Hispania

Hispania was de naam die de Romeinen aan het Iberisch schiereiland gaven en dat deel uit maakte van de officiële nomenclatuur van de drie Romeinse provincies die ze daar stichtte: Hispania Ulterior Baetica, Hispania Citerior Tarraconensis en Hispania Ulterior Lusitania. Andere later gevormde provincies waren Carthaginensis en Gallaecia. Later, aan het einde van het Romeinse Rijk, ontwikkelde het concept zich verder tot het ook de provincie van de Balearica en de provincie Mauritanië Tingitana bevatten.

Ga naar:

 

De oorsprong van de naam


De naam van Spanje is afgeleid van Hispania, de naam waarmee de Romeinen het hele Iberisch schiereiland aanduiden, een alternatieve term voor de naam Iberia, welke de Griekse auteurs de voorkeur gaven aan een verwijzing naar dezelfde ruimte. Het feit dat de term Hispania niet van Latijnse oorsprong was, heeft echter geleid tot de formulering van verschillende, soms controversiële theorieën over de oorsprong ervan.

 

Fenicische hypothese

Scène van het Romeinse theater van Augusta Emerita, het huidige Mérida. Meer dan 2000 jaar na de bouw worden er nog steeds theatervoorstellingen gegeven in dit amphitheater.

De meest geaccepteerde etymologieën geven de voorkeur aan een Fenicische oorsprong van het woord. In 1674 stelde de Fransman Samuel Bochart, op basis van een tekst van Gaius Valerius Catullus die Spanje ‘cuniculosa‘ (konijnenhol of konijnenren) noemde, voordat dit de oorsprong zou kunnen zijn van het woord Spanje. Op deze manier leidde hij af dat in het Hebreeuws (Semitische taal, gerelateerd aan het Fenicisch) het woord spʰ(a) n (שָׁפָן) ‘konijn’ zou kunnen betekenen, omdat de Fenicische term *i-špʰanim letterlijk zou betekenen: ‘klipdassen’ (špʰanim is de meervoudsvorm van šapʰán, ‘klipdas’, Hyrax syriacus, (klipdasachtige) zoogdieren vergelijkbaar met het konijn verspreid over Afrika en de Mesopotamië), zo besloten de Feniciërs, bij gebrek aan een beter woord, om het konijn Oryctolagus cuniculus te benoemen, een dier dat weinig bekend was en dat zeer talrijk was op het schiereiland. Een andere versie van deze zelfde etymologie zou *ʾi-špʰanim ‘Eiland van konijnen’ (of, wederom letterlijk, klipdassen) zijn. Deze tweede verklaring is nodig omdat in het klassieke Latijn de H werd uitgesproken als geaspireerd, waardoor het onmogelijk is om hem af te leiden uit de oorspronkelijke dove S (Grimm en Verner’s wetten).

Puente de Alcántara (Alcántara, Cáceres), gebouwd over de rivier de Taag tussen 104 en 106 n. Ch. door de architect Cayo Julio Lacer.

Een andere mogelijkheid met betrekking tot de Fenicische span is de betekenis van het woord ‘oculto’ (verborgen), wat erop zou wijzen dat Hispania als een verborgen en afgelegen land werd beschouwd.

Het Romeinse aquaduct van Segovia.

Aan de andere kant was het konijn niet het enige dier dat de aandacht trok door zijn overvloed. De Grieken noemden het schiereiland Ophioússa, wat ‘land van slangen’ betekent dat ze later ruilden voor Iberia, omdat iber een woord was dat ze voortdurend hoorden onder de inwoners van het schiereiland. Het is een geografisch begrip, hoewel het niet specifiek kan worden toegewezen aan de rivier de Ebro, zoals vandaag de dag in heel Andalusia op dezelfde manier werd gebruikt. Sommige linguïsten denken dat het gewoon “rio” (rivier) betekent, maar er is nog geen overeenstemming bereikt over het woord “rio”.

Een andere mogelijkheid, voorgesteld door het Sevilliaanse Trigueros in 1767, zou voortvloeien uit de Fenicische *sp(a)n (noorden), net als het Iberisch schiereiland met betrekking tot Noord-Afrika, vanwaar de Feniciërs en Carthagers kwamen, zodat *I-Span-ya het ‘eiland van het Noorden’ zou zijn.

Wat betreft de bovenstaande hypothese dat Hispania afkomstig zou zijn van Fenicisch *’y-spn-y’ (pro. I-span-ia), wat “eiland van de konijnen” zou betekenen, is het belangrijk erop te wijzen dat, hoewel de term spn (“konijn”) al sinds het tweede millennium v.Chr. gedocumenteerd is in bepaalde Ugaristische teksten, ditzelfde kan niet gezegd worden van de naam van Spanje of Ispania op zo’n manier, “I-spn-ya”, wat voor het moment, wat de etymologische betekenis ervan ook moge zijn, slechts een veronderstelling is, aangezien tot op heden nog geen enkele inscriptie is gevonden waarin de volledige reeks kan worden gelezen: “y-spn-y” (pro. I-span-ia)

De Feniciërs waren de eerste niet-Iberische beschaving die het schiereiland bereikte om de handel uit te breiden en onder andere Málaga (Malaka) of Cádiz (Gádir)te stichten. De Romeinen namen de naam aan van de verslagen Carthagers over, waarvan de hoofdstad zich in Qart Hadasht (het huidige Cartagena) bevond, en beschouwde het begin – ʔi – als ‘kust, eiland, of land’, met de betekenis van – ya – als ‘regio’. De Romeinen zouden Hispania de betekenis hebben gegeven van ‘land van overvloedig konijnen’, een gebruik dat werd overgenomen door Cicero, Caesar, Plinius de Oudere, Caton, Titus Livius en, in het bijzonder, Catullus, die verwijst naar Hispania als een schiereiland van konijnen (op sommige munten die in de tijd van Hadrianus geslagen werden, waren er verpersoonlijkingen van Hispania als zittende vrouw met een konijn aan haar voeten). Isidoro de Sevilla stelt in zijn etymologieën dat de Fenicische oorsprong van de term overvloedig aanwezig is in Ispani, de Fenicisch-Punische toponiem van Sevilla, een stad die de Romeinen Hispalis noemden.

Over de Fenicische oorsprong van de term stelde de historicus en kenner van het Hebreeuws, Candide Maria Trigueros, in 1767 in de Real Academia de las Buenas Letras van Barcelona een andere theorie voor, gebaseerd op het feit dat het Fenicische alfabet (net als het Hebreeuwse) klinkers mist. Zo zou spn (sphan in het Hebreeuws en Aramees) in het Fenicisch ‘het Noorden’ betekenen, een naam die de Feniciërs zouden hebben gekozen toen ze het Iberisch schiereiland bereikten dat grenst aan de Afrikaanse kust, en het ten noorden van de route zagen, zodat i-spn-ya het ‘land van het Noorden’ zou zijn.

Arco de Bará, in de provincie van Tarragona.

De meest recente theorie is afkomstig van Jesús Luis Cunchillos en José Ángel Zamora, experts in Semitische filologie aan het CSIC, die na analyse van alle hypothesen en het uitvoeren van een vergelijkende filologische studie tussen verschillende Semitische talen tot de conclusie zijn gekomen dat de meest waarschijnlijke hypothese van *I-span-ya, ‘eiland/kust van de metaalbewerkers of smederijen (van metalen)’ zou zijn, met andere woorden, eiland/kust waar metalen worden geslagen of gesmeed’, een feit dat ook gerechtvaardigd zou zijn door de intense mijnbouw- en metallurgische activiteit die bestond op de kusten van Andalusia, of het koninkrijk Tartessos, ten tijde van de komst van de Feniciërs, die onder andere hun kolonies in deze gebieden vestigden, aangetrokken door de grote minerale rijkdom, en daar beroemd om waren in de oudheid.

 

Inheemse veronderstelling

Afgezien van de theorie van Fenicische oorsprong, de meest geaccepteerde is (hoewel de precieze betekenis van de term nog steeds onderwerp van discussie is), zijn er in de loop van de geschiedenis verschillende hypothesen voorgesteld, gebaseerd op ogenschijnlijke gelijkenissen en betekenissen die min of meer verwant zijn aan de theorie van de Fenicische oorsprong. Aan het begin van de moderne tijd stelde Antonio de Nebrija, in de lijn van Isidoro de Sevilla, zijn autochtone oorsprong voor als een vervorming van het Iberische woord Hispalis, dat de stad van het Westen zou betekenen en dat, als belangrijkste stad van het schiereiland Hispalis,de Feniciërs en later de Romeinen hun naam aan al hun grondgebied gaven. Vervolgens stelde Juan Antonio Moguel in de 19e-eeuw voor dat de term Hispania zou kunnen komen van het woord eúscara Izpania, wat zou betekenen dat dat deel van de zee zou kunnen worden samengesteld uit de stemmen iz en pania of bania, wat ‘verdeel’ of ‘splitsing’ betekent. Miguel de Unamuno verklaarde in 1902: “Het enige probleem dat ik tegenkom [….] is dat, volgens sommige van mijn landgenoten, de naam Spanje is afgeleid van de Baskische ezpaña, dat ‘lip’ betekend, verwijzend naar de positie van ons schiereiland in Europa” (dat, als we de Middellandse Zee als een soort mond zien).

 

Baskische veronderstelling

In de 18e en 19e-eeuw waagden geleerden zoals pater Larramendi of pater Isla zich aan een autochtone oorsprong van het woord: er zijn er die veronderstellen dat het verwant is aan het Baskische woord ezpaina (labio = lip), maar date ook geïnterpreteerd zou kunnen worden als ‘rand, grenzend’. Juan Antonio Moguel verdedigde dat het woord “Spanje” afkomstig is van de verbastering van het woord Izpania, dat, in het licht van euskera twee etymologieën heeft. Het woord iz kan ‘zee’ of ‘woord’ of ‘taal’ betekenen.

  • Als we kijken naar de betekenis “taal” van het woord iz, dan kan het woord izpania geïnterpreteerd worden een samengesteld woord, als uit de eenvoudige termen iz, pat of bat en enia die zouden komen te betekenen ‘een taal is van mij’.
  • Als we de betekenis van ‘zee’ in acht nemen, zou het woord izpania worden opgebouwd door de woorden iz en pania of bania, dat ‘verdelen’ betekent, wat zou kunnen betekenen dat het woord zoiets betekend als ‘dat de zee verdeelt’, oftewel, ‘het land dat de zee verdeelt’, zou betekenen.

 

Iberisch veronderstelling

Tenminste vanaf het begin van de Vroegmoderne Tijd tot 1927 werd de theorie verdedigd dat Hispania een vervorming van Hispalis is, een woord van Iberische afkomst dat ‘de stad van het Westen’ zou betekenen, en dat Hispalis de belangrijkste stad van het schiereiland was, en dat de Feniciërs en later de Romeinen hun naam aan al hun grondgebied gaven.

«Muchas escrituras de gran substancia —dice Florián de Ocampo— sólo por hallar su fundación tan trasera, certifican muy de propósito ser ésta la primera población de toda ella (España), y aun dicen que por su causa la tierra y comarca de aquellos derredores se dijo Hispalia primeramente y que después aquel nombre se fue derramando y añadiendo por las otras provincias, hasta que todas ellas, en lugar de llamarse Hispalia, corrompieron el vocablo y se nombraron Hispania». La misma opinión sostiene con no refutadas razones Antonio de Nebrija y el texto de Justino que reza: «hanc veteres ab Ibero amne primum Iberiam post ab Hispalo Hispaniam cognominavunt», confirma que el nombre del río Hispal pasó a la ciudad (Hispalis) y de ésta a la nación (Hispania)
“Veel geschriften van grote betekenis”, zegt Florian de Ocampo, “alleen al door hun ouderdom, verklaren ze heel bewust dat dit de eerste bevolking van alles was (Spanje), en zeggen  zelfs dat daardoor het land en de regio van de omgeving eerst Hispalia werd genoemd, en dat later die naam werd verspreid en toegevoegd door de andere provincies, tot ze allemaal, in plaats van Hispalia, het woord vervormde tot Hispania zoals het daarna genoemd werd. Dezelfde mening ondersteunt met onbetwiste redenen Antonio de Nebrija en Justino’s tekst die luidt: “hanc veteres ab Ibero amne primum Iberiam post ab Hispalo Hispaniam cognominavunt”, bevestigt dat de naam van de Hispal-rivier is doorgegeven aan de stad (Hispalis) en vandaar aan de natie (Hispania).

 

De legendarische hypothese

Beeld van het Iberisch schiereiland, genomen door een satelliet.

Andere hypothesen veronderstelden dat zowel Hispalis als Hispania afgeleiden waren van de namen van twee legendarische koningen van Spanje, Hispalo en zijn zoon Hispano of Hispan, respectievelijk zoon en kleinzoon van Hercules.

Oude schrijvers kozen voor een Griekse oorsprong van het woord: Esperos was de naam van de eerste ster die na de schemering in het westen werd waargenomen. De Grieken noemden (H)Esperia naar Italië en Spanje, omdat deze in het westen lagen; door een mutatie van fonemen is het mogelijk dat Hesperia Hispania werd. Anderen geloofden dat het woord op de een of andere manier van de god Pan kwam.

 

Integratie van de theorie van de Fenicische hypothese en de legendarische

Strikt genomen is het niet mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de Fenicische hypothese en de legendarische hypothese. Roberto Matesanz Gascón heeft een theorie geformuleerd die de aanwezigheid van een gelijknamige held, genaamd Hispan, Espan, Hispano of Hispalo, in Latijnse en Griekse bronnen in middeleeuwse historische werken zou verklaren. Deze historicus integreert de Fenicische en de legendarische hypothese. Hispano of Espan zou de Latijnse vorm zijn van een Semitische godheid die door de Feniciërs in hun westelijke koloniën werd geïmporteerd: Baal Sapanu (B’l Spn), wiens naam ‘Heer van Sapanu’ betekent. De Sapanu is een mythische berg in het alomtegenwoordige noorden, waar zich volgens de mythologie van de West-Semieten verschillende goddelijke episodes ontwikkelden. Espan of Hispano was de heer of god van deze berg. En in Gades, de belangrijkste Fenicische stichting in Hispania, waar verschillende bronnen de zwerftochten van Hispano lokaliseren, was er een plaats die zo genoemd werd. Matesanz Gascón concludeert dat de term Hispania oorspronkelijk werd toegepast op het achterland van Cádiz, en met het verstrijken van de tijd, toen de kennis van het gebied zich verspreidde, werd het toepassingsgebied van de term ook uitgebreid tot het hele schiereiland.

 

Hispania en zijn bewoners


Buste van Trajanon, de van origine Spaanse, Romeinse keizer.

De term Hispania is Latijn, de term Iberia is uitsluitend Grieks. Het is verkeerd om iber of hispanus te vertalen in ‘Spaans’ want het draagt een verschil in tijd en in milieu met zich mee. In de bewaarde teksten van de Romeinen wordt altijd de naam Hispania gebruikt (voor het eerst geciteerd rond 200 v. Chr. door de dichter Quinto Ennio), terwijl ze in de bewaarde teksten van de Grieken altijd de naam Iberia gebruiken.

Een groot deel van het conflict tussen Carthagers (Feniciërs) en Romeinen vond plaats op het gebied van het Iberisch schiereiland. Het conflict manifesteerde zich in de zogenaamde Punische oorlogen en eindigde met de triomf van Rome. Toen kwamen de Romeinen in contact met Iberia, maar om het te benoemen kozen ze de naam die ze hoorden van de Carthagers, Ispania, waar ze later een H aan toevoegden, omdat ze ook een H aan Hiberia toevoegden. Naast de H gebruikten ze het meervoud, Hispanias, zoals ze het meervoud in Gallië gebruikten. Het was de eerste provincie waar de Romeinen binnenkwamen en de laatste provincie die door Augustus werd gedomineerd.

De Romeinen verdeelden de Hispania’s aanvankelijk in twee provincies (197 v. Chr.), Citerior en Ulterior, geregeerd door twee praetors. De lange veroveringsoorlogen hebben twee eeuwen geduurd; het is de zogenaamde romanisering. Met de verovering werd de loop van de inheemse beschaving onderbroken en vervangen door de Helleno-Latijn. In de loop van deze twee eeuwen zijn er veel conflicten geweest:

De belangrijkste Romeinse wegen in Hispanië rond 125 n. Ch.

—  Onafhankelijkheidsoorlogen waarin de Iberiërs en andere volkeren (de eerste bewoners van het schiereiland) geleidelijk aan werden verslagen en gedomineerd, ondanks de grote daden van de stad Numancia of van de krijgsheer Viriato en anderen;
—  De oorlog werd geleid door Quintus Sertorius, praetor van Hispania Citerior, vanwaar hij met succes de macht van Rome uitdaagde;
—  De burgeroorlog tussen Julius Caesar en Pompeius, die grotendeels op het grondgebied van Hispania plaatsvond;
—  Campagnes van Caesar en Augustus om de Galliërs, Asturiërs en Cantabriërs te onderwerpen;
—  Pax Augusta komt eindelijk aan. Hispania is verdeeld in drie provincies aan het eind van de 1ste eeuw v. Chr. Op dit moment zijn er twee schrijvers wiens werk door historici van alle eeuwen in aanmerking is genomen: de geograaf Strabo en de universele historicus Pompeius Trogo. Beiden wijden in hun werk twee hoofdstukken aan Hispanias.

Estrabón spreekt over Iberia in zijn boek III de Geografía, en geeft commentaar:

Algunos dicen que las designaciones de Iberia e Hispania son sinónimas, que los romanos han designado a la región entera (la península) indiferentemente con los nombres de Iberia e Hispania, y a sus partes las han llamado ulterior y citerior.
Sommigen zeggen dat de benamingen Iberia en Hispania synoniem zijn, dat de Romeinen de hele regio (het schiereiland) onverschillig hebben aangeduid met de namen Iberia en Hispania, en de onderverdeling (twee delen) de namen ulterior en citerior kregen.

Trogo bouwt een beeld op over zijn inwoners:

Los hispanos (de Hispania) tienen preparado el cuerpo para la abstinencia y la fatiga, y el ánimo para la muerte: dura y austera sobriedad en todo (dura omnibus et adstricta parsimonia). [……] En tantos siglos de guerras con Roma no han tenido ningún capitán sino Viriato, hombre de tal virtud y continencia que, después de vencer los ejércitos consulares durante 10 años, nunca quiso en su género de vida distinguirse de cualquier soldado raso.
De Hispanos (uit Hispania) hebben het lichaam voorbereid op onthouding en vermoeidheid, en de geest op de dood: harde en strenge soberheid in alles (dura omnibus et adstricta parsimonia). [….] In zoveel eeuwen van oorlogen met Rome hebben ze geen andere kapitein gehad dan Viriato, een man met zoveel deugdzaamheid en continuïteit dat hij, na het verslaan van de consulaire legers gedurende 10 jaar, nooit meer een onderscheid wilde maken tussen zijn levenswijze en die van een privé-leven.

Een andere Romeinse historicus genaamd Titus Livius (59 v.Chr. tot 17 n.Chr.) schrijft ook over het karakter van de bewoners Hispania, zoals hij het zag:

Ágil, belicoso, inquieto. Hispania es distinta de Itálica, más dispuesta para la guerra a causa de lo áspero del terreno y del genio de los hombres.
Wendbaar, oorlogszuchtig, rusteloos. Hispania is anders dan Italica, meer klaar voor de oorlog vanwege de hardheid van het terrein en het genie van de mensen.

Lucio Anneo Floro (tussen de 1ste en 2e-eeuw), historicus en vriendin van keizer Hadrianus, maakt ook zijn observaties:

La nación hispana o la Hispania Universa no supo unirse contra Roma. Defendida por los Pirineos y el mar habría sido inaccesible. Su pueblo fue siempre valioso pero mal jerarquizado.
Het volk van Hispana of het Hispania Universa wist zich niet te verenigen tegen Rome. Verdedigd door de Pyreneeën en de zee zou het land ontoegankelijk moeten zijn geweest. De mensen waren altijd waardevol maar slecht gehiërarchiseerd.

Valerio Máximo noemde het fides celtiberica. Volgens deze fides (trouw), wijdt Iberiër zijn ziel aan zijn krijgsheer en geloofde niet dat het legaal was om hem te overleven in de strijd. Het is de bekende devotie of Iberische toewijding van het begin van het Romeinse Rijk (in de Middeleeuwen hield men rekening met deze trouw van de Keltiberiërs die men de Spaanse loyaliteit noemde).

Later, in de 4e-eeuw, ontstaat een andere schrijver, een Gallisch redenaar genaamd Pacato, die een deel van zijn werk wijdt aan de beschrijving van dit schiereiland, Hispania, de geografie, het klimaat, de bewoners, de soldaten, enz. en dit alles met grote lof en bewondering. Pacato schrijft:

Esta Hispania produce los durísimos soldados, ésta los expertísimos capitanes, ésta los fecundísimos oradores, ésta los clarísimos vates, ésta es madre de jueces y príncipes, ésta dio para el Imperio a Trajano, a Adriano, a Teodosio.
Dit Hispania brengt de zeer harde soldaten voort, de zeer deskundige kapiteins, de zeer deskundige redenaars, de zeer bekwame redenaars, de zeer heldere Dichter-zangers, ze is de moeder van de rechters en prinsen, deze is de moeder van de rechters en prinsen, ze gaf Trajanus, Adriano, Theodosius aan het keizerrijk.

In zijn tijd verschijnt het werk Expositio totius mundi, waarin Hispania wordt beschreven als Spania, terra lata et máxima, et dives viris doctis (Spania, breed en uitgestrekt land, en met overvloedige wijzen). Dit is wanneer de naam Hispania afwisselt met Spania.

Universae Hispaniae propter Romanorum perditiam causa maximi tumultus fuit    …………………………………………………………………..
Heel Spanje, als gevolg van de ondergang van de Romeinen, veroorzaakte een grootse commotie.

Hispania is voor Orosio een land met een collectief leven met eigen waarden.
Na verloop van tijd zal dit toponiem zijn oorsprong vinden in de stem van Spanje, die de geografische eenheid van het schiereiland zal aanduiden, plus de veroveringen van de Balearen en de Canarische Eilanden te zijner tijd. Door de geschiedenis heen zal het ook voorkomen dat een kleine expansie van het westelijk schiereiland een nieuw koninkrijk zal worden, Portugal genaamd, zodat Spanje vanaf dat moment niet meer precies het grondgebied van het Iberisch schiereiland zal zijn.

 

Romeinse provincies op het Hispano territorium


Hispania volgens de eerste Romeinse provinciale indeling.

Kort na het verslaan van de Carthagers op het schiereiland besloot Rome de toenmalige militaire gebieden, die in die tijd het gehele oosten van Ampurias tot Cartago Nova en bijna heel Andalucía omvatten, zowel de Guadalquivir-vallei als het gebied van de Baetische bergketens en de Sierra Morena in het noorden, in zijn gebieden op te nemen. Dit gebied werd verdeeld in twee provincies, gescheiden door een grens die vanuit het westen van Cartago Nova naar het noorden zou lopen en die sindsdien de veroverde gebieden over beide provincies zou moeten verdelen. De ene provincie heette Ulterior (de verste van Rome) en de andere, Citerior (de dichtst bij Rome). Het gebied dat elk van deze gebieden omvatte, veranderde in de loop van de tijd, toen Rome nieuwe Iberische gebieden veroverde.

De provincies waren op hun beurt onofficieel opgedeeld in een juridische conventen.

Tijdens de eerste zestig jaar van de Republikeinse overheersing over de Spaanse provincies, vanaf de deling van 197 v.C. tot het einde van de Lusitaanse en Keltiberische oorlogen 137-133 v.C., bleven de provincies min of meer stabiel, elk bestaande uit:

—  Hispania Ulterior: het huidige Andalucía, delen van het zuiden van de huidige provincie Badajoz en La Mancha, alsmede het zuidwesten van de huidige regio Murcia. Het zou ook de Portugese gebieden ten oosten van de Guadiana (Moura, Serpa, enz.) en de Algarve kunnen omvatten. De hoofdstad werd vastgelegd in Corduba.

—  Hispania Citerior: ten noorden en oosten van Murcia, een groot deel van Castilla la Mancha, dat gedurende deze periode is opgenomen, het Valenciaanse gebied, Cataloña, de Ebro en de Aragonese Pyreneeën, die ook in deze jaren zijn opgenomen. De hoofdstad was Tarraco.

Aan het einde van de Keltiberische en Lausitaanse oorlogen werd de Romeinse overheersing over Hispanië aanzienlijk uitgebreid: Extremadura en het grootste deel van Portugal (ten zuiden van de Duero) werden opgenomen in het Ulterior, waarmee ze werden aangepast aan het grondgebied van de twee latere Hispania’s die werden opgericht in periode dat Augustus regeerde, Betica in de oudste en geromaniseerde gebieden van Andalucía, en Lusitania in de recentelijk opgerichte gebieden van Extremadura en de Portugal in het zuiden van de Duero. Het noordelijke deel van het plateau werd grotendeels opgenomen in het Hispania Citerior.

Hispania volgens de Romeinse provinciale afdeling van 27 v. Chr.

In de daaropvolgende honderd jaar van de Romeinse overheersing, tot de Cantabrische oorlogen onder leiding van keizer Caesar Augustus, werd de grens slechts enkele malen in zeer beperkte mate vergroot, men voegde enkel nog de gebieden ten zuiden van de Cantabrische gebergte toe aan het Romaanse domein.

In 27 v.C. veranderde, generaal en politicus Agripa, het een en ander aan de indeling. Hij verdeelde Hispania in drie delen en voegde de provincie Lusitania toe, die bijna alles omvatte wat vandaag de dag Portugal is (behalve de strook ten noorden van de Duero rivier) en bijna heel Extremadura en Salamanca (tegenwoordig).

In hetzelfde jaar maakte keizer Augustus opnieuw een nieuwe indeling die er als volgt uitziet:

—  Provincia Hispania Ulterior Baetica, beter bekend als Baetica, met als hoofdstad Córdoba, de oude hoofdstad van Ulterior. Er is een aanzienlijke continuïteit tussen de gebieden van Turdetania en van wisselwerking met de Fenicisch-Punische, het latere primigenia en het latere Baetica, gericht op al deze gebieden rond de Baetis-vallei (Guadalquivir vallei) en de twee gebieden die het afbakenen, Sierra Morena en de Baetische systemen, dat wil zeggen het Andalucía van vandaag. In feite worden bij auteurs als Strabo de begrippen Turdetania en Baetica gelijkgesteld en de inwoners van Baetica worden nog steeds Turdetanos (en turdulos) genoemd. De provincie omvatte oorspronkelijk het huidige Andalucía en het zuidelijke deel van het huidige Badajoz. Een paar jaar later, rond 4 v. Ch., besloot Augustus de grens tussen Baetica en Tarragona te rectificeren door het oosten van Jaén, het noorden van de provincie Granada en het Almeria-gebied met uitzondering van het westen, toe te voegen aan de provincie Tarraconense. De rivier Anas of Annas (Guadiana, de Wadi-Anas) scheidde de Baetica op bepaalde stukken van de Lusitania, terwijl in andere stukken de grens van de Baetica vrij ver van de linkeroever van de Anas liep.

—  Provincia Hispania Ulterior Lusitania, Lucitania met als hoofdstad Augusta Emerita (Mérida).

—  Provincie Hispania Citerior Tarraconensis, of gewoon Tarraconense, met als hoofdstad Tarraco (Tarragona). De gebieden die deel uitmaakten van de oorlogen tegen de Cantabriërs en Asturiërs werden aan deze provincie toegevoegd.

Hispania na de provinciale divisie van Diocletianus.

In het begin van de 3e-eeuw n. Chr. maakte keizer Caracalla een nieuwe indeling die maar kort duurde. Hij verdeelde de Citerior opnieuw in tweeën en creëerde de nieuwe provincie Hispania Nova Citerior met Gallaecia (ongeveer Galicia en het noorden van Portugal) en Asturia (ongeveer de provincies León, Zamora en Asturias). Deze nieuwe provincie, waarvan de oprichting verband hield met de intensivering van de exploitatie van de goudmijnen van het noordwesten van het schiereiland, heeft een korte tijd geduurd en in 238 werd de Citerior Tarraconensis in haar eenheid hersteld.

Na de administratieve hervorming van het Rijk door Diocletianus (284-305) werd de oude Tarraconense verdeeld in drie provincies: Gallaecia, Cartaginensis en Tarraconensis, waarvan de exacte grenzen onbekend zijn, omdat ze in geen van de bewaarde documenten voorkomen. De belangrijkste innovatie was echter de oprichting van de zogenaamde bisdommen. Een van hen was Hispania, waarvan de hoofdstad waarschijnlijk in Augusta Emerita zou zijn. De vijf bovengenoemde provincies (Lusitanië en Baetica plus de drie provincies waarin Tarraconensis was verdeeld) werden geïntegreerd in het bisdom, samen met Mauretania Tingitana, aan de andere kant van de zeestraat. Aan het einde van de 4e-eeuw, met name tussen 365 en 385 n. Ch., vormden de Balearen (Balearica) een nieuwe provincie, die zich losmaakte van de Carthaginense, met als hoofdstad Carthago Nova.

 

Post-Romeins Hispania


In de laatste jaren werd het Romeinse Rijk verscheurd omdat de Romeinse staten voortdurend op gespannen voet met elkaar stonden. Maximus riep zichzelf uit tot keizer van Hispania, waardoor het onafhankelijk werd van Ravenna (de vorming van het Spaans-Romeinse Rijk); met zijn dood verdween het Hispanic rijk niet, maar ging het over in de handen van de koning van Toulouse Eurico. En met de tijd, begon men een secundaire vorm van Hispania te gebruiken: Spania en van daaruit zou de naam, die we tegenwoordig kennen, Spanje afgeleid worden. Volgens San Isidoro, begon dat met de overheersing van de Visigoten. Het idee van dat schiereiland meer een eenheid werd en er voor het eerst gesproken werd over “madre España”. Tot nu toe hadden ze de naam Hispania gebruikt om alle gebieden van het schiereiland aan te duiden. In zijn werk Historia Gothorum verschijnt Suintila als eerste koning van totius Spaniae; de proloog van Historia Gothorum is de bekende De laude Spaniae (Over de lof van Spanje) en behandelt Spanje als een gotische natie.

Met de burgeroorlog en de bekering van de Witizanen tot de Islam werd de naam Spania of Spanje اسبانيا, Isbāniyā. Zo zegt Alfonso I el Batallador(1104-1134) in zijn documenten dat “hij regeert in Pamplona, Aragon, Sobrarbe en Ribagorza”, en wanneer hij in 1126 een expeditie naar Malaga onderneemt, vertelt hij ons dat “hij naar het land van Spanje is geweest”. Er was echter ook de vroege identificatie van Spanje met de erfenis van vóór de burgeroorlog, zoals de klaagzang om het verlies van Spanje die kan worden gevonden in de Mozarabische kroniek (Crónica mozárabe) of de kroniek van 754 (Crónica de 754) (in het Latijn, Continuatio Hispanica), waaruit de continuïteit van het idee van Spanje vóór 711 blijkt.

Vanaf de laatste jaren van de 12e-eeuw werd het hele schiereiland, of het nu islamitisch of christelijk was, echter aangeduid met de naam Spanje. Zo spreken we van de “vijf koninkrijken van Spanje”: León, Castilië, Navarra, Portugal en Aragón (Christenen), met het grondgebied onder islamitische overheersing als het grondgebied van Spanje; Alfonso VI, koning van de Moslims en Christenen, heeft zichzelf uitgeroepen tot keizer van Spanje.

 

Verwant aan dit onderwerp:

Castilla y Leon
León (hoofdstad)

 

Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-01-08

Bronvermelding en referenties

{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Hispania| oldid=118813100| datum=20190912}}

Foto’s gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0, CC 0, CC 0 1.0, GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

De administratieve provincie Hispania romana na de Diocletiaanse hervorming. Auteur – Arbaborix
Scène van het Romeinse theater van Augusta Emerita,,,,,,.. Auteur – Xauxa
Puente de Alcántara (Alcántara, Cáceres), gebouwd over de rivier de Taag tussen 104 en 106 n. Ch…… Auteur – Dantla
Het Romeinse aquaduct van Segovia. Auteur – Coralma*
Arco de Bará, in de provincie van Tarragona. Auteur – Year of the dragon
Beeld van het Iberisch schiereiland, genomen door een satelliet. Auteur – Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC – https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=64573
Buste van Trajanon, de van origine Spaanse, Romeinse keizer. Auteur – Soerfm
De belangrijkste Romeinse wegen in Hispanië rond 125 n. Ch. Auteur – Roman_Empire_125.svgAndrei nacu derivative work: Richardprins (talk– Roman_Empire_125.svg
Hispania volgens de eerste Romeinse provinciale indeling. Auteur – Hispania_1a_division_provincial.PNG: Hispa derivative work: Jkwchui – Este archivo deriva de:  Hispania 1a division provincial.PNG
De provincies waren op hun beurt onofficieel opgedeeld in een juridische conventen. Auteur – NACLE
Hispania volgens de Romeinse provinciale afdeling van 27 v. Chr. Auteur – Lucash
Hispania na de provinciale divisie van Diocletianus. Auteur – Rastrojo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, foto's, gedachten en meer.

MONTSE ANTARES BLOG CINEMA

BANDAS SONORAS.. SOUNDTRACKS.. Y MÁS

%d bloggers liken dit: