Graafschap Pallars

HET GRAAFSCHAP PALLARS (872-1193), DAT DEEL UITMAAKTE VAN DE MARCA HISPÁNICA

Kaart van Marca Hispanica, Navarra en Wasconia in 806.
Gegevens
Belangrijkste stad Sort
Locatie Huidige comarcas, Pallars Sobirá, Pallars Jussá en Ribagorza
Gesticht 872
1ste graaf van Pallars Ramón I, de Ribagorza y Pallars
Inlijving tot de Kroon van Aragón 1193

Het graafschap Pallars (of Pallàs) was een van de graafschappen in het gebied dat door sommige kroniekschrijvers van het Karolingische hof in de eerste helft van de 9e eeuw werd beschreven als de  Marca Hispánica, dat in 795 door Karel de Grote was gecreëerd.

Dit graafschap lag in het hoger gelegen stroomgebied van de Noguera Pallaresa, tussen de Pyreneeën en de stad Tremp, en omvatte de vallei van de Àneu, de vallei van de Cardós en de vallei van de Ferrera, alsmede de linkeroever van de rivier Noguera Ribagorzana en de vallei van de Flamicell, het gebied wat nu ongeveer de comarcas Pallars Sobirá, Pallars Jussá en Ribagorza. Let wel, we hebben het hier nu over comarcas die hun naam te danken hebben aan de vroegere graafschappen. De meest belangrijke stad van het graafschap was Sort

Wat u het meest interesseert:

In de 9e eeuw behoorde het tot de graven van Toulouse tot 872, toen het onafhankelijk van hen werd.

Bij de dood van Suniarius I (1010/11) splitste het zich op in twee dynastieën: de afstammelingen van Guillermo II Suniarius regeerden het hogere Pallars (sobirà) en die van zijn broer Ramon III Suniarius regeerden het lagere Pallars (iussà). Vanaf dat moment was het politiek gezien verdeeld in twee graafschappen:  het hogere Pallars alto (sobirà) en het lagere Pallars bajo (iussà of Jussà).

In de 12e eeuw werd het opgenomen in de Kroon van Aragón, Alfonso I de Aragón, zou ook regeren in de aangrenzende gebieden van de Arán-vallei en Urgel.

De overheersing van Toulouse


Het wapen van het graafschap Toulouse.

Aan het eind van de 8ste of  aan het begin van de 9e eeuw veroverde graaf Guillermo I van Toulouse het grondgebied van Pallars en Ribagorza op de Arabieren en nam het op in het graafschap Toulouse. In Pallars en Ribagorza traden de graven van Toulouse op als een soevereine macht en verleenden zij de kloosters van de regio privileges die sterk leken op die welke door het Karolingische hof werden verleend. De kloosters van Gerri, in de vallei van de Noguera Pallaresa, Senterada, in de Flamicell, en Alaó, in de Noguera Ribagorzana, werden gesticht onder het bewind van Toulouse. Karel de Grote heeft van zijn kant Pallars en Ribagorza bij het bisdom Urgel gevoegd door een verordening uit te vaardigen. In 806 deed Guillermo I van Toulouse afstand van de troon en werd monnik; zijn opvolgers waren Bego van Toulouse (806-816) en Berengar van Toulouse (816-835). In 817 werden Pallars en Ribagorza onderdeel van het Koninkrijk Aquitanië, dat werd geschonken aan de jonge Pepijn, tweede zoon van keizer Lodewijk de Vrome. In de loop van de negende eeuw werd het hofstelsel steeds meer een belangrijke vorm van grondverdeling en eigendom in Pallars, dat nog niet feodaal was. Lodewijk de Vrome verbood het bezit in beneficium van kerkelijke goederen en tegen het einde van de negende eeuw waren de meeste hofstelsels in Pallars omgezet in allodiums: het feodalisme zou nooit ingang vinden.

Het klooster van Santa María de Alaón.

Een monastieke beschrijving uit 1078 van de abdij van Santa María de Alaón bevat de vroegste stichtingsmythe van alle graafschappen van de Hispanic March. Geschreven op een moment dat de onafhankelijkheid van Pallars en Ribagorza werd bedreigd door de hegemonie die onlangs was ontstaan door de unie van het Koninkrijk Navarra en het Koninkrijk Aragón (1076). Het vermeldt dat graaf Bernard en bisschop Ato, beiden van Ribagorza en volgens de overlevering afstammend van Karel de Grote, betrokken waren bij de verovering en herbevolking van respectievelijk Sobrarbe en Pallars en dat de bisschop kerkelijke heerschappij had over de drie graafschappen.

De onafhankelijkheid van Ribagorza en Pallars


Een illustratie van Graaf Aznar I Galíndez.

De plaatselijke bevolking was Baskisch, Visigotisch en Spaans-Romeins en verwierp de heerschappij van het huis van Toulouse. De overheersing van Pallars en Ribagorza door de graven van Toulouse werd dan ook verworpen door de plaatselijke aristocratische clans. In 833 eigende ene Aznar Galíndez, reeds graaf van Urgell en Cerdagne, zich de pagi (meervoud van pagus) van Pallars en Ribagorza toe. In 834 werd hij door Lodewijk de Vrome dan ook onmiddellijk onteigend uit Urgell en Cerdaña, die dit graafschap van aan Sunifrido I, graaf van Barcelona, schonk. Aznar Galíndez wist zich een aantal jaren te handhaven in het bergachtige Pallars en Ribagorza, totdat hij in 844 door de graaf van Toulouse, Fredelon, werd verdreven.

Het autochtone sentiment bleef ondanks alles aanhouden. In 872 werd Toulouse getroffen door een crisis toen de zittende graaf, Bernard II van Toulouse, werd vermoord door een vazal van Bernard Plantevelue, die door de koning, Karel de Kale, als opvolger van de overleden graaf werd erkend. De adel van Pallars en Ribagorza maakten van de gelegenheid gebruik om hun onafhankelijkheid van Toulouse te herwinnen. Een van hen, een plaatselijke edelman genaamd Ramón, die eerder waarschijnlijk als onderdaan van de graven van Toulouse had gediend, werd graaf van de gebieden ten zuiden van de Pyreneeën: de eerste graaf van Pallars en Ribagorza. Het verlies van Pallars en Ribagorza aan de Frankische soevereiniteit was de eerste stap in de geleidelijke verzwakking van de banden tussen Cataluña en de Franken.

Ramón I van Pallars-Ribagorza (872-920) was de zoon van graaf Lope I de Bigorra (Bigorra, graafschap in Frankrijk) en achterkleinzoon van Lope Centulo, die in 818 werd benoemd tot hertog van de Vascones (Basken), het overheersende volk in de binnenlanden van de Pyreneeën. Om bontgenoten te vinden tegen de graven van Toulouse begon Raymond I met pogingen tot vrede en bondgenootschap met de moslimgouverneurs van het nabijgelegen Huesca en Zaragoza (toen onder de Banu Qasi), maar het mocht niet baten; tegen het einde werd een politiek van Reconquista aangenomen. Om zijn onafhankelijkheid te consolideren trachtte Ramon I een eigen bisdom in Pallars te vestigen (stichten, waardoor hij de plaatselijke kerk kon controleren. Ramón, zelf een Bask, sloot een verbond met de dynastie van Jiménez in Navarra en hielp hen aan de troon (hij kwam in 905 tussenbeide in de staatsgreep waardoor zijn neef Sancho Garcés I koning van Navarra werd). Banu Qasi afgevaardigde Lope ibn Muhamad leidde in 904, in strijd met de koers van zijn vader, een aanval op Pallars en Ribagorza. Vervolgens nam een nieuwe expeditie, in 907 geleid door al-Tawil van Huesca, Ribagorza de Roda en Montpedrós in, waardoor hij een groot deel van Ribagorza aan Huesca verloor. Ramón I regeerde daarna voornamelijk alleen over Pallars, dat altijd zijn politieke basis was geweest. Hij stierf in 920. Na de dood van Ramón I (920) werden zijn heerschappijen verdeeld onder zijn zonen: Miró en Bernardo Unifredo regeerden over datgene wat er over was van Ribagorza, terwijl Isarn en Lope I de Pallars samen het bestuur voerden over Pallars.

Verwerping van de Frankische soevereiniteit


De geschiedenis van Pallars in de 10e eeuw is onduidelijk. Het werd geregeerd door broers van de inheemse dynastie, die was uitgehuwelijkt aan de in Barcelona heersende Bellonidische dynastie. Pallars en Ribagorza kenden een constante neergang door de verdeling tussen broers en neven, en de uitdrukking in rem valentem in de oorkonden wijst op een overgang van een geld- naar een ruileconomie. Aan het eind van de 10e eeuw begonnen de graven van Pallars, die nog steeds weigerden een hoger gezag dan zichzelf te erkennen, in documenten de titel margrave (equivalent aan markies) te gebruiken. Tegen 975 hieven hun ondergeschikten, de milites (ridders) die vanuit de kastelen het platteland bestuurden, rechten van de inwoners, voorheen Karolingische koninklijke rechten, voor het onderhoud van de verdediging en om hun persoonlijke kas te spekken. Tegelijkertijd werd een gestage opmars gemaakt in de grensgebieden; veel oorkonden verwijzen naar land dat veroverd werd langs de in lijn gelegen nederzettingen langs de grens.

De dynastie van Pallars


Het wapen van het graafschap Pallars Sobirá.

Isarn I van Pallars (920-948) liet slechts één zoon na, Guillermo, die ongehuwd stierf, terwijl Lope I van Pallars (920-963) trouwde met Gotruda, dochter van Miró II van Cerdaña, en de Pallars-dynastie werd vervolgens opgenomen in de tak van de afstammelingen van Wifredo el Velloso. In 963 werd Pallars geregeerd door de zonen uit dit huwelijk, Ramon II van Pallars, Borrell I en Suniario I, achterneven van Bernardo Tallaferro van Besalú en Wifredo II de Cerdaña. Toen Suniario I van Pallars, die zijn broers en neven had overleefd, in 1011 overleed, waren de eens onafhankelijke Pallars door onderverdeling van het gezag onderworpen geraakt aan invloeden uit Urgell, Barcelona en Aragón. Suniarios (twee) zonen verdeelden zijn erfenis, waarbij Ramón III (1011-1047)  Pallars Jussá (Pallars bajo) erfde en Guillermo II (1011-1035) Pallars Sobirá (Pallars alto), een tweedeling die de latere historische ontwikkeling definitief zou maken.

Het graafschap Pallars Jussá (bajo) dat vanaf 1011 door Ramón III geregeerd zou worden
Het graafschap Pallars Sobirá (alto) dat door Guillermo II, de broer van Ramón III, geregeerd zou worden.

Graven van Pallars (9e – 11e eeuw)


     • Ramón I de Pallars-Ribagorza (870-920)
     • Lope I de Pallars (920-947)
     • Isarn I de Pallars (920-948)
     • Ramón II de Pallars (948- 995)
     • Borrell I de Pallars (948-995)
     • Ermengol I de Pallars (995-1010)
     • Suniario I de Pallars (948-1011)

Inlijving bij de Kroon van Aragón


Pallars Jussà kwam in 1193 in handen van koning Alfonso II van Aragón, en vanaf dat moment was het graafschap verbonden met het markizaat van Lérida en het bijbehorende bisdom, net als Pallars Sobirá. Zo werden de twee graafschappen in de 12e eeuw definitief opgenomen in de Kroon van Aragón en later in de 14e eeuw in het prinsdom Cataluña, binnen de veguería van Lérida en Pallars. Vóór de decreten van Nueva Planta in 1716 waren Balaguer en Agramunt (twee steden in de provincie Lérida) gescheiden van de vegueria.

De dynastie van Cominges-Couserans


Roger I de Cominges-Couserans, burggraaf van Couserans. Tweede zoon van Bernard III van Cominges en Laura van Toulouse. Gehuwd met Cecilia de Foix, dochter van Roger-Bernard I4 en Cecilia Trencavel. Zij zijn de ouders van drie zonen, van wie er twee volwaardig graaf van Pallars waren:

    1. Bernard de Cominges, graaf van Pallars, trouwde in 1217 met Guillermina, gravin van Pallars-Sobira, dochter van Artal IV, graaf van Pallars-Sobira.
    2. Roger II de Cominges-Couserans, die deze tak voortzette.
    3. Arnaud de Cominges, Heer van Daumezan. Vader van minstens één zoon: Pedro, heer van Daumezan, in Foix.

Roger II van Cominges-Couserans, gehuwd met Cecilia, dochter van Bertrand III, graaf van Forcalquier en Cecilia van Beziers. Roger II stierf in 1257 en verwekte drie kinderen:

    1. Ramon de Cominges, burggraaf van Couserans, geen nakomelingen.
    2. Roger III de Cominges-Couserans, die verder gaat.
    3. Arnaldo Roger de Cominges, graaf van Pallars, trouwde in 1281 met Irene Lascaris de Ventimiglie, dochter van Eudoxia Lascaris de Nicea en Guillermo Pedro I de Ventimiglia. Zij zijn de ouders van drie dochters: Sibila de Cominges, gravin van Pallars, getrouwd met Hugo de Mataplana; Beatriz de Cominges en Violeta de Cominges.

Roger III van Cominges-Couserans. Gehuwd met Grise, maîtresse van Montespan, dochter van Arnaldo van Spanje, heer van Montespan. Ze zijn de ouders van twee zonen:

    1. Arnaldo de Cominges, Burggraaf van Couserans, Graaf van Pallars, Burggraaf van Villemur, Heer van Montespan, die doorgaat.
    2. Berenguela de Cominges, gehuwd met Gerardo I, Heer van Larboust (van de Cominges dynastie).

Arnold I van Cominges-Couserans, Burggraaf van Couserans, Graaf van Pallars, Burggraaf van Villemur, Heer van Spanje. Gehuwd in 1264 met Filipa de Foix, dochter van Roger IV de Foix en Brunisenda de Cardona. Zij zijn de ouders van zeven kinderen:

Het bisdom van Pallars


In 888 werd dankzij het optreden van Esclua, de opdringerige bisschop van Urgel en zogenaamde metropoliet van Tarraconensis, op verzoek van graaf Ramón I het bisdom Pallars opgericht, waardoor de gebieden Pallars en Ribagorza aan het gezag van de bisschoppen van Urgel werden onttrokken.

Toen het erkend werd dat het bisdom Pallars slechts zou voortbestaan tijdens het leven van zijn ambtsdrager Adolfo de Pallars, dwong het Synode van Urgel (892) Esclue astand te doen van het bisdom Urgel. Daarna volgde Ató van Pallars, zoon van graaf Ramon I, Adolfo op en bestuurde het bisdom tot zijn dood in 949; het bisdom Pallars werd toen opgeheven en de parochies ervan werden opnieuw opgenomen in het bisdom Urgel.

Het dateringssysteem en de rechtspraak


In de 11e eeuw werden de documenten van de graafschappen van Pallares meestal gedateerd volgens het regeringsjaar van de vorst van Frankrijk, maar andere worden gedateerd volgens de regeringsdatum van de koning van Aragón. Zo is er in 1063 een Factum iudicium in mense iunio, anno primo regnante Sancioni rege, Ranimiro regis filio (“Uitspraak gedaan in de maand juni, het eerste jaar, regerende koning Sancho, zoon van koning Ramiro”), waarin wordt verwezen naar de vorsten Sancho Ramírez en Ramiro I van Aragón. In 1095 dateert een ander document de regering van Pedro I van Aragón, Alfonso VI van Castilla, Filips I van Frankrijk en de twee graven van Pallars (Artal en Raimundo). In de 12e eeuw hebben we inschrijvingen zoals die van 24 januari 1103, waarin Pedro I van Aragón expliciet als koning wordt genoemd met de uitdrukking regnante Petrus rex, of die van 24 mei 1124, waarin regnante in Ribagorza Aldefunso rege et in comitatu Paliarensis Bernardo comite et Artallo similiter wordt genoemd, waarin de persoon waarop wordt gezinspeeld Alfonso I van Aragón el Batallador is. Anderzijds is er geen datering van diploma’s voor het jaar van het mandaat van de graaf van Barcelona, die in de documentatie nooit wordt genoemd. De graven van Pallars Jussá, zoals Arnau Mir, waren leenmannen van de koning van Aragón.

‘Las Observancias de Barcelona’, zijn de gebruiken en gewoonten die de basis vormen van de Catalaanse grondwetten. Historisch gezien was het gewoonterecht in het oude Cataluña gebaseerd op deze teksten, die vanaf de 11e eeuw, ten tijde van Ramon Berenguer I, werden opgesteld. De teksten werden samengesteld uit verschillende juridische bronnen: resoluties van het kantongerecht, fragmenten van Romeins recht, Visigotisch recht, religieuze canons en gewoonten.

Na de verlovingsovereenkomsten tussen Ramiro II van Aragón en Ramón Berenguer IV van Barcelona om de graaf van Barcelona te huwen met de dochter en erfgename van het Koninkrijk Aragón, de toekomstige koningin Petronila, begon de dynastieke vereniging van koninkrijk en graafschap die later bekend zou worden als de Kroon van Aragon, gedateerd door Raimundus Berengarius princeps Aragonensium et chomes Barchilonensium, (door Ramón Berenguer IV als prins van Aragón en graaf van Barcelona (in die volgorde van titel)).

In dezelfde zin was de invoering van de Observancias de Barcelona (de Usatges de Barcelona in ’t Catalaans) als rechtsnorm een late ontwikkeling. In de eeuwen vóór de oprichting van de Kroon van Aragón werd het gotische recht (lex gotica) gebruikt, hetgeen gevolgen had voor de onafhankelijkheid van de juridische instellingen.

Wat de valuta betreft, circuleerde de Aragonese munt in Pallars in de 11e en 12e eeuw, of werden hoeveelheden goud of zilver in contanten beschouwd naar rekeningwaarden volgens Jaquesiaanse maatstaven. Zo kunnen we in een testament uit 1100 lezen dat de gravin van Valencia aan de kerk van San Pedro in Rome “17 ons goud uit Jaca” heeft nagelaten, of hoe in 1196 bij een betaling wordt vermeld dat het om sueldos jaqueses  ging.
(Jaquesische salarissen //”sueldo jaqués”, afkomstig uit de stad Jaca in Huesca, was een ondereenheid die was afgeleid van het “jaquesa”-pond, dat als rekenmunt in de Kroon van Aragon werd gebruikt. De rekenmunt of wisselmunt werd niet geslagen, maar diende als referentie voor de waarde van geslagen munten. Het bleef in Aragón in gebruik tot na 1800, evenals het pond, dat gelijk was aan 20 Jaquesan sueldos, en elke sueldo aan 12 dineros, aangezien de sueldo een gouden munt was van hetzelfde gewicht als het zilvergeld, wat, door tot in de moderne tijd een pariteit van 12:1 te handhaven, betekende dat elke sueldo (een denkbeeldige rekenmunt met goudwaarde van hetzelfde gewicht als een zilveren sueldo) gelijk was aan twaalf dineros).


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

This was one of the stories in the non-commercial website spaanseverhalen.com. The stories in this website are not static, the stories will be changed regularly, please look at this notice:

    • Last updated 2023-04-11

Coralma*

These texts are available under the licence Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Other references are:

The photos/images are licensed under Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0, CC BY-SA 1.0, CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0, CC BY-NC-SA 2.0, CC BY 2.5, CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, of Public Domain

If you click on one of the links below, you will find the full information of these photos/images, the author, or the licence.

Coralma*, is own work that can be found as a CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: