Valencia samen met Hernando de los Llanos, ook actief in Murcia.
   • Vicente Macip en zijn zoon Juan de Juanes, volgelingen in Valencia van Leonardo da Vinci en Rafaël.
   • Juan Pantoja de la Cruz: nauwgezet, de psychologie van de geportretteerden vastleggend.
   • Alejo Fernández
   • Alonso Cano: was een Spaanse schilder, architect en beeldhouwer, geboren in Granada.
   • Fernando Gallego: een Castilliaanse schilder.
   • Diego Velázquez
Beroemde schilderijen
El enteirro del Conde de Orgaz (el Greco)

De begrafenis van de graaf van Orgaz van el Greco. Religieuze thema’s namen het grootste deel van zijn schilderwerk in beslag. In dit bijzondere schilderij contrasteert de classicistische compositie met de maniëristische trekken en de vreemde vergeestelijking van de figuren, waarvan de figuren langgerekt zijn.

El Greco, De begrafenis van de graaf van Orgaz, 1587.
Virgen de la leche (Luis de Morales).

Het afgebeelde onderwerp (in Nederland en België, Virgo Lactans genoemd) is al heel oud in de christelijke iconografie: de Maagd Maria die het kindje Jezus borstvoeding geeft. In het geval van dit werk is de borst echter niet direct zichtbaar, maar kijken moeder en kind elkaar aan in een van de meest intieme beelden van de 16e eeuw. Het doel is duidelijk religieus, het verheffen van het gevoel van moederlijke liefde.

Virgen con el Niño (De Maagd met het Kindje c. 1565) van Luis dew Morales, ook te zien in het Museo del Prado.

De beeldhouwkunst


Het verschijnen van de renaissancebeeldhouwkunst in Spanje vond bijna een eeuw na het begin van deze stijl in Italië plaats. Het quattrocento bestond niet als renaissancestijl, omdat gotische vormen en smaak nog steeds de boventoon voerden. In de 16e eeuw, het Italiaanse cinquecento, verschenen de eerste demonstraties als gevolg van politieke en militaire betrekkingen met Italië en onder het beschermheerschap en voogdijschap van koningen en adel. De renaissance beeldhouwkunst deed zich op drie verschillende manieren gelden: Italiaanse beeldhouwers die door mecenassen werden gestuurd en hun werken in Spanje maakten; geïmporteerde werken uit Italiaanse ateliers; en de eerste generatie Spaanse kunstenaars.

Maagd en Kind toegeschreven aan Felipe Bigarny (in Frankrijk geboren maar maakte carrière in Spanje), voor het graf van de bisschop van Tuy (Don Diego de Avellaneda). Het bevindt zich in het Museo Nacional Colegio de San Gregorio in Valladolid.

Tot de eerste groep behoren de beeldhouwers Domenico Fancelli, Pietro Torrigiano en Jacobo Florentino, bekend als el Indaco. Onder de uit Italië bestelde werken zijn de San Juanito uit het atelier van Michelangelo voor de stad Úbeda en enkele reliëfs uit het atelier van de familie Della Robbia. Tot de eerste generatie Spaanse beeldhouwers behoorden Vasco de la Zarza (koorgestoelte in de kathedraal van Avila), Felipe Vigarny (hoofdaltaarstuk in de kathedraal van Toledo), Bartolomé Ordóñez (koorgestoelte in de kathedraal van Barcelona) en Diego de Siloé (tombe van Don Alonso Fonseca in de kerk van Las Úrsulas in Salamanca).

Vanaf het tweede derde deel van de 16e eeuw ontstonden in verschillende Spaanse regio’s beeldhouwers die de grote meesters werden van de Spaanse Renaissance. Hoewel ze Italiaanse normen volgden, wisten ze hun werken een zuiver Spaans karakter te geven, waardoor in de verschillende regio’s van het land een school ontstond. De gebruikte materialen waren marmer en brons, maar vooral polychroom en estofado hout. De werkplaatsen van de grote meesters produceerden een groot aantal altaarstukken, koorbanken, beelden en funeraire beeldhouwkunst.

Het hoofdaltaarstuk van de kathedraal van Astorga, van Gaspar Becerra, is een meesterwerk van de Romaanse kunst in Spanje.

In het laatste derde deel van de Renaissance veranderde de Spaanse smaak volledig en neigde naar het classicisme, vooral vertegenwoordigd in de figuur van de architect Juan de Herrera. De beeldhouwers Pompeyo Leoni en Juan Bautista Monegro (beelden van de koningen van Juda op de Binnenplaats der Koningen in het klooster van El Escorial) werkten in deze periode.

Gerenommeerde beeldhouwers
   • Juan de Ancheta
   • Gaspar Becerra
   • Alonso Berruguete
   • Felipe Bigarny
   • Damià Forment
   • Esteban Jordan
   • Juan de Juni
   • Bartolomé Ordóñez
   • Diego Silo

Architectuur


1ste fase: Plateresco stijl

De ontwikkeling van de Renaissance werd voornamelijk uitgevoerd door plaatselijke architecten. Zo ontstond een zuiver Spaanse stroming van de stijl, die beïnvloed werd door de architectuur van Zuid-Italië (in die tijd heerschappijen van de Kroon van Aragón). Deze Spaanse stijl, plateresque genoemd, combineerde de nieuwe Italiaanse ideeën met de Spaanse gotische traditie en lokale eigenaardigheden. De naam komt van de extreem versierde gevels van deze gebouwen, die leken op het ingewikkelde en gedetailleerde werk van zilversmeden. De architecten Enrique Egas en Juan de Álava schitterden in deze jaren.

2e fase: Purisme (Spaanse architectuur)

In de loop van de decennia nam de invloed van de gotiek langzaam af, en ontstond een meer verfijnde en orthodoxe stijl, vanuit het oogpunt van de Renaissance. Purisme wordt gekenmerkt door een grotere decoratieve soberheid, die zich beperkt tot enkele specifieke elementen, meestal van klassieke inspiratie. In het midden van de 16e eeuw was er een zekere vermoeidheid van de decoratieve uitbundigheid, en werden gebouwen met een meer serene, harmonieuze en evenwichtige uitstraling de norm. Sommige architecten slaagden erin hun laatgotische productie te recyclen om in deze nieuwe stijl te beginnen: dit was bijvoorbeeld het geval bij Alonso de Covarrubias, Rodrigo Gil de Hontañón en Pedro de Ibarra. Het centrum van de renaissanceproductie lag in Andalucía met Diego de Siloé (voorgevel van de kathedraal van Granada en de heilige kapel van de Verlosser in Úbeda); Pedro Machuca (paleis van Carlos I in Granada), de meest uitgesproken klassieke architect; Andrés de Vandelvira (kathedraal van Jaén en Baeza) en Diego de Riaño (stadhuis van Sevilla).

3e fase: Herreriaanse stijl

In het midden van de 16e eeuw betekende de inwijding van het klooster van San Lorenzo de El Escorial als symbool van de macht van Felipe II van Spanje. Het was een voor Spanje nieuwe stijl die verscheen door toedoen van Juan Bautista de Toledo (overleden in 1567) en Juan de Herrera, gekenmerkt door het overwicht van constructieve elementen, de afwezigheid van decoratie, rechte lijnen en kubusvormige volumes. Het betekende ook de introductie van maniëristische postulaten uit Italië, zij het met Castiliaanse soberheid.

Deze stijl, later de Herreriaanse stijl gedoopt ter ere van de onbetwiste figuur van Juan de Herrera, domineerde bijna een eeuw lang de Spaanse architectuur, en onder zijn volgelingen waren belangrijke figuren als Francisco de Mora, Juan Gómez de Mora en Juan Gómez de Trasmonte, die zich in Mexico vestigde, waar hij in de 17e eeuw bouwmeester van de kathedraal werd.

In alle gevallen werden de concepten van de Spaanse Renaissance architectuur en stedenbouw meegenomen naar de Amerikaanse koloniën, waar ze een vruchtbare bodem vonden voor hun verspreiding, gezien de uitgebreide verstedelijking die in drie eeuwen plaatsvond en waar ook latere stijlen als de Barok en de Neoclassicisme op afkwamen.

Voorbeelden
De voorgevel van de universiteit van Salamanca

Gebouwd rond 1529 in Salamanca, is het van het type façade-altaarstuk, door een anonieme auteur. Het gebruikt Italianiserende elementen zoals amorcillos, grotesken en tondos (de centrale met de afbeelding van de katholieke vorsten) en enkele laatgotische elementen. Het wordt beschouwd als het meest afgewerkte voorbeeld van Spaans Plateresque, vanwege de exquise kwaliteit van het snijwerk en de uitputtende zorgvuldigheid. Op de borstwering van de kloostergang zijn zeven renaissance-emblemen te zien.

Het Paleis van Santa Cruz in Valladolid (1486-1491) was het eerste renaissancegebouw dat in Spanje werd gebouwd.
Catedral de la Asunción van Jaén, door o.a. Andrés de Vandelvira.
Binnenplaats van de Koningen en gevel van de Basiliek van het Klooster van El Escorial, door Herrera.
Oostelijke sector van de Plaza Mayor van Alcaraz (Albacete).
Gevel van de universiteit van Salamanca.
Klooster van El Escorial, door Juan Bautista de Toledo en Juan de Herrera.
Binnenplaats van het paleis van Carlos V, panoramisch uitzicht.
Paleis van Carlos V, Granada (Pedro Machuca)

Het Paleis van Carlos V (in Spanje beter bekend als Carlos I) is een renaissancegebouw gelegen op de heuvel van het Alhambra in de Spaanse stad Granada, Andalucía. Sinds 1958 is het de thuisbasis van het Museum voor Schone Kunsten van Granada en sinds 1994 ook van het Museum van het Alhambra.

Dit paleis is een voorbeeld van de zuiverste renaissancestijl van Pedro Machuca. Het is verrassend door zijn samenspel van de twee ideale geometrische vormen van de renaissance-architectuur: het vierkant (de plattegrond) en de cirkel (de binnenplaats) waarin de klassieke orden elkaar afwisselen.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Een enorm architectonisch ensemble, paleis, pantheon, kerk en klooster met een voorgevel van 206 meter en een diepte van 161 meter, het hoogtepunt van de Spaanse Renaissance. Gebouwd tussen 1563 en 1584. Met zijn uitgesproken classicistische symmetrie en sobere voorgevel staat de stijl ook bekend als Escurialense of Herreriano.

Sacra Capilla del Salvador

Dit kerk-pantheon, een symbool van Úbeda (Jaén), staat op het Plaza Vázquez de Molina van de stad. El Salvador is de meest ambitieuze onderneming van alle particuliere religieuze architectuur van de Spaanse Renaissance. Het werd in 1931 tot historisch-artistiek monument verklaard.

Gerenommeerde architecten
   • Juan de Herrera
   • Juan Bautista de Toledo
   • Gil de Hontanón
   • Enrique Egas
   • Alonso de Covarrubias
   • Pedro Machuca
   • Andres de Vandelvira
   • Diego de Riaño
   • Juan de Álava
   • Hernán Ruiz de Jonge

Literatuur


Renaissance-auteurs namen als te imiteren modellen de schrijvers van de klassieke oudheid (1312), en de grote Italianen van de 14e eeuw: Dante, Petrarca en Boccaccio. Deze beweging werd geïntroduceerd door de humanisten die de cultuur van Griekenland en Rome bestudeerden, onder wie Desiderius Erasmus, Antonio de Nebrija en Juan Luis Vives.

Tijdens de Middeleeuwen was kunst een middel om God te eren. In de Renaissance staat de mens centraal, en dichters bezingen de menselijke liefde, de natuur, oorlogsdaden, en behandelen ook filosofische en politieke thema’s.

De voorlopers van de moderne poëzie in Spanje zijn de Markies van Santillana en Jorge Manrique, de auteur van Coplas por la muerte de su padre.

Poëzie

In de Middeleeuwen hadden literaire werken bijna altijd een didactisch of moraliserend doel; de artistieke functie was ondergeschikt aan het doel te onderwijzen of te instrueren in de waarheden van moraal en religie. Tijdens de Renaissance daarentegen overheerste de esthetische intentionaliteit in de kunst, en dichters zagen hun literaire creaties doorgaans als kunstwerken. Vandaar de zorg waarmee Renaissance-schrijvers de vorm van hun werken verzorgden.

Poëzie gedurende het bewind van Carlos I

Juan Boscán, beïnvloed door Italiaanse kunstenaars en aangespoord door Navaggiero, introduceerde de nieuwe vormen en schreef vele gedichten van grote kwaliteit. Zijn vriend Garcilaso de la Vega was de definitieve bewerker van de Italiaanse vormen, en gebruikte hendecasyllabische verzen en de typische middelen van de Italiaanse poëzie: sonnet, tercet, lied, lyriek, intern rijm en enkele regels.

Omslag van Vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades gepubliceerd in 1554.

Levensbeschouwing en mystiek


Het verschijnen van dit genre in Spanje lijkt te zijn beïnvloed door eerdere buitenlandse mystici als Kempis, Tauler, Ruysbroek, enz. Tot de eerste ascetische schrijvers behoren Teresa van Cartagena (ca. 1425-?) en de zalige Johannes van Avila (1500-1569).

De belangrijkste ascetische schrijvers zijn :

Fray luis de Granada (1504-1584)

Zijn belangrijkste werken die beschouwd worden als verhandelingen over de leer zijn: Gids voor zondaars, Boek van gebed en meditatie en, het meest opvallend, Inleiding tot het symbool van het geloof.

Santa Teresa de Ávila (1515-1582)

In haar literaire werk gebruikt zij een landstaal die typisch is voor het platteland van Ávila, maar met een diepe en vurige stijl. Tot haar belangrijkste werken behoren: Het Boek van zijn Leven, een spirituele autobiografie, De Weg der Volmaaktheid, waarin zij de middelen aangeeft om die te bereiken, Het Boek der Fundamenten, Het Binnenkasteel of De Morada’s.

Teresa van Avila, door Rubens.
San Juan de la Cruz (1542-1591)

In tegenstelling tot Santa Teresa was San Juan een humanist en beheerste hij de taal. Zijn poëtisch werk, dat zeer schaars is, beperkt zich tot: Opgang van de berg Karmel, Geestelijke Kantie, Donkere Nacht van de Ziel en Vlam van de Levende Liefde. Hij schreef ook enkele gedichten van religieuze aard, waaronder: Aunque es de noche, Tras un amoroso lans, enz. Zijn belangrijkste werk is de Geestelijke Kroniek, geschreven in Garcilliaanse lyriek, geïnspireerd door het Hooglied.

San Ignacio de Loyola (1491-1551)

Zijn enige bekende literaire werk is: De Geestelijke Oefeningen, waarin hij zijn christelijk geloof verwoordt.

Muziek


Bekende componisten van de Spaanse renaissance zijn:

 • Tomás Luis de Victoria
 • Cristóbal de Morales
 • Juan del Encina (ook een dichter en toneelschrijver)
 • Francisco Guerrero

Wetenschap en techniek


Geografie

De verkenning van de Nieuwe Wereld en Azië leidde tot de ontwikkeling van wetenschappen en technieken met betrekking tot geografie en navigatie in Spanje, dat samen met Portugal de belangrijkste maritieme macht van die tijd was die dit uitvoerde.

De belangrijkste instelling die de geografische kennis van die tijd in Spanje verzamelde was het Casa de Contratación in Sevilla. Het ontving en verwerkte de informatie die de navigators uit Amerika meebrachten, en vanaf 1512 produceerde het een algemene kaart, de Padrón Real genaamd, die de kennis van die tijd weerspiegelde en periodiek werd bijgewerkt. In 1552 richtte zij de leerstoel Navegación y Cosmografía op.

Het onderzoek naar het Amerikaanse continent omvatte ook biologische en antropologische aspecten. Een voorbeeld hiervan is het werk van de naturalist José de Acosta, die een interdisciplinaire studie uitvoerde van de Amerikaanse geografie, flora, fauna en volkeren (wat wij tegenwoordig biogeografie en culturele geografie zouden noemen). Zijn Historia natural y moral de las Indias (1590) werd in verschillende talen vertaald en op grote schaal in Europa verspreid.

Kosmografie

Kosmografie was een van de belangrijkste wetenschappelijke disciplines van de Spaanse Renaissance. In het verlengde van de middeleeuwse Hispaanse cartografische traditie (van groot belang in het Middellandse Zeegebied) werden aanvankelijk portolaan kaarten gemaakt, maar door recente ontdekkingen moesten nieuwe representatiesystemen worden bedacht, waarvan het gebruik in Spanje snel wijdverbreid werd, terwijl de bijdragen van de kosmografen die erin werkten werden verrijkt.

De kaart van Juan de la Cosa is de eerste wereldkaart waarop Amerika is afgebeeld (1500)

In 1500 tekende Juan de la Cosa de eerste kaart met de kusten van Amerika. In de volgende decennia werkten de cartografen van het Casa de la Contratación in Sevilla hun kaarten voortdurend bij met informatie die zeevaarders en ontdekkingsreizigers meebrachten. Onder hen kennen we de namen van Amerigo Vespucci, Juan Díaz de Solís, Nuño García de Toreño, Juan Vespucci en Diego Ribero.

Spaanse kosmografen werden geconfronteerd met de uitdagingen van de magnetische declinatie en de exacte bepaling van de lengtegraad. Alonso de Santa Cruz (Spaans kosmograaf en historicus 1505-1567), een van de meest opvallende onder hen, werkte het meest aan deze problemen, en bedacht een manier om parallellen te tekenen in een sferische projectie.

Wat betreft de studie van het Iberisch schiereiland valt het onvoltooide project Descripción y corografía de España (Beschrijving en Chorografie van Spanje) (begonnen in 1566) op, een van de eerste pogingen tot een geodetische beschrijving van een land. Het werd toevertrouwd aan de wiskundige Pedro Esquivel, die werd bijgestaan door Pedro Juan de Lastanosa en de broers Diego en Felipe de Guevara.

Biologie

In opdracht van koning Felipe II ondernam Francisco Hernández de Toledo (Spaans medicus, botanicus en ornitholoog) de eerste moderne wetenschappelijke expeditie om de natuurlijke historie van het Amerikaanse continent te bestuderen (1570-1577). Na zijn dood werd een geannoteerde selectie van zijn verzamelde materiaal op grote schaal in Europa verspreid.

Geneeskunde

In het Quattrocento werden in Noord-Italië en in de Kroon van Aragón (dat in die tijd ook Corsica, Sicilië en Zuid-Italië bevatte) op bepaalde universiteiten autopsies ingevoerd. Dit begon de grote scheiding die in die tijd in Europa bestond tussen geneeskunde, als theoretische kennis, en chirurgie, als praktijk, te verkleinen. In 1501 stichtte de Universiteit van Valencia de eerste leerstoel chirurgie in Spanje, die model zou staan voor latere leerstoelen.

Gravure opgenomen in de Geschiedenis van de samenstelling van het menselijk lichaam (1556) door Juan Valverde de Amusco.

Het geleidelijke proces dat de medische wetenschappen in de Europese Renaissance ondergingen, bestond uit het vervangen van het oude principe van argumentum ad verecundiam (meestal verwijzend naar Grieks-Latijnse klassieken als Hippocrates (Grieks medicus) of Galenus (Grieks/Romeins arts)) door ervaring. In die zin is het vermeldenswaard Anatomica methodus, seu De sectione humani corporis contemplatio (Parijs, 1535) van Andrés Laguna (Spaanse medicus), die al begint te steunen op waarnemingen die voortkomen uit de dissectie van kadavers. Ook de koninklijke arts Luis Lobera de Ávila was in dit opzicht een voorloper.

De grote revolutie in de geneeskunde van de Renaissance kwam echter vooral naar Spanje dankzij de grootste architect ervan, de Vlaming Andrés Vesalius (anatomie 1514-1564), die lijfarts was van Carlos I en Felipe II. Zijn bijdragen op het gebied van de moderne anatomie, vooral die in het transcendentale werk De humani corporis fabrica (1543), vonden weerklank in Spanje. Uitblinkers onder Vesalius’ Spaanse leerlingen waren Pedro Jimeno, Luis Collado en Juan Valverde de Amusco, auteur van Historia de la composición del cuerpo humano (Geschiedenis van de samenstelling van het menselijk lichaam, Rome, 1556).

De belangrijkste Spaanse universiteiten pasten zich snel aan het nieuwe Vesaliaanse paradigma aan en richtten leerstoelen anatomie op: Valencia in 1549, Valladolid in 1550, Salamanca in 1551 en Alcalá de Henares rond 1560.

Andere belangrijke artsen van de Spaanse Renaissance waren Miguel Servet, de eerste Europeaan die de longcirculatie van het bloed beschreef (1546), Francisco López de Villalobos, die een van de eerste boeken over syfilis schreef, en Luis Mercado, auteur van een wijdverbreide verhandeling over chirurgie (Institutiones Chirurgicae, 1594) en De natura pestis (1598, over de pest).

Juan Huarte de San Juan (ca.1529-1588) is de auteur van Examen de ingenios para las ciencias (1575), een voorloper van de differentiële psychologie, zeer invloedrijk in Europa.

Techniek
   • Jerónimo de Ayanz (1553-1613), werkte in de metallurgie en de mechanische en hydraulische techniek; theoretische voorloper van de stoommachine.
   • Pedro Luis Escrivá (ca.1480-1538), architect gespecialiseerd in polytheorie, vernieuwer van Spaanse vestingwerken in Italië.
   • Juan de Herrera (ca.1530-1597), architect, wetenschapper en multidisciplinair ingenieur; schepper van mechanische apparaten voor de bouw.
   • Pedro Juan de Lastanosa (ca.1523-1576), meestermachinist van Felipe II, verrichtte studies en praktisch werk (vooral in Napels) aan waterbouwkunde.
   • Juanelo Turriano (1501-1585), ingenieur, horlogemaker en uitvinder. Schepper van de zogenaamde Artificio de Juanelo, een hydraulische machine om water uit de rivier de Taag naar de stad Toledo te brengen.
Wiskunde, astronomie, natuurkunde en scheikunde
Armillarium (hemelbol), te zien in de Bibliotheek van El Escorial.

Een van de meest ingrijpende vernieuwingen van de Renaissance, gezien de grote latere invloed ervan op verschillende kennisgebieden, is de herformulering van de heliocentrische theorie die Nicolaus Copernicus uiteenzette in De revolutionibus orbium coelestium (1543). De ontvangst van dit werk in de Europese academische en intellectuele wereld van de 16e eeuw (maar niet van de daaropvolgende eeuw) was overwegend negatief. De Sorbonne (Parijs) en de meeste katholieke universiteiten noemden het heiligschennis, evenals de belangrijkste vertegenwoordigers van het protestantisme, vooral Luther en Calvijn, die het sterk veroordeelden omdat het in strijd was met de Heilige Schrift. Aan de andere kant werd het goed ontvangen aan de Universiteit van Salamanca: in de statuten van 1561 staat het als facultatieve lezing, en in die van 1594 is het verplichte lectuur. Diego de Zúñiga, die aan deze universiteit studeerde, werd een van de weinige vroege heliocentristen (16e eeuw) toen hij de geldigheid van de nieuwe theorie verdedigde in In Job Commentaria (1584). Om die reden werd hij samen met Copernicus expliciet genoemd in de in 1616 door de Kerk afgekondigde veroordeling, terwijl zijn Job samen met De revolutionibus werd opgenomen in de Index librorum prohibitorum (Index van verboden boeken).

Medaille van Juan de Herrera (Jacome da Trezzo, 1578).

Een van de kunstenaars uit de Spaanse Renaissance die zich het meest aangetrokken voelde tot de wiskunde (en haar toepassingen in andere wetenschappelijke en technische disciplines) was Juan de Herrera. Zich bewust van het belang van goed opgeleide technici in dienst van het koninkrijk, stelde hij Felipe II voor een van de kroon afhankelijke school op te richten voor het onderwijs in verschillende vakken die verband hielden met wiskunde. Zo ontstond in 1582 de Koninklijke Academie voor Wiskunde in Madrid, die bijna twee eeuwen zou bestaan. In de praktijk werd echter slechts een deel van de aanvankelijke verwachtingen vervuld, omdat de studies zich vrijwel uitsluitend beperkten tot kosmografie en navigatie, en de instelling niet over voldoende materiële en personele middelen beschikte om haar werk volledig uit te voeren. Niettemin was de kwaliteit van het onderwijzend personeel altijd opmerkelijk, evenals de overgedragen kennis, die actueel was, zoals blijkt uit het feit dat Copernicus, Cardano, Tartaglia, Galileo en andere belangrijke auteurs van de Europese wetenschap van die tijd direct of indirect les kregen. De verdienste van de Academie is dus in wezen informatief, en laat zien dat er in het land belangstelling bestond voor kennis over de ontwikkeling van de wiskunde die zich op het hele continent afspeelde, of in ieder geval voor de mogelijke praktische toepassingen ervan.

Een uitstekende Spaanse astronoom uit deze periode was Jerónimo Muñoz. Hij kreeg bekendheid in Europa door het rapport dat hij op verzoek van Felipe II publiceerde over de supernova van 1572 en dat werd becommentarieerd door verschillende astronomen op het continent, waaronder Tycho Brahe.

Domingo de Soto stelde in Super Octo Libros Physicorurn Aristotelis (1551) vast dat een lichaam in vrije val een gelijkmatig versnelde beweging ondergaat. Dit is een belangrijke ontdekking in de natuurkunde, en vormde volgens Pierre Duhem de essentiële basis voor de latere ontwikkeling van de studie van de zwaartekracht door Galileo en Newton.

Sociale wetenschappen
Martín de Azpilicueta, voorloper van de kwantitatieve geldtheorie.

Rond de Universiteit van Salamanca ontstond een groep geleerden, de zogenaamde School van Salamanca, die enkele van de antecedenten vastlegde van bepaalde aspecten van wat later de Sociale Wetenschappen genoemd zouden worden. Zo viel bijvoorbeeld de econoom Martín de Azpilicueta op als voorloper van de kwantitatieve theorie van het geld, en de jurist Francisco de Vitoria van het Internationale Recht.

Bernardino de Sahagún (ca.1499-1590) wordt door sommige auteurs beschouwd als een pionier van de culturele antropologie in Amerika vanwege zijn werkmethoden bij de studie van de Nahuatl-sprekende volkeren in Mexico.


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Annountations

This was one of the stories in the non-commercial website spaanseverhalen.com. The stories in this website are not static, the stories will be changed regularly, please look at this notice:

    • Last updated 2023-05-27

Coralma*

Sources and references:
The mostly foreign texts from wikipedia are available under the Creative Commons Attribution-Share Alike licence. I have translated, mixed, and often supplemented these texts with my own knowledge, and experience, gained during the time I live in Spain, and work on these articles.
Other source references may also be included, which may be things that I, while researching the articles, have read and incorporated into these texts

These texts are available under the licence Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Other references are:

The photos/images are licensed under Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0, CC BY-SA 1.0, CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0, CC BY-NC-SA 2.0, CC BY 2.5, CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, Free Art License 1.3, GNU version 2, GNU version 3 or Public Domain

If you click on one of the links below, you will find the full information of these photos/images, the author, or the license.

Coralma*, is own work that mostly can be found as a CC0 1.0 or CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

Wordt vervolgt: Alto Renacimiento español
                                 Bajo Renacimiento español


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: